Nyborg Højskole
Forside ] Op ]

 
Nyborg Højskole

Nyborg Højskole

 

[Norddahl Petersen: Danmarks Højskoler. 1909]

I foråret 1907 besluttede De fynske Husmandsforeninger at oprette en husmandsskole på Fyn, og der var stærk stemning for at få den bygget ved Nyborg. Uoverstigelige hindringer lagde sig imidlertid i vejen for denne plan, og skolen blev da lagt tæt uden for Odense.
Men året efter fremkom der i Nyborgegnen tanker om i stedet for at få oprettet en højskole.
Den tidligere forstander for Løvenholt højskole Birkedal-Nielsen søgte netop samtidig ny virksomhed, og hans tanker vendtes da mod Nyborg.
Ved støtte fra mange sider lykkedes det at få rejst den nødvendige garantikapital, og til brug for den ny skolevirksomhed købtes gården Sofienberg opført for en slægtning af indehaveren af det nær ved liggende gamle herresæde Holckenhavn, og i de store, herskabelige bygninger lod der sig forholdsvis let indrette både skolestuer og elevværelser, ligesom en ladebygning med ringe bekostning omdannedes til en rummelig gymnastiksal.
I maj 1909 begyndte så den ny højskole sin virksomhed. Og Birkedal-Nielsen har for sit arbejde fundet lige så kønne omgivelser som dem, hvorunder han før arbejdede i Løvenholt.

Nyborg højskole ligger nemlig overmåde kønt på et bakkedrag uden for den lille by. Fra den store, skyggefulde have er der vid udsigt over byen og havet. Midt i bæltet ligger Sprogø med sit høje fyr, og fjernt ude fortoner Sjællands kyst sig med horisonten.
Til gården hører 53 tdr. ld. og når disse først kommer i drift og kultur efter en ny anlagt plan, er det meningen, at landbruget skal indgå som et led i skolens undervisning. Denne vil ellers i alt væsentligt blive ledet efter de grundtvigske højskolers almindelige principper, "da" - som forstanderen skriver i en udsendt skoleplan -"Højskolen ved sin korte tid og under hensyn til sin særegenhed mindre må blive en skole for alsidig kundskabstilegnelse og mere et sted, hvor livet og undervisningen former sig sådan, at alt tjener til den unges udvikling karakterdannelse..." "Men" - føjer Birkedal-Nielsen til - "da erfaringen har lært mig, at jo større opgaver, der stilles de unge, des gladere bliver de, og des sundere ledes udviklingen, så vil jeg have skolen sådan, særlig for karlenes vedkommende, at der også i så henseende bydes det mest mulige; og det er særlig naturfagene og af disse igen særlig sådanne, som ligger til grund for forståelse af det teoretiske landbrug, som jeg tror , der  med godt udbytte kan ofres nogen tid på. Derimod medtages ikke (som på nogle højskoler) landbrugsundervisning, da jeg anser det for yderst uheldigt. Enten bliver det så lidt, at det ingen betydning får uden til at forvilde begreberne, eller det bliver så meget, at der ikke bliver plads for den egentlige højskole. Derfor vil jeg hellere være med til at tilbyde en undervisning af almendannende art, men som tillige kan blive af stor betydning for de karle, der senere søger en landbrugsskole."

   
   
  
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk