Højesteretsdom om hoveri 1844
Forside ] Op ]

 
Hoveridom fra Højesteret 1844

Svendborg Amtstidende - 

 
"...hoverigørende bønder til Hvidkilde Hovedgård - bønderne vandt - bønderne var ifølge hoveriforeningen pligtige at dyrke 1028 tdr. ld. Tvisten stod om en tønde land skulle beregnes efter 14000 eller efter 10500 kv. alen. Ved Lehn Birks dom 8.1. 1841 var dommen til fordel for godset, således at de 1028 tdr. ld. kendtes et burde beregnes à 14000 kv. alen pr. td. ld.
Højesteretsdommen i 1844:
Indstævntes påstand om at de i den omhandlede hoveriforening nævnte 1028 td. geometrisk ld. bør beregnes efter størrelsen af 14000 kv. alen pr. td. ld. kan ikke tages til følge.
Processens omkostninger ophæves.
    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk