Tiggergang og krøblingeægt
Forside ] Op ]

 
Tiggergang og krøblingeægt

Af lærer A. Jensens efterladte optegnelser ved Sophie Lørup

 

Tidligere var tiggeri almindeligt og tiggernes og løsgængernes antal stort. Når en stodder kom til en by og ikke selv kunne gå omkring i byen og tigge, måtte oldermanden, til hvem betlerne tyede, og som efter vedtægterne var forpligtet til at låne dem hus, lade sin pige eller tjenestedreng gå omkring i byen for at tigge mel og gryn eller andre fødevarer sammen til ham. Endvidere var det oldermandens pligt, ifølge vedtægt og sædvane, at befordre betleren, når han ikke kunne gå til nabobyen, og det kaldte man krøblingeægt, men det var sjældent, han var velkommen, når han mødte med en sådan gæst.
En dreng i VOldtofte skulle køre til Køng med en gammel, aflægs stodderkvinde, og da de kom i nærheden af Køng, sagde hun til ham: "Hvis du kommer ind i byen med mig, så er det ikke vist, de vil beholde mig der, men "kniber" dig til at køre videre med mig. Du gør derfor bedst i at få mig læsset af lige uden for byen, så tænker jeg nok, jeg kan klare mig med at rokke derind." Da vognene den gang kun var små og lave, og drengen løftede en sidefjæl, fik han med nogen besvær den gamle læsset af og kørte så hjem igen.
En gang kom en gammel, gigtsvag stodder til Snave, og da han, eller rettere oldermandens folk, havde endt tiggergangen, blev han af oldermanden kørt til Brydegård. Her kom betleren meget ubelejligt, thi oldermandens sønner var i færd med at køre gødning, og pigen havde travlt i marken med at sprede denne, og der var derfor ingen, som havde tid til at gå tiggergang eller rejse i krøblingeægt med ham til Helnæs. Karlene, mandens sønner, læssede ham derfor på møgvognen og kørte ham tilbage til Snave; men her var man sluppen forpligtelsen overfor Stodderen og havde derfor ingen lyst til at påtage sig nye byrder for hans skyld, hvorfor man igen kørte ham til Brydegård, hvor man blev nødt til at beholde ham til dagen efter.

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk