Hvidkildes fæstegård - om en nu forsvunden byggeskik
Forside ] Op ]

 
Hvidkildes fæstegårde

Om en nu forlængst forsvunden sydfynsk byggeskik

 
Det var på udskiftningstiden, at den typiske fynske byggemåde udvikledes. Præsten Wedel så de nyopførte gårde på sin "indenlandske rejse" i 1802. På Baroniet Lehn [Hvidkilde] var gårdene byggede i tre længer og med et stengærde eller et stakit i stedet for den fjerde. Alt var af solidt egetømmer med brændte sten i tavlene, udfugede mure, store vinduer, malede porte, døre og stakitter, "skønnere gårde har jeg ikke set i Danmark".

Desværre er det ikke lykkedes at finde fotos, malerier, der kan illustrere denne byggeskik. Der skete typisk det, at fæsteren efter nogle år for egen regning lod opføre den fjerde længe, så gården blev en fuldendt firelænget gård.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk