Landsbyer ved Rute 9, Kirkeby sogn
Forside ] Op ]

 
Landsbyer ved Rute 9

Af Hans Nørgaard 

 
Slæbæk 1813 og 1889
 
 
Slæbæk by talte i 1733 fire gårde og 6 huse. Udskiftningen i 1817 medførte en radikal forandring i den gamle landsby. Bygaden blev sløjfet, 3 gårde og de fleste huse blev brudt ned og flyttet til nye steder. Følgende gårde udflyttedes: Skovlund [Slæbæk Skov 4], Gemalgården [Gemalvej 20] samt den nu afbrudte gård ved Assensvej lige udenfor Kirkeby.  Tilbage på de oprindelige pladser  blev kun Slæbækgård og Mosegård [Hovedvejen 9]. Flere af de ældste huse langs med Rute 9, daterer sig formentlig tilbage til tiden omkring udskiftningen i 1817.
Rårud - Fogedgården med udsigt til gl. landsbytomt
 
 
Rårud by talte i 1733  fem gårde, 1 bol og 3 huse. Efter traditionen lå den gamle landsbytomt på marken mellem Rute 9 og Fogedgården. Ved udskiftningen i 1784 udflyttedes følgende gårde: Buchgården, Assensvej 96, Kirkeby samt Rårudvej 7 og 8. Tilbage på de gamle pladser blev slægtsgårdene Fogedgården og Ravnegård, Rårudvej 1 og 2.
 

Dongshøjrup 1802 og 1889

 
 

Dongshøjrup talte i 1733 ti gårde, 1 bol og 9 huse, og var således den største af landsbyerne. Ved udskiftningen i 1803 udflyttedes flere af byens gårde og huse, men i modsætning til Slæbæk og Rårud bibeholdt Dongshøjrup præg af landsby.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk