Søfarts Arkivet
Forside ] Op ]

 
Svendborg & Omegns Museum - Søfartsarkivet

 

I søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum kan man få oplysning om de fleste skibe hjemmehørende eller bygget ved Svendborg Toldsted i løbet af de sidste 150 år. Ligeledes er skibsbygningen veldokumenteret, mens alle håndværk og erhverv med tilknytning til søfarten er belyst.

Foruden det mere lokale stof er arkivet også orienteret både landsdækkende og internationalt.

Arkivalierne består typisk af byggeskemaer, besigtigelsesrapporter, logbøger, regnskabsmateriale, konstruktionstegninger og fotos.

Søfartsbiblioteket omfatter hovedsagelig opslagsværker af forskellig art, men rummer også mange historiske beretninger om søfartens udvikling i hele landet.

Arkivet kan besøges efter aftale med museet.

 

Copyright © 2000 Svendborg & Omegns Museum
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk