Fortidsminde i Rårud Skov
Forside ] Op ]

 
Oldtidsmindet i Rårudskoven

 
Copyright Finn Buch, Johs. Vang, Gunnar Foged og dennes søn Torben

 
En gruppe fra den lokalhistoriske studiekreds i Kirkeby tog mål og midler med i skoven og gik i lag med opmåling og nivellering af "Oldtidsmindet" i Rårud den 1.-3. 1975.
Anlæget består af moræneler, og måler 38 m x 13 m. Den højeste del mod øst måler 90 cm over omgivelserne. Tilsyneladende gemmer "Oldtidsmindet (3 grave?), hvilket nivelleringen bekræfter. På  vedlagte kalke er anført en ret tæt stenbestrøning på de to "grave" mod vest. Et lille moseareal, direkte grænsende op til anlægets sydside, har sikkert været en sø under anlægets opførelse. I moselaget (ca 110 cm dybt) blev taget et snit til botanisk undersøgelse.
Ved at betragte det småkuplet bakkedrag omkring "Oldtidsmindet" i Rårud fornemmer man skovensomheden fra umindelige tider - en plet hvor rydning og opdyrkning sikkert aldrig har fundet sted. [Johs Vang]
 


Højen set mod vest Copyright Finn Buch

 
 
Fladenivellement over
Oldtidsmindet i Rårudskoven.
 
 


Højen set mod øst Copyright Finn Buch

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk