Demokratiske Foreninger i Svendborg Amt
Forside ] Op ]

 
Demokratiske Foreninger i Svendborg Amt

Venstres organisationer i Svendborg amt l886-87
Kilde: kopi af den originale protokol i Folketingets bibliotek.
 

Svendborg amts lste valgkreds
Nyborg købstad
konsul R. Vinkler, Nyborg  medl. af fællesbestyrelsen f. Fyn
l886-87 rebslager Knebel, Nyborg   formand
 -      smed Grønning,      -      næstformand

Nyborg Landsogn (Hjulby)
l886-87 gmd. Dines Pedersen, Hjulby   formand
        hmd. Morten Larsen     -      næstformand

Avnslev og Bovense
l886-87 bødker Olaf Nielsen, Rejstrup formand, Avnslev
        gmd. Lars Larsen,       -     næstformand

Flødstrup og Ullerslev
l886-87 Flødstrup
        gmd. Hans Povlsen, Kissendrup formand
        gmd. Anders Nielsen, Langtved næstformand
        Ullerslev:
        kvæghandler P. Jensen, Ullerslev formand

Skellerup og Ellinge
l886-87 Skellerup
        gmd. Niels Povlsen, Skellerup  formand
        gmd. Peder Knudsen,    -?      næstformand
        Ellinge
        gmd. Steffen Madsen, Ellinge   formand og medl. af
         fællesbest./Fyn
        gmd. Rasmus Hansen,    -       næstformand

Kullerup og Refsvindinge
l886-87 Kullerup
        smed Frederik Nielsen, Saarup pr. Nyborg, formand
        gmd. Lars Hansen, Marholm, næstformand
        Refsvindinge
        gmd. Jens Jacobsen, Refsvindinge, formand
        gmd. Ole Christensen, Refsvindinge, næstformand

Vindinge
l886-87 gmd- Anders Rasmussen, Lamdrup   formand
        gmd. Hans Mikkelsen, Vindinge,   næstformand

Frørup
l886-87 gmd. Søren Christensen, Frørup Mk. formand
         ?   Hans Dyhr, Tårup,             næstformand

Ørbæk
l886-87 gmd. Hans Hansen, Ørbæk           formand

Ellested
l886-87 gmd. Rasmus Hansen, Kullerup      formand
        gmd. Jens Rasmussen,  -           næstformand

Herrested
 l886-87 gmd. Rasmus Madsen, Villumstrup   formand
        husmd. Ove Chr. Clausen, Herrested, næstformand

Søllinge og Hellerup
l886-87 Søllinge
        gmd. Frantz Jørgensen, Søllinge (Pederstrup)
                                           formand
        garver Ohlrik, Eskildstrup, -      næstformand
        Hellerup
        gmd. Rasmus Jacobsen, Haundrup     formand
        husmd. Rasmus Povlsen,  -          næstformand

2den valgkreds

Kværndrup
l886-87 gmd. Frederik Jørgensen, Trunderup mdl./fællesbest./Fyn
6o mdl. gmd. Jens Mikaelsen,        -      formand
NB: l886-87 F,J. formand og J,M. næstformand

Stenstrup og Lunde
l00 mdl. gmd. Hans Knudsen, Bobjerg mejeri, mdl./fællesbest./
                    Fyn. - formand
         gmd. Hans Sørensen,  -
         maler Ludolfsen, Stenstrup,
         forpagter Karl Johansen, Hundtofte
         hmd. Jeppe Pedersen, Hundtofte Mk.
l886-87  smed P. Rasmussen, Lunde           næstformand

Ollerup og Kirkeby
l25 mdl. højskolelærer Niels Johansen, Ollerup højskole
                                            formand
         friskolelærer Th.Hansen Leth, Ollerup, næstformand
43 mdl.  høker J.Jensen, Egebjerg, Kirkeby sg., formand
         teglværksejer Hans Nielsen, Slæbæk, næstformand
         gmd. Niels Hansen, Slæbæk
l886-87  gmd. Hans Pedersen, Raarud          næstformand

Gudbjerg
l46 mdl. købmand Jens P. Johansen, Gudbjerg, formand
         mejerist Peder Rasmussen, Brændeskov, næstformand
l886-87  gmd. Henrik Hansen, GUdbjerg,       næstformand

Gislev
45 mdl.  gmd. Rasmus Kristoffersen, Holme    formand
         hmd. Mads Nielsen, Ravndrup,       næstformand
l886-87  gmd. Peder Nielsen, Ravndrup Vænge

Langå og Øksendrup
l34 mdl. gmd. Lars Nielsen, Langå            formand
l886-87  gmd. Rasmus Rasmussen
         gmd., sognefoged Jens Hansen,Øksendrup
         gmd. Hans Pedersen, Øksendrup
         husmd.,tømrer Niels Rasmussen, Øksendrup

Hesselager
l886-87  brugsforeningsbstr. N.Madsen, Hesselager
                                          formand
         gårdbestyrer Jens Hansen, Vormark,
                                        næstformand

Gudme og Brudager
72 mdl.  gårdbestyrer Niels Rasmussen, Brudager,
                                       formand
         gmd. Niels Pedersen, Brudager, næstformand
         gmd. Hans Andersen, Brudager
l886-87  lærer Dyrholm, Brudager,      formand
         hmd. Henrik Hansen, Brudager, næstformand

Oure og Vejstrup
56 mdl.  hmd. Rasmus Møller, Oure,     formand
         hmd. Niels Jensen, Oure,      næstformand
36 mdl.  mejerist Peder Nielsen Lindegård, Vejstrup
                                       formand
         gmd. Niels Markussen, Vejstrup, næstformand
l886-87  Oure
         lærer Hansen, Oure,           formand
         gmd. Jens Andersen, Albjerg,  næstformand
l886-87  Vejstrup
         Andreas Kristensen Rosager, Vejstrup,
                                       formand
         skomager Vilhelm Lund, Vejstrup, næstformand

3die valgkreds

Svendborg købstad
l886     redaktør Bondegård, Svendborg, sekretær i fællesbest/
                                        Fyn
         sagfører J.Knudsen, Svendborg  medlemmer af Svendborg
         overretssagfører Malling-Holm, Fremskridtspartis best.

Skårup
l886     gmd. Hans Andersen, Øster Åby  mdl./fællesbest./Fyn
                                        lokalformand
         møller jørgensen, Klingstrup Mølle, næstformand,

Tved
l886     murermester H.C. Andersen       formand
         gmd. Niels Larsen               næstformand
 

Sørup og St. Jørgens
l886     gmd. H.Chr. Rasmussen           formand

Egense
l886     gmd. Lars Hansen Juul           formand
         smed Konrad Jensen              næstformand

Øster Skerninge
         gmd. Rasmus Hansen, Stighovedgård, formand

Bregninge (Tåsinge)
l886     møller S. Rasmussen             formand

Landet (Tåsinge)
l886     gårdbestyrer N. Bønneløkke, N. Vornæs
                                         formand
 
Bjerreby (Tåsinge)
l886     gmd. Rasmus Pelle               formand
 

4de valgkreds

Fåborg købstad og landdistrikt
l886-87  redaktør Brandt, Fåborg         medl./fællesbest./Fyn
                                         lokalformand

Vester Åby og Åstrup
l886-87 Vester Åby
         gmd. Rasmus Pedersen, V. Åby,   formand
         NB: i originalen står Vejstrup?
         væver Hans Jørgen Pedersen, V.Åby ?, næstformand
l886-87 Åstrup
         gmd. Søren Andersen             formand
         gmd. Hans Hansen (Kusk)         næstformand

Vester Skerninge og Ulbølle
l886-87 Vester Skerninge
         gmd. Peder R. Møller            formand
         dyrlæge Skov                    næstformand
l886-87 Ulbølle
         gmd. Morten Skov, Ulbølle,      formand
         ungkarl Hans Hansen, Nygaard    næstformand
 

Hundstrup
l886-87  gmd. Anders Rasmussen           formand

Brahetrolleborg
l886-87 Hågerup
         købmand J. Hansen               formand
l886-87 Lydinggårde
         rebslager Madsen                formand
l886-87 Gærup
         husmd. Rasmus Pedersen          formand
l886-87 Grønderup
         gmd. Morten Andersen            formand
 

Krarup
l886-87  købmand Jensen                  formand

Svanninge
l886-87  gmd., amtsrådsmdl., J.P. Rasmussen,Svanninge Nørremark
                                         formand
         gårdbestyrer Lars Kristiansen, Svanningehuse,
                                         næstformand

Horne
l886-87  gmd. Hans Jørgen Lund           formand
         gmd. Mads Hansen Madsen, Sinehøj, Horne, næstformand

Nørre Broby
ll4 mdl. amtsrådsmedlem, gmd., Lars Hansen, Nr. Broby, næstfor                                                     mand
 l886-87  sognerådsmedlem, gmd. Hans Madsen, Nr. Broby
         husejer Anders Rasmussen                 formand

Jordløse og Håstrup
33 medl. friskolelærer Th. Jørg. Nørrelund, Håstrup,
                                                  formand
         gmd. Søren Storm, Håstrup
         gmd. Niels Olsen, Håstrup                næstformand
ll9 mdl. gmd. Ole Madsen, Jordløse                formand
l886     møller H.P. Bentsen, Jordløse            næstformand

Vester Hæsinge og Lyndelse
l6 mdl.  gmd. Lars Jensen Smidt, Gl. Stenderup (V.H. sogn)
                                                  formand
l886     smed Peder Hansen, Vester Hæsinge        næstformand

Øster Hæsinge
25 mdl.  gmd. Hans Nielsen, Ø. Hæsinge,           formand
84mdl.(udslettet)
l886          Chr. Christensen, Brogård           næstformand

Hillerslev
84 mdl.  Hans Andersen Bjerregård, (Sallinge), Hillerslev sogn
                                                  formand
l886     Niels Jensen, Nybølle                    formand
l886     gmd. Lars Nielsen, Højrup,               næstformand
 
Allested og Vejle
2l mdl.  gmd. Peder Nielsen Allested              formand
l886     husmand Johan Carl Christian, Allested   næstformand
         dyrlæge Broholm, Vejle                   formand
l886     gmd. Anders Fisker, Vejle                næstformand

Heden
26 mdl.  husmand Johannes Hansen, Heden           formand
         husmand Kristian Johansen, Heden         næstformand
l886     bolsmand Hans Chr. Nielsen, Heden,       formand

Espe og Vantinge
48 mdl.  gmd. Hans P. Larsen, Espe                formand
l886     gmd. Knud Andersen, Lun(d)sgård          næstformand

Herringe
27 mdl.  maltgører Jørgen Andersen, Herringe      næstfmd/5.kr.
                                                  formand/lok.
                                                  mdl. fællesbe
                                                  st./Fyn
         gmd. Jørgen Ditlev Jørgensen, Rudme      næstformand

Gestelev
3o mdl.  bolsmand Jørgen Lang, Gestelev           formand
l886     bolsmand Lars Aslund, Gestelevlunde,     formand
l886     smed Christen Jensen      - -            næstformand

Ringe
lo9 mdl. friskolelærer Knud Rasmussen, Sødinge    formand
         kurvemager Knud Sørensen, Ringe          næstformand

 Ryslinge
43 mdl.  højskolelærer P. Thomsen, Ryslinge       formand
         husmand Jens Ravn, Lørup

Sønder-Højrup
42 mdl.  gmd. Knud Nielsen, S. Højrup             formand
         gmd. Rasmus Jørgensen  -

Årslev
49 mdl.  gmd. Kristian Madsen, Årslev             fmd./kredsen
                                                  lokalfmd.
                                                  mdl./fællesbest./Fyn
         gmd. Rasmus Madsen, Årslev

6te valgkreds

Rudkøbing købstad
         redaktør Axel Rosenstand, Rudkøbing       mdl./fællesbest./Fyn
                                                   fmd./Langeland

Bødstrup
         gmd. Anders Andersen, Fæbæk
         gmd. Henrik Johansen, Svalebølle
         gmd. Kristian P. Larsen, Helletofte

Lindelse
 
gmd. M. Foged, Illebølle                  næstfmd/Langeland

7ende valgkreds
Ærøskøbing købstad
         skomager H.P. Lauritsen, Ærøskøbing      formand
         redaktør Andersen, Ærøskøbing               formand l886/87 mdl./Fyn
         læge Erreboe                                næstformand

Bregninge
l886-87  gmd. N.A. Nielsen, Tværby                   formand
         gmd. P. Filipsen, Bregninge              næstformand

 

Breve fra redaktør Jørgen Pedersen, Fyns Tidende
 
Kilde:Rasmus Wincklers personarkiv. LAO

   Klaus Berntsen, Højby. d. 5. April l873
Hr. R. Winckler!
Vore Venstreblade ere desværre endnu kun faa og smaa, og jeg kan ikke tænke mig ret mange, som der kan være Haab om, at man vil holde i Nyborg Borgerforening. Som det, jeg først og fremmest vil anbefale, skal jeg nævnes Ugebladet Dansk Folketidende; Almuevennen kjender De jo. Af Dagblade maa vel ellers fremhæves Sorø Amtstidende  og Folketidende for Midtsælland, den første Taubers og den Zahles Organ; men ingen af dem er dog ledet med fremtrædende Dygtighed. Foruden Sydfyns Tidende og Fyns Tidende har man jo endnu Middelfart Avis her paa Fyn; men den sidste er ikke just altid at lide paa, hvad Holdninger angaar. Af de jydske Venstreblade er Vejle Amts Folkeblad det bedste; men det har jo for Tiden Hovedindhold tilfælles med Fyns T. I det nordlige Jylland gives vel adskillige Blade, som gaar mer eller mindre til Venstre, saaledes Aalborg Stiftstidende, Vendsyssel Tidende m.fl.; men de ere saa bjørnbakske, at jeg kan i hvert Fald ikke anbefale dem. Saa findes der endnu Nakskov Tidende, som jeg vel aldrig har set,, men som efter Gjengivelser i andre Blade af og til har indeholdt gode Artikler,- samt Møens Folkeblad, der nylig er blevet kjøbt af Folketingsmand Bojsen.
 Som De vil se foran, skriver jeg paa Kl. Berntsens Papir. Jeg sidder nemlig i hans Stue og skriver, medens Skytterne, iaften giver et Glas Puns til " Afgang" (Dem, der skal indkaldes) morer sig inde i Skolestuen ved at faa en Svingom med Pigerne. - I morgen skulde Berntsen og jeg saa tiltræde, den lille Rundrejse, hvorom der har været talt, og venter vi da at komme til Vindinge paa Tirsdag Eftermiddag. Enten samme Dag eller Onsdag ses vi vel ogsaa indenfor i Nyborg.
      Tak for sidst!
       Deres
       Jørgen Pedersen

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk