Helligkilder i Svendborg Amt
Forside ] Op ]

 
Helligkilder i Svendborg Amt

Danmark Helligkilder. Oversigt  ved August F. Schmidt. Kbh 1926. [Danmarks Folkeminder nr. 33] 

 

Svendborg Amt.
Top nr. 1044. Hellig kilde Tåsinge, Bregninge sogn, i Bregninge Skov.
Top. Nr. 1044. Ganse Kilde ved Kærstrup Voldsted (på Nors Mark) i nærhed af Bregninge Skov; måske identisk med forannævnte kilde.
Top. Nr. 1045. St. Olufs Kilde, Tåsinge, Landet sogn, i St. Olufs kapel i Bryllise Vang, Lund Mark.
Top. Nr. 1023. Hellig Kilde, Fåborg, øst for Fåborg ved nuværende ejendom Carolinelund, matr. Nr. 86, hvor der i middelalderen fandtes et helligkorskapel.
Top. Nr. 1039. Sundhedskilde, Sunds herreds, Stenstrup sogn i Kildeløkken ved Stenstrup.
Top. Nr. 1059. Hellig Kilde, Salling hered, Krarup sogn, i en mose ved for Krarup kirke nord for Skolehaven.
Top. Nr. 1061. Røde Kilde, Salling herred, Herringe sogn, på Bjærte Mark.
Top. Nr. 1072. Hellig Kilde, Salling herred, Hillerslev sogn, i den østlige side af Kirkelung, en mose ved Nybølle.
Top. Nr. 1073. Hellig? Kilde, Salling herred, V. Hæsinge sogn, findes iflg Trap i Trente Mølles have.
Top. Nr. 1077. St. Olufs Kilde, Salling herred, Svanninge sogn i de såkaldte Søegs Marker på en høj bakke.
Top. Nr. 1078. Frue Kilde, Salling herred, Horne sogn, ved Bøjden.
Top. Nr. 1079. Kong Valdemars Kilde, Salling herred, Lyø, i nærhed af Lyø by i noget krat.
Top. Nr. 1092. St. Annæ Kilde, Gudme herred, Ryslinge sogn ved St. Annæ Kapel i Lørup by i Kapemaen.
Top. Nr. 1093. Hellig Kilde, Gudme herred, Gislev sogn, muligvis på de såkaldte Kapelagre sydvest for kirken.
Top. Nr. 1121. St. Madses Kilde, Vinding herred, Vinding sogn, på Kogsbølle Mark nær Vinding kirke.
Top. Nr. 1123. St. Regisse Kilde eller Rise Kilde, Vinding herred, Frørup sogn /to pileskud/ sydvest for Frørup.
Top. Nr. 1124. Hellig Kilde, Vinding herred, Ørbæk sogn, på Ørbæk gade, 1623.
Top. Nr. 1153. Hellig Kilde, Langelands Sønderherred, Lindelse sogn, mellem Snaremosesø og Lindelse Nor. Viufkilden findes tæt derved.
Top. Nr. 1154. Saræ Brønd, Langelands Sønderherred, Humble sogn, ved gaden i Humble.
Top. Nr. 1164. Kilde, Ærø, Rise sogn, ved foden af Lastenshøj på Snekkemose Mark.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk