Gårde i Vester Skerninge sogn
Forside ] Op ]

 
Gårde i Vester Skerninge sogn

Bernkilde, matr. nr. l6a, Vester Skerninge

 

Kilde: la Cours danske gårde, 2. saml. 3.bd., p.l52.

Bernkilde, Vester Skerninge sogn,
Ejer: Morten Jensen, som købte gården l5. april 1902, er født i Stågerup, Ollerup sogn.
Matr. nr. 16a Vester Skerninge. Hartkorn 6 tdr. 23/4 alb. Ejendomsskyld 35.000 kr.Brandassurance for hovedb. 8,445 kr, for avlsb. 13.740 kr. Gårdens samlede areal 49 tdr. ld, deraf ager 45,
skov 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift: havre, ½ roer, ½ staldfoder, roer, byg, benyttet brak, vintersæd, blandsæd og 2års græs. Jordens bonitet er god, kraftig lermuld. Besætningen består af 20 malkekøer, foruden 10 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 heste samt 3 plage og føl. Sidste år solgtes c 100 fedesvin, alle af eget tillæg. Kvægbesætnignen, der er af rød dansk race, vedligeholdes ved eget tillæg.

Bernkilde var i sin tid fæste under hovedgården Skjoldemose, men frikøbtes 11. juni l841 af Søren Frandsen, som imidlertid døde få år efter, hvorpå hans enke ægtede Ole Olsen. Han var derefter ejer til sin død i 1880, hvorefter ejendommen gik i arv til hans stedsøn Jens Sørensen, af hvem den nuv. ejer har købt.
Den smukke velholdte gård, ligger ved vejen fra Vester Skerninge til Svendborgsund. Den frtiliggende hovedb. er  opført 1861 i den s. side af gårdspladsen af grundmur me dtegltag. Avlsb. er opførte l854 af bindingsværk med stråtage. Lys og kraft er indlagt fra Vester Skerninge Elektricitetsværk. Udenfor den egentlige gårdplan er bygget en svinestald. De gode jævne jorder ligger samlede omkring gården

 

Bøjlsgård, matr. nr. l5a, Vester Skerninge

 

Kilde. la Cours danske gårde, 2.saml., 3 bd., 15lf.

Bøjlsgård, Vester Skerninge sogn., l5 km. fra Svendborg.
Ejer: Andreas Jensen Lebæk, som overtog gården 1. oktbr. 1898, er født i Revninge l4. marts 1867 og gift med Ane Jensigne Juul, født i Bjerne 1. april 1871.
Matr. nr. 15a af Vester Skerninge. Hartkorn 7 tdr. 1 skp. 1 fdkr. 1½ alb. Ejendomsskyld 47.000 kr. Brandassurance for hovedb. 5.962 kr., for avlsb. 14.638 kr. Gårdens samlede areal 62½ td. ld, deraf ager 57½, skov 3, veje 1, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift: havre, helbrak, hvede, byg, roer, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuld på lerunderlag. Besætningen består af 20 malkekøer foruden 15 stk. ungkvæg og kalve, 2 tyre , 5 heste og 2 plage. Sidst år solgtes c. 35 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.
Bøjlsgård var fæste under Skjoldemose til den for 5.400 rbd. blev frikøbt 11. juni 1841 af Rasmus Pedersen. 1874 gik den i arv til hans søn, Peder Rasmussen, som 1886 solgte den til den nuv. ejers fader Jens Peder Lebæk, efter hvem han har taget den i arv.
Gården ligger ved vejen fra Vester Skerninge ud til Svendborgsund med henrivende udsigt over sundet og de omliggende øer. Hovedb. der ligger i den v. side af gårdspladsen omgiven af haven og skoven, er opført i 1780'erne af bindingsværk. Af samme materiale er laden, som er bygget c. 1885, medens staldbygningen og materialhuset, opført 1898 og svinestalden opført 1902, er af grundmur. Alle bygningerne bærer stråtage. Fra Vester Skerninge Elektricitetsværk er indlagt elektrisk lys og kraft.- De jævne og gode jorder ligger samlede omkring gården.

 

Damgård, matr. nr. 33a, Vester Skerninge.

 

Kilde: la Cours danske gårde, 3. saml., 3. bd., p.l60.

Damgård, Vester Skerninge sogn, 13 km fra Svendborg.
Ejer: Rasmus Hansen Damgaard, som overtog gården i 1908, er født på ejendommen l5. novbr. 1873 og gift med Maren Sofie Jensen, født på Lindekildegård 13. juli 1883.
Matr. nr. 33a af Vester Skerninge. Hartkorn 4 tdr. l skpr. 2 fdkr.½ alb. Ejendomsskyld 28.000 kr. Brandassurance c. 20.000 kr. Areal 36 tdr. ld., deraf ager 34, skov 1, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:havre, benyttet brak, vintersæd, roer, byg, blandsæd og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 13 køer, 6 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 3 heste og l plag. Sidste år solgtes c. 40 fedesvin.
Damgård var i sin tid fæste under Rødkilde. Senere tilhørte den Hans Andersen og efter ham hans søn, Anders Hansen, der i 1908 overdrog den til sin søn, den nuv. ejer. Bygningerne er dels af grundmur, dels bindingsværk med stråtage. Elektricitet er indlagt. Gården ligger umiddelbart ved havet med herlig udsigt.

 
Digebjerg, matr. nr. 2 a, Vester Skerninge
 

Kilde: la Cours danske gårde, 2. saml. 3. bd.,p. l50

Digebjerg, Vester Skerninge sogn, 11 km fra Svendborg.
Ejer: Ole Hansen, som overtog gården i. april 1890, er født i Vester Skerninge 6. decbr. 1854 og gift med Karen Johanne Sørensen, født på ejendommen ll. jan. 1865.
Matr. nr. 2a m.fl. af Vester Skerninge. Hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 1 3/4 alb. Ejendomsskyld 39.000 kr. Brandassurance for hovedb. 7.000 kr., for avlsb. 14787 kr. Gårdens samlede areal 33 tdr. ld., deraf ager 28, eng ½, skov 3½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: havre, ½ brak,½ roer, rug ,byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Besætningen består af 12 malkekøer foruden 4 stk ungkvæg og kalve, 1 tyr og 3 heste. Sidste år solgtes 26 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes kun delvis ved eget tillæg.
Digebjerg, der ligger ved Svendborg-Fåborg landevej, var i sin tid fæste under hovedgården Holstenshus, men blev frikøbt i begyndelsen af forrige århundrede af Peder Sørensen, fra hvem den i 1850'erne kom til hans søn, Søren Pedersen, den nuværende ejers svigerfader, efter hvem han har taget den i arv.
Hovedb. er opført i 1850'erne af grundmur. Avlsb. er af bindingsværk. Samtlige bygninger bærer stråtage. Overalt er indlagt elektrisk lys. Hovedb. ligger i den n. side af gårdspladsen, omgiven af have mod n og ø
Af jorderne ligger kun c. 4 tdr. ld. ved gården, medens resten er fraliggende et kort stykke mod nord 

 

Fredelykke, matr. nr. 29a Vester Skerninge

 

Kilde: la Cours danske gårde 3. saml.,3. bd., p. 159

Fredelykke, Vester Skerninge, 12 km fra Svendborg.
Ejer: Niels Peder Nielsen, som overtog gården i 1898, er født i Hundstrup i jan. 1871 og gift med Stine Kathrine Cecielie Pedersen, født i Vistoft sogn på Mols 19. oktbr. 1875.
Matr. nr. 29a af Vester Skerninge. Hartkorn 4 tdr. 6 skpr. Ejendomsskyld 30.000 kr., Brandassurance for bygningerne 21.976 kr. Areal 40 tdr. ld., deraf ager 39, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift:havre ,benyttet brak, vintersæd, roer, byg, blandsæd og 3 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 15 køer, lo stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 3 får. Sidste år solgtes c. 40 fedesvin.

Fredelykke hørte oprindelig under Rødkilde. Senere tilhørte den Hans Lau, som 1882 solgte den til Rasmus Nielsen, der døde samme år, hvorpå hans enke drev ejendommen til hun 1898 skødede den til deres søn, den nuv. ejer. Bygningerne er af grundmur og bindingsværk, tækkede med cementsten og strå.I sin tid blev der drevet papirfabrik på gården, men den er forlængst nedlagt, og vandkraften findes ikke mere.

 

Stanghjelm (Krogården),matr. nr.2b, V.Skerninge

 

Kilde: la Cours danske gårde,2. saml.,3bd., p.150f.

Stanghjelm, Vester Skerninge sogn, 11 km. fra Svendborg
Ejer:Rasmus Skov, som købte gården 4. jan. l911, er født i Vester S>kerninge 26. april 1875 og gift med Rigmor Pedersen, født l6. aug. 1883.
Matr. nr. 2b af Vester Skerninge. Hartkorn 5 tdr. 7 skpr. 3 fdkr. 21/4 alb. Ejendomsskyld 36.000 kr.Brandassurance for hovedb. 6254 kr, for avlsb. 17724 kr. Gårdens samlede areal 47 tdr. ldd., deraf ager 42, eng1½, overdrev 2½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 6 marksdrift: havre,½ rug,½ roer, byg , blandsæd og 2års græs. Jordens bonitet er god lermuld på lerunderlag. Besætningen består af 22 malkekøer foruden 14 stk ungkvæg og kalve, 2 tyre, 4 heste samt 2 plage og føl. Sidste år solgtes c. 60 fedesvin. Kvægbesætningen der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.
Stanghjelm var i sin tid fæste under hovedgården Skjoldemose, men frikøbtes i første halvdel af forrige århundrede af Svend Ågesen, der udflyttede gården og opbyggede den på dens nuværende plads. Hans plejedatter ægtede c. 1875 Rasmus Kromann, som i 1890'erne solgte til Rasmus Larsen, der 1910 solgte til Jens Løgstrup. Af ham købte samme år Jens Peder Rasmussen og af ham igen - efter kun 2 måneders forløb - den nuv. ejer.
Gården ligger ved vejen fra Vester Skerninge til Langgyde, hyggelig omgiven mod s. af sin kønne have. Staldlængen er opført i 1880'erne af grundmur; de øvrige bygninger er ældre, men velholdte bindingsværkshuse. Alle bygningerne bærer stråtage. Hovedb. ligge mod s. På staldlængen er opstillet husmølle, men desuden er indlagt såvel elektrisk kraft som lys.
Markerne strækker sig navnlig mod s. over et jævnt og behageligt terræn.

 
Rønnekjærgård, matr. nr. 7b, Vester Skerninge
 
Kilde: la Cours danske gårde, 3. saml.,3 bd., p. 158.

Rønnekjærgård, Vester Skerninge, 12 km. fra Svendborg.
Ejer: Christen Hansen Nygaard, som overtog gården i 1895, er født i Ulbølle sogn 2. jan. 1865 og gift med Karen Marie Sørensen, født på Tåsinge 10. decbr. 1866.
Matr. nr. 7b af Vester Skerninge. Hartkorn 4 tdr. 6 skpr. 1 fdkr. 1½ alb. Ejendomsskyld 31.500 kr. Brandassurance for bygningerne c. 24.000 kr. Areal 37 tdr. ld., deraf ager 36, have og gårdsplads 1, Agermarken drives i en 9 marksdrift:Havre, roer, byg, desvis halvbrak, vintersæd, havre og 3 års græs (det ene år til frø). Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 14 køer, 11 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 3 heste og 1 plag. Sidste år solgtes c. 30 fedesvin.
Rønnekjærgård har en gang hørt under Baroniet Holstenshus. Den ligger meget kønt ved vejen fra Vester Skerninge mod S. ud til stranden. Bygningerne er af grundmur med stråtage.

 

Skovlyst , matr. nr. 21e, V. Skerninge

 

Kilde: la Cours danske gårde, 2. saml. 3.bd.,p. l53

Skovlyst, Vester Skerninge sogn, 11 km. fra Svendborg
Ejer: Hans Peder Anton Hansen, som overtog gården 1. aug. 1912, er født i Humble 31. juli 1887 og  gift med Amanda Flintegård., født i Søndenbroen 4. april 1887.
Matr. nr. 21e af Vester Skerninge. Hartkorn 6. tdr. 4 skpr. 2 alb.Ejendomsskyld 42.000 kr. Brandassurance for hovedb. 7.000 kr, for avlsb. l4.100 kr. Gårdens samlede areal 59 tdr. ld., deraf ager 48, eng l,  skov 8, have og gårdsplads 1, frugthave i skoven 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:havre, roer, byg, blandsæd, roer, havre og 2års græs. Jordens bonitet er god lermuld på lerunderlag. Besætningen består af 21 malkekøer foruden 14 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr, 4 heste og 1 plag. Sidsteår solgtes c. 40 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Skovlyst ligger ved vejen fra Vester Skerninge ud til Svendborgsund og har i sin tid været fæste under hovedgården Rødkilde. Den ældst kendte selvejer var Rasmus Christensen, fra 1869 til 1908, da han overdrog ejendommen til sin datter, Petra Marie Christensen, af hvem den nuv. ejer har købt.
Den grundmurede hovedbyggning er opført 1875 fritliggende i den s. side af gårdspladsen. Avlsb. er af bindingsværk. Alle bygningerne bærer stråtage. En ladelænge, der er opført parallelt med hovedb. inde på gårdspladsen, deler denne i to afdelinger. Til drift af de faste maskiner haves husmølle, men desuden er installeret både elektrisk lys og kraft.
Jorderne ligger samlede omkring gården og er jævne og bekvemme. I skoven umiddelbart s. for gården er anlagt en stor og god frugthave.

 

Sønderlung, matr. nr. 20a, Vester Skernminge

 

Kilde:la Cours danske gårde, 2. saml. 3. bd.,p.153

Sønderlung, Vester Skerninge sogn, 12 km. fra Svendborg
Ejer: Johan Jørgen Hansen Markvardsen, som overtog gården 1. juni 1902, er født på ejendommen 28. septbr. 1869 og gift med Vilhelmine Petrine Christensen, født på Skovlyst i Vester Skerninge l8. marts 1875.
Matr. nr. 20a af Vester Skerninge. Hartkorn 6 tdr. 1 skp 3 fdkr. 21/4 alb. Ejendomsskyld 43.000 kr. Brandassurance for hovedb. 10754 kr., for avlsb. 13.245 kr. Gårdens samlede areal
50 tdr. ld, deraf ager 46, skov 3, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: havre, helbrak, vintersæd, roer, byg, blandsæd og 2års græs. Jordens bonitet er god lermuld på lerunderlag. Besætningen består af l8 malkekøer foruden lo stk ungkvæg og kalve, 1 tyr, 5 heste og l plag. Sidste år solgtes c. 25 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Sønderlung, der ligger ved vejen fra Vester Skerninge ned til Svendborgsund var i sin tid fæste under hovedgården Skjoldemose , men frikøbtes i begyndelsen af forrige århundrede af Markvard Hansen, ved hvis død c. 1852 ejendommen gik i arv til hans søn, Hans Markvardsen, den nuv, ejers fader.
Den smukke og anselige hovedb. er opf. 1878 af grundmur over høj sokkel og tækket med skifer; den er forsynet med frontespice og rummer en stor og god lejlighed; 1912 er den gennemgået en indgribende restaurering. Avlsb. er af bindingsværk med stråtage. I gården er indlagt elektrisk lys og kraft.
Jorderne ligger samlede omkring gården med undtagelse af skoven, der fraliggende c. ½ km. mod s.

 

Vestermølle, matr. nr. l3c, Vester Skerninge

 

Kilde: la Cours danske gårde, 2. saml., 3.bd.,p.l5l

Vester Mølle, Vester Skerninge sogn, 11 km. fra Svendborg.
Ejer: Hans Corfixen Lau, som overtog gården i. oktbr. 1895, er født på ejendommen 5. marts 1859 og gift med Eleonora Christine Dreyer, født i Kolding 8. maj 1880.
Matr. nr. 13c af Vester Skerninge. Hartkorn 4. tdr. 1fdkr. 21/4 alb.Ejendomsskyld 44.000 kr.Brandassurance for hovedb. 10.800 kr, for avlsb.28761 kr., Gårdens samlede areal 30 tdr. ld., deraf ager 26, skov 2, mølledam og vandløb 1, have og gårdsplads 1, Agermarken drives i en 7 marksdrift: havre, helbrak, vintersæd, byg, havre og 2års græs. Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Besætningen består af 7 amlkekøer foruden 6 stk. ungkvæg og kalve og 6 heste. Sidste år solgtes 26 fedesvin. Kvægbesætningen , der er af rød dansk race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget tillæg.

Vestermølle er en af de gamle vandmøller, der som krongods lå spredte over landet. 1741 overgik den til selvejendom, idet Christian Rasmusssen Voigt (+1768), der tidligere havde været gartner, købte den. Over ham og hans hustru ligger endnu en ligsten under mandfolkestolene i Vester Skerninge kirke. Hans anden hustru overlevede ham og  ægtede l769 Søren Jensen, som derefter var dens ejer til sin død i 1821,hvorefter hans svigersøn Johan Jørgen Rasmussen overtog ejendommen, som han 1843 overdrog til sin svigersøn, Peder Larsen, der imidlertid kort efter solgte til Didrik Hansen Lau, den nuv. ejers far.
Møllegården ligger overordentlig idyllisk ved Syltemade å, der gennem en kløft baner sig vej ud mod havet. Hovedb., der er fritliggende i den n. side af gårdspladsen, er opført 1858 af grundmur med tegltag. De stråtækkede avlsb. er opførte i årene 1850-66 af bindingsværk.
Jorderne som er ret jævne, falder i to afdelinger: 12 tdr. ld. hjemme ved møllegården og 18 tdr.ld. c. 600 m mod sv.- Mølleriet, der tidligere var meget betydeligt, er i de senere år efterhånden hovedsagelig overgået til handel med foderstoffer.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk