Folketingsvalg i Kværndrupkredsen
Forside ] Op ]

 
Folketingsvalg Kværndrupkredsen (fra 1/2 l90l Gudmekredsen).

Svendborg Amts 2. Valgkreds.
Omfattede sognene Gislev, Svindinge, Gudbjerg, Langå-Øksendrup, Hesselager, Gudme-Brudager, Oure-Vejstrup, Kværndrup, Stenstrup-Lunde og Ollerup-Kirkeby.

 

4.l2. l849
gårdfæster J.R.Jacobsen, Lundby,
V, valgt ved Kåring

4.8. l852 (l997-525-26,3)
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup, V................ 428
hmd. H.P. Larsen, Vejstrup......................................  97

26.2. l853 (l997 - 625 - 3l.3)
gårdfæster Jens Jensen, V .................................... 407
fhv. depotforvalter C.C. Tronier, København......... 2l8
hmd., væver M. Hansen, Stenstrup tr. tilb.

27.5. l853 (2050-452-22.0)
fuldmægtig V.C.J. Theil, Svendborg, V................ 339
hmd,væver M.Hansen,Stenstrup............................ ll3
gdr. Niels Larsen, Frørup trådte tilbage
 

l.12. l854
gårdfæster Jens Jensen, Trunderup,V................332
gdr. Niels Larsen, Frørup.........................................l65

l4.6. l855
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

l4.6. l858
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

l4.6.l86l (2o87)
gårdfæster Jens Jensen, V, valgt ved kåring

valg til Rigsrådets folket. 5.3. l864
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

7.6. l864
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

valg til Rigsrådets folket. 3o.5 l865
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring

4.6. l866
gdr. Jens Jensen,V, (Nej) .....................................220
gdr. Chr. Christophersen, Kværndrup ................. 88

l2.l0. l866
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring.

22.9. l869 (2244)
gdr. Jens Jensen, V, valgt ved kåring
 
20.9. l872 (2294)
gdr. Jens Jensen,V, valgt ved kåring

l4.ll. l873 (2376-ll25-47.3)
gdr. Jens Jensen, V, ...................................................834
forp. R. Christiansen,Brændrupgård, H,.................. 29l
kaptajn C.Fr.Th. Zeilau, Vindinge og fotograf Koch, Svendborg trådte tilbage.

25.4. l876 (2470-1055-42.7)
friskolelærer Kr. R. Stenbæk, Ormidslev, V,.............9l4
friskolelærer C.Appel, Ryslinge, H, ............................l4l

3.1. l879 (2542-1097-43.2)
friskolelærer Kr.R. Stenbæk, V,..................................847
baron P.F.Bille-Brahe, Egeskov, H,...........................250

24.5. l88l (2590-l284-49,6)
lærer J. Hansen, Ølstykke, V, ......................................65l
friskolelærer  Kr.R. Stenbæk, Ormidslev, V, ............633

26.7. l88l (26ol-1343-51,6)
lærer J. Hansen (Ølstykke), V, .....................................lll5
propr. R. Langkilde, Kroghenlund, H,........................ l99
bolsmand H.P. Knudsen, Hundtofte,V,...................... 29

25.6. l884 (2652-1315-49.6)
lærer J. Hansen (Ølstykke), V, ..................................l084
propr. R. Langkilde, Kroghenlund, H, .................. ....231

28.l. l887 (2700-1767- 65.4
lærer J. Hansen (Ølstykke) V, ....................................l453
gdr. R.Chr. Sørensen, Allesø, H,................................. 3l4
 

21.1. l890 (2866-l832-63.9)
forpagter A.K. Rosager, Vejstrup, V,.......................... 779
lærer J. Hansen (Ølstykke)......................................... 682
 

20.4. l892 (2842-l846-65.0)
gdr. A.K. Rosager, V, .................................................. 954
lærer J.Hansen(Ølstykke), FV, ................................. 892

9.4. l895 (2943-2128-72,3)
gdr. A.K. Rosager, V,...................................................l095
gdr. Jens Jensen (Aadal), Trunderup, FV,..............l033

5.4. l898 (2985-2ll5-70.9)
gdr. A.K. Rosager, V, ...................................................ll39
gdr. Rasmus Pedersen, Gislev, FV, ....................... 976

3.4. l901 (3000-l933-l5-64.4)
gdr. A.K. Rosager, V, ....................................................ll3l
gdr. Rasmus Pedersen, Gislev, FV,........................ 787

l6.6. l903 (30l9)
gdr. A.K. Rosager, V, valgt uden afstemning
 
29.5. l906 (3o26-21o4-l6-69,5)
gdr. A.K. Rosager, V, .................................................l053
gdr. Chr. H. Ravn, Knudby, FV, ................................ 870
hmd. Simon Nielsen, Hjallese, S,............................ l65

25.5. l909 (3121-2300-15-73.7)
gdr. Chr. H. Ravn, Haraldsted, FV, ..........................l016
gdr. A.K. Rosager, Vejstrup,V, (c), ........................... 882
postekspedient R.V.R. Lund, Holstebro,S,............. 387

20.5. l9l0 (324l-2335-7-72.l)
gdr. Chr. H. Ravn, V, ................................................... 955
gdr. Chr. Westergaard, Kammerherregården ved Vallø,V,... 835
postekspedient R.V.R. Lund, Holstebro, S,............ 538

20.5. l9l3 (3303-2435-6-73.7)
lærer Emil Petersen, Store Dame, V, .......................l2l7
gdr. Chr. H. Ravn, Haraldsted .................................. 806
gdr. P. Knudsen, Vissenbjerg Møllegård, R, ......... 406

7.5. l9l5 (33l7)
lærer Emil Petersen, V, valgt uden afstemning

 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk