Fredede bygninger i Egebjerg kommune
Forside ] Op ]

 
Fredede bygninger i Egebjerg kommune

Fredede bygninger i Egebjerg kommune

Vester Skerninge
Faaborgvej 20.
Vester Skerninge Præstegaard.

Hovedbygningen (ca. 1700 og 1793) og sidebygning (sidste halvdel af 1800-tallet). F.
1944.* - Mnr. 1a, V. Skerninge By, V. Skerninge.
427 008282 001 Hovedbygning
427 008282 002 Sidebygning

Krovej 9.
Vester Skerninge Kro.

Beboelseshuset med sidehus (slutn. af 1700-tallet og senere), krobygningen med udskud
(1772 og senere), rejsestald og lade (slutn. af 1700-tallet). F. 1918. - Mnr. 18t, 65a, V.
Skerninge By, V. Skerninge.
427 017419 001 Beboelseshus med sidehus
427 017419 002 Krobygning med udskud
427 017419 003 Rejsestald og lade


Krovej 11.

Forhuset (ca. 1800 og senere). F. 1944. - Mnr. 108, V. Skerninge By, V. Skerninge.
427 017419 001 Forhus

Krovej 13.

Forhuset (ca. 1800). F. 1944. - Mnr. 87, V. Skerninge By, V. Skerninge.
427 017427 001 Forhus

Krovej 15.

Forhuset (ca. 1800). F. 1944. - Mnr. 89, V. Skerninge By, V. Skerninge.
427 017435 001 Forhus

Stenstrup.
Assensvej 233.

Beboelseshuset af bindingsvo rk over for kirken (1600-tallet). F. 1950.* - Mnr. 42b,
Stenstrup By, Stenstrup.
427 002675 001 Beboelseshus


Hundstrup

Filippavej 57.
Flintholm.
Den trefløjede hovedbygning (1843-44). F. 1950. - Mnr. 1a, Flintholm Hgd., Hundstrup.
427 007162 001 Hovedbygning
427 007162 002 Sidefløj (bolig)
427 007162 003 Sidefløj (vaskehus m.m.)

Stenstrup

Hundstrupvej 29 A.
Kroghenlund.
Hovedbygning med sidefløje (ca. 1810). F. 1945.* - Mnr. 1a, Løjtved Hgd., Stenstrup.
427 013103 001 Hovedbygning (sydfløj)
427 013103 002 Sidefløj (vestre sidefløj)
427 013103 003 Sidefløj (#stre sidefløj)

Ollerup

Nielstrupvej 25.

Nielstrup.
Hovedbygningen (1820) med tilbygning (1861). F. 1945. - Mnr. 1aa, Nielstrup Hgd.,

Ollerup.
427 021696 001 Hovedbygning med tilbygning

Ulbølle
Rødkildevej 15.
Rødkilde Mølle.
Vandmøllen med sammenbygget kornmagasin*, hovedbygningen og magasinbygningen
(1856), samt mejeribygningen (ca. 1820). F. 1959. Udv. 1989. - Mnr. 1a, Rødkilde Hgd.,
Ulbølle.
427 024040 001 Hovedbygning
427 024040 011 Magasinbygning
427 024040 013 Mejeribygning
427 024040 015 Vandmølle
427 024040 016 Kornmagasin

Stenstrup

Rødmevej 45.
Skjoldemose.
Hovedbygningen (1662) med herrega rdssmedien (ca. 1800). F. 1918. - Mnr. 1a,
Skjoldemose Hgd., Stenstrup.
427 024474 001 Hovedbygning
427 024474 010 HerregaardssmedieHundstrup

Sterrebyvej 47.
Højgaard.
Gaardens stuehus og dermed sammenbygget ladebygning (ca. 1800). F. 1992. - Mnr. 6a,
Hundstrup By, Hundstrup.
427 027376 001 Stuehus

427 027376 004 Lade


Ollerup

Svendborgvej 104 B.
Stensero.

Stuehus (1811) og de dermed sammenbyggede huse i vest (1813) og #st (1819). F. 1964.*
- Mnr. 5f, Ollerup By, Ollerup.
427 030113 001 Stuehus med tilbygninger (2 stk.)

  
 
   
Optegnelser af Hans Nørgaard
 
 

Send mail til historie@sydfyn-info.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.historie.syd-fyn.dk