Fynske Ryttergods, skifter 1681-1718 skifter fra Dongshøjrup, Egebjerg, Høje, Kirkeby, Lunde, Ollerup, Rårud, Slæbæk, Ulbølle, Vester Skerninge, Øster Skerninge samt Frøbjerg i Orte og Gavnby i Skydebjerg

 

 • Christen Pedersen, Rårud, I-17, 29.10.1682
 • oo Maren Jespersdatter, værge bror Jens Jespersen, Rårud
 • Arvinger er hans søskende:
 • Jep Pedersen, Rårud
 • Anne Pedersdatter oo Claus Hansen, Rårud
 • Bodil Pedersdatter+ oo Rasmus Albrechtsen, Kokkenborg
 • Peder Rasmussen
 • Maren Rasmusdatter
 • Rasmus Frandsen, Egebjerg, I-42, 12.03.1684
 • oo Johanne Hansdatter, værge Laurits Jensen
 • datter, 7 år, værge Hans Jespersen
 • Henrich Jørgensen, Ollerup, I-44, 12.03.1684
 • oo Maren, hendes søn og lavværge Morten Hansen
 • 1 søster Anne Jørgensdatter oo Hans Christensen i ?Kysenborg
 • 1 brodersøn Jørgen Rasmussen i Åby
 • 1 brodersøn Jørgen Hansen i Hundstrup
 • Mathias Ulrich, Ulbølle, I-128, 18.07.1687
 • oo iflg. kirkebogen dør hans hustru 1686
 • Johan (Jørgen) Mathiesen fæster efter faderen
 • Diderich Mathiesen
 • Carsten Mathiesen
 • Margrethe Mathiasdatter oo Niels Pedersen
 • Anne Mathiasdatter oo Peder Pedersen
 • Malene Mathiasdatter oo Anders Jensen
 • Jeppe Pedersen, Slæbæk, I-1138, 25.10.1687
 • oo Anne Hansdatter, værge Hans Hansen Møller, Gudbjerg
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Johanne Pedersdatter, Rårud
 • søsterbørn:
 • Peder Rasmussen
 • Kirsten Rasmusdatter
 • Maren Rasmusdatter
 • Ny fæster er Laurits Ibsen
 • Kirsten Andersdatter, Dongshøjrup, I-140, 26.10.1687
 • oo Jens Andersen
 • Anders Jensen, 3½ år
 • Rasmus Jensen, 4 år
 • Maren Jensdatter, 14 år
 • Karen Jensdatter, 7 år
 • Anne Henrichsdatter, Ulbølle, I-186, 11.02.1689
 • oo Peder Tommesen
 • Arving erhendes moster oo sl. Rasmus Olufsen, værge Hans Pedersen i Ulbølle
 • Rasmus Rasmussen, Ulbølle, I-225, 14.12.1689, registreret 11.03.1689
 • oo Anne Jensdatter, værge Søren Pedersen
 • Kirstine Rasmusdatter, 10 år
 • Mette Rasmusdatter, 9 år
 • Karen Rasmusdatter, 5 år
 • Anne Rasmusdatter, 2 år
 • Værge for børnene Jens Hansen, Ulbølle, da ingen far- eller morbrødre fandtes
 • Peder Clausen, Ulbølle, I-227, 14.12.1689, registreret 13.06.1689
 • oo Anne Olufsdatter, værge og trolovede fæstemand Peder Rasmussen
 • Søren Pedersen, 12 år
 • Rasmus Pedersen, 8 år
 • Kirsten Pedersdatter, 6 år
 • Karen Pedersdatter, 3 år
 • Maren Pedersdatter, 16 uger
 • Værge morbror Laurits Olufsen, Vester Skerninge
 • Anne Andersdatter, Ulbølle, I-229, 15.12.1689, registreret 21.05.1689
 • oo Niels Rasmussen
 • Anders Nielsen, 4 år
 • Jens Nielsen, 1 år
 • Værge farbror Jesper Rasmussen, Øster Skerninge
 • Anders Mortensen, Lunde, I-247, 20.03.1690
 • oo Karen Madsdatter, oo Hans Ipsen som fæster gården
 • Maren Andersdatter, 10 år
 • Inger Andersdatter, 2½ år
 • Anne Clausdatter, Ulbølle, II-75, 12.08.1690, registreret 15.12.1689
 • oo Rasmus Nielsen
 • Claus Rasmussen
 • Søren Rasmussen
 • Kirsten Rasmusdatter
 • Anne Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter
 • Niels Pedersen Grå, Vester Skerninge, II-222, 24.12.1692
 • oo Margrethe Mathiasdatter, værge trolovede fæstemand Oluf Andersen
 • Peder Nielsen, 18 år
 • Mathias Nielsen, 15 år
 • Johan Nielsen, 12 år
 • Margrethe Nielsdatter, 22 år
 • Magdalene Nielsdatter, 17 år, tvilling
 • Maren Nielsdatter, 17 år, tvilling
 • Mette Nielsdatter, 8 år
 • Værge farbror Hans Pedrsen, Ulbølle
 • Knud Pedersen, Ollerup, II-223, 25.12.1692
 • oo Sidsel Olufsdatter, værge bror Rasmus Olufsen, Ollerup
 • Oluf Knudsen, Mynderup
 • Peder Knudsen, 24 år
 • Rasmus Knudsen, 21 år
 • Lars Knudsen, 18 år
 • Anne Knudsdatter, 27 år
 • Kirsten Knudsdatter, 23 år
 • Agnete Knudsdatter, 10 år
 • Maren Knudsdatter, 13 år
 • Værge morbror Rasmus Olufsen, Ollerup
 • Ellen Pedersdatter, Vester Skerninge, II-232, 28.04.1693
 • oo Rasmus Andersen (Nørregård)
 • Arving er hendes søster
 • Anne Pedersdatter, for hende varPeder Jacobsen, tjenende i Vester Skerninge, til stede
 • Jesper Jespersen, Skerninge Holm, III-14, 24.10.1694
 • oo Maren Madsdatter, værge Mads Povelsen, Mynderup
 • Povel Jespersen er myndig
 • Karen Pedersdatter, Ulbølle, III-16, 23.11.1694
 • oo 1
 • Peder Tommesen, Ulbølle
 • oo 2 Jens Jørgensen Dyre
 • Mads Jensen, Ulbølle
 • Anne Jensdatter oo Johan Mathiesen
 • Maren Jensdatter oo Rasmus Rasmussen, som er ny fæster
 • Eggert Jørgensen, Skerninge Balle, III-31, 23.01.1695
 • oo Johanne Hansdatter, værge bror Rasmus Rasmussen, Øster Skerninge Nielstrup 13.01.1728)
 • Maren Eggertsdatter, 21 år
 • Jørgen Eggertsen, 17 år
 • Maren Eggertsdatter, 12år
 • Hans Eggertsen, 8 år
 • Anders Eggertsen, 4 år
 • Værge: Hans Pedersen, Skerningeballe
 • Ny fæster Hans Jensen oo enken
 • Rasmus Rasmussen, Ullemose, Øster Skerninge, III-34, ca. 1695
 • oo Bendte (?Mette) Pedersdatter, værge Peder Krag, Vester Mølle
 • Anne Rasmusdatter, 24 år oo Rasmus Pedersen, Høje
 • Johanne Rasmusdatter, 22 år
 • Sophie Rasmusdatter, 21 år
 • Værge morbror Peder Pedersen, Øster Skerninge
 • Maren Hansdatter, Ulbølle, III-129, 08.01.1698
 • oo Mads Rasmussen
 • Hans Madsen, 3 år
 • Rasmus Madsen, 4 år
 • Johanne Nielsdatter, Ollerup, III-143, 06.06.1698
 • oo Michel Pedersen
 • Arvinger er hendes søskende
 • Maren Nielsdatter oo OlufPedersen, Ollerup
 • Anne Nielsdatter oo Niels Seiersen, Øster Skerninge
 • ½ søster Kirsten Terchelsdatter oo Hans Hansen, Ollerup
 • Anne Poulsdatter, Skerningballe Holm, III-146, 17.06.1698
 • oo Hans Pedersen
 • Hendes mor Maren Madsdatter på Holm og hendes søskende
 • Mads Povelsen, Mynderup
 • Jørgen Povelsen, Øster Skerninge
 • Hans Povelsen, Øster Skerninge
 • Lars Povelsen, tjener præsten i Ollerup
 • ½ broder Povl Jespersen på Holm
 • Peder Andersen, Ulbølle, III-158, 30.07.1698
 • oo Maren Pedersdatter, værge Jørgen Hansen, Ulbølle
 • Peder Pedersen, 35 år ) fæster gården sammen med broderen Rasmus
 • Rasmus Pedersen, 32 år )
 • Karen Pedersdatter oo Nicolaj Melsen, Ulbølle
 • Anne Jørgensdatter, Ulbølle, III-180, 18.04.1699
 • oo Rasmus Christensen
 • Mette Rasmusdatter, 6 år
 • Karen Rasmusdatter, 4½ år
 • Jens Rasmussen, 2½ år
 • Mette Thomasdatter, Lunde, III-199, 15.07.1699
 • oo 1
 • Marie Christensdatter
 • oo 2 Niels Pedersen
 • Karen Nielsdatter, Kirkeby, III-228, 14.07.1700
 • oo Laurs Laursen
 • Mads Laursen, 3½ år
 • Maren Laursdatter, 1½ år
 • Claus Hansen, Rårud, III-229, 15.07.1700
 • oo Maren Jensdatter, værge farbror Hans Erichsen, Dongshøjrup, oo 2 Mads Rasmussen
 • Hans Clausen, 14 år
 • Anne Clausdatter, 10 år
 • Karen Clausdatter, 7 år
 • Værge Rasmus Hansen, Hundtofte, kvindens morbror, da der ingen er på faderens side, som er
 • vederhæftige.
 • Claus Hansens broder Jørgen Hansen havde tjenesteløn til gode
 • Anders Hansen, Ulbølle, III-267, 04.07.1701
 • oo Anne Pedersdatter, værge Laurs Pedersen
 • Arving er Jesper Hansen i København. Peder Thomsen Ulbølle lod sige, at han mentes at være
 • død, men man ved ikke, om der findes børn.
 • Rasmus Rasmussen er ny fæster
 • Dorthe Jørgensdatter, Vester Skerninge, III-277, 14.10.1701
 • oo Laurs Jørgensen
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Hans Jørgensen
 • Christen Jørgensen
 • Maren Jørgensdatter oo Hans Pedersen, alle Vester Skerninge
 • broderdatter Susanne Pedersdatter
 • Hans Pedersen, Skerningholm, Øster Skerninge, IV-19, 22.01.1703
 • oo Maren Larsdatter
 • hans søster Maren Pedersdatter oo Peder Nielsen, Dongshøjrup
 • Anders Svendsen, Ollerup, IV-20, 22.01.1703
 • oo Maren Andersdatter, værge Jacob Jensen
 • hans søster Maren Svendsdatter bor i Jylland, Laurs Mortensen mødte på hendes vegne.
 • Laurs Laursens hustru i Slæbæk, IV-23, 22.01.1703
 • overenskomst med sønnerne
 • Peder Laursen
 • Christen Laursen
 • Hans Laursen
 • Jens Hansen, Ulbølle, IV-43, 27.10.1703
 • oo Anne Rasmusdatter, værge Hans Pedersen, Skovsgård
 • Arvinger er hans søskendebørn
 • Rasmus Pedersen, Hundstrup
 • Maren Pedersdatter oo Hans smed, Hundstrup
 • Michel Hansen fæster gården og forsørger enken.
 • Jens Christensen, (Kiergård) Vester Skerninge, IV-45, 27.10.1703
 • oo Maren Olufsdatter, værge Rasmus Andersen Bisgård
 • Christen Jensen, 32år, fæster gården
 • Niels Jensen, 25 år
 • Cort Christopher Jensen, 16 år
 • Jens Jensen, 9 år
 • Karen Jensdatter oo Laurs Laursen, Kirkeby
 • Dorthe Jensdatter, 14 år
 • De umyndiges værge Rasmus Andersen Nørregård
 • Kirsten Andersdatter, Egebjerg, IV-78, 20.10.1705
 • oo Peder Nielsen
 • Arvinger er hendes børn:
 • Anne Nielsdatter, 26 år
 • Anders Nielsen, 23 år
 • Karen Thomasdatter, 21 år
 • Niels Oversen, 18 år
 • Vidner er naboerne Poul Påskesen og Oluf Michelsen
 • Peder Hansen, Kirkeby, IV-85, 13.02.1705
 • oo Maren Rasmusdatter, værge Hans Jørgensen, Hemmedrup
 • Hans Pedersen, Slæbæk
 • Rasmus Pedersen, Kirkeby, fæster gården og giver moderen ophold
 • Peder Pedersen, Lakkendrup
 • Niels Pedersen, soldat i København
 • Maren Pedersdatter oo Laurs Laursen, Slæbæk
 • Niels Knudsen, i en bondeejendomsgård, Slæbæk, IV-87, 14.02.1705
 • oo Anne Pedersdatter, værge svoger Rasmus Olsen, Rårud
 • Jeppe Nielsen, 21 år
 • Knud Nielsen, 18 år
 • Maren Nielsdatter, 23 år
 • Karen Nielsdatter, 18 år
 • Værge Laurs Laursen, Slæbæk
 • Rasmus Nielsen, Ulbølle, IV-107, 30.06.1705
 • oo 1 Anne Clausdatter, skifte 12.08.1690
 • Claus Rasmussen, Ulbølle
 • Søren Rasmussen, Lolland
 • Kirsten Rasmusdatter, 39 år
 • Anne Rasmusdatter oo Jens Nielsen, Ulbølle
 • Karen Rasmusdatter oo Rasmus Jørgensen, Ulbølle
 • oo 2 Dorthe Rasmusdatter, værge Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • Niels Rasmussen, 10 år, værge ½bror Claus Rasmussen
 • Ny fæster Rasmus Madsen oo Dorteh Rasmusdatter
 • Hans Pedersen, Ulbølle, IV-109, 30.06.1705
 • oo 1
 • Michel Hansen
 • Hans Hansen
 • oo 2 Sidsel Pedersdatter
 • Jens Hansen, fæster gården
 • Søren Hansen, 23 år, dragon
 • Anne Hansdatter, 30 år, værge Niels Larsen
 • Johanne Hansdatter oo Hans Jørgensen, Vester Skerninge
 • Jacob Jensen, Ollerup, IV-147, 26.04.1706
 • oo Maren Andersdatter, værge Knud Olsen, Ollerup
 • Hans far Jens Marcussen, Øster Skerninge er arving
 • Hans Pedersen, Rårud, IV-165, 16.07.1706
 • oo Anne Jensdatter, værge Jens Jensen, Dongshøjrup, Jørgen Hansen ny fæster, oo enken
 • Hans moder Johanne Hansdatter og hanssøskende
 • Johanne Pedersdatter oo Peder Rasmussen, Høje
 • Anne Pedersdatter bor i Slæbæk
 • ½ bror Hans Mortensen, Bobjerg
 • ½ søster Kirsten Mortensdatter oo Niels Hansen, Høje
 • Mette Hansdatter, Øster Skerninge, IV-167, 17.07.1706
 • oo Hans Knudsen (evt. Lauritsen?), bor til leje hos Peder Andersen, Ullemose
 • Johanne Hansdatter oo Oluf Madsen, Høje
 • Margrethe Hansdatter oo Henrik Madsen, Ollerup
 • Anders Hansen, Øster Skerninge, IV-167, 17.07.1706
 • oo Kirsten Hansdatter, værge Peder Andersen, Ullemose
 • Hans Andersen, fæster gården
 • Maren Andersdatter oo Peder Pedersen, Øster Skerninge
 • Anne Jensdatter, Rårud, IV-169, 1706
 • oo 1 Hans Pedersen, skifte 16.07.1706, trolovet med Jørgen Hansen, som beholder fæstet
 • Arvingerne er hendes søskendebørn:
 • Anne Pedersdatter, Bobjerg
 • Johanne Pedersdatter, Bobjerg
 • Bodil Pedersdatter, Holmdrup
 • Bodil Nielsdatter, Rårud
 • Maren Knudsdatter. Tved
 • Hans Pedersen, Svindinge
 • Jørgen Hansen, bebor ½ bolig i Ulbølle, IV-180, 15.06.1707
 • oo Sidsel Jørgensdatter, værge Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • Niels Jørgensen, overtager boligen
 • Dorthe Olufsdatter, Høje, IV-181, 1706.1707
 • oo Jens Christensen
 • Christen Jensen, 10 år
 • Niels Jensen, 7 år
 • Kirsten Jensdatter, 11 år
 • Apelone Jensdatter, 5 år
 • Kirsten Madsdatter, Egebjerg, IV-205, 05.03.1708
 • oo Oluf Michelsen
 • Michel Olufsen
 • Rasmus Olufsen
 • Maren Olufsdatter
 • Anne Pedersdatter, i en ejendomsgård i Slæbæk, IV-207, marts-juli 1708
 • oo 1Peder Ipsen, Dongshøjrup
 • Maren Ipsdatter+ oo Anders Villumsen, Dongshøjrup
 • Jeppe Andersen, 17 år
 • Karen Andersdatter, 15 år
 • Jesper Andersen, 11 år
 • Johanne Ipsdatter+ oo Hans Villumsen, Kokkenborg
 • Jeppe Hansen
 • oo 2 Niels Knudsen (skifte 14.02.1705)
 • Jeppe Nielsen, 25 år, overtager gården
 • Knud Nielsen
 • Karen Nielsdatter, værge Rasmus Olufsen, Rårud
 • Maren Nielsdatter oo Jeppe Nielsen, Rødme
 • Johanne Jørgensdatter, Ollerup, IV-212, 20.07.1708
 • oo 1
 • Maren Nielsdatter oo dragon Niels Rasmussen
 • Margrethe Nielsdatter, 31 år, rejst til Tyskland for 5 år siden. Formynder Rasmus Hansen Gemahl.
 • oo 2 Anders Hansen
 • Hans Andersen, 28 år
 • Niels Andersen, 18 år
 • Karen Andersdatter, 21år
 • Jeppe Pedersen, Ulbølle, IV-228, 05.03.1709
 • oo Karen Hansdatter, værge Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • Hans Jeppesen, 10 år
 • Peder Jeppesen, 7 år
 • Niels Jeppesen, 3 år
 • Formynder Rasmus Madsen
 • Peder Hansen, Dongshøjrup, han blev myrdet, IV-229, 07.03.1709
 • oo Maren Hansdatter, værge bror Anders Hansen, Ollerup
 • Hans Pedersen, dragon
 • Hans Pedersen, 20 år
 • Jeppe Pedersen, 7 år
 • Dorthe Pedersdatter, 27 år
 • Karen Pedersdatter, 22 år
 • Kirsten Pedersdatter, 20 år
 • Else Pedersdatter, 16 år
 • Johanne Pedersdatter, 14 år
 • Værge farbrors søn Hans Hansen, Stenstrup
 • Anne Rasmusdatter, Rårud, IV-235, 07.06.1709
 • oo Mads Rasmussen
 • Rasmus Madsen, 8½ år
 • Kirsten Rasmusdatter, Egebjerg, IV-259, 31.12.1709
 • Johanne Hansdatter oo Jens Pedersen, Kirkeby
 • oo 2 Rasmus Rasmussen
 • Morten Henrik Andreasen, i et jordløst hus i Ulbølle, IV-268, 27.04.1710
 • oo Lucia Jacobsdatter, værge Rasmus Rasmussen, Ulbølle
 • Jacob Henrik Mortensen, curassier
 • Andreas Mortensen, curassier
 • Ursula Mortensdatter, 27 år
 • Elisabeth Mortensdater, 25 år
 • Malene Mortensdatter, 23 år
 • Anne Lauritsdatter, Høje, V-6, 22.07.1710
 • oo Jens Christensen, Høje
 • Hendes mor Johanne Jensdatter og hendes brødre
 • Jens Lauritsen, Hundtofte
 • Peder Lauritsen, Hundtofte
 • Michel Pedersen, Ulbølle, V-20, 26.09.1710
 • oo 1
 • Jørgen Michelsen, Ulbølle
 • Niels Michelsen, Ulbølle
 • Mogens Michelsen, får den halve gård i fæste
 • Hans Michelsen, 19 år
 • Peder Michelsen, 27 år er frafornuften
 • Karen Michelsdatter, 20 år
 • Formynder Rasmus Christensen, Ulbølle
 • oo Kirsten Hansdatter, værge Rasmus Olufsen, Rårud
 • Laurits Mortensen, Ulbølle, V-21, 26.09.1710
 • oo Anne Jørgensdatter, værge Rasmus Christensen, Ulbølle
 • Maren Laursdatter, 18 år
 • Karen Laursdatter, 15 år
 • Værge Niels Jørgensen, Ulbølle
 • Mette Pedersdatter, en ejendomsgård Ullemose, Øster Skerninge, V-42, 03.02.1711
 • oo Peder Andersen
 • Hendes børn:
 • Anders Nielsen Ullemose, er i Svendborg
 • Laurits Nielsen bor i Løjtved
 • Anne Rasmusdatter oo Rasmus Andersen, Lunde
 • Sofie Rasmusdatter oo Laurits Rasmussen Kjærgård, Øster Skerninge
 • Johanne Rasmusdatter+
 • Rasmus Rasmussen, 11 år, hos formynder Peder Andersen
 • Hans Rasmussen, 9 år, værge farbror Jens Rasmussen Ravn, Øster Skerninge
 • Rasmus Rasmussen, 3 år: far Rasmus Hansen, Skerningeballe
 • Elisabeth Rasmusdatter, 14 år, værge farbror Laurits Rasmussen Kjærgård
 • Karen Rasmusdatter, 10 år do
 • Jørgen Hansen, i en bolig i Rårud, V-43, 07.02.1711
 • oo Maren Poulsdatter, værge Peder Rasmussen, Skovsgård, Ollerup
 • Arvinger er hans brødre:
 • Peder Hansen, er noget vanvittig, værge Mads Rasmussen, Rårud
 • Claus Hansen+
 • Hans Clausen, 25 år, tjener Mads Rasmussen
 • Anne Clausdatter, 20 år tjener do
 • Karen Clausdatter, er i stervboen, værge Mads Rasmussen
 • Formanden på stedet er Hans Pedersen, henvisning til skifte 16.07.1706
 • Jeppe Rasmussen er ny fæster og giver Peder Hansen husværelse
 • Morten Mortensen, Egebjerg, V-46, 1711
 • oo 1
 • Morten Mortensen, Egebjerg
 • Knud Mortensen, fæster boligen efter faderen
 • oo 2 Johanne Madsdatter, værge stedsønnen Morten Mortensen
 • Margrethe Mathiasdatter, Vester Skerninge, V-102, 07.07.1712
 • oo 1 Niels Pedersen, skifte 24.12.1692
 • Peder Nielsen, 40 år
 • Mathias Nielsen
 • Johan Nielsen
 • Margrethe Nielsdatter oo Rasmus Pedersen, Vester Skerninge
 • Malene Nielsdatter oo Peder Pedersen
 • Maren Nielsdatter oo Hans Knudsen, Vester Åby
 • oo 2 Oluf Andersen
 • Knud Mortensen, smed, Egebjerg, V-116, 16.09.1712
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Hans Erichsen. Dongshøjrup
 • Rasmus Knudsen, 2½ år
 • Morten Knudsen, ½ år
 • Børnenes værge Erich Hansen, Dongshøjrup, som er i slægt med enken, da ingen nærmere fandtes.
 • Morten Mortensen, Egebjerg, V-119, 01.10.1712
 • oo Sidsel Hansdatter, værge Morten Hansen, Rødme
 • Morten Mortensen, 3/4 år
 • Kirsten Mortensdatter, 9 år
 • Margrethe Mortensdatter, 4 år
 • Børnenes værge Jens Rasmussen, Kirkeby
 • Laurits Hansen, Egebjerg, V-121, 10.10.1712
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Rasmus Olufsen, Rårud
 • Marcus Lauritsen, har den ½ gård i fæste
 • Poul Lauritsen, bor i Egense
 • Hans Lauritsen, 33 år, værge Morten Hansen, Rødme, da han ikke er ved sin fulde forstand.
 • Oluf Andersen, Vester Skerninge, V-151, 30.08.1713, registreret 28.07.1713
 • oo 1 Margrethe Mathiasdatter, skifte 07.07.1712
 • oo 2 Maren Olufsdatter, værge fæstemand Peder Pedersen
 • Marie Olufsdatter (døbt 30.07.1713), værge morbror Rasmus Olufsen, Åstrup
 • Eiler Rasmussen, Ulbølle, V-160, 16.12.1713
 • oo Malene Caspersdatter, værge fæstemand Hans Nielsen
 • Rasmus Ejlersen, 1 år
 • Anne Catrine Ejlersen, 4 år
 • Børnenes værger farbrødrene Hans Rasmussen i Deense (?Diernisse) og Poul Rasmussen, Ulbølle
 • Johanne Hansdatter, Ulbølle, V-163, 22.01.1714
 • oo Søren Pedersen smed
 • Hans Sørensen, 19 år
 • Peder Sørensen, 9 år
 • Anne Sørensdatter, 23 år
 • Anna Sørensdatter, 16 år
 • Anne Marie Sørensdatter, 12 år
 • Kirstine Sørensdatter, 5 år
 • Værge farbror Peder Pedersen smed, Ulbølle
 • Johanne Pedersdatter, Ulbølle, V-205, 21.02.1715
 • oo Niels Rasmussen
 • Jens Nielsen, 22 år
 • Johanne Nielsdatter, 21 år
 • Anders Rasmussen, ungkarl, skrædder, til huse hos Erich Ibsen, Lunde, V-209, 21.03.1715
 • ½ bror Peder Rasmussen, Stenstrup
 • ½ brors datter Dorthe Hansen hos Peder Møller i Stenstrup
 • Overværende Anne Pedersdatter, Stenstrup og Dorthe Hansdatter med Jens Frandsen, Stenstrup
 • Maren Pedersdatter, Slæbæk, V-210, 1715
 • oo Lars Larsen
 • Peder Larsen, 10 år
 • Rasmus Larsen, 7 år
 • Jens Larsen, 3 år
 • Børnenes morbrødre Peder Pedersen, Ellerup og Rasmus Pedersen, Kirkeby
 • Maren Jensdatter, Rårud, V-231, 18.04.1716
 • oo 1 Claus Hansen, skifte 15.07.1700
 • Hans Clausen, 29 år, syg og sengeliggende, værge Jep Pedersen
 • Anne Clausdatter oo Peder Rasmussen, Rårud
 • Karen Clausdatter oo Knud Hansen, Dongshøjrup
 • oo 2 Mads Rasmussen, Rårud
 • Maren Madsdatter, 15 år
 • Laurs Laursen, Slæbæk, V-232, 19.04.1716
 • oo Maren Hansdatter, værge Jep Rasmussen, Rårud
 • Peder Larsen, Sørup
 • Laurs Laursen+
 • Niels Laursen, 16 år
 • Maren Laursdatter, 15 år
 • Peder Laursen, 10 år
 • Rasmus Laursen, 7 år
 • Jens Laursen, 2 år
 • Værge morbror Rasmus Pedersen, Kirkeby
 • Bodil Laursdatter oo Hans Ollesen, Vester Skerninge
 • Mikkel Pedersen, Ollerup, V-247, 07.07.1716
 • oo Maren Nielsdatter, værge Peder Frandsen
 • Arvinger er hanssøskende:
 • Lisbeth Pedersdatter, Øster Skerninge
 • ??Caesels? Pedrsdatter bor i Egense
 • søsterdatter Maren Jensdatter, Øster Skerninge
 • Maren Rasmusdatter, Ulbølle, V-257, 30.11.1716
 • oo Jørgen Michelsen
 • Rasmus Jørgensen, 13 år
 • Anne Jørgensdatter, 15 år
 • værge farbror Mogens Michelsen
 • Rasmus Hansen, Vester Skerninge, V-258, 01.12.1716
 • oo Bodil Erichsdatter
 • Arvinger er hans søskendebørn på moderens side
 • Rasmus Hansen, Hundstrup og hans søster
 • Kirsten Hansdatter i Svendborg
 • sl. Christen Påskes datterbørn
 • Christen Jørgensen, Ollerup
 • Hans Stephensen
 • Jørgen Stephensen
 • Lars Stephensen, 19 år
 • Margrethe Påskesdatter i Odense
 • Anne Påskedatter+
 • Inger Madsdatter
 • Valborg Madsdatter
 • Bodil Madsdatter
 • Karen Nielsdatter i Kværndrup
 • Rasmus Nielsen+
 • Claus Rasmussen, Ulbølle
 • Kirsten Rasmusdatter, Ulbølle
 • Anne Rasmusdatter, Vester Skerninge
 • Anne Madsdatter, Ulbølle, V-292, 18.01.1718
 • oo Peder Johansen
 • Niels Pedersen, tilsynsværge Johan Mathiesen
 • Karen Hansdatter, Høje, V-292, 18.01.1718
 • oo Niels Knudsen
 • Peder Nielsen, 24 år
 • Jørgen Nielsen, 11 år
 • Anne Nielsdatter, 20 år
 • Maren Nielsdatter, 16 år
 • Apelone Nielsdatter, 15 år
 • Birgitte Nielsdatter, 7 år
 • Dorthe Nielsdatter, 5 år
 • Værge morbror Anders Hansen, Lunde og farbror Mads Knudsen, Vandmosehus
 • Inger Ibsdatter, Ollerup, VI-60, 07.02.1715
 • Karen Jespersdatter, 13 år, morbrødre Laurs Jensen, Hundstrup, Anders Knudsen, Skamby
 • oo 2 Hans Hansen
 • Karen Jensdatter, enke til huse hos Mads Povelsen i Frøbjerg i Orte sogn, 14.12.1733
 • 2 sønner Ole Pedersen, skrædder, til huse i Ulbølle
 • Jens Pedersen, skrædder i Jylland
 • På sønnernes vegne mødte Jørgen Henriksen træskomand i Orte, som er beslægtet med arvingerne
 • Maren Povelsdatter, Gavnby, Skydebjerg sogn, 26.03.1736
 • oo Anders Pedersen Winther
 • Arvingerne er hendes søskende
 • Peder Povelsen, Trunderup
 • Maren Povelsdatter+ oo Jep Rasmussen, Roere (Rårud)
 • Anne Ipsen oo Rasmus Rasmussen, Rårud
 • Agnete Povelsdatter+
 • Povel Hansen, 28 år, tjener i Hundstrup
 • Maren Hansdatter oo Hans Rasmussen, Slbæk
 • Anna Hansdatter oo Rasmus Jensen, Høje
 • Kirsten Hansdatter oo Rasmus Jensen, Stenstrup, Egeskov gods.

Optegnelser af Karin Jørgensen


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk