Undervisningen på Ollerup Højskole
Forside ] Op ]

 
Undervisningen på Ollerup Højskole

0llerup højskole Undervisning
 

Notater

Mange højskoleelever valgte skole efter forstanderens politiske ståsted.
Helt tydeligt kom det til udtryk på Ollerup højskole i l890'erne, hvor unge vestjyske "bergianere" strømmede til det sydfynske, til Ollerup højskole, hvor Bergs datter Nanna var højskolemoder.
Ganske vist bedyrede eleverne fra dengang, at de politiske diskussioner lå udenfor skoletiden.
Men samfundsfag blev der undervist i, Nanna holdt foredrag "om retsvæsenet, hvor der "gennem hendes tale gik en understrøm af varme for, at alle kunne blive "lige for loven, kvinde og mand, rig og fattig". Ellers afholdtes et par gange om ugen særlige diskussionsaftener, hvor bølgerne nok kunne gå højt om tidens brændende politiske spørgsmål. Af emner som blev taget op til diskussion nævnes: afholdssagen, kvindesagen, tobaksrygning og kortspil.

   
   


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk