Øster Skerninge kirke
Forside ] Op ]

 
Øster Skerninge kirke

Efter Trap 4. udgave 

 
Kirken, vistnok fordum indviet til Skt. Morten, består af skib og kor ud i ét, tårn mod vest og ligkapel og materialhus (før våbenhus) mod nord. Den middelalderlige bygning er i sine nederste dele opført af utilhuggen kamp, i øvrigt af mursten, men ved en restaurering 1866-74 blev den helt overpudset med et tykt lag cementrapning, så at alle spor af dens tidligere bygnignshistorie blev udslettet.
Tårnet er tildels nyopført 1874; overalt er indsat store, spidsbuede vinduer. Langhuset og tårnrummet, der nu tjener som våbenhus, er overhvælvede, våbenhuset har bjælkeloft.
  
 

Moderne altertavle i gotisk stil med maleri af A. Dorph fra 1869 (Christus vandrer på havet);

 
 

Udskåren prædikestol i renæssancestil med inskription: "Severinus Georgius ano 1594"; romansk granitfont med hoveder på foden.

I tårnrummet to ligsten, den ene over præsten Bagge Jacobsen Weyle, død 1629, den anden fra 1655 over herredsfoged Laurits Andersen [Sunds herred]. Series pastorum og mindetavle over en soldat, falden 1864

      
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk