Dansk Friskoleforening, Fyn
Forside ] Op ]

 
Dansk Friskoleforening, Fyn

Medlemsliste Dansk Friskoleforenings fynske afdeling l886ff.
Kilde:medlemsprotokol , Fynske afd., Dansk Friskoleforening.Biblioteket for det folkelige Arbejde, Ollerup.
 
 Enkelte Medlemmer:  
Højskoleforstander Klaus Berntsen, Særslev
Lærerinde Marie Larsen ad gmd. Johannes Nielsen, Bullerup. bortrejst
Lærer P. Pedersen, Søllinge, Pederstrup
Lærer Peder Thisted og hustru, Drigstrup, bortrejst
Friskolelærer Jørgen Nielsen, Nr. Lyndelse (betalt 1 kr.)
Kristian Mathiasen, Assenbølle, Bred
Lærer A. Klinkby, Dalby, Kerteminde
Morten Eskesen, Kolding
???
Lærer Andreas Madsen, Lumby Tårup, Beldringe St.
Lærer Jakobsen, Kerteminde
Lærer Frederiksen, Fangel
Lærer Gammelgaard, Gislev
Lærer Jakob Olsen, Højskolehjem, Odense

 
Ringe Kreds 11.9. 1886
18.12. 1886 18.medlemmer
 
 1. Lars Kristensen
 2. Knud Sørensen
 3. Kristoffer Ovesen, gmd. Lombjerge, Ringe
 4. Lars Rasmussen formand
 5. Hans Kristiansen
 6. Lærer Munch (Munk)
 7. Jørgen Andersen
 8. Jørgen Findsen
 9. Anne Hansen 
 10. Maren Møller
 11. Jens Hansen
 12. Peter Kr. Andersen
 13. Hans Vieh Jørgensen
 14. Rasmus Peter Hansen overstreget
 15. Jens Bek
 16. Hans Madsen
 17. Hansine Mortensen
 18. Pastor Madsen
 
 4.12. 1887 8 medlemmer  
 1.  Hansine Rasmussen
 2. Fr? Luun
 3. Maren Dydensborg
 4. Skrædder Anders Hansen
 5. Niels Hansen
 6. Trine Hansen, Lombjerge
 7. Marie Kirstine Larsen - ?? Knud Larsens hustru
 8. Andrea Ovesen
 9. Frøken Lund
 10. Mads P. Madsen
 11. Lars Jørgen Larsen
 12. Maren Isaksen
 13. Kristen Jørgensen
 14. Jørgen Hansen
  Lucie Hansen
  Jørgen Andersen Skr.?
  Hans Jakobsen
  Jens Emborg
 
Gravvænge kreds
11.9. 1886
 
 1.  Gmd. Niels Hansen
 2. Gmd. Hans Andersen, Brudager Sortebro, fmd.
 3. Gmd. Niels Pedersen
 4. Gmd. Peder Bertelsens enkeGmd. 
 5. Rasmus Kristensen
 6. Gmd. Hans Hansen
 7. ejerist Peder Rasmussen
 8. Skovfoged Hans Peder Rasmussen, Sortebjergvænge, Sortebro. (fmd) også 1889
 9. Tømrer Jens Hansen
 10. Hmd. Hans Rasmussen
 11. Skomager Vitt
 12. Hmd. Peder Jensen
 13. Lærer Lars Hansen
 14. Bødker Frederik Hansen
  Kristine Pedersen
   Anna Pedersen f. Jensen
 
[Brev vedlagt sålydende:]

Herved vil jeg meddele at Gmd. Hans Andersen Brudager Sortebro Svendborg er herefter Formand for Gravvænge Friskoleforeningskreds.

 Venligst H.P. Rasmussen
Hr. Gmd. N.P. Lindø
S. Nærå pr. Aarslev

Nørre Åby Kreds 11.9. 1886
24.11. 1886 19 medlemmer
Medlemmernes navne:

 1. Nikolaj Jensen
 2. Jens Jørgen Nielsen
 3. Hans Hansen
 4. Jørgen Olsen
 5. Jørgen Jørgensen
 6. Peder Hansen (overstreget)
 7. Mads Jørgensen (overstreget)
 8. Anders Jørgen Nielsen
 9. Mads Jørgen Nielsen
 10. Jens Peter Knudsen
 11. Søren Hansen
 12. A. Andreasen
 13. P.A. Jensen
 14. Maren Larsen
 15. Karl Jensen
 16. A. J. Rasmussen
 17. Snedker Smidt. (overstreget) Godthåb
 18. Anders Olaf Nielsen, friskolen, Nr. Åby, kredsfmd.
 19. Anders Chr. Andersen,  også for 1889
Lunde kreds 11.9. 1886
1.12. 1886 20 medlemmer
Medlemmer:
 1. Gmd. Hans Sørensen og hustru
 2. Husejer Hans Pedersen (stud:).? og hustru
 3. Gmd. Karl Johansen, Hundtofte og hustru
 4. Hmd. Hans Larsen, Høje Mark og hustru
 5. Dortea Kristensen (indsidder)
 6. Frilærer P. Olsen [Sibast]
 7. Emma Olsen (næstfmd.)
 8. Mejeriejer Hans Knudsen
 9. Henrikke Knudsen, Bobjerg (fmd.) også for 1889
 10. Indsidder Peder Jørgensen Lunde og
 11. Skr. Niels Kr. Nielsen, Høje
 12. Gmd. H. Kristian Rask, Høje Mark og hustru
 13. Mejeriejer Rasmus Jensen, Høje og hustru
 14. Postbud H. Jakob Kristoffersen, Høje
 15. Karen Pedersen, hmd. ? Pedersens hustru, Stenstrup
 16. Pigen Anne Kristoffersen, Høje
 17. Pigen Marie Sørensen, Bobjerg
 18. Mads Sørensen, Bobjerg
 19. Pigen Karen Sørensen, Bobjerg
 20. Pigen Martine Jensen, Høje
 21. Pigen Sofie Rask, Hønsehaven
 22. Smed Jens Jeppesen, Hundtofte
 23. Gdr. Kristian Rask? Hønsehaven [se ovenfor]
Ferritslev Kreds 11.9. 1886
24.11 1886 4 medlemmer
16.12. 1886 15 medlemmer
Medlemmernes navne:
 1. Gmd. Peder Hansen
 2. Gmd. Thyge Hansen
 3. Gmd. Mads Hansen
 4. Gmd. Hans Thygesen
 5. Bmd. Lars Jørgen Pedersen (fmd.) også for 1889
 6. Gmd. Ove Jørgensen.
 7. Jørgen Hansen (overstreget)
 8. Hmd. Niels Hansen (overstreget)
 9. Hmd. Morten Knudsen (overstreget)
 10. Gårdbestyrer Knud Hansen (overstreget)
 11. Skr[ædder] Johannes Nielsen (overstreget)
 12. Frilærer N.M.R. Stenbæk
 13. Pige Margrethe Larsen (overstreget)
 14. Ungkarl Johannes Johansen (overstreget)
 15. Ungkarl Hans Jørgen Hansen (overstreget)
 16. Ungkarl Jens Thygesen (overstreget)
 17. Ungkarl Hans Kr. Rasmussen (overstreget)
 18. Sk[rædder?] Julius Hansen (overstreget)
 19. Pige Anne Katrine Hansen (overstreget)
  Maskinmester Niels Hansen ?
  Knud Jørgensen, Ferritslev
  Knud Hansen
  Anders Hansen
  Mejerist Niels Hansen
  Knud Jørgensen
  Rasmus Knudsen

Sdr. Nærå Kreds 11.9. 1886
24.11 1886 20 medlemmer

 1. Bager Peder Bender, Sdr. Nærå
 2. Hmd. Mads Nielsem, Tarup (overstreget)
 3. Gmd. Niels P. Lindø, Sdr. Nærå
 4. Lærer Kirk, Sdr. Nærå
 5. Gmd. Peder Nielsen, Over Holluf
 6. Skræder Erik Kristiansen, Sdr. Nærå
 7. Hmd. Rasmus Larsen, Tarup
 8. Gmd. Hans Hansen, Hudevad
 9. Væver Anders Rasmussen, Hudevad
 10. Hmd. Hans Rasmussen, Tarup
 11. Gmd. Rasmus Jørgensen, Tarup
 12. Præst Fr. Nygård, Sdr. Nærå
 13. Gmd. Jørgen Andersen, Hudevad. Fmd.
 14. Urmager Peder Pedersen, Sdr. Nærå
 15. Gmd.Peder Andersen, Davinde
 16.  Væver Jens Jespersen, Tarup
 17. Møller Søren Andersen, Tarup
 18. Gmd. Jørgen Hansen, Hudevad
 19. Hmd. Hans Andersen, Sdr. Nærå
 20. Bmd. Kristoffer Jørgensen, Birkende
 21. Gmd. Rasmus Andersen, Ore
 22. Gmd. Peder Larsen, Sdr. Nærå
 23. Bødker Mads Rasmussen, Årslev
 24. Hmd. Knud Madsen, Sdr. Nærå
 25. Lærer Kristen Olsen
 26. Murer Lars Rasmussen, Sdr. Nærå
 27. Gmd. Kristen Rasmussen, Sdr. Nærå
 28. Købmand Jørgen Kristen Hansen, Tarup
  Tømrer Jens Rasmussen
  Hmd. Peder Larsen
  Maler Fr. Lange
  Rasmus Johansen, Ore
  Kristian Knudsen, Birkum
  Mads Knudsen

Odense Kreds 11.9. 1886
24.11. 1886 16 medlemmer
Medlemmernes navne
:

 1. Bankbud Nielsen, Grønnegade 1
 2. Klodsemager P. Nielsen, Tværgade 17
 3. Drejer H.P. Kristiansen, Kongensgade 2. fmd. også for 1889
 4. Ostehandler Mads Madsen, Krudthusgade 1 (overstreget)
 5. Skrædder A. Jørgensen, Kongensgade 4.
 6. Paraplymager Lomborg, Nørregade 30.
 7. Smed H.P.Nielsen Allégade 44.
 8. Kulhandler Mads Madsen, Frederiksgade 38. (overstreget)
 9. Tømrer Peder Rasmussen, Jens Bentsengade 54
 10. Jordemoder Kirstine Knudsen, Kongensgade 7 (overstreget)
 11. Rasmus Petersen, Gådthåbsgade 6 (overstreget)
 12. Forpagter Anders Knudsen, Hjallese
 13. Lærer P. Møller, Bjerggade 2
 14. Redaktør Jørgen Pedersen [Fyns Tidende]
 15. Skrædder Jørgen Andersen, Dannebrogsgade
 16. Kulhandler, J. Kristensen, Frederiksgade (overstreget)
 17. Frida Smidt, Lærerinde (overstreget)
 18. Kirstine Nell??
 19. Forstander Jørgen Pedersen, Dalum [Landbrugsskole]
 20. Enkefrue Kold
 21. Karen Jørgen Højskoleforstander
 22. Murer Hans Larsen, Allégade
 23. K. Nielsen, Skrædder, Nyborg Landevej
      Peder Jørgensen, Snedker, Torsgade
      Maren Bo?
      H. Buch Frandsen, Lærer, Dronningensgade
      Morten Eskesen, forfatter, Kolding
      Jørgen NIelsen, Klodsemager, Dronningensgade
      Mælkehandler Mygind, Skibshusgade
      H. Eriksen, Murer, Heden
      H. Frederiksen, Modehandler, Nørregade
      Kr. Hansen, Tømrer, Dronningensgade
      Rasmussen, Møllebygger, ALbanigade
      Henningsen, Tømmermester?, Dronningensgade
      P.M.Friis, Mægler, Nørrebro
      Læderhandler Sørensen, Nørregade
      Lars Pedersen, Arbejdsmand, H. Jensen s Stræde
      K. Andersen, Bestyrer, Odense Kalkværk
Egebjerg ll.9. l886
24.1. afs. 14 medl.
Medlemmernes navne
    x 1.    Karen Pedersen  Egebjerg friskole (fmd.) også for l889
    x 2.    Jørgen Pedersen      do
    x 3.    Niels Hansen            do
    x 4.    Mine Knudsen           do
    x 5.    Jens Knudsen           do
    x 6.    Rasmus Nielsen      do
    x 7.    Trine Hansen (senere rettet  til Jørgensen)
    x 8.    Lars Knudsen           do
    x 9.    Hanne Møller             do
     10.    Bine Møller   (overstreget)
    x ll.     Kristjan Pedersen  do
     12.    Mads Pedersen Kirkeby (overstreget) NB:død 
               25.11. l889, 65 år
     13.    Fred. Kr. Hansen Kirkeby ( overstreget)
     14.    Caroline Larsen  Trollekrog (overstreget)
     15.    Nicolaj Fromm (ny skrift)
     16.    Trine Fromm
               Niels Larsen
               Maren Rasmussen
               Lavra Henriksen
               Marie Kristensen
               Hanne Stokholm


Søndagen d. 6. Novbr. l887 afholdtes et Forhandlingsmøde i Egebjerg Friskole, hvor J. Pedersen indledte en Forhandling, om Friskolens Nødvendighed i vort Folk. Efter denne Indledning udtalte Kristensen-Randers sig om baade Friskolens og Dansk Friskoleforenings Nødvendighed og paaviste, hvad Følgen vilde blive, om Friskolen forsvandt af Landet.


Ollerup Kreds 11.9. 1886
 1. Abelone Henriksen
 2. J.P. Kristensen Randers
 3. N.Kr. Johansen
 4. Jens Ditlev Jensen (overstreget)
 5. Jens Lavrids Jensen
 6. Th. Hansen Leth, Ollerup friskole
 7. Rasmus Hansen
 8. Stine Madsen
 9. Susanne Rasmussen
 10. Johanne Åmand (overstreget)
 11. Rasmus Rasmussen
 12. Rasmus Christoffer Nielsen
 13. Marie Jeppesen (overstreget)
 14. Morten Madsen
 15. Anne Jensen
 16. Stine Jensen
 17. Hans Kristensen Formand
 18. Lars Rasmussen (overstreget)
 19. Karoline Hansen (overstreget)
 20. Marie Jensen
  Dines Larsen

 

Ryslinge Kreds 11.9. 1886
24.11 1886 9 medlemmer
16.12. 1886 4 medlemmer
Medlemmernes navne:
 1. Skrædder Anders Hansen (overstreget)
 2. Hmd. Jørgen Jensen, N.Dalshuse
 3. Gmd. Jens Kr. Berntsen, Ny Krumstrup
 4. Erik Hansen
 5. Gmd. Peder Hansen, Måreskov
 6. Ungkarl Nikolaj Pedersen ? evt. "smst"
 7. Lars Frederiksen, Ryslinge. fmd. (overstreget) bortrejst
 8. Popr. N.P. Pedersen
 9. Karl Povlsen
 10. Appel (Overstreget)
 11. Hans Jørgensen, tømrer
 12. Lærer Thomsen, Ryslinge. Formand
    Alfred Povlsen
    Gmd. Niels Nielsen, Ryslinge?
    Gmd. Jørgen Pedersen, Højvang, Ringe. 
    Formand  (1891)
    Niels Jørgensen d. ældre, Brangstrup
    Niels Jørgensen d. yngre, Brangstrup
    Skomager Jens Jensen
    Niels Jørgensen, Ejsmarken. Formand
    Lærer Skovrup
    Hans Jensen, Ryslinge
    Kaptajn Jørgensen, Lørup

Højby Kreds 11.9. 1886
24.11. 1886 10 medlemmer
Medlemmernes navne:

 1. Gmd. Jørgen Pedersen
 2. Gmd. Kristen Jensen fmd. også 1889
 3. Gmd. Kristoffer Nielsen'
 4. Gmd. Frederik Madsen (overstreget)
 5. Gmd. Hans Larsen
 6. Hmd. Hans ANdreasen
 7. Hmd. Hans Hansen, form.
 8. Hmd. Jørgen Madsen
 9. Gmd. Rasmus Pedersen (overstreget)
 10. Lærer Rasmus Ulriksen
      Anders Jørgensen
      Anthon Greve
      Kristen Rasmussen
      Niels Andreasen
      Cæsilie Povlsen

Udby Kreds 11. 9 1886
24.11 1886 30 medlemmer??
Medlemmernes navne:

 1. Søren Mathiesen
 2. Kristen Pedersen
 3. Peter Andersen
 4. Rasmus Povlsen
 5. H.D. Larsen
 6. Jens V. Kristensen
 7. Poul Kr. Poulsen
 8. Kr. Thunesen?
 9. Hans Lind, Udby Nr. Åby St.
 10. Rasmus Rasmussen
 11. Ole Hansen
 12. Anton Nielsen
 13. Jens Larsen
 14. Hans Andersen
 15. P. Kristensen Ejby pr Ejby St. fmd.
Vormark Kreds. 11.9. 1886
24.11. 1886 5 medlemmer
Medlemmernes navne:
 1. Gmd. Jørgen Madsen, Hesselager
 2. Købmand Niels Madsen (overstreget)
 3. Urmager Erik Hansen
 4. Smed Henrik Sørensen
 5. Postbud Rasmus Sørensen
 6. Skomager Kristen Kristjansen
 7. Bødker Herman Rasmussen, Vormark
 8. Frilærer Knud Larsen, Vormark, fmd. også 1889
      Erik Hansen (overstreget)
      Jakob Larsen
      Karl Borgstrøm
      Rasmus Hansen
      Peder Larsen
      Lars P. Larsen

Allesø Kreds 15.12. 1886
Medlemmernes navne:

 1. Hmd. Kristian Hansen, Søndersø (overstreget)
 2. Sadelmager H. Larsen, Søndersø (overstreget)
 3. Ungkarl Rasmus Nielsen, Serup (overstreget)
 4. Ungkarl Hans. P. Jensen, Serup (overstreget)
 5. Hmd. Hans Nielsen, Serup
 6. Træskomand Kr. Hansen, Serup
 7. Hmd. Rasmus Larsen, Allesø
 8. Ungkarl Lars Kristian Larsen, Allesø
 9. Ungkarl Hans Peter Larsen, Allesø
 10. Ungkarl Rasmus Rasmussen, Allesø
 11. Hmd Rasmus Madsen, Allesø
 12. Hmd. Hans Jensen, Allesø (overstreget)
 13. Ungkarl Mads N.? Allesø (overstreget)
 14. Smed Peder Kristian Jeppesen, Allesø (overstreget)
      Karl Timmermann, formand

Øster Åby Kreds 2.1. 1887
Medlemmernes navne:

 1. Gmd. Hans Andersen (overstreget)
 2. Anders Hansen og hustru
 3. gmd. Martin Hansen og hustru (overstreget)
 4. gmd. Niels Sørensens enke (overstreget)
 5. Træskomand Lars Nielsen og hustru (overstreget)
 6. Frilærer Hans Lund og hustru. fmd. også for 1889
 7. Anders Hansen Hustru
 8. Amalie Vedst? (overstreget)
 9. Martin Hansens Hustru (overstreget)
 10. Friskolelærer Lunds Hustru
      Peder Hansen
      Peder N. Lindegård
      Jørgen Andersen

Rudme Kreds 27.11. 1887
Medlemmernes navne:

 1. Gmd. Johannes Bonde, Herringe
 2. Hmd. Hans Johannesen, Rudme
 3. Gmd. Jørgen Ditlev Jørgensen, Rudme
 4. Pige Kirstine Pedersen, Rudme
 5. Pige Sine ell. Gine Møller, Voldstrup
 6. Gmd. Kristen Larsen, Findinge
 7. Skomager Rasmus Hansen, Herringe
 8. Maltgører Jørgen Andersen, Herringe. fmd. også for 1889
       Kirsten Pedersen (overstreget)
 9. Peder Pedersen (overstreget)
 10. Simon Sørensen, Rudme
       Bager Niels Andersen
       Gmd. Peder Pedersen, Voldstrup
       Ungkarl Niels P. Rasmussen
       Skrædder Hans Jørgensen fmd.

Biskopstårup Kreds 1.12. 1887
Medlemmernes navne:

 1. Gmd. Mads Pedersen, Biskopstårup
 2. Gmd. Niels Pedersen, Biskopstårup
 3. Gmd. Peder Knudsen, Biskopstårup
 4. Gmd. Knud Poulsen, Skellerup
 5. Gmd. Anders Møllegård, Skellerup
 6. Gmd Søren Rasmussen, Skovballe
 7. Hmd. Rasmus Rasmussen, Såderup
 8. Smed Jesper Sørensen Såderup, nu kredsformand
 9. Lærer Madsen-Vorgod, Biskopstårup. kredsfmd.(overstreget)
 10. Hans Bøgedal
 11. Kristian Andersen
 12. Peder Dinesen
  Lærer Jens Sørensen, formd.

 

Rosilde kreds
26.3. 1888 afsendt 15 medlemmer
Medlemmernes navne:

Gartner Søren Jensen
Gmd. Anders Hansen Tønne?
Gmd. Jens Jørgensen
Gmd. Lars Eriksen
Træskomand Anders Rasmussen Bek
Friskolelærer Ole Peder Jensen
Maltgører Hans Poulsen [senere overstreget]
Væver Hans Hansen
Fragtmand Niels Pedersen
Rasmus Jensens enke [senere overstreget]
Søren Hansen
Inger Sørensen [senere rettet til Jørgensen]
Anne Madsen
Hans Bøgedal
Karen Jensen
Jakob Jensen?
Hans Kr. Pedersen [senere overstreget]
Hans Kr. Hansen - Jeppesen
Jakob Larsen
Martin Pedersen [senere rettet til Rasmussen]
Gertrud ?? [jeg kan ikke læse navnet]
Hans E. Jørgensen
Hans P. Rasmussen, Refsvindinge
Martha Rasmussen
Morten Pedersen, Vindinge
Lars Jørgensen
Lærer A.J. Odsbjerg. Formand
 

Rynkeby Kreds 8.4. 1888
Medlemmernes navne:

 1. Gmd. Niels Hansen, Hundslev
 2. Hmd. Hans Kristian Nielsen, Hundslev
 3. Hmd. Rasmus Pedersen, Hundslev
 4. Hmd. Niels Knudsen,
 5. Hmd. Hans Kristjan Larsen
 6. Hmd. Rasmus Jeppesen, Rynkeby
 7. Hmd. Søren Kristensen, Rynkeby
 8. Peder Knudsen, Rynkeby (overstreget)
 9. Gmd. Lars Johannesen, Rynkeby, kredsfmd. 
  også for 1889
 10. Lærer Rasmus Rasmussen
 11. Peder Larsen
             Mads Jensen
             Ferdinand Petersen
             Niels Sørensen
Munkebo Kreds. 19.4. 1888
Medlemmer:
 1. Lærerinde Petrine Damgaard, Munkebo (kredsfmd.) den ny lærerinde (overstreget)
 2. Gmd. Rasmus Markussen og hustru
 3. Hmd. Mads Hansen, Munkebo
 4. Hmd. Lars Rasmussen, Munkebo
 5. Hmd. Jakob Knudsen, Munkebo
 6. Hmd. Kristian Kristiansen og hustru
 7. Hmd. Kristian Madsen, fattiggårdsbestyrer
 8. Enke Marie Meyland, Bullerup (overstreget)
 9. Hmd. Peder Pedersen, Munkebo
 10. Hmd. Lars Edvardsen, Munkebo
 11. Edvard Edvardsen, Munkebo
 12. Rasmus Edvardsen, Munkebo
 13. Mads Kristian Jakobsen og hustruo
 14. Murer Jørgen Jørgensen (overstreget)
 15.  Gmd. Niels Andernsen
       Lars Rasmussens hustru
       Peder Nielsen og hustru
       Jørgen Kristiansen og hustru
       Niels Hansen
       Niels Karl Johannesen

        Povl Lavrits Rasmussen
        Kristian Povlsen
        Johanne(s)? Hansen
        Rasmus Andersen
        Hans Pedersen
        Povl Povlsen
        Hans Rasmussen
        Birgitte Andersen, fmd.

 

Vester Skerninge Kreds. 20.6. 1888
Medlemmernes navne:
 1. Hannibald Pedersen
 2. Rasmus Kromann
 3. Morten Slagter
 4. Morten Sko
 5. Niels Hansen
 6. Dyrlæge Skov. fmd. også 1889
 7. Marie Hansen, Sterregården
 8. Henrik Hansen
 9. Nielsen?
 10. Morten Pedersen
 11. Larsen
 12. Morten Skov
 13. L. Jensen
 14. Jens KOnradsen?
 15. Martin Nielsen
       Peder R. Møller
       J.P. Lebæk
       Niels Olsen
       Kristen Hansen
       Morten Markussen. fmd.
Langtved Kreds
Medlemmernes navne:
 1. Gmd. Hans Larsen Grønholdt
 2. Smed Peder Hansen
 3. Niels Hansen, Åmose?
 4. Lars Olsen, Flødstrup
 5. Søren Andersen, Mullerup
 6. Peder Nielsen, Langtved
 7. Søren Andersen, Kissendrup
 8. Hans Jensen, Lantved
 9. Niels Madsen, Kissendrup
 10.  Anders Nielsen, Langtved
 11. Peder Hansen, Visby
 12. Peder Hansen, Mullerup
 13. Gregers Jørgensen, Kissendrup
 14. Lars Madsen, Flødstrup
 15. Hans Madsen, Kissendrup fmd.
 16. Friskolelærer P. Mortensen
 17. Hans Poulsen, Kissendrup?
Revninge Kreds
Medlemmernes navne
 1. Gmd. Niels Johannesen, Revninge. kredsformand
 2. Gmd. Rasmus Knudsen, Revninge
 3. Gmd. Johan Nielsen, Revninge
 4. Gmd. Rasmus Kristensen, Revninge
 5. P..? Lars Jeppesen, Revninge
 6. Gmd. Hans Rasmussen,
 7. Gmd. Søren Nielsen, Revninge
 8. Lærer Hans P. Pedersen, Revninge
 9. Gmd. Steffen Johansen, Revninge
 10. Gmd. Lars Pedersen, Revninge
 11. Gmd. Niels Jensen, Revninge
 12. Gmd. Steffen Jensen, Ladby
 13. Gmd. M..lius Jørgensen
 14. Hmd. Rasmus Nielsen?
Sødinge Kreds 12.9. 1889
 1. Gmd. Hans Andersen, Sødinge Hede
 2. Smed Andreas Peder Kristiansen
 3. Maltgører Hans Jensen, formand.
 4. Gmd. Lars Kristian Rasmussen
 5. Hmd. Rasmus Hansen
 6. Gmd. Rasmus Jensen
 7. Lærer J. Martin Pedersen
 8. Murer Abel Rasmussen
 9. Hmd. Niels Larsen Grønlund
 10. Hmd Madsen
 11. Murer Rasmus Hansen
 12. Gmd. Hans Hansen

Norup Kreds 3.4. 1890

 1. Lærer Hagbard, Norup pr. Otterup
 2. Gmd. Niels Jørgensen
 3. Gmd. Rasmus Kristensen
 4. Gmd. Rasmus Rasmussen
 5. Bager Rasmus Jørgensen
 6. Bødker Jørgen Pedersen
 7. Uhrmager Simon NIelsen
 8. Gmd. Niels Olsen
 9. Hmd. Johannes Jørgensen
 10. Hmd. Lars P. Rasmussen
 11. Murer Niels P. Jensen
 12. Hmd. Niels Simonsen
      Lærer Jørgen Jørgensen, fmd. Otterup
      Jens Rasmussen, Brandsby
      Lærer Kr. Thyregod, formand
Kassebølle Kreds 26.4. 1890 [Kadsebølle]
 1. Friskolelærer Emanuel Pedersen, Kadsebølle, formand
 2. Skrædder Rasmus Pedersen, Rifbjerg
 3. Ungkarl Jakob Hansen, Rifbjerg
 4. Ungkarl Kristen Rasmussen, Rifbjerg
 5. Ungkarl Peder Rasmussen, Rifbjerg
 6. Pige Anne Rasmussen, Rifbjerg
 7. Pige Martine Kristiansen, Rifbjerg
 8. Pige Kristine Jepsen, Rifbjerg
 9. Pige Jensine Larsen,
 10. Pige Anne Hansen, Kadsebølle
 11. Pige Hansine Hansen?, Kadsebølle
 12. Ungkarl Kristen Larsen, Kadsebølle
 13. Ungkarl Martin Larsen, Kadsebølle
 14. Gmd. Mads Larsen
 15. Klejnsmed Ericksen, Rudkøbing [Eriksen]
      Kristian Hansen
      Anne Hansen
      Marie Hansen
      Lars P. Hansen, Rudkøbing
      Marie Hansen, RudkøbingVøjstrup Kreds 1911. 1890

    Lærer M.J. Lomholdt, Vøjstrup skole, Brobyværk. Fmd.

 [     Vøjstrup Skole 5.11. 90
 Kære Rasmussen!
 Da jeg modtog Dit Brev om Foredrag af Møller, viste jeg ikke straks, hvad jeg skulde svare; jeg ventede derfor, til jeg fik talt med de andre Bestyrelsesmedlemmer for Foredragsforeningen, og vi blev da enige om at svare ja; men - stærkt optaget af andre Ting - fik jeg ikke svaret straks og - jeg glemte Sagen, til den nu i Aften pludselig dukkede op i min Erindring. Hvis det endnu kan ordnes, lad saa kun Møller komme. - Vi har nu dannet en lille Friskolekreds her henne, forløbig paa 12 Medlemmer. Lovene , som Du sendte mig i Foraaret, har jeg forelagt, hvorfor Du beder at sende mig et nyt eller ny Eksemplarer, skal jeg sende Aarsbidraget, eller det kan bero, til jeg lidt længere hen i Tiden kommer paa Egnen..
    
 Venlig Hilsen  M.J. Lomholt][Nørre Broby Kreds]
 1. Hmd. Jørgen Henriksen
 2. Hjulmand Niels Rasmussen
 3. Gmd. Jens Kløve
 4. Lavrits Hansen
 5. Niels K. Hansen
 6. Hans Madsen
 7. Lærerinde Hansine Schultz
 8. Gmd. Hans Aagaard
 9. Pastor Gad.
 10. Maler Niels Hansen
 11. Bolsmand Jens Nielsen
 12. Hmd. Jens Nielsen
 13. Lærer Lomholt. Formand.
Hjemly Kreds 11.4. 1891
 1. Lærer Brøndsted, Hjemly, Højrup St.
 2. Gårdejer Lars Andernse
 3. Hans Kristjansen
 4. Niels Rasmussen
 5. Lars Nielsen
 6. Karl Jensen
 7. Peder Larsen
 8. Kristen S. Møllerhøj
 9. Hans P. Jensen
 10. Niels Jensen
 11. Enke Mariane Frandsen
 12. Bolsmand Hans Andersen
 13. Niels Knudsen
 14. Møller Jakob Jensen
 15. Slagter Hans P. Hansen
 16. Tømrer Hans J. Jørgensen
 17. Pige Katrine Pedersen
 18. Lærer P. Hummeluhr. Formand
Nr. Lyndelse Kreds 15.4. 1891
 1. Friskolelærer Jørgen Nielsen, Nr. Lyndelse, Årslev
 2. Gmd. Hans Jørgen Hansen
 3. Gmd. Jens Hansen
 4. Dorthea Poulsen?
 5. Gmd. Rasmus Madsen
 6. Gmd. Kristian Larsen
 7. Hmd. Knud Larsen
 8.  Væver Hans ? Andersen
 9. Møller Kristen Hansen
 10. Købmand Anton Pedersen?
 11. Gmd. Morten Jensen
 12. Gmd. Hans Rasmussen
 13. Gmd. Mads Hansen
 14. Murer Jørgen Nielsen
 15. Hmd. Hans Hansen
 16. Gartner Hans Jensen
 17. Maler Jens Kr. Andersen
 18. Smed Rasmus Kr. Rasmussen
 19. Skomager Peder Pedersen
 20. Forhenværende lærer Anders Jensen
Nørre Højrup Kreds. 10.4. 1891.
 1. Lærer P. Pedersen, Nr. Højrup, Skamby St., fmd.
 2. Jeppe Pedersen
 3. Kristen Pedersen
 4. Kristen Ulriksen
 5. Kristen Hansen
 6. Knud Pedersen
 7. Mads Andersen
 8. Mads Jensen
 9. Peder Rasmussen
 10. Rasmus Pedersen
 11. Træskomand Jeppe Larsen, Ringe
Oure Kreds. 4.5. 1891
 1. Friskolelærer Sigvard Hansen, Oure. fmd.
 2. Hans Jensen
 3. Jens Andersen
 4. Johannes Pedersen
 5. Kristen Skræp
 6. Hans Peter Rosenlund
Søllinge Kreds. 16.5. 1891.
 1. Lærer Peder Pedersen, Søllinge, Pederstrup. Fmd.
 2. Væver Jørgen Hansen
 3. Hmd. Fr. Hansen
 4. Gartner H. Pedersen
 5. Gårdejer L. Andersen
 6. Gårdejer Fr. Jørgensen
 7. Lærerinde Marie Nielsen
 8.  Ane Nielsen
Kerteminde Kreds. 24.6. 1891
 1. Lærer F. Jakobsen, Strandvejen 444 og hustru
 2. Møller Hansen og hustru
 3. Bager P. Rasmussen
 4. Købmand H. Kristensen
 5. Frøken A. Gad
 6. Frøken A. Jessen
 7. Skræder Kristensen
 8. Dalsgaard Pedersens enke
      Vilhelmine Pedersen
      Anne Hagen, lærerinde, formand
Holev Kreds
 1. Hans Hansen, Tværskov
 2. Niels Madsen, Bastrup
 3. Niels Mortensen, Holev, fmd.
 4. Lars Kristjansen, Holev
 5. Niels Fr. Andersen, Holev
 6. Mads Hansen, Holev
 7. Hans Hansen, Rågelund
 8.  Anders Hansen, Marslev
 9. Frands Kristensen, Marslev
 10. Vilhelm Jensen, Holev
 11. Peder Rasmussen, Bastrup
 12. Rasmus Kristensen, Marslev
 13. Karl Petersen, Marslev
 14. Kristjan Petersen, Bastrup
 15. Marie Kristjansen
Trunderup Kreds. 4.5.92
 1. Gmd. Anders Nielsen
 2. Gmd. Jens Jensen, formand
 3. Mejerist F. Nygaard
 4. Mejerist P.M. Pedersen
 5. Lærer N. Kjær
 6. Dyrlæge P. Jensen
 7. Gårdbestyrer Hans Jensen
 8. Købmand Martin Dyrholm
 9. Lærerinde Maren Nielsen
 10. K?? Kjær
 11. Johannes Marie Nikolajsen
Palleshave Kreds 1.6. 92
 1. Peder Akselen
 2. Kristen Pedersen, Heden
 3. Lars Jørgen Kristensen
 4. Peder Klausen. formand
 5. Trine Pedersen
 6.  A. Tanges enke
 7. Jens Kristensen
 8.  Jørgen Nielsen
 9. Niels Hansen
 10. Jens Kristoffersen
 11. Rasmus Nielsen
 12. Lars NIelsen
 13. Rasmus Jørgensen
Dalby Kreds. marts 95
 1. Simon Kristensen. formand   
 2. Lars Klavsen                      
 3. Hans Kristensen             
 4. Rasmus Knudsen             
 5. Rasmus Jensen                      
 6. Ole Hansen
 7. Hans Olsen
 8.  Anders Povlsen
 9. Niels Povlsen
 10. Niels Jensen /:Bjørn:/
 11. Laurits Andersen
 12. Peder Hansen
 13. Lars Pedersen
 14. Jakob Jakobsen
 15. Hans Jensen
 16. Anders Andersen
 17. Knud Rasmussen (tidl. Sødinge?) 
 18. Niels Henriksen
 19. Poul Andersen
 20. Anders Klinkby 
 21. Dagmar Klinkby
 22. Laurits Larsen                      
1 kr.  -  øre
   50  -
1  -    -  -
1  -    -  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
  50  -
1 kr.- -
1 -  - -
1 -  - -
1 -  - -
1 -  - -
  50 -

 
Af forskellige Grunde har jeg ikke kunnet indbetale Medlemsbidrag efter den Navneliste jeg tilsendte Dig i Sommer, hvorfor jeg sender nærværende. Anders og Dagmar Klinkby samt Knud Rasmussen er jo medlemmer fra tidligere tid. Ligelydende navneliste og Medlemsbidrag 14 Kr. 50  har jeg som tidligere sendt til Lærer Møller i Odense [Peder Møller, Odense friskole]
 
Med de bedste Hilsner til Dig og Dine fra os alle
Din Ven    Simon M. Kristensen
Glædelig Jul!

 

Asperup Kreds

  Lærer Mads Mygind. formand

Båring Kreds. 1895.

 Lærer Hans Kr. Nielsen, formand, Nr. Åby
(Hans Chr. Nielsen)

Brudager-Kile

Lærer Jakob Vammen, Sortebro

Lumby Tårup

  Lærerinde Eline Rasmussen

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk