Skerninggård i Vester Skerninge sogn
Forside ] Op ]

 
Skerninggård

Skerningegårdsvej 12, Vester Skerninge 

 
 

Umiddelbart syd for Vester Skerninge by ved Skerningegårdsvej ligger Skerninggård - en gammel selvejergård som i fjerne tider var hævet i rang over de andre bøndergårde i nabolaget.

Jorden er i dag skilt fra gården, men endnu er det lykkedes ejeren at bevare det karakterfulde gårdanlæg - en højtliggende rødstens hovedbygning mod vest, mens resten af gårdspladsen er omkranset af monumentale stråtækte bindingsværkslænger.

I 1700 og begyndelsen af 1800 årene var det Graaeslægten, der residerede på Skerninggård. 1809 solgtes gården så til prokurator og kammerråd Niels Lambertus Erichsen + 1848, der i en årrække bestred embedet som birkedommer ved Baroniet Lehn Birk.

Kammerråd Erichsen var anerkendt som en dygtig jurist, og når en klient fik ham til at antage en retssag, så betragtedes det på forhånd som næsten givet, at sagen ville blive vundet.

1842 afstod kammerråden Skerninggård til en søn Andreas, som omkring 1875 efterfulgtes af sin søn Nicolaj Erichsen.

Skerninggård kom på fremmede hænder, da Nicolaj Erichsen i 1890 afhændede gården til Niels Frandsen, der stammede fra Langeland.

I 1906 overtoges Skerninggård af Lars Pedersen, den nuværende ejers morfar.

I Lars Pedersens tid - 1916 - blev Skerninggårds gamle stuehus afløst af det nuværende.

Forfatteren Peder R. Møller har efterladt sig en beskrivelse af den gamle Skerninggård. Om det i sin tid så statelige stuehus, opført helt tilbage i Graaernes tid skriver han: "Der var forholdsvis højt til loftet, rummelig entre med bred trappe op til kvistværelserne o.l. Skerninggård var en ualmindelig smuk gammel gård med sit højtliggende stuehus og sine lange ladebygninger af egebindingsværk".

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk