ARKÆOLOGI, BYHISTORISK, FORHISTORISK, GUDME-LUNDEBORG
Forside ] Op ]

 
Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999
 

 ARKÆOLOGI, BYHISTORISK

(Årbøgerne kan købes / læses på museet)

 Analyse af indholdet af en "Balsamkrukke" fundet under udgravningerne i Svendborg. Hans Toftlund og Hans Bøye (1987, 30-39)

Boligmiljøer på byernes parceller, bl.a. lokumstønder. Henrik M. Jansen (1999, 61-71)

De arkæologiske undersøgelser på tomten Fruestræde 8 i Svendborg. Henrik M. Jansen (1985, 18-26)

Et nyt Bagergadefund. Undersøgelsen af middelalderbyens befæstning på grunden Bagergade 43. Jakob T. Christensen (1994, 37-40)

Et par middelalderlige spejle fra Møllergade i Svendborg. Jan Kock (1999, 54-60)

Flitterstads. Marie F. Klemmensen og Jakob Tue Christensen (1997, 52-56)

Fra Eidsborg til Svendborg - om handlen med brynestein i middelalderen. Siri Myrvoll (1985, 27-36)

Fra sund til by. Arkæologiske undersøgelser ved Brogade/Gåsetorvet i 1993. Jakob T. Christensen (1993, 36-47)

Formidling af arkæologiske undersøgelser fra dansk middelalder. Henrik M. Jansen (1995, 47-54)

Fruestræde 9 - en byarkæologisk undersøgelse. Jakob T. Christensen (1991, 45-48)

Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svendborg. Datering af nogle kister af nåletræ. Thomas S. Bartholin og Henrik M. Jansen (1993, 48-57)

Rosenkranse fra Svendborg Franciskanerkirkegård. Henrik M. Jansen (1994, 41-46)

Sct. Nicolai kirkegård i Svendborg. Udgravning sommeren 1995. Martin Poulsen (1995, 18-28)

Skattefundet fra Møllergade i Svendborg (1885) - en hilsen fra Erik af Pommerns tid. Jørgen Steen Jensen (1991, 52-62)

Svantevit fra Svendborg. Henrik M. Jansen (1989, 65-71)

Svendborg franciskanerkloster - set i lyset af de arkæologiske undersøgelser 1975-80. En foreløbig oversigt. Henrik M. Jansen (1984, 24-43)

Svendborgs middelalderlige befæstning ved Gåsestræde. Hans Mikkelsen (1985, 37-46)

Tre Tårne. Otto Jonasen (1994, 47-51)

Under asfalten i Gerritsgade. Jakob T. Christensen (1991, 49-51)

Ørkild borgruin. Henrik M. Jansen (1995, 29-46)

 

 ARKÆOLOGI, FORHISTORISK

 (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Elektronisk arkæologi. Per O. Thomsen (1999, 24-32)

En romersk kasserolle fra Ollerup, Fyn. Ulla Lund Hansen (1982, 25-30)

En bronzealdergrav ved Hesselager med værktøj til metalbearbejdning. Klavs Randsborg (1986, 8-11)

En 5000 år gammel dobbeltgrav fra Øster Skerninge. Per O. Thomsen (1984, 10-23)

Et par stenøkser fra Stågerup, Ollerup sogn. Klaus Ebbesen (1980, 5-12)

Fra jættestue til stordysse. En arkæologisk undersøgelse ved Gyllenmose på Tåsinge. Per O. Thomsen (1990, 8-17)

Højt oppe, langt væk fra mosen –om små lokaliteter fra maglemosekulturen. Lars Ewald Jensen (1999, 8-14)

Italien på Tåsinge - omkring en fibel fra 6. årh. f.Kr. Jytte Lavrsen og Klavs Randsborg (1981, 6-11)

Kong Hakons mønt fra Iholm - Harald Gormsøns efterfølger i Danmark. Bent Østergaard (1994, 27-36)

Margrethelund - en gravplads fra ældre jernalder ved Svendborg. Karsten Kjer Michaelsen (1988, 8-19)

...men Vorherre hjalp til. Karsten Kjer Michaelsen (1998, 33-39)

Metalværksteder fra romersk jernalder i Kværndrup – en foreløbig præsentation. Per O. Thomsen (1998, 22-32)

Naturgas - et snit gennem Sydfyns oldtid. Per O. Thomsen (1985, 8-17)

Omkring to kobberøkser fra stenalderen. Klavs Randsborg (1979, 7-11)

Primitiv flint i Vejstrup Ådal - de første fynboer? Jørgen Holm (1987, 8-16)

På Cykeltur tilbage gennem jernalder, bronzealder og til bondestenalder. Aase Gyldion Andersen (1999, 15-23)

Tved - en boplads med hustomter fra ældre romersk jernalder. Per O. Thomsen (1982, 6-24)

 

ARKÆOLOGI, GUDME-LUNDEBORG 

 (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

Botaniske undersøgelser ved Lundeborg I: En handelsplads fra 3. og 4. årh. David Robinson (1988, 31-41)

Broholmskatten - historien om et guldfund. Karsten Kjer Michaelsen og Per O. Thomsen (1991, (8-23)

Egelygård - en større sag. En foreløbig beretning om undersøgelsen af en romertidsgravplads ved Lundeborg. Karsten Kjer Michaelsen (1989, 36-45)

Elektronisk arkæologi. Per O. Thomsen (1999, 24-32)

En keramik-amulet fra Lundeborg? Ole Stilborg (1994, 19-21)

En kongsgård fra jernalderen. Karsten Kjer Michaelsen og Palle Ø. Sørensen (1993, 24-35)

En ny "runeindskrift" fra Broholmfundet. Morten Axboe (1992, 8-11)

En runesceatta fra Gudme II. Anne Pedersen (1997, 23-27)

Fra nutidens pløjelag til jernalderens samfund – stormænd og håndværkere i Gudme. Lars Jørgensen (1998, 8-21)

Gensyn med Gudme. Klavs Randsborg (1981, 12-20)

Glimt fra Lundeborg. Nis Hardt (1988, 20-30)

Godt skrot - en romersk statue i Gudme. Karsten Kjer Michaelsen (1994, 8-15)

Gudme - gudernes hjem? Per O. Thomsen (1992, 12-21)

Gudme II - en guldskat i hus! Peter Vang Petersen (1988, 42-51)

Gudme-Lundeborg-mødet den 30. oktober 1989 i Svendborg: Fredningernes rolle i Gudme, Kristian Kristiansen (1989, 63-64). Keramikteknologisk undersøgelse af keramik fra Sydøstfyn, Ole Stilborg (1989, 51-52). Orientering om knoglematerialet fra Lundeborg, Tove Hatting (1989, 47-51). Projekt Gudme sø, Ole Grøn. Romerske denarer i Danmark - aktuelle betragtninger, Svend Nielsen (1989, 52-53).

Gudmes første præstegård? - Lidt om en bopladsudgravning ved Gudme kirke. Karsten Kjer Michaelsen (1992, 22-33)

Jernalder og vinkultur. Karsten Kjer Michaelsen (1994, 16-18)

Jernbarrer fra Lundeborg – indikationer på germansk handel med råvarer. Per O. Thomsen (1997, 8-18)

Keramik på Lundeborg I. Ole Stilborg (1990, 35-41)

Kong Frodes guld. Nis Hardt (1990, 42-47)

Kultur og natur i Lundeborg fra sidste istid til Kristi fødsel. Per O. Thomsen (1993, 8-15)

Lundeborg - en foreløbig redegørelse efter 4 udgravningskampagner. Per O. Thomsen (1989, 8-35)

Lundeborg I. Havn og handelsplads fra 3. og 4. årh. e.Kr. Per O. Thomsen (1986, 12-52)

Løkkebjerg - endnu en romertidsgravplads fra Gudme-Lundeborg området. Karsten Kjer Michaelsen (1990, 18-34)

Mønter fra 8. og 9. årh. i Gudme. Per O. Thomsen (1994, 22-26)

Mønterne fra Lundeborg. Anne Kromann (1990, 48-58)

Nye skattefund. Karsten Kjer Michaelsen (1995, 8-17)

Pottemagerne fra Brudager. Ole Stilborg (1993, 16-23)

Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid. Henrik M. Jansen (1991, 29-44)

Thor? Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen (1991, 26-28)

Tusindvis af stolpehuller – uafbrudt bebyggelse i Gudme fra 3. årh. e.Kr. til vikingetid. Karsten Kjer Michaelsen og Palle Østergaard Sørensen (1996, 8-20)

Tre kar fra Løkkebjerg. Ole Stilborg (1991, 24-35)

Undersøgelse af havn og handelsplads ved Lundeborg. En kort, foreløbig rapport fra undersøgelserne i 1987. Per O. Thomsen (1987, 17-29)

 
 

 (Årbøgerne kan købes / læses på museet)

  Copyright © 2000 Svendborg & Omegns Museumemail 
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk