Dystløb i Svendborg
Forside ] Op ]

 
Dystløb i Svendborg

 

Optegnelser fra dansk folkemindesamling
Stud. theol. Johs. Martin Jensens optegnelser.
Meddeler hmd. Niels Sørensen Jensen, Fiskop, Egense
Optegnet af stud theol Johs. M. Jensen, l924.

 

Bacchus

I Svendborg slog man Bacchus af Tønden. Man kørte Tønden i fuld Fart gennem Gaderne paa en Slæde, Kane eller lav Vogn.Folk var væbnede med Stokke, Knipler og lignende, og det gjaldt om at slaa Bunden ned paa Tønden, hvor der laa en Mand i. Undertiden kørte to-tre Køretøjer. Man havde (har maaske endnu) Sækkevæddeløb med Skjorte paa til Bolværket, hvor man saa sprang i Havnen og Baade tog Deltagerne op.

Dystløb
Endelig er der en Slags Turnering til Søs. To Joller ror ud, hver med en Lansebærer i Forstavnen. Det gælder for hver af dem om at "ride" den anden over Bord, hvorpaa han selv springer bagefter. Dernæst fiskes de skyndsomt op og ros ind til Havnen, hvor de skynder sig op paa "røde Lygte" i Havnegade at faa tørt Tøj paa. Derefter trak de en Skjorte over Tøjet og med en Fane gik de to i Spidsen for den Skare Sømænd, der efterhaanden samlede sig under Fanen. Ud for de store Handlende standsede Toget,og en gik hvert Sted ind og fik Penge til Festen, der holdtes om Aftenen. De havde Horn og Fløjte med paa Toget og gik saaledes Byen rundt.
(Kender det kun af sin Faders Fortælling og har ikke set det.Påtegning i DF.)
Den skik at Børn klæder sig ud og med Maske paa løber omkring til Folk og rasler med en Sparebøsse for at fa nogle Skillingeer (løbe Fastelavn) er vist almindelig kendt.
   
   
    
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk