Damas i Vester Aaby
Forside ] Op ]

 
Damas i Vester Aaby

Tidligere Jens Nielsens Maskinfabrik
og andre fabrikanter af kornrensemaskiner

 

Jens Nielsens Maskinfabrik i Vester Åby grundlagdes i 1863 af afdøde Jens Nielsen, født 23. oktober 1842 i Vester Skerninge, søn af tømrer Niels Jensen og hustru. Jens Nielsen begyndte sin virksomhed i fødehjemmet, opført omkr. 1840 af faderen. Jens Nielsen var oplært i tømrerhåndværket og arbejdede som tømrer og møllebygger. 1863 byggede han den første rensemaskine. 1867 udtog han det første patent på en rensemaskine, og fik på udstillingen i 1868 tilkendt første præmie. Efterhånden blev tømrerhåndværket det underordnede og snart optoges al tiden af maskinfabrikation og konstruktion. En halv snes år efter, at den første rensemaskine var bygget, måtte værksteder i hjemmet i Vester Skerninge udvides. Jens Nielsen købte et hus på 4 tdr. land i Vester Åby, og den 1. maj 1874 flyttede han hertil.

Vi skal ikke her komme nærmere ind på alle de forskellige maskiner, der er fremstillet på Jens Nielsens Maskinfabrik. Grundlæggeren fulgte med i den hurtige udvikling og skyede intet for at øge landbrugsmaskinernes kapcitet. Fabriken fik i 1900 tilkendt guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris 1901 udvidedes fabriken med nye værksteder. 1911 omdannedes fabriken til et aktieselskab, bestående af grundlæggerens tre børn. Komplekset i Vester Åby blev større og større. Efter Fåborg-Svendborg banens anlæggelse i 1916 besluttede man at flytte virksomheden til stationsbyen og på en plads ved stationen byggedes da en stor moderne fabrik med dampanlæg m.m. Den nedbrændte i 1921, og den nuværende fabrik opførtes. Den gamle fabriksbygning i Vester Åby omdannedes til landbrug, og ved udstykning fra hovedgården Nakkebølle erhvervedes en del jord. Så godt som alle landets frørenserier har fået deres maskiner fra Jens Nielsens fabrik. Skaden ved branden i 1921 ansloges til ½ million kroner. Først i 1926 stod det nye fabriksanlæg færdigt.
Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter. ca. 1931

  
 Model af kornrensemaskine formentlig  indsendt til Det danske Landhusholdningsselskab i 1794 som besvarelse på en prisopgave. I såfald opfundet af mekaniker Alexander Juung, ansat på Dampmøllen på Christianshavn.
Gl. Estrup 1996. Årbog for Dansk Landbrugsmuseum.
  

Det var mekanikus O.J. Winstrup i København, der omkr. 1815 skabte den udgave af kornrensemaskinen, som i de efterfølgende årtier kom til at tjene som model for andre rensemaskiner.

 
Kaste- og rensemaskine fremstillet på Jens Nielsens Maskinfabrik
 
 
Landbrugsmaskinsamlingen på Skjoldemose gods huser en række forskellige kornrensemaskine, heraf adskillige fra Jens Nielsens Maskinfabrik.
 
REGISTRATUR
Landbrugsmaskinsamlingen på Skjoldemose gods
Kornrensemaskiner
 

Murermester E. Esbensen Nielsen, Lundbyvej 9, Bjerreby, Tåsinge
Besigtigelse 1990. Kornrensemaskine af Jens Nielsen fabrikat blev indkøbt i hans oldefars tid Peder Nielsen Degn. Ejendommen har været i familiens eje siden 1868.
Gave
1990/57 1 rensemaskine

Christen Hansens ejendom på Rødme Banker, Stenstrup
 Besigtigelse 4.10. 1989. 29.10. 1989 foto ved Svend Erik Pryds, Humble.
Ejer Hans Bay, Skyttegården, Rødme
 1989/198 en kornrensemaskine
1989/199 en kornrensemaskine Jens Nielsen fabrikat

Gårdejer Vilhelm Jensen, Løgeskov 59, Stenstrup sogn
Besigtigelse 26.11.1989
Der var ryddet godt ud, men vi fandt da et par sprøjter, samt en Jens Nielsen rensemaskine.
1989/326 1 kornrensemaskine Jens Nielsen fabrikat

Andre rensemaskiner  af lokalt  fabrikat

Rødmegård, Rødme, Stenstrup sogn
Ejer gårdejer Claus Ove Larsen
På Rødmegård forefandtes desuden en kornrensemaskine, fremstillet af M.K. Nielsen, Vester Skerninge, bror til Jens Nielsen, Vester Åby Maskinfabrik.

Husmand og murer Svend "Max" Andersen, Stågerupvej 47, Stågerup, Ollerup sogn
Faderen var udlært karetmager og flere af genstandene af hans fabrikat, det gælder kornrensemaskine, og formentlig også skærekisten og hyppeploven, en omarbejdet enkeltradrenser.
1989/194 1 kornrensemaskine

Højbjerggård, Højbjergvej 12, Dongshøjrup, Kirkeby sogn
Ejer borgmester Poul Weber
Besigtigelse 29.11. 1989
Gave
1989/309 1 kornrensemaskine fremstillet af Johs Hansen, Børsbanke, Svendborg. Om ham oplyses at han tilhørte en gammel håndværkerslægt, bosat Højbjergvej 11, Dongshøjrup, Kirkeby sogn
 
Ingvard Langelund, Trunderup Dongvej 24, Kværndrup sogn
Besigtigelse hos enken Aase Langelund 1990. Ingvard Langelunds samling af gl maskiner og redskaber har været anvendt på landbrugsejendommen. Langelunds far var tillige tømrer, hvilket forklarer tilstedeværelsen af de mange dele til træforarbejdning og træbehandling, -håndtering.
1990/82 rensemaskine med snorskive

Øvrige rensemaskiner

Gårdejer Niels Jensen, Hønsehavevej 17, Lunde sogn
Besigtigelse 20.10.1989
Gave.
1989/196 1 kornrensemaskine

Gl kampestenshus på Egebjerg Bakker, Tørvelong 40, Stenstrup sogn.
Gårdejer og smed Hans Agerbek Hansen
1989/293 1 kornrensemaskine

Husmand og skrotsamler Ove Skov Larsen, Longvej 25, Vester Skerninge sogn
1989/179 1 kornrensemaskine

Gårdejer Edmund Hansen, Alpevej 17, Egebjerg, Kirkeby sogn
Gave
1990/26 1 Kornrensemaskine

Gårdejer Karl Hansen, Hundstrupvej 32, Skovlund
Hos Karl Hansen forefandtes  en hesteomgang i marken fra tørvegravning og på loftet en kornrensemaskine.

Ebbe Hansen, Stranddvejen 38, Vester Åby sogn
Besigtigelse oktober 1990. E.H. oplyste at nedennævnte genstande stod på ejendommen, hvortil der hørte 12 tdr. land.
Gave
1990/49 1 kornrensemaskine

Møllegård, Alpevej 6, Egebjerg, Kirkeby sogn.
1989/161 en kornrensemaskine

Husmand Jens Hansen, Hovedvejen, Rynkeby Hede, Ringe sogn
Besigtiget 25.9. 1989. Jens Hansen oplyste, at  rensemaskinen havde været på ejendommen i mere end 70 år, samt at en tærskemaskine havde været i brug i hans barndom først i 1920erne.
1989/157 en kornrensemaskine

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk