Københavns Kvindevalgretsforening
Forside ] Op ]

 
Københavns Kvindevalgretsforening

Kilde. Brev dat. decbr. l906, Ryslinge lokalhistoriske Arkiv.

 

Københavns Kvindevalgretsforening, december l906.

                           Hr. Snedker Niels Jensen

Københavns Kvindevalgretsforening , der allerede nu tæller over 800 Medlemmer, har fattet den Beslutning at søge oprettet i alle Landets Kredse Kvindevalgretsforeninger, som saa siden kunde forene sig til Oprettelsen af et fælles Landsforbund.
Idet vi gaar ud fra, at De interesserer Dem for, at almindelig Valgret gennemføres ogsaa for Kvinder, beder vi Dem gøre os den Tjeneste at meddele os, om De i Deres Egn maatte kende en eller flere Kvinder, som kunde antages at ville medvirke ved Dannelsen af en saadan Forening, og om De selv maatte være villig til at være behjælpelig dermed.
Det er Tanken, at disse Foreninger ogsaa skulde optage Mænd, der er Tilhængere af Kvinders Valgret.
I de Byer, i hvilke Dansk Kvindesamfund har sine Kredse, har vi opfordret denne Forening til at foranstalte dannet Valgretsafdelinger, som sammen med de af "Københavns Kvindevalgretsforening" dannede skulde gaa ind i Landsforbundet.

  Anna Berendsen? Anna Hude Marie Christensen Elisabeth Grundtvig
     Meta Hansen     Elna Munch   Eli Møller

Vi beder Dem sende Deres Svar til Fru Elna Munch, Ørstedsvej 46, København V.
 

NB: Niels Jensens svar kendes ikke, men han har på bagsiden af brevet optegnet en række navne, som måske er lokale fremskridtskvinder fra Kværndrupområdet.

Elisabeth Mølsted?
Johanne Markvardsen
Laura Jørgensen
Karen Sofie Ottesen
Cecilie Lang..?
Karen Rasmussen
Anna Nielsen
Sofie Hansen
Kirstine Nielsen Rubjærg
Marie Thomsen
Kristine Nielsen
Anne Katrine Clausen, Skovbjergggaard
Kristine Klausen
Katrine Hansen
Marie Jensen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk