Petersminde Teglværksarkiv
Forside ] Op ]

 
Registratur 

Petersminde Teglværks arkiv 

 

v. Hans Nørgaard venligst udlånt af dyrlæge Søren Andersen, Stenstrup

[Arkivet opbevares i dag på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv]

Regnskaber:
l882-l896 regnskabsbog   ..............................................................................1 bd.
Anm: heri gensidig overenskomst l889 mellem teglværksejerne i Stenstrup
l9o1-l903 regnskabsbog ................................................................................1.bd.
l9o3-l911 regnskabsbog ................................................................................1.bd.
Anm: indlagt årsregnskab l904 og 09 samt skattesager l905 og l906
l9l9-l920 regnskabsbøger ..............................................................................2.bd.
l888-l960 statistik..............................................................................................1.bd.
Anm:  indeholder:
          oversigt,regnskaber fra teglværkskontoret l906-56
          produktionsstatistik, Petersminde l888-l959
          arbejdsløn pr. 1000 teglenheder l927-34
          salgspriser i gennemsnit pr. 1000 sten l926-51
          oversigt afsendte vognladninger, Stenstrup station l906-l953
          omkostninger pr. l000 sten l930-60
          produktionsstatistik l906-57
l897-l9l5 salgsjournaler...................................................................................2 bd.
l893-l898 daglejerjournaler.............................................................................2 bd.
l901-l904 daglejerjournaler........................................................................... .2 bd.
l908-l9l0 daglejerjournal .................................................................................1 bd.
l9l4-l9l8 daglejerjournal...................................................................................1 bd.
l9l6-l921 skattekvitteringsbog ........................................................................1 bd.
l9l8-l9l9 regnskab med værdipapirer............................................................1 bd.
l9l2-l938 produktionsprotokol.........................................................................1 bd.
l936-l938 lageropgørelse................................................................................1 bd.
l938-?    ordrebog..............................................................................................1 bd.
l889-l923 dagbøger A.P.Andersen...............................................................23 bd.
Anm:indeholder meget forskellige oplysninger,  lister o. arbejdere,
salg fra pladsen, arbejdsregler m.v.
l912-l954 sager vedr. arbejds og fabrikstilsynet..........................................1 læg
l906-l908 arbejdskontrakter
l907      den første overenskomst m. fagforening
l909      udenlandsk arbejdskraft (polakker)
l934      liste over arbejdere
              ejer A.P.Andersens erindringer (kopi)'
l979      historiske data l869-l979 samt en aktuel beskrivelse af Petersmindes forhold

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk