Vester Skerninge Skole 1850 brandtaxation
Forside ] Op ]

 
Vester Skerninge Skole 1850 brandtaxation.

Brandtaksationsprotokol 1850-53 Landsarkivet i Odense.

  
Aar 1850 den 6. November mødte Branddirekteuren med underskreven sin constituerede Fuldmægtig i Vester Skjærninge Sogn for efter Begjæring at taxere til Brandforsikkring en nye opført Hjælpeskole. Som Taxationsmand vare medtagne Sognefogden og Hjælpefogden af Ollerup der her ere upartiske og forhen af Amtet udnævnte. Det bemærkes at Sølv og Sedler ere lige og Sogneforstanderskabet meddeles qvartaliten Assurance fortegnelse til fælles Bedømmelse. Pastor Cramer var Forretningen overværende.

Vester Skjærninge Sogn og Bye

1. Vester Skjærninge Hjælpeskole paa Matr. 78. Communens
a. En længde øst og vest 5 fag langt 14 Al: 21Tom,
dyb 11 Alen 21Tom: høi 4 Al: fra Gulv til Loft, de udvendige Muure
af Grundmuur 1 steen tykke undtagen vestre Gavl der er af Fyrre Bindingsværk med Ege Fod muret af brændte Steen i Kalk, Straaetag.
Alt indrettet med Loft 10 Karme Vinduer og Dørre
Fra øst 4 Fag med Fjellegulv 1 Fag Kammer og Forstue med Steengulv,
I østre Gavl paa Loftet med Loft over et Værelse, 1 Skorsteen af brændte Steen paa Loftet med behørig …….luge, Bygningen staar paa kløven Kampesteens Grund i det hele færtig, afpudset og malet, har ved Licitation med en deel Inventarium som for …… kostet at opføre 780rd ,
men blev nu efter Taxationsmændenes Vurdering ansat til en værdi af 700r nemlig á Fag 140r er 700 r Rps i Sølv. Forsvarlig imod Ildsvaade.
Ei før forsikkret
Forretningen hvormed Pastor Cramer erklærede sig tilfreds bekræftes med Underskrift.

   
    
    
   
    
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk