Folehaven i Ollerup sogn
Forside ] Op ]

 
Folehaven i Ollerup sogn

Sagn fortalt af gårdejer Rasmus "Jeppe" Rasmussen, Rødme, Stenstrup sogn, optegnet  ca 1975 af Hans Nørgaard, Egebjerg

 

Det blev fortalt, at Folehaven blev spillet op i kortspil.  Det var hende på Nielstrup, der tabte. Men hun fik dog lov til at tage den første afgrøde af jorden, inden hun skulle afstå den. Klog som hun var, så plantede hun den til med bøgeskov.

Meddeler Kristian Jacobsen, ca. 50 år, boende i Sørup og født sammesteds. Optegnet 1925 af Johs. Martin Jensen.

Folehaven. Folehaven, der hører under Baroniet Lehn, skal engang være spillet bort af en dame, der ejede Hvidkilde eller Nielstrup. Hun udbad sig så lang frist, at hun kunne beså marken og tage afgrøden, førend hun afstod den. Det fik hun lov til, og hun såede da bog, og der voksede skov op. Af denne senvoksende afgrøde er der endnu sønden i Folehaven en halv snes træer tilbage, der ikke må hugges om.
Ved en julestorm for mange år siden blæste mange af træerne om. De tilbageværende er som sagt fredede - papirerne for den nævnte kontrakt om Folehaven siges at ligge et steds på et herredsæde.

I Hestehaven ved Hvidkilde er der en stor bøg, der ikke må hugges. Den har engang frelst et menneske fra en gal tyr.

    
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk