Bondekone på Fyn fik piger på højskole
Forside ] Op ]

 
Bondekone på Fyn fik piger på højskole

Bondekone på Fyn fik piger på højskole

De første højskoler i Danmark opførtes som bekendt midt i forrige århundrede. Kristen Kolds skole på Ryslinge Mark fra 1851 hører således til blandt de allerførste. I begyndelsen optog skolerne udelukkende mandlige elever, og der skulle også her et kvindeoprør til, før pigerne opnåede ligestilling med mændene.


Anne Jensen 1818-97

Anne Jensen, Nørremosegård i Trunderup ved Kværndrup, rejste spørgsmålet allerede omkring 1860. Hendes synspunkt var, at "kommer kvinder ikke på højskole, kan de ikke følge mændene. Jeg har selv 5 døtre, og når de nu engang bliver gift, hvordan skal så de unge mennesker komme i forståelse eller blive det for hinanden som de burde, hvis ikke pigerne får en tilsvarende uddannelse som karlene, det er da også nærmest kvindens opgave at opdrage børnene."

Under et ophold i København i 1860, hvor hun besøgte sin mand, Jens Jensen, der var Venstrefolketingsmand valgt i Kværndrupkredsen, kom hun i en livlig diskussion med en af Jens Jensens folketingskollegaer, Jens Jørgensen Bjerregaard, der i meget bestemte vendinger afviste hendes synspunkter.

Enden på diskussionen blev dog, at de enedes om at gå ud til N.F.S. Grundtvig og lade ham afgøre hvem af dem der havde ret.

Grundtvig grundede længe over spørgsmålet, men hans afgørelse faldt ud til fordel for Anne Jensen. Grundtvigs svar lød kort og godt: "Ja, konen har ret, pigerne bør også på højskole." Og dermed var den sag afgjort.

Anne Jensen drøftede også spørgsmålet med Kristen Kold, men han stillede sig i begyndelsen afvisende, først fra sommeren 1863 optog han kvindelige elever på sin højskole.

 

Pigehold 1873 på Dalum højskole. Kold optog de første kvindelige elever 1.maj 1863

 
Landets formentlige første pigehøjskole begyndte derimod i sommeren 1861 i Sødinge på Midtfyn under ledelse af pastor Jens Schjørring. Her var Anne Jensens ældste datter Kirstine, senere gift Berntsen blandt eleverne. Hun har overleveret følgende indtryk fra sit højskoleophold:

"Vi var ni faste elever, og så en del, som - ja, jeg vil nu kalde dem "strøgods". Da de ikke kom til stadighed, tør jeg ikke tælle dem med; der var fru Seidelin, Ringe Apotek, fru Kofoed, Sønder Nærå, og de ældre af Birkedals døtre; kandidat Køster, som dengang var hos Birkedal, holdt foredrag for os af og til. Vi som var den faste stok, var rigtig glade for undervisningen, der var fortælling, sang og foredrag ...".

Højskolen i Sødinge eksisterede kun i få år, men isen var brudt og ret hurtigt begyndte de andre højskoler at optage piger som elever.


 
Kvindelige elever på Vester Skerninge Højskole 1868

 

Trykt første gang 26. august 1983 i anledning af 200 året for Grundtvigs fødsel.

   
 
   
   
  
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk