Lærere ved Vester Skerninge skole i ældre tid
Forside ] Op ]

 
Lærere ved Vester Skerninge skole i ældre tid.

Lærere ved Vester Skerninge skole i ældre tid.


Af kurvemager Søren Nielsen

 

Fra 1855 til 1861 var slesvigeren Andreas Hansen, andenlærer her, dog således at han var lærer for de to øverste klasser - tredje og fjerde. Han var en ualmindelig dygtig lærer, særlig i dansk, mærkelig nok da han var fra Sydslesvig og sikkert nok tysksindet, da han havde været soldat i oprørshæren.
Mange af hans elever blev senere kendte som dygtige mænd og kvinder i samfundet. Her skal nævnes: gmd. P. Brandt, Bøjlsgård, snedkermester Knud Hansen, København, maskinfabrikant Jens Nielsen, Vester Åby, købmand J. Sørensen, Svendborg, forfatteren Peder R. Møller og søskende m.fl.
Han kom meget sammen med bønderne og var med ved deres sammenkomster, hvor det ikke altid gik så ædrueligt til, så han fik hang til stærke drikke inden han rejste herfra (til Staunstrup på Sjælland).

Efter Hansens bortrejse blev Joakim Kristen Klindt fra Ringe først andenlærer og senere førstelærer her, noget senere blev Hannibal Pedersen lærer i friskolen. Begge var dygtige lærere og alvorlige og elskelige mennesker i hele deres færd. Klindt var i 29 år sygekasseformand, hvor han udførte et stort og uegennyttigt arbejde, ligesom han i en lang årrække var en samvittighedsfuld formand for de fattiges kasse.

Da der 1872 oprettedes et selvstændigt lærerembede i Søndermark blev C.E: Hansen fra Lyø kaldet til lærer her. Han var en meget nidkær lærer og underviste børnene i sløjd.

   
   
 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk