Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus
Forside ] Op ]

 
Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus

Egebjergvej 25, Egebjerg by, Kirkeby sogn

 
 

Forsamlingshuseksperten Margaretha Balle-Petersen udtalte i 1984 i forbindelse med en restaurering af øvelseshuset:

Egebjerg friskoles gymnastiksal er en bygning med ganske særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Egebjerg øvelses- og forsamlingshus, som det før hed, er opført i 1882. Bygningen blev financieret ved frivillige bidrag fra folk med tilknytning til Egebjerg friskole og skyttekredsen i Kirkeby sogn og huset har i generationer været rammen om et folkeligt foreningsliv: gymnastik, foredragsforening og ungdomsforening.

Egebjerg øvelseshus, som hører til blandt de ældste i landet, er usædvanlig velbevaret i modsætning til de fleste andre samlingshuse fra den folkelige bevægelses ungdomstid, der forlængst er forsvundet eller bygget om til ukendelighed. Huset fremstår stort set som da det blev bygget uden større bygningsmæssige forandringer, når man bortser fra en tilbygning fra 1910 og en garagebygning fra 1930.

Med sit velproportionerede, jævne og prunkløse ydre er øvelseshuset et fint eksempel på et byggeri som er karakteristisk for tid og miljø. Huset fremtræder også usædvanlig velbevaret i det indre. Bl.a. er væsentlige dele af det oprindelige inventar bevaret. Sådanne ting er idag museale klenodier. - og det kan nævnes, at Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg slot lånte en hel række af disse ting (vægskjold med rigsvåben, trægeværer m. bajonetter, kårder og fægtemaske samt Kirkeby skyttekreds fane fra 1871) til den store udstilling Grundtvig og Danmark i 1983.

 


Det folkelig forsamlingshus på Grundtvigudstillingen 1983

 
Der er hidtil fredet fire øvelses- og forsamlingshuse. Heraf repræsenterer de tre den type store øvelseshuse, der er bygget i tilknytning til folkehøjskoler (de ottekantede forsamlingshuse i Øster Jølby og i Rødkilde samt Vallekilde højskoles øvelseshus). Det har derfor stor betydning, at de meget få gamle forsamlingshuse af den klassiske, lokale landsbytype, der endnu er tilbage, fortsat bliver behandlet med den største pietet. Det er ikke mindst afgørende, at vinduer, døre, skorstene m.v. beholder deres oprindelige plads og udseende.
    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk