Stenstrup kirke
Forside ] Op ]

 
Stenstrup Kirke

 

  
Kirken, der er viet Skt Nikolaj, består af romansk skib, i gotisk tid forlænget mod øst, gotisk kor og våbenhus i nord samt tårn i vest fra 1600. Pontoppidans Atlas vil vide, at kirken er bygget 1372, da der er udstedt afladsbrev, hvilket muligvis kan gælde ombygningen af korpartiet. Der kendes en række andre afladsbreve, dels til kirken, dels til dens altre for Skt. Laurentius og jomfru Maria. (F. Rørdam: Hist. Kildeskr. II. 524). Den romanske bygning af kamp og kvader har efter al sandsynlighed haft apsis. Det gotiske østparti er opført af tegl på højt kampestensfundament, og der er indsat gotiske hvælv i kor og skib. Vesttårnet, der er indrettet som forhal, er bygget af kamp og tegl i 1600-tallet af Absalon Gøye til Kelstrup, lensmand på Dalum, som også lod den øvrige bygning istandsætte grundigt (Jacob Madsen, ed Idum 208). Over vestportalen en sten med bygningsindskrift, der siger, at han har ladet kirken bygge. Alle enkeltheder, der nærmere kunne belyse den interessante bygningshistorie, er desværre fra 1877 dækket under tyk cementpuds.
Altertavlen er en træramme med malet rokokodekoration om maleri fra 1919, kopi efter N. Skovgaard /Den gode hyrde/. Prædikestolen fra 1619 er et godt højrenæssancearbejde med relieffelter. Alterstagerne er fra 1601. Font af bronzeret støbejern fra 1800-tallet. Klokke 1504 med aftryk af Nyborg Skt Knudsgildes segl. (Uldall 218)
I en tom gravkælder under koret har bl.a Absalon Gøye + 1602 været bisat. Gravsten: 1) ridefoged Jens Lassen + 1638; 2) Niels Efvertsen Friis + 1681; 3) forpagter Mads Hviid. I tårnets sydvæg marmorrelief til minde om provst L.A.F. Rasmussen, + 1889, udført af svigersønnen, professor C.C. Peters.
    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk