Tommerup Højskole
Forside ] Op ]

 
Tommerup Højskole

Tommerup Højskole

 

[Norddahl Petersen: Danmarks Højskoler. 1909]

Blandt missionsvennerne [indre mission] på Fyn havde der gennem mange år været ønsker fremme om, at også denne landsdel kunne få en højskole, hvor de kunne føle sig hjemme, og som kunne blive en støtte for missionsarbejdet for de unge. Og endelig i 1906 lagde forholdene sig således til rette, at disse ønsker kunne opfyldes.[]
I Tommerup - tæt ved Knarreborg Station på Assensbanen - havde Odense amt en stor opdragelsesanstalt for vanskelige børn. Den moderne humane lovgivning havde efterhånden overflødiggjort denne anstalt, der forøvrigt ikke var mer end en halv snes år gammel og i 1906 udbød amtsrådet anstalten til salg.
Bygningerne var meget formålstjenlige til brug for en højskole. En del af lokalerne var brugelige, som de forefandtes, andre behøvede kun lidt omforandring, for at der kunne fremstå en højskole, som med hensyn til lokaler, elevværelser o.s.v. kunne stå mål med selv de senest her i landet byggede skoler.
Da tilmed beliggenheden var glimrende - lige ved en station, i et yppigt fynsk landskab og midt i en stærkt interesseret kreds af missionsfolk - greb de fynske missionsvenner til og købte anstalten. De nødvendige forandringer blev foretaget , efter at der var valgt en bestyrelse for skolen, og arbejdet blev begyndt.

Som forstander blev antaget daværende lærer ved Lyngby landbrugsskole P. Sandbæk, der igennem en lang årrække havde virket i højskolens og landbrugsskolens tjeneste.
Forstander Sandbæk er en gårdmandssøn fra Bøvling fra Lemvig. Han er født den 19. oktober 1868. Tyve år gammel blev han elev på Nr. Nissum højskole, hvorefter han kom på Ranum seminarium. I 1892 tog han skolelærereksamen herfra og blev så et års tid lærer ved Haslev højskole. Efter at have aftjent sin værnepligt gik han derefter på Landbohøjskolen for at blive uddannet som landbrugskandidat. Da han i 1895 havde afsluttet denne uddannelse, søgte han igen tilbage til Haslev, hvor han nu virkede som lærer i syv år. For endnu yderligere at øge sin uddannelse gennemgik han i 1902-03 Statens etårige Lærerkursus, hvorefter han i de følgende år underviste først på Nr. Nissum, så på Dalum Landbrugsskole og sidst i Lyngby, hvorfra han som nævnt kom til Tommerup.
Allerede fra barndommen er Sandbæk påvirket i indre missionsretning, mest af de lægmænd, der stadig kom i hjemmet. Hans stedfader er forøvrigt indre missionær. Yderligere blev han under et ophold i hovedstaden en del påvirket af lic. Ussing ved Jesuskirken i Valby. Men også gennem højskolerne har han naturligvis både som elev og som ung lærer modtaget så lidt påvirkning.
Hans grundige uddannelse så vel som hans gerning ved forskellige skoler har imidlertid sikkert nok udvidet hans syn, så han ikke som ungdomsleder vil forfalde til ensidig fanatisme. Som følge af sin særlige uddannelse har Sandbæk til højskolen knyttet en landbrugsafdeling, og besøget på de forskellige afdelinger har allerede fra begyndelsen været særdeles godt.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk