ERHVERV, HÅNDVÆRK, INDUSTRI, HANDEL, SKIBSBYGNING, SKIBSFART, FISKERI Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999
Forside ] Op ]

 
Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999
 
ERHVERV, HÅNDVÆRK - INDUSTRI

(Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Cirkus Lange - en lærling på et Svendborg-støberi. Valdemar Jensen (1984, 70-94)

Fra smelteovn til kakkelovn. Emil Wennervald: Støbeprocessen ved Langes jernstøberi. Anne Melillo og Bodil Bruhn (1989, 87-93)

Møller i Svendborg købstad - en historisk oversigt. Otto Jonasen (1995, 66-87)

Teglværkerne ved Stenstrup issø. En historisk oversigt 1810-1920. Hans Nørgaard (1987, 54-68)

 

ERHVERV, HANDEL

(Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Svendborgs handel 1100-1600. Henrik M. Jansen (1997, 28-39)

 

ERHVERV, SKIBSBYGNING OG SKIBSVÆRFTER

(Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Beviset fundet! Afgørende ny viden om træskibets konstruktionshistorie. Erik Møller Nielsen (1990, 89-107)

"Jacobsens Plads" - træk af et Troenseværfts historie. Morten Hahn-Pedersen (1984, 52-69)

90 år på en ø – om A/S Svendborg Værft. Erik Møller Nielsen (1997, 98-145)

Hansen, Hansen & Hansen - som skibsbyggernes øjemål og konstruktionstegningens fremkomst ved Svendborg Sund. Anders Monrad Møller (1987, 40-53)

"Og dit navn skal være". Henning Thalund (1993, 74-79)

Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav. Morten Gøthche (1989, 127-143)

Sejl- og sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med tegninger af Palle Stenbock). Erik Møller Nielsen (1989, 113-126)

Skibstømrer på Ring Andersens Værft 1941-1951. - et efterspil til sejlskibstiden. Kaj Nykjær Jensen (1999, 80-99)

 

ERHVERV, FISKERI - SKIBSFART

(Årbøgerne kan købes / læses på museet)

"Ella Eff" - skibet med et hul i bunden. Henning Thalund (1992, 102-107)

En sømands beretning. F. Holm-Pedersen (1982, 35-46)

Fra "slaveskib" til pæreskude - en troensejagts lange og omskiftelige skæbne. Benno Blæsild (1992, 63-72)

"Hvalfisken" - historien om et gammelt skib. Henning Thalund (1991, 96-102)

Med kul, kaffe og saltede huder i lasten. Steen Ousager (1986, 72-85)

Miner, bomber og petroleum - den sydfynske skibsfart under 1. verdenskrig 1914-18. Benno Blæsild (1993, 80-99)

M/S "Milla" i briket- og kulfarten på Østersøen omkring 1950 – episoder fra kaptajn Kurt Kaysens start på sølivet (1998, 101-109)

"Og dit navn skal være". Henning Thalund (1993, 74-79)Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45. Morten Hahn-Pedersen (1985, 76-97)

Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav. Morten Gøthche (1989, 127-143)

Sejl- og sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med tegninger af Palle Stenbock). Erik Møller Nielsen (1989, 113-126)

Skibsfarten fra Svendborg og omegn - en læserbrevsfejde fra 1899. Henrik M. Jansen (1992, 73-101)

Skipperflækken Troense 1770-1920. Morten Hahn-Pedersen (1986, 92-103)

Skonnerten som arbejdsplads anno 1924-25. Karl Johan Fauerskous erindringer om sin tid om bord på de to Thurø skonnerter "Erhardt" og "Britannia". Benno Blæsild (1988, 94-98)

"-stadig intet nyt om det savnede skib "Hanne S" –". Henning Thalund (1999, 72-79)

Svendborg-matadoren fra Thurø. Hakon Brønnum (1986, 113-126)

Søfarts- og kulturrelationer mellem Sydfyn og Grønland gennem tiderne. Benno Blæsild (1995, 115-135)

Sømandskoneprojektet. Sømandskonernes livsvilkår på Thurø i sejlskibstiden. Lene Jørgensen (1985, 104-112)

"Så til søs". Svendborgskibet "Johanna Dorothea Quists" forlis i Kanalen 1801. Otto Jonasen (1979, 29-38)

Thurø i 20'erne - et dansk søfartscenters storhed og fald. Benno Blæsild (1994, 84-97)

Toldkrydsjagt nr. XVI - nu "Viking" - jagt af Svendborg. Henrik M. Jansen (1980, 52-64)

Vindeby-Svendborg overfarten. Fra sejl til beton. Erik Møller Nielsen (1991, 115-136)

 

   
  Copyright © 2000 Svendborg & Omegns Museumemail 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk