Besiddere af Hvidkilde gods
Forside ] Op ]

 
Besiddere af Hvidkilde.

 

til 1486 Claus Rønnow (dør)
l486-1500 Marqvard Rønnow
1500-1563 Eiler Rønnow
1563-1575 Jens Bille
1575-1631 Marcus Bille
1631-1653 Falk Giøe
1653-1698 Marcus Giøe
1698-1725 Valdemar Christopher Gabel
1725-1760 Johan Lehn
1760-1804 Povl Abraham Lehn
1804-1808 Hans Rantzau Lehn
1808-1834 hans enke Sophie Amalia Rantzau
1834-1860 Fred. Chr. Holsten Lehn
1860-          Otto Diderik Rosenørn Lehn
 

Ejendomsforhold

Distriktets nuværende besidder er hofjægermester, forstkandidat Christian Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.
Arvefølgen er den agnatisk-cognatiske, og Baroniets besiddere har været følgende:

1781-1804 Erector, konferentsråd, kammerherre, Poul Abraham Baron af Lehn (arvede i 1760 de besiddelser, hvoraf han d. 7. februar 1781 oprettede Baroniet Lehn), f.1732, død 1804, gift 1761 m. Erica Christine Cicignon fra Nakkebølle)
1804-1834 Forriges datter, Sophie Amalie Baronesse Lehn,
f. 1764, død 1834, gift 1790 med major Hans Baron Rantzau.
1834-1860 Forriges datter, Pauline Christine Baronesse Rantzau-  Lehn, f. 1803, død 1. januar 1860, gift 1820 m. Frederik Christian Baron Holsten.
1/1 -26/3 1860 forriges kusine, Christiane Henriette,
datter af erectors datter Margrethe, gift med kammerjunker Barner til Stamhuset Barnersborg) f.1788, død 26. marts 1860, gift 1) 1804 med kammerherre, baron Kaas til Stamhuset Nedergaard, død 1811;2) 1820 med kammerherre, baron Rosenørn. Hun arvede Baroniet Guldborgland 1804 efter erector og Baroniet  Lehn d. 1. januar 1860 efter sin kusine, baronesse Holsten-Lehn.
1860-1892 Forriges søn, udenrigsminister, kammerherre, hofjægermester Otto Ditlev Baron Rosenørn-Lehn, f.1821, død 21. maj 1892. Han arvede begge baronier efter sin moder. For at afskære mulig tvivl om arvefølgen efter erectionspatenterne for baronierne Lehn og Guldborgland, afsluttedes der en familiepagt  den 13., 14. og 16. marts 1884 mellem Otto Ditlev Baron Rosenørn-Lehn og Erik Christian Hartvig Baron Rosenørn-Lehn samt disses broder, Christian Conrad Sophus Baron Rosenørn-Lehn, i følge hvilket dokument, der blev kongelig konfirmeret d. 29.s.m., Baroniet Lehn, med hvad dertil hører, ved den daværende besidders død skulle tilfalde Erik Christian Hartvig Baron Rosenørn-Lehn eller, hvis han måtte være afgået ved døden, den af hans ægte descendenter af mandeller kvindekønnet, som dertil efter den agnatisk cognatiske liniearvefølge, var nærmest berettiget,  medens Baroniet Guldborgland på samme måde skulle tilfalde Christian Conrad Sophus Baron Rosenørn-Lehn eller hans ægte descendenter. (Først når der ingen ægte descendenter findes som arvinger til et af baronierne, bliver disse altså mulig atter forenede). Som følge heraf tilfaldt Baroniet Lehn i året 1892
1892-1904 Forriges broder, kammerherred, hofjægermester Erik  Christian Hartvig Baron Rosenørn-Lehn f. 26. maj 1825, død 5. oktober 1904, gift med Polyxene Baronesse Pichlin.
1904-1910 Forriges datter, Anna Christiane Adelheid Baronesse  Rosenørn-Lehn, f. 23. april 1857, gift 16. novbr. 1877 med kammerherre, hofjægermester Frederik (Fritz) Ludvig Vilhelm Greve Ahlefeldts Laurvig, f. 10. juni 1853, død 24. februar 1909.
1910- Fra 1. maj 1910 har enkegrevinde A.C.A. Ahlefeldt- Laurvig-Lehn, efter overenskomst af 26. februar 1910 og kgl. bevilling af 26. marts s.å. afstået Baroniet til sin ældste søn og successor, Christian Erik Julius Greve Ahlefeldt-Laurvig- Lehn, f. 6. septbr. 1878, gift 6. juni 1906 med Sophie Magdalene Baronesse Reedtz-Thott, f. 6. septbr. 1884

Ejendomsretten er underkastet de almindelige for baronier gældende indskrænkninger.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk