Arbejdsområder
Forside ] Op ]

 
Svendborg & Omegns Museums arbejdsområder

Svendborg & Omegns Museum er en selvejende institution, der drives som et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien.

Museets virke- og ansvarsområde er Egebjerg, Gudme, Ryslinge og Svendborg kommuner. Inden for dette område dækker museet alle aspekter af kulturhistorien.

Museet har følgende specialer:

  • Forhistorisk arkæologi
  • Middelalderarkæologi
  • Søfarts- og skibsbygningshistorie
  • Socialhistorie
  • Svendborg bys historie

Museets udstillingsvirksomhed er centreret på de forskellige afdelinger. Her tilbydes omvisninger for skoler og andre grupper i Fatiggård-miljø, Oldtid, Middelalder, Svendborgområdets skibsbygning / søfart og N.F.B.Sehesteds Oldtidssamling. Omvisninger bestilles i administrationen.

Desuden arrangeres offentlige byvandringer og omvisninger i omegnen (se dagspressen og www.svendborg-info.dk 's kalender).

Fordrag afholdes efter aftale.

Copyright © 2000 Svendborg & Omegns Museum
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk