Brande i Kirkeby 1919
Forside ] Op ]

 
Nysted og Smedegården i Kirkeby nedbrændte den 7. August 1919.

Svendborg Avis den 8. August 1919.
Brand i Kirkeby.
Mads Larsens og Jeppe Nielsens Gaarde nedbrændt.
Ilden springer over 20 Huse og tænder en Gaard et par Hundrede Meter borte.
Børn - Tændstikker - Brand.

 

Brand ! Brand! Raabtes der i Gaar Eftermiddags Kl. 4 i Kirkeby, og Kirkeklokken klemtede, og Folk styrtede ud af Huse og Gaarde.
Mads Larsens Gaard stod i Flammer, og da den ligger vestligt i Byen, stod Ild og Røg med den stærke Vestenvind ind over alle de øvrige Bygninger. Kun en af disse, den gamle Skole midt i Byen, er straatækt, de øvrige har heldigvis ildfast Tag. Ellers var utvivlsomt hele Landsbyen bleven lagt i Aske. Østligst i Byen ligger Jeppe Nielsens 3-længede Gaard med Straatag paa de 2 Udhuse, og medens Folk stimlede sammen om Baalet af Mads Larsens Gaard, lød det pludselig: Jeppe Nielsens brænder ogsaa!
Det kan nok være, der var noget at se paa og tage Vare paa den lille By, som saa at sige brændte i begge Ender.
Sprøjten kom ud af Sprøjtehuset ved Kirken midt i Byen, og Folk begyndte at møde med Vandvognene. Senere kom ogsaa Sprøjterne fra Stenstrup, Høje og Lunde til, men alle ret overflødige. Blæsten pustede næsten som i en Blæsebælg til Flammerne, og i Løbet af en Times Tid var de straatækte Bygninger forvandlet til rygende ruinhobe, omtrent jævnede med Jorden.

Svendborg Avis den 11. August 1919
Den brændte Gaard solgt.
Gaardejer Mads Larsen i Kirkeby har solgt sin forleden nedbrændte Gaard Ejendom til Kreaturhandler Hans Hansen, Stenstrup, for 70,000 Kr. I Handelen medfølger Besætningen paa nær 1 Tyr og et Par Heste. Ligeledes medfølger Assurancesummen for Bygninger, men ikke for Løsøre og Maskiner.

Svendborg Avis den 12. August 1919.
Den brændte Gaards Jorder.
Kreaturhandler Hans Hansen har solgt Hovedparcellen, nord for Landevejen af Jorden til Mads Larsens Gaard, som han i Gaar havde købt, til Teglværksejer Hans Andersen, Egebjerg Teglværk.
Den Syd for Landevejen liggende Jord, ca. 16 Tdr Land , har han solgt til Brygger Hans Nielsen til en Pris af 1450 Kr pr Td. Ld.
Endelig har han solgt et Stykke Udejord, beliggende i de saakaldte Møllemoser, samt en Parcel med Kratskov, i alt ca 5 Tdr Land, til Gdjr Laurits Larsen Gemalgården, efter Forlydende for en Pris af 1300 Kr pr. Td. Land. 

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk