Langeskov Teglværk
Forside ] Op ]

 
Langeskov Teglværk

Stenstrup Sogn

 

Kilde:Salling herredsfogedarkiv.LAO
Diverse dokumenter l778-l840

Tabel over de i Salling Herred værende Fabrikker, Manufacturer eller andre Anlæg med Antal Arbejdere af alle Classer, deres Materialer som forbruges og deres Mængde af Varer, som tilvirkes aarligen, samt deres Beliggenhed og hvilke Kjøbstæder de ere nærmest m.v.

 

Langeskov
nærmest Svendborg Kjøbstad

Hvad slags Fabrik
Ingen Fabrik men et Teglværk

Entrepeneur eller Ejer
Ejer og Bestyrer P. Lollesgaard

Hvor mange Daglejere eller Andre
Dertil holdes en Teglbrænder og nogle Husmænd arbejde ved Verket. I de sidste 2 Sommere har stadig været brugt 6

Mængden af Fabricatet
Hvad derved brændes er uvist og afhænger af Afsætningen.Sidste Sommer blev kuns brændt en Ovn Steen. Den forrige Sommer 2 Ovne . Hver til 30000 Mursten og 5000 Tagsten

Omtrent Værdien af Fabricatet
Værdien kan ikke bestemmes, da den kommer an paa Afsætningen

Almindelige og særdeles Bemærkninger
Teglværket har været til omtrent 50 Aar. De Teglsten, som brændes ved Værket, sælges til Omegnens Beboere, som selv afhente dem, da det ikke ligger beqvemt til Udførsel søværts, men er 1 Miil fra nærmeste Strand.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk