Skifteprotokol II, 1747-1759 (første halvdel af skifteprotokollen 1747-1771, der ved indbindingen i 1896 blev delt )

 • Madame Maren Matzens, II-1, +07.05.1747
 • oo sn. Johan Georg Matzen, urtegårdsmand ved Hvidkilde
 • Johan Matzen, 9 år
 • Martinus Matzen, 5½ år
 • Niels Hansen, gårdfæster i Holmdrup, II-3, 28.06.1747
 • oo Anne Hansd., lavværge Niels Rasmussen
 • Hans Nielsen, 34 år
 • Jens Nielsen, 24 år
 • Lars Nielsen, 22 år
 • Karen Nielsd. oo Lorentz Nicolaisen, kandestøber i Svendborg
 • Mette Nielsd. oo Hans Hansen, bysmed i Holmdrup
 • Hans Thomsen, husbeboer i Kogtved, II-4, 05.07.1747
 • oo Maren Mortensd., lavværge Anders Øboe i Kogtved
 • Hans Hansen, 10 år
 • Birgitte Marie Hansd., 9 år
 • børnenes værge morbroder Rasmus Mortensen, Serup
 • Peder Jacobsen, gårdfæster på Skarø, II-4b, 10.08.1747
 • oo Karen Rasmusd., lavværge Hans Rasmussen, Skarø
 • arvinger er hans brødre
 • Christen Jacobsen, på Strynø
 • Søren Jacobsen, Strynø
 • Frands Jacobsen, boende i Hæssebierre på Langeland
 • Jesper Hansen, gårdfæster i Rårud, II-5b, 12.10.1747
 • oo Karen Hansd., lavværge Hans Larsen, Dongshøjrup
 • Hans Jespersen, 32 år, bor i Serup
 • Peder Jespersen, 26 år fæster gården og giver moderen aftægt
 • Rasmus Jespersen, 21 år
 • Maren Jespersd., 30 år oo Morten Larsen i Dongshøjrup
 • Anne Jespersd., 28 år oo Anders Hansen, Slæbæk
 • Sidsel Jespersd., 23 år
 • Anne Laursd., Serup, II-6b, 24.01.1748
 • oo Jørgen Povelsen, gårdfæster i Serup
 • Laurits Jørgensen, 1 1/4 år
 • Anne Marie Jørgensd., 4 år
 • børnenes værge deres morbroder Hans Clausen i Serup
 • Karen Hansd., Holmdrup, II-7, 28.03.1748
 • oo Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • Niels Nielsen, 4 år
 • barnets fødte værge var Hans Hansen i Holmdrup
 • Jørgen Madsen, gårdfæster i Voystrup, II-7b, 26.04.1748 oo Anna Stephensd., lavværge Lars Tygesen af Nørrebrobye
 • Mads Jørgensen, 15 år
 • Hans Jørgensen, 10 år
 • Atephen Jørgensen, 7 år
 • Maren Jørgensd. 12 år
 • for børnene mødte Hans Knudsen af Nørrebroby
 • Karen Jørgensd., Skovsbo, II-10b, 15.05.1748
 • oo Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Skovsbo
 • Hans Rsmussen, ½ år
 • Maren Rasmusd., 3 år
 • børnenes tilsynsværge Rasmus Christensen i Skovsbo
 • Jørgen Andersen, Skarø, II11b, 18.07.1748
 • oo Bodel Josephsd., lavværge Niels Josephsen på Skarø
 • Maren Jørgensd., 26 år tjener på Drejø
 • Kirsten Jørgensd. oo Niels Rasmussen på Birkholm
 • konens søn og børnenes halvbroder er Niels Hansen, som overtager fæstet
 • Niels Hansen har yderligere 2 søstre, som nævnes:
 • Anne Hansd. og
 • Maren Hansd.
 • Anna Hanses i Rødskebølle, II-13, 22.10.1748
 • oo Johan Bertelsen i et værelse i Peder Plougs hus
 • Hans Johansen, 12 år
 • barnets tilsynsværge er Hans Mortensen.
 • Rasmus Larsen, husbeboer i Heldager, II-13b, 13.11.1748
 • oo Kirsten Jørgensd., lavværge Hans Pedersen i Heldager
 • Kirsten Rasmusd., 16 år
 • barnets fødte værge efter loven er Knud Larsen i Heldager
 • Maren Hansd., Egense, II-14b, 14.03.1749
 • oo landsoldat Peder Rasmussen i værelse hos Henrich Christensen i Egense
 • Peder Pedersen, 19 år
 • Hans Pedersen, 15 år
 • Rasmus Pedersen, 9 år
 • Margrethe Pedersd., 17 år
 • Bodil Pedersd., 5½ år
 • på børnenes vegne mødte Jørgen Andersen i Egense
 • Kirsten Hanses, enke i Egense, II-15, 22.04.1749
 • hun boede i et værelse hos Rasmus Iversen i Egense
 • hun har efterladt sig følgende børn:
 • Hans Hansen, 15 år er på Lindskov
 • Rasmus Hansen. 12 år tjener i Mynderup
 • Hans Hansen, 11 år tjener i Egense
 • på de umyndiges børn var antaget som overværende Rasmus Iversen i Egense
 • Sidsel Nielsd., Holmdrup, II-16b
 • oo Hans Madsen, husbeboer i Holmdrup
 • arvinger er hendes søskende:
 • Anders Nielsen, husmand i Dongshøjrup tjener til madame Tyberings i Svendborg
 • Hans Nielsen, ibidem tjener til Preben Sehested i Fredritz
 • Lars Nielsens efterladte børn i Dongshøjrup
 • Rasmus Larsen, 16 år
 • Niels Larsen, 12 år
 • Hans Larsen, 10 år
 • Jens Larsen, 6 år
 • Kirsten Larsd., 20 år
 • Maren Larsd. 8 år
 • Margrethe Nielsd. som er enke ibidem
 • Maren Nielsd. oo husmand Niels Nielsen
 • Hans Mortensen, gårdfæster i Rødskebølle, II-16, 30.05.1749
 • oo Anne Rasmusd.
 • arving er den afdødes fader Morten Hansen
 • Hans Hansen, gårdfæster på Skarø, II-20b, 07.07.1749
 • oo Anne Pedersd., lavværge Niels Jacobsen af Drejø
 • Peder Hansen, 26 år
 • Niels Jensen, gårdfæster i Holmdrup, II-22, 11.09.1749
 • oo Anne Hansd., lavværge Povel Andersen
 • Kirsten Jensd. oo Jens Pedersen i Skårup
 • Karen Jensd. oo Rasmus Hansen i Lackendrup
 • Ellen Jensd. oo Morten Nielsen i Ore
 • Jens Jensen, 20 år
 • Hans Jensen, 14 år
 • Peder Jensen, 12 år
 • Rasmus Jensen, 8 år
 • Anna Jensd. 16 år
 • Margrethe Jensd. 4 år
 • på de umyndiges vegne mødte Hans Pedersen af Heldager
 • Malehne Jensd., Holmdrup, II-25, 10.10.1749
 • oo Niels Larsen gårdmand i Holmdrup
 • Lars Nielsen, 32 år
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Bodil Nielsd. oo Christen Jacobsen i Skårup
 • Lisbeth Nielsd. 22 år tilsynsværge Hans Jørgensen
 • svigersønnen Hans Jørgensen i Holmdrup overtager fæstegården og giver Niels Larsen aftægt
 • Anna Rasmusd., Vester Skerninge, II-26b, 10.10.1749
 • oo Rasmus Rasmussen
 • enkemandens steddøtre
 • Sophia Monsd. og
 • Angenete Monsd.
 • giver afkald på arv efter deres moder
 • Jørgen Jørgensen, Møllerhuset ved Lindskov, II-27, 03.12.1749 oo Giertrud Mortensd., lavværge Hans Larsen Jørgen Jørgensen, 7 år
 • Morten Jørgensen, 3 år
 • Birthe Maria Jørgensd., 9 år
 • på børnenes vegne som tilsynsværge mødte Niels Rasmussen af Egense
 • Hans Pedersen, gårdfæster på Skarø, II-28b, 02.01.1750 oo Bodel Nielsd., lavværge hendes broder Jørgen Nielsen fra Tåsinge
 • Morten Hansen, 30 år, får den halve gård i fæste, moderen beholder den anden halve
 • Jørgen Hansen, 27 år, værge hans morbroder Niels Hansen fra Tåsinge
 • Rasmus Hansen, 24 år
 • Birthe Hansd., Vester Skerninge, II-30, 05.01.1750
 • oo Morten Simonsen, husbeboer i Vester Skerninge
 • Ingeborg Mortensd. oo Rasmus Mortensen, Vester Skerninge
 • Karen Mortensd. oo Rasmus Pedersen, ibidem
 • Albregt Christensen, gårdfæster i Ollerup, II-31, 07.01.1750
 • oo Maren Ibsd., lavværge Hindrich Christiansen af Egense
 • Anna Sophie Albregtsd., 15 år
 • på datterens vegne som tilsynsværge mødte Hans Pedersen i Ollerup
 • Datteren overtager gården og modren får aftægt.
 • Marie Bærentsd., Egense, II-32, 04.02.1750
 • oo 1 Oluf Iversen
 • Iver Olufsen, 20 år
 • Bærent Olufsen, 14 år
 • oo 2 Hans Lidske, gårdfæster i Egense
 • Oluf Hansen 9 år
 • værge farbroderen Rasmus Hansen
 • Sidsel Mortensd., Egense, II-33, 04.02.1750
 • oo Claus Christensen, gårdfæster i Egense
 • Birthe Marie Clausd., 7 år
 • Maren Clausd., 6 år
 • Maren Clausd., 4 år
 • på børnenes vegne mødte deres morbroder Jesper Mortensen i Egense
 • Hans Hansen Bierremand, husbeboer i Serup, II-33b, 20.03.1750
 • oo Anna Rasmusd.
 • Hans Hansen havde ingen børn, hans arvinger er hans brødrebørn
 • Peder Lauritsen, 63 år bor i Rødskebølle
 • Hans Pedersen, 40 år bor i Tved
 • og brødrebørnebørn:
 • Jeppe Nielsen, 33 år bor i Skovsbo
 • Jens Nielsen, 23 år tjener sin broder i Skovsbo
 • Marie Nielsd. oo Christen Rasmussen i Serup
 • ....... Nielsd. oo Johannes Madsen i Egense
 • Apelone Nielsd., 21 år tjener Mads Andersen i Rødskebølle
 • Anna Nielsd., 21 år tjener Christen Rasmussen i Serup
 • Niels Namunsen, tjenestekarl i Serup hos Niels Rasmussen, II-34, 16.04.1750
 • arvingerne er
 • en moster Anne Lispet Christiansd. i Vester Skerninge
 • Oluf Pedersen, skræder og husbeboer i Egense, II-35b, +15.01.1750, skifte 18.02.1750
 • oo Anna Kierstine Olufsd., lavværge Peder Jørgensen Lidske
 • Johan Jørgen, 12 år
 • Frederik Jørgen, 8 år
 • børnenes tilsynsværge Morten Rasmussen bødker i Egense
 • Maren Michelsd., Ollerup, II-38, 20.05.1750 oo Claus Rasmussen til huse hos Jørgen Hansen i Ollerup arvingerne er er hendes brødrebørn Apelone Jørgensd. oo bor i Skerningeballe Karen Jørgensd. er død, var gift med Bernt Nielsen i Rårud
 • Maren Berntsd.
 • Margrethe Berntsd., 12 år
 • Niels Berntsen, 10 år
 • Kirsten Nielsd. oo og bor i Svendborg
 • og hendes søsterbørn:
 • Jens Erichsen, 3(0) år
 • Karen Erichsd. oo og bor på Korshavn
 • Anna Erichsd., 24 år
 • og halvbrødrebørn:
 • Hans Vest bor i Øster Skerninge
 • Karen Pedersd., 58 år
 • Anna Pedrsd. oo bor i Øster Skerninge
 • Hans Pedersen, husbeboer i Serup, II-39, 04.06.1750
 • oo Maren Hansd., lavværge Laurs Jørgensen, Serup
 • Anna Hansd.
 • Karen Hansd.
 • Anna Lisbet Hansd.
 • Maria Hansd.
 • tilsynsværge for de umyndige Rasmus Hansen i Ollerup
 • Hans Frandsen, husbeboer i Heldager, II-40b, 04.06.1750
 • oo Birthe Jørgensd., lavværge Niels Olufsen, Heldager
 • Frands Hansen, 15 år
 • Niels Hansen, 12 år
 • Jacob Hansen, 8 år
 • børnenes tilsynsværge Jørgen Pedersen, Heldager
 • Johanne Rasmusd., Skarø, II-42, 01.07.1750
 • oo Anders Nielsen, gårdfæster på Skarø
 • arving er hendes fader Rasmus Hansen på Skarø
 • Hans Madsen, husbeboer i Holmdrup, II-42b, 04.07.1750
 • oo Maria Cathrine Lauritsd., lavværge Niels Rasmussen i Holmdrup
 • arving er hans datter af forrige ægteskab:
 • Anna Chatrine Hansd., 11 år
 • pigens tilsynsværge var handskemager Hendrich Rasmussen i Svendborg
 • Maren Hansd., Holmdrup, II-44, 24.07.1750
 • oo Laurits Andersen
 • Kirsten Lauritsd., 12 år
 • barnets tilsynsværge Rasmus Jensen i Holmdrup
 • Anna Rasmusd., Egense, II-44b, 12.11.1750
 • oo Morten Hansen Ravn, husmand
 • arvinger er hendes børn med hendes forrige ægtefælle
 • Rasmus Pedersen, 40 år
 • Birte Pedersd. oo Hans Mortensen i Strandhusene
 • Hans Hansen, gårdfæster i Holmdrup, II-46, 18.01.1751 oo Dorotha Nielsd., lavværge Christen Hansen arvinger er den afdødes søskende: Niels Hansen, 52 år Lars Hansen, 39 år
 • Hans Jørgensen, 35 år
 • Anna Hansd., 54 år
 • Karen Hansd. er død og har efterladt sig en søn
 • Niels Nielsen, 7 år
 • de er alle i Holmdrup
 • Anna Caspersd., Skovsbo, II-49, 12.01.1751
 • oo Christen Bierremand, husmand i Skovsbo
 • arvingerne er den afdødes søskende:
 • Søren Caspersen, boede i Marstal på Ærø skal være død
 • Sara Judith Sørensd.
 • Anna Maria Sørensd.
 • Dorthe Sørensd.
 • Hindrich Casperen i Skovsbo
 • Jørgen Caspersen i Rødby i Lolland
 • Else Caspersd. oo og bor i Kogtved
 • Christen Jørgensen, husmand i Mynderup, II-54, 17.05.1751 (mor Maren Larsdatter oo Peder Nielsen Grå, I-210, 02.05.1735)
 • oo Johanne Christophersd., lavværge Morten Hansen
 • arvingerne er hans søskende:
 • Jørgen Jørgensen, husmand i Vester Skerninge
 • Elisabeth Jørgensd. bor i Svendborg
 • Anna Jørgensd. bor i Øster Skerninge og er enke (var oo Niels Povlsen)
 • en halvsøster Karen Pedersd. ibidem oo Rasmus Rasmussen
 • Sidsel Rasmusd., Skarø, II-56, 03.06.1751
 • oo Hans Rasmussen, gårdfæster på Skarø
 • Rasmus Hansen, 12 år
 • Lehne Hansd., 8 år
 • Maren Hansd., 5 år
 • på børnenes vegne mødte som nærmeste slægt Niels Josephsen
 • Karen Jensd., Skarø, II58b, 03.06.1751
 • oo Thomas Andersen, husbeboer på Skarø
 • Karen Thomasd. oo Niels Nielsen på Birkholm
 • Peder Jensen Graae, Øster Skerninge Balle, II-59b, 23.06.1751
 • oo Maren Mortensd., lavværge Ditlev Jensen Graae i Øster Skerninge
 • Morten Pedersen, 27 år, har fæstet stedet og giver moderen aftægt
 • Rasmus Pedersen, 25 år
 • Johanne Pedersd. oo Peder Ibsen i Gubierre
 • Anders Schyttes efterladte enke Kierstine Schytte, i Svendborg Bymølle, II-61b, 21.01.1751
 • boede hos Jeppe Eggertsen møller i Svendborg Bymølle, som er hendes svigersøn
 • hendes efterladte børn er:
 • monsieur Jørgen Andersen Schytte, fuldmægtig ved Kraagerup gård og gods i Sjælland
 • monsieur Hans Andersen Schytte, laqvai hos stiftsamtmand With i Viborg
 • madame Karen Eggertsen oo Jeppe Eggertsen
 • Anders Hansen, møller i Nederste Ørkild Mølle, II-76b, 16.06.1751 oo Maren Hansd., lavværge sn. Peder Graae i Svendborg
 • Hans Andersen, 9 år
 • Anne Andersd. oo Rasmus Andersen feldbereder i Svendborg
 • Kirsten Andersd., 21 år
 • Maren andersd., 16 år
 • Maren Andersd., 13 år
 • Rasmus Andersen var værge for de tre umyndige piger
 • Sn. Rasmus Lidske, til huse hos Jens Hansen Dyre i Aabye, II-83b, 30.07.1751
 • oo Karen Rasmusd., lavværge sognepræst Reigenbierg i Aabye
 • arvingerne er hans børn af første ægteskab:
 • monsieur Jacob Lidske bor i København
 • Andreas Lidske ved garden til hest
 • Judite Rasmusd.er død, var gift med Conrath Stilling i København
 • Catharine Conradsd.
 • Scharlotte Conradsd.
 • ..itta Rasmusd., som for ca. 16 år siden er bortrejst, og vides ej hvor hun er
 • Peder Rasmussen smed i Serup, II-91b, 21.04.1752
 • oo Ellen Andersd., lavværge Rasmus Rasmussen
 • Rasmus Pedersen, 18 år
 • Anne Pedersd., 21 år, værge var hendes halvbroder Hans Pedersen
 • Anne Chirstine Hansd., Egense, II-93, 15.06.1752
 • oo Peder Andersen Rummert i et værelse hos Peder Rasmussen i Egense
 • Karen Pedersd., 21 år, tjener Niels West i Svendborg
 • datterens tilsynsværge Peder smed i Egense
 • Johan Rytter, husbeboer i Serup, II-94, 16.06.1752
 • oo Kirsten Madsd., lavværge Lauritz Mosegaard
 • Peder Johansen, 2 år
 • Chathrine Maria Johansd., 2 år
 • ansat som tilsynsværge blev Rasmus Mortensen i Serup
 • enkens datter Anne Pedersd af forrige ægteskab med Peder Christensen havde arv til gode
 • Anna Maria Hansd., Vester Skerninge, II-95b, 11.09.1752
 • oo Jens Andersen, husbeboer i Vester Skerninge
 • arvinger er den afdødes søskende:
 • Christen Hansen, 26 år tjener i Flening
 • Kirsten Hansd., 36 år tjener hr. Crucov i Vester Skerninge
 • Lisbeth Hansd., 30 år tjener i Katterød trolovet med Lauritz Clausen
 • Bodil Andersd., Mosegaard i Serup, II-97b, 27.09.1752
 • oo Lars Hansen gårdfæster i Mosegaard
 • arvinger er den afdødes børn, som enkemanden er stedfader til
 • Anders Larsen, 16 år
 • Maren Larsd., 14½ år
 • børnenes værge deres morbroder Rasmus Andersen, som er i gården
 • Karen Jensd., Heldager, II-98b, 30.09.1752 oo Niels Olufsen, gårdfæster i Heldager Jens Nielsen, 20 år Maren Nielsd., 16 år børnenes tilsynsværge Peder Jørgensen i Heldager
 • Niels Larsen, i værelse i Hans Jørgens(ens) gård i Holmdrup, II-99b, 18.10.1752
 • oo Karen Nielsd.
 • arvinger er mandens børn af forrige ægteskab, som enken er stedmoder til
 • Laurits Nielsen, bor her i byen
 • Rasmus Nielsen, 21 år, tjener den anden broder her i byen
 • Bodel Nielsd. oo Christen Jacobsen i Skårup
 • Lisbet Nielsd. oo Hans Jørgensen her i gården
 • Giertrud Hansd., Hoyed By, II-100b,
 • oo Jørgen Rasmussen, husbeboer i Hoyed by
 • arvinger er hendes
 • broder Niels Hansen, der skal være i Holsten, levende eller død vides ikke
 • brodersøn Peder Rasmussen, bor i Kværndrup
 • søster Apelone Hansd. oo bor i Høye
 • søster Karen Hansd. oo bor i Kværndrup
 • søster Maren Hansd. sidder til huse i Rødme
 • søster Anna Hansd. sidder til huse i Hoye
 • søstesøn Hans Rasmussen bor i Rynkeby
 • søstersøn Anders Rasmussen bor i et hus udenfor Findinge
 • søsterdatter Maren Rasmusd. tjener degnen i Øster Skerninge
 • Anna Magrette i Trunderup by, II-102, 22.01.1753
 • oo Morten Hansen i et værelse hos Conraht Velou i Trunderup
 • Johannes Mortensen, 4 år
 • Hans Mortensen, 2 år
 • Jacob Rasmussen, husbeboer i Skovsbo, II-102b, 27.01.1753
 • oo Anna Margrete Johan Taehuusd.
 • arving er mandens datter, som enken er stedmoder til
 • Ingeborg Jacobsd.
 • Anna Nielsd., Skovsbo, II-103b, 27.01.1753
 • oo Niels Hansen skytte, husbeboer i Skovsbo
 • arving er hendes søn Anders Pedersen, 15 år
 • Jørgen Jørgensen, husbeboer i Vester Skerninge, II-104, 29.04.1753
 • oo Johanne Rasmusd.
 • Rasmus Jørgensen
 • Jørgen Jørgensen
 • Maren Jørgensd., 8 år
 • Karen Jørgensd.
 • enken er penge skyldige til sin broder Hans Rasmussen på Drejø
 • Anders Jensen, gårdfæster i Høye,II-104b, 02.05.1753
 • oo Bierte Madsd., lavværge Anders Nielsen Høye
 • Frands Andersen, 30 år
 • Christopher Andersen, 27 år
 • Mads Andersen, 14 år
 • Jens Andersen, 11 år
 • Maria Andersd. oo Rasmus Nielsen i Kirkeby
 • Kirsten Andersd., 17 år
 • værge for de umyndige blev ansat Jens Nielsen, Høye
 • Anna Knudsd., Egense, II-107b, 04.05.1753 oo 1 Peder Smed Jørgen Pedersen bor i Ollerup Mette Pedersd. oo Rasmus Lidske i Egense
 • Maren Pedersd. ugift er hos stedfaderen
 • oo 2 Rasmus Madsen, gårdfæster i Egense
 • Peder Rasmussen, 16 år
 • Karen Hansd., Skovsbo., II-109, 14.07.1753
 • oo Rasmus Svendsen, gårdfæster i Skovsbo
 • Mette Kirstine Rasmusd. 2½ år
 • Sophie Rasmusd. ½ år
 • tilsynsværge børnenes morbroder Marqvar Hansen i Ollerup
 • Peder Andersen Balk, i værelse hos Rasmus Pedersen i Strandhusene, II-109b, 18.07.1753
 • oo Anna Christiansd., lavværge Laurits Lauritsen Bjørn i Svendborg
 • mandens arvinger er
 • brodersøn Hans Madsen Balk boende i Corsøer
 • søster Dorthe Andersd. i København
 • ½søster Ellen N. i København
 • i huset var en gammel udlevet qvinde Kiersten Hansd. som er søster til Peder Balks første
 • kone, enken lovede at hun kunne blive boende.
 • Jacob Pedersen, husbeboer i Vester Skerninge, II-111, 15.09.1753
 • oo Anna Thomasd.
 • Anna Jacobsd.
 • Karen Jacobsd.
 • Hans Jespersen, gårdfæster i Serup, II-11b, 06.12.1753
 • oo Maria Rasmusd., lavværge hendes trolovede fæstemand Jesper Johansen af Kogtved
 • Anders Hansen, 13 år
 • Maren Hansd., 10 år
 • som tilsynsværge blev sat Rasmus Rasamussen i Sørup.
 • Cathrine Pedersd., Holmdrup, II-112, 02.12.1753
 • oo Niels Riisse i Holmdrup
 • arving er hendes fader Peder Nielsen i Svendborg
 • Jytte Christine Rasmusd., Egense, II-112b, 10.12.1753
 • oo Knud Tygesen, gårdfæster i Egense
 • Rasmus Knudsen, 4 år
 • Hans Knudsen, 1/4 år
 • Johanne Knudsd., 7 år
 • tilsynsværge Laurits Lidske af Egense
 • Niels Larsen, husmand i Holmdrup, II-113, 25.10.1753
 • oo Malene Hansd., lavværge Hans Hansen, Øster Åby
 • arvingerne er hans søskende:
 • broder Rasmus Larsen, gårdfæster i Kogtved
 • broder Hans Larsen, boende i Skovsbo
 • søster Anna Margrethe Larsd. oo Peder Hansen i Kogtved, på Ørbæklunde gods
 • Jørgen Hansen, snedker i Holmdrup, II-114b, 22.11.1753
 • oo Anne Kirstine Jørgensd., lavværge Peder Christensen i Holmdrup
 • Hans Jørgensen, 10 år og er ganske blind
 • Hendrich Jørgensen, 6 år
 • Lisbeth Jørgensd., 8 år
 • Karen Jørgensd., 4 år
 • Anna Jørgensd., 2 år
 • for børnene mødte sn. Michel Hansen, skoleholder i Skårup, som er en broder til den afdøde
 • Voldborre Larsd., Heldager, II-117b, 01.02.1754
 • oo Anders Larsen, gårdfæster i Heldage
 • Dorthe Andersd., 18 år
 • Johanne Andersd., 15 år
 • Maren Andersd., 6 år
 • børnenes værge var dres morbroder Povel Larsen i Heldager
 • Unge Hans Jørgensen, gårdfæster i Holmdrup, II-118b, 27.02.1754
 • oo Lisbeth Nielsd.,, lavværge gamle Hans Jørgensen i Heldager
 • Hans Hansen, 10 dage
 • Geltrud Hansd., 2 år
 • børnenes værge deres morbroder Lars Nielsen i Holmdrup
 • Kirsten Pedersd. på Skarø, II-119b, 08.06.1754
 • som boede i Peder Jacobsens enke Karen Rasmusd. gård på Skarø
 • Arvingerne var:
 • Johanne Rasmusd. oo Hans Mortensen i Kirkeby, en fuldsøster til afdødes fader Peder Rasmussen på Birkholm.
 • Rasmus Rasmussen i Egebjerg, halvbroder til afdødes fader, hans efterladte børn
 • Rasmus Rasmussen, 18 år
 • Hans Rasmussen, 15 år
 • Michel Rasmussen ...
 • Maren Rasmusd., 11 år
 • Kirsten Rasmusd. oo Hans Nielsen i Kogtved, halvsøster til afødes fader
 • afg. Kirsten Pedersd.s moder Maren Rasmusd.(far Rasmus Josephsen, Skarø) på Birkholm, hendes søskende:
 • Karen Rasmusd., Skarø )enke efter Peder Jacobsen, fuldsøster til afdødes mor
 • Anne Rasmusd. på Strynø, fuldsøster
 • Sidsel Rasmusd. har været gift med Hans Rasmussen, Skarø, en fuldsøster, er død, hendes børn
 • Rasmus Hansen, 13 år
 • Lene Hansd., 16 år
 • Maren Hansd., 6 år
 • Der henvises til Kirsten Pedersd. arvelodseddel af 02.01.1745 (begge forældre døde)
 • Maren Knudsd., Sørup, II-131b, 25.04.1754 oo Niels Olufsen, husbeboer i Sørup Rasmus Nielsen, 18 år Niels Nielsen, 16 år Peder Nielsen, 13 år Susanne Nielsd., 10 år Rasmus Jespersen, Rårud, II-132, 22.05.1754 tjenestekarl i Rårud hos broderen Peder Jespersen
 • Arving var moderen Karen Jespers, som var i gården hos sin søn.
 • Enken overlod sin dattersøn Jens Andersen i Slæbæk den afdødes kiste.
 • Peder Rasmussen, gårdfæster i Rårud og hans hustru Anna Clausd., II-132b, 22.05.1754
 • de døde lige efter hinanden og efterlod sig følgende børn
 • Rasmus Pedersen, 32 år fæster gården efter faderen
 • Maren Pedersd., 31 år oo Niels Mortensen i Rødme
 • Johanne Pedersd. oo Hans Clausen i Tved
 • Anne Pedersd. oo Anders Lauritsen i Heldager
 • Karen Pedersd. med formynder Niels Iversen her af byen
 • Kirsten Hansd., i et værelse i Ollerup, II-133b, 26.05.1754
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • broder Laurits Bøye i Egebjerg
 • broder Peder Saugmand bor i Hundtofte
 • broder Rasmus Bøye i Stågerup
 • søster Anne Bøye bor og er gift i Hundtofte
 • søsterdatter Karen Nielsd. oo Erdmand Pedersen i Ollerup
 • søsterdatter Helved Povelsd., skal være i Holsten
 • Anna Jørgensd., Kogtved, II-134b, 20.06.1754
 • oo Hans Madsen, gårdfæster i Kogtved
 • Jørgen Hansen, 3 år
 • Hans Hansen, ½ år
 • Agnethe Hansd., 5 år
 • tilsynsværge deres morbroder Peder Jørgensen af Strandhuse
 • Apelone Jørgensd., Vester Skerninge, II-136b, 22.06.1754
 • oo Jacob Nielsen Hyllebech, husbeboer i Vester Skerninge
 • Maren Jacobsd., 20 år
 • Anna Jacobsd., 9 år
 • værge børnenes morbroder Peder Bødker i Vester Skerninge
 • Lars Hansen Lidske, gårdfæster i Egense, II-137, 26.06.1754
 • oo Appolone Andersd., lavværge Niels Rasmussen bødker i Egense
 • Hans Larsen, 19 år
 • barnets værge farbroderen Rasmus Hansen i Egense
 • Maren Jenses, husbeboer i Heldager, II-138, 17.05.1754
 • arvingerne er hendes børn:
 • Povel Jensen
 • Cathrine Jensd., 15 år
 • Birthe Jensd., 12 år
 • da man ikke kendte noget til afdødes familie, blev Hans Pedersen i Heldager antaget til værge
 • Ditlef Bucka, boende i Strandgården i Sct. Jørgensd Sogn, II-142b, +10.10.1754
 • oo Anna Andersd. Munck
 • ingen børn, der er oprettet gensidigt testamente
 • Christen Hansen, møller i Gundestrup Mølle, II-144, 04.11.1754
 • oo Johanne Johansd., lavværge: trolovede fæstemand velagte karl Jørgen Hansen Gemahl fra
 • Rårud
 • Johan Christensen, 15 år
 • Hans Christensen, 1 år
 • Johanne Cathrine Christensd., 18 år
 • Margrethe Christensd., 12 år
 • Johanne Christensd., 9 år
 • Karen Christensd., 5 år
 • børnenes værge er deres farbroder Herman Christensen af Hvidkilde Mølle
 • Anne Madsd., Rødskebølle, II-143, 20.12.1754
 • oo Peder Ploug, husbeboer i Rødskebølle
 • Oluf Pedersen, 21 år
 • Mads Pedersen, 4 år
 • Karen Pedersd., 18 år
 • Maria Pedersd., 7 år
 • Margrethe Hansd., Kogtved, II-146, 03.02.1755
 • oo Rasmus Rasmussen Søegaard i Kogtved
 • Rasmus Rasmussen, 6 år
 • Else Povelsd., Sørup, II-147, 05.03.1755
 • oo Niels Povelsen, husbeboer i Sørup
 • Povel Rasmussen, landsoldat under Hvidkilde gods
 • Margrethe Rasmusd., er død
 • Rasmus Nielsen, 11 år
 • Abel Nielsd., 15 år
 • Afveafkald efter Lars Hansen Lidske, Egense, II-148b, 04.02.1755
 • oo Appolone Andersd., gift 2. gang med Jochum Larsen
 • Hans Larsen Lidske i Egense kvitterer for arven efter sin fader,
 • henvisning til skifte af 26.06.1754
 • Johanne Andersd., Sørup, II-148b, 05.01.1755,
 • oo Christen Jørgensen, husbeboer i Sørup
 • arvinger er konens børn af forrige ægteskab
 • Jørgen Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Anna Povelsd., Ollerup, II-149b, 30.05.1755
 • oo Hans Christensen
 • arvingerne er hendes børn:
 • Christopher Jacobsen, soldat
 • Christen Hansen er gift og bor i et værelse i Ollerup
 • Povel Hansen oo
 • Hans Hansen, 22 år
 • Eva Hansd., 16 år
 • som tilsynsværge blev anlagt Jens Ploug af Ollerup
 • Maren Jensd., Øster Skerninge, II-151b, 01.07.1755
 • oo Hans Hindrichsen, husbeboer i Øster Skerninge
 • Arvingerne er
 • en broder Knud Jensen oo boende på Skerningeholm
 • halvsøster Sidsel Jensd. oo og bor i Egebjerg
 • halvsøster Maren Jensd., er død og har efterladt sig
 • Jens Jensen Buch i Egense
 • Maren Jensd. oo og bor ibidem
 • Niels Pedersen, gårdfæster i Skovsbo, II-152b, 11.08.1755
 • oo Ellen Rasmusd., lavværge hendes tilkommende fæstemand Niels Iversen
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Anne Nielsd., 15 år
 • Apolone Nielsd., 10 år
 • Maren Nielsd., 8 år
 • Johanne Nielsd., 4 år
 • Engel Maria Nielsd., 1 år
 • værge børnenes morbroder Rasmus Strøyer af Skovsbo
 • Nicolaj Helmer, Egebjerg, II-156, 19.09.1755
 • oo Johanne Hansd.
 • arvinger er den salig mands efterladte børn:
 • Wilhelm Nicolajsen, 20 år er i København
 • Lisbeth Nicolajsd., 22 år
 • Kirsten Nicolajsd., 13 år
 • Anders Nielsen på Holm i Øster Skerninge, II-157b, 01.10.1755
 • oo Johanne Hansd. lavværge er hendes trolovede fæstemand Jens Buch af Ollerup
 • Niels Andersen4 år
 • Hans Andersen, 2 år
 • Lisbeth Andersd., ½ år
 • børnenes tilsynsværge deres farbroder Jesper Mortensen på Holm
 • Maren Pedersd., Egense, II-158b, 04.11.1755
 • oo 1 Lars Mortensen
 • Maren Larsd. oo Rasmus Hansen
 • Johanne Larsd. + oo Rasmus Pedersen af Egense
 • Lars Rasmussen, 16 år
 • Kirsten Larsd.
 • oo 2 Jørgen Andersen, gårdfæster i Egense
 • Friedrich Julius Steltz, en afskediget soldat på rejse hjem, II-159b, 15.12.1755
 • han døde hos møller Herman Christensen
 • Maren Larsd., Heldager, II-162, 22.02.1756
 • oo 1 Mads
 • Hans Madsen, 30 år bor i Ollerup
 • Maren Madsd., 28 år er hjemme i huset
 • oo 2 Hans
 • Mads Hansen, 24 år tjener i Rødskebølle, hans og broderens værge deres morbroder
 • Hans Hansen, 20 år Povel Larsen der af byen.
 • oo 3 Jørgen Pedersen, gårdfæster i Heldager
 • Peder Jørgensen, 16 år
 • Ellen Jørgensd., 18 år
 • de umyndiges værge var fabroderen Hans Pedersen her af byen
 • Laurs Sørensen Bellinge, husbeboer og træskomand i Holmdrup, II-166, 09.06.1755
 • oo Marie Cathrine Larsd., lavværge sn. Lars Nyborg i Svendborg
 • arvingerne er hans børn i ægteskab med Anne Povelsd. oo 1824 i Bellinge
 • Søren Lauritsen, på kgl. ryttergods i Hielmerup i Verninge sogn, 28 år * i Bellinge
 • Rasmus Lauritsen, boende samme sted som broderen, 25 år * iBellinge i 1730
 • Anne Lauritsd., 30 år * i Bellinge 1725
 • Karen Lauritsd., som begge tjener i Bellinge,, 20 år * i Stenløse
 • endnu en søn meldte sig:
 • Jochum Lauritsen, som bor i Egense, 32 år og født i Kirkeby, en slegfredsøn
 • Kirsten Hansd., Høye, II-183b, 08.04.1756
 • oo Rasmus Staffensen, gårdfæster i Høye
 • arvinger er hendes søskende
 • en broder Jørgen Hansen i Sørup, hans efterladte børn
 • Laurs Jørgensen af Sørup
 • Anne Jørgensd. oo Frands Hansen i Rødskebølle
 • Anne Rasmusd., Mynderup, II-185, 08.04.1756
 • oo Morten Hansen, gårdfæster i Mynderup
 • Anne Margrethe Mortensd., 4 år
 • Else Christine Mortensd., 3 år
 • som tilsynsværge blev sat Jørgen Madsen af Mynderup
 • Ahrine Zandersd., Kværndrup, II-186, 03.05.1756
 • oo 1 Rasmus
 • Zander Rasmussen, 31 år, soldat i København
 • Kio.... Rasmussen, 18 år som lærer væve4rhåndværk
 • Marie Rasmusd., 29 år tjener i København
 • Karen Rasmusd., 24 år
 • oo 2 Jørgen Jensen, gårdfæster i Kværndrup
 • Rasmus Jørgensen, 12 år
 • Jeppe Rasmussen, gårdfæster på Skarø, II-187b, 16.06.1756
 • oo Volborrig Pedersd.
 • Rasmus Jeppesen bor på Drejø
 • Peder Jeppesen er gift her på stedet som han har fæstet, han ønskede at skifte med sine
 • halvsøskende, som er modrens børn fra hendes første ægteskab
 • Laurs Rasmussen, bor på Thurø
 • Niels Rasmussen bor på Drejø, hans efterladte børn
 • Rasmus Nielsen, 22 år
 • Rasmus Nielsen, 13 år
 • Malene Nielsd., 16 år
 • Anne Pedersd., Holmdrup, II-189, 14.07.1756
 • oo Rasmus Jensen den yngre, husbeboer i Holmdrup
 • Johanne Rasmusd., 9 år
 • tilsynsværge Hans Færgemand i Svendborg
 • Sidsel Rasmusd., Heldager, II-189b, 21.08.1756
 • oo Jørgen Jørgensen, husbeboer i Heldager
 • Rasmus Jørgensen, 24 år
 • Erich Jørgensen, 20 år
 • Maren Jørgensd. oo Mads Jensen, husmand i Heldager
 • Karen Jørgensd., 14 år

 

 • Maren Hierritsdatter., Skarø, II-192b, 13.10.1756
 • var hos svigersønnen Rasmus Andersen, gårdfæster på Skarø
 • Hans Andersen, 42 år, en søn som er i gården
 • Anne Hansd. oo fæsteren af gården Rasmus Andersen
 • Marie Cathrine, Lars Bellingers, huskone i Holmdrup, II-194b, 30.05.1757
 • hendes arving er hendes datter
 • Maria Dorthea Hansd., 5 år
 • født værge er sn. Hans Laursen Lund i Fåborg
 • Rasmus Nielsen (Trold), Holmdrup, II-200, 13.07.1757
 • han var til huse hos sønnen Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • oo Maren Madsd.
 • Niels Rasmussen, har for mange år siden overtaget gården efter faderen
 • Knud Jensen, Dongshøjrup, II-202b, 17.12.1756
 • oo Johanne Jensd.
 • arvinger er hans børn:
 • Hans Knudsen boende i Dongshøjrup
 • Jens Knudsen tjener på Nielstrup som ladefoged
 • Maren Knudsd. oo og bor i Svendborg
 • enken havde gæld til sin søstersøn Per Rasmussen Juel, som er smedesvend i Odense
 • Det var penge som hun havde lånt til sin steddatter Anne Marie Knudsd.s begravelse,
 • Anne Marie Knudsd. døde samtidig med sin fader.
 • Anne Hansd., Øster Skerninge, II-203b, 20.12.1756
 • oo Christen Jyde, Øster Skerninge
 • Christen Christensen, 13 år
 • Karen Christensd., 16 år
 • Anne Christensd., 10 år
 • Jørgen Jørgensen/Augustesen, fra det lille Snapind-hus ved Odense, II-104b, 14.09.1756
 • en gammel mand som logerede hos Jens Christian Sørensen, husbeboer i Øster Skerninge
 • Som bilag blev fremlagt et skiftebrev efter Jørgen Augustesens hustru Karen Svendsd.,
 • dateret 8. maj 1754..
 • Jens Christian Sørensen arver den gamle mand, som har boet hos ham i 12 år.
 • Maren Pedersd., Øster Skerninge, II.207b, 01.07.1757
 • oo Peder Laursene Søegaard
 • børnene
 • Hans Pedersen Søegaard
 • Laurs Hansen Søegaard
 • Anna Cathrine Hansd., 25 år
 • giver afkald på arv efter deres moder
 • Hans Nielsen, gårdfæster i Holmdrup, II-208, 06.07.1757
 • oo Anne Kirstine Bertelsd., lavværge Mads Jørgensen, enkens stedfader
 • Bertel Hansen, 10 år
 • Mette Kirstine Hansd., 15 år
 • Karen Hansd., 13 år
 • Agnes Hansd., 6 år
 • børnenes værge farbroderen Jens Nielsen af Holmdrup
 • Morten Jensen, Egebjerg, II-212b, 15.09.1757
 • tjenestekarl hos Christen Graae i Svendborg, han døde i Anders Jensens enke, Birthe Madsd., gård
 • i Egebjerg.
 • Hans moder Karen Mortensd. var til huse hos Anders Pedersen, Ørbæklunde gods, i Egebjerg.
 • Hans søskende var:
 • Jørgen Jensen, fæster på Egeskov gods i Kværndrup
 • Peder Jensen, 28 år, tjener broderen i Kværndrup
 • Anne Jensd. oo Frands Andersen, og tjener assessor Leth i Lunde
 • Agnete Jensd., 25 år tjener sin morbroder Hans Mortensen i Høyerup
 • Maren Jensd. tjener her i byen.
 • Rasmus Svendsen, gårdfæster i Skovsbo, II-213, 28.09.1757
 • oo Kirsten Pedersd., lavværge Rasmus Madsen af Egense
 • Arvinger er mandens børn i forrige ægteskaber
 • Af første ægteskab var kun en søn i live:
 • Jens Rasmussen, 32 år
 • Af andet kuld:
 • Mette Kirstine Rasmusd., 7 år
 • Sophie Rasmusd., 5 år
 • Af 3die kuld:
 • Svend Rasmussen, 3 år:
 • Knud Olufsen, gårdfæster i Mynderup, II-214, 03.10.1757
 • oo 1 Karen Nielsd.
 • Oluf Knudsen, 25 år
 • Anna Knudsd., 24 år, tjener på Skarø
 • oo 2 Maren Povelsd., født værge var hendes fader Povel Madsen
 • Rasmus Knudsen, 12 år
 • Mads Knudsen, 8 år
 • Johanne Knudsd., 14 år
 • Karen Knudsd., 13 år
 • Anne Kirstine Knudsd., 10 år
 • Maren Knudsd., 5 år
 • Inge Knudsd., 3 år
 • Mette Knudsd., 14 dage
 • Oluf Knudsen var værge for sine umyndige søskende.
 • Rasmus Olsen og Johanne Pedersd., husfolk i Ollerup, II-216b, 22.08.1757
 • De døde begge kort tid efter hinanden. Arvinger er deres børn:
 • Mathias Rasmussen, 28 år
 • Karen Rasmusd. oo skoleholderen i Kirkeby
 • Johanne Marie Rasmusd., 22 år, tjener på Hvidkilde
 • Johanne Cathrine Rasmusd., 13 år, tjener urtemanden på Hvidkilde
 • Karen Andersd., Øster Skerninge Balle, II-218b, 20.07.1757
 • oo Niels Nielsen, boelsmand i Øster Skerninge Balle
 • Anders Nielsen, 38 dage
 • Anne Marie Nielsd., 3 år
 • som tilsynsværge for børnene var antagen Rasmus Ditlevsen i Øster Skerninge
 • Maren Madsd., Holmdrup, II-220b, 31.10.1757
 • oo afdøde Rasmus Nielsen
 • hos sønnen Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • arvinger er Niels Rasmussen og hans
 • halvsøster Karen Nielsd., død, oo Holger Jørgensen, Øster Åby, hendes efterladte børn:
 • Karen Holgersd., 24 år
 • Johanne Holgersd., 24 år
 • Maren Holgersd., 24 år
 • Henning Holgersen, 25 år
 • Jørgen Holgersen, 18 år
 • Niels Josephsen og Anna Jensd., Skarø, II-222, 21.04.1757 (hun oo 1 Niels Jørgensen +23.07.1717)
 • de døde samtidig. Arvinger er deres børn:
 • Jens Nielsen, indsidder i Ballen (1. ægteskab)
 • Anders Nielsen, har fæstet gården efter faderen (1. ægteskab)
 • Anna Nielsd. oo Christopher Hansen, Drejø, hendes efterladte børn (1. ægteskab)
 • Karen Christophersd.
 • Anne Marie Christophersd.
 • Giertrud Nielsd. oo unge Hans Rasmussen på Skarø (2. ægteskab)
 • Anne Rasmusd., Egebjerg, II-227b, 06.09.1757
 • oo Laurs Koekenborg (hedder Laurs hansen, boede før i Kogtved)
 • Rasmus Laursen, 24 år, har givet afkald på arv, han bor i Allerup
 • Hans Laursen, 15 år
 • Peder Hansen, Egebjerg, boede i samme hus som Lars Koekenborg, II-228, 06.09.1757
 • oo Birthe Jørgensd.
 • Anders Pedersen, 23 år, tjener i Odense
 • Giertrud Pedersd., 20 år
 • og mandens børn i hans forrige ægteskab:
 • Hans Pedersen som bor i Egense
 • Lars Koekenborg og enken Birthe Jørgensd. er nu forlovede med hinanden, og har flyttet
 • sammen til fælles i deres fattigdom, og skifteretten kunne ikke skille de to boer, og blev da
 • enige om at betragte de sammenbragte børn som søskende
 • Anders Nielsen Hovmand, tjenestekarl i Ollerup, II-229b, 25.10.1757 (mor Johanne Lauritsd.)
 • han tjente hos Rasmus Markussen i Ollerup.
 • Ved skiftet mødte Knud Laursen af Ollerup, som angav at være morbroder til afdøde (far Laurits Mortensen)
 • Også Rasmus Markussen meldte at han og hans søskende er mosterbørn til afbøde (mor Maren Lauritsdatter oo Marcus Hansen)
 • Mette Markusd. oo Rasmus Mortensen i Ollerup på Egeskov Gods
 • Maren Markusd. oo Mads Bødker i Egebjerg
 • Johanne Markusd. tjener på Hvidkilde
 • Anne Markusd. tjener sin broder Rasmus Markussen
 • Jacob Hendrichsen, gårdfæster i Øster Skerninge, II-236, 23.11.1757
 • oo Anne Sørensd.
 • Søren Jacobsen, 26 år
 • Henrich Jacobsen, 21 år, fæster gården efter faderen
 • Maren Jacobsd., 16 år
 • tilsynsværge for de umyndige børn deres morbroder Jens Sørensen der af byen
 • Peder Jensen og Margrethe Pedersd., Sørup, II-237b, 28.11.1757
 • de var til huse hos husmanden Christian Andersen.
 • Mandens arvinger er:
 • en broder Mads Jensen som er i Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Birthe Jensd. bor i Sørup og
 • en søster Malene Jensd. oo Hans Pil i Svendborg
 • Konens arvinger:
 • Rasmus Pedersen, som boede i Rødskebøller er død, var en broder
 • Birthe Rasmusd. oo Anders Kudsk i Sørup, er også død
 • Johan Andersen, 17 år
 • Hans Andersen, 15 år
 • Rasmus Andersen, 14 år
 • Anders Pedersen, boede i Rødskebølle er død, og var en broder
 • Bodil Andersd. oo Hans Nicolaj i Hede Mølle
 • en søster Maren Pedersd. er enke og i Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Karen Pedersd. oo Mads Jensen i Sørup
 • Anders Rasmussen, i Ruerhuset ved Lindskov og hustru Maren Ibsd., II-240, 07.11.1757
 • Deres efterladte børn:
 • Christen Andersen, 14 år
 • Rasmus Andersen, 10 år
 • Marie Andersd., 8 år
 • Peder Andersen Ib, husbeboer i Skovsbo, II-240, 28.11.1757
 • oo Anne Hansd.
 • Hans Pedersen, 20 år
 • Anders Pedersen, 16 år
 • Christen Pedersen, 13 år
 • Margrethe Pedersd. oo Jørgen Hansen i Svendborg
 • Lisbeth Jørgensd., til huse hos Lars Hvid af Holmdrup, II-243, 17.10.1757
 • Hendes fader Jørgen Knudsen havde en søster
 • Karen Knudsd. som i flere ægteskaber havde avlet følgende børn
 • Greis Hansen, som er død og har efterladt sig
 • sin hustru og sine børn
 • Hans Greisen og
 • Rasmus Greisen
 • Knud Greisen
 • Anne Greisd.
 • Rasmus Hansen, som er død og har efterladt sig
 • Johanne Rasmusd.
 • Lisbeth Hansd., som er død og har efterladt sig
 • Knud Laursen bor i Heldager
 • Karen Laursd. oo i Svendborg
 • Margrethe Olufsd., Øster Skerninge, II-247b,
 • oo Peder Larsen Søegaard
 • Arveafkald:
 • Lycke Olufsen tjener på Tåsinge hos Jørgen Bøye, afkald 22.12.1757 efter sin ovn. søster
 • Johanne Olufsd. afkald på arv fra sin ovn. søster. 28.12.1757
 • Bodil Nielsd., Skarø, II-248, 28.12.1757
 • oo Rasmus Hansen, gårdfæster på Skarø
 • arvinger er hendes børn i forrige ægteskab med Hans Pedersen
 • Morten Hansen, boende på Skarø
 • Niels Hansen boende på Tåsinge
 • Rasmus Hansen som er i gården og fæster den.
 • Anne Rasmusd., Egebjerg, II-249, 06.02.1758
 • oo Mads Hansen, gårdfæster i Egebjerg
 • Niels Madsen, 10 år
 • Hans Madsen, 8 år
 • Rasmus Madsen, 5 år
 • Kirstine Madsd., 3 år
 • Maren Madsd., Vester Skerninge, II-249b, 02.03.1758
 • oo Jens Andersen, husbeboer i Vester Skerninge
 • Anders Jensen, 2 år
 • Mads Pedersen, husbeboer i Vester Skerninge, II-250, 02.03.1758
 • oo Anne Jensd.
 • Peder Madsen, 18 år tjener på Skarø
 • Hans Madsen, 17 år tjener hos modren
 • Maren Madsd., 11 år
 • for de umyndige børn blev sat som tilsynsværge Anders Rasmussen Graae
 • Søren Rasmussen, gårdfæster i Egense, II-250b, 17.05.1758
 • oo Maren Nielsd., lavværge hendes fader Niels Juel her af byen
 • Dorthea Sørensd., 6 år
 • Anne Sørensd., 4 år
 • Karen Sørensd., 1 år
 • børnenes værge deres farbroder Niels Rasmussen i Egense
 • Peder Hansen, gårdfæster på Skarø, II-251b, 16.06.1758
 • oo Anne Margrethe Rasmusd., , lavværge Christopher Hansen, Drejø
 • Hans Pedersen, 6 år
 • Morten Pedersen, 4 år
 • Maren Pedersd., 2 år
 • værger for børnene Pder Ibsen og unge Hans Rasmussen, begge af Skarø
 • Niels Jensen, husbeboer på Skarø, II-253, 17.06.1758
 • oo Karen Povelsd.,
 • Hans Nielsen oo og bor på Skarø
 • Karen Nielsd. oo Niels Arentzen, husmand på Skarø
 • Kirsten Michelsdd., Øster Skerninge, II-253, 17.06.1758
 • oo Niels Sandberg, boelsmand i Øster Skerninge Balle
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Maren Nielsd., 22 år
 • Johanne Nielsd., 16 år
 • børnenes tilsynsværge Jens Rasmussen på Holmen.
 • Jørgen Jensen, boelsmand i Kværndrup, II-253b, 24.07.1758
 • oo Maren Madsd., lavværge Hans Mortensen.
 • arving er hans søn fra 1. ægteskab Hans Jørgensen, 32 år og til huse her på stedet
 • og i andet ægteskab en datter Karen Jørgensd., 24 år tjenende på Hvidkilde
 • og en søn Peder Jørgensen, 19 år tjener i Sørup
 • en datter Maren Jørgensd., tjenende i Svendborg
 • I tredie ægteskab en søn Rasmus Jørgensen, 14 år
 • Og i sidste ægteskab Ahrine Jørgensd.
 • Maren Jensd., Egense, II-254b, 31.07.1758
 • oo Johan Bisgaard, i et værelse i Egense
 • Hans Johansen, 19 år
 • Rasmus Johansen, 15 år
 • Jens Johansen, 13 år
 • Peder Johansen, 12 år
 • Anders Johansen, 5 år
 • Karen Johansd., 21 år
 • værge børnenes farbroder Niels Bisgaard i Egense
 • Bærent Nielsen, Rårud, II-255, 02.08.1758
 • oo Maren Olesd.
 • Bærent Nielsens børn er:
 • Niels Bærentsen, 19 år
 • Ole Bærentsen, 17 år
 • Niels Bærentsen hos Christopher Hansen i Mynderup
 • Maren Bærentsd., 24 år oo og bor i Holmdrup
 • Margrethe Bærentsd., 22 år til Christian Høys i Sørup
 • ...Bærentsd., 8 år
 • for børnene mødte Rasmus Buch af Rårud
 • Karen Christensd., Holmdrup, II-255b, 10.08.1758
 • oo Jacob Rasmussen
 • Daniel Christian Jacobsen, 23 år
 • Johannes Jacobsen, 20 år
 • Henrich Jacobsen, 27 år som var landsoldat
 • og begge sidste deserterede for ungefähr et år siden
 • Rebeche Christine Jacobsd., 18 år
 • Naomi Abigal Jacobsd., 15 år
 • Anne Hansd., Egense, II-256b, 23.08.1758
 • oo Niels Rasmussen, gårdfæster i Egense
 • Hans Nielsen, 9 år
 • Rasmus Nielsen, 7 år
 • Peder Nielsen, 3 år
 • børnenes fødte værge var Rasmus Rasmussen på faderens side
 • Laurs Jørgensen, gårdfæster i Sørup, II-258, 30.09.1758
 • oo Anne Christensd., lavværge Christen Hansen
 • Peder Laursen, 11 år
 • Jørgen Laursen, ...
 • Maren Laursd., 8 år
 • Karen Laursd., 1 år
 • børnenes værge deres farbroder Frantz Hansen af Rødskebølle
 • Christen Andersen, Kogtved Strandhuse, II-259b, 09.11.1758 oo Karen Rasmusd. arvinger er den sal. mands søskende: Rasmus Andersen, boende på skarø Hans Andersen, boende på Birkholm Jørgen Andersen, på Drejø Mads Andersen, på Drejø
 • Maren Andersd. er død, oo Christen (?Sø)rensen på Drejø, har efterladt 4 børn
 • enkens søstersøn Peter Hermansen fæster huset og giver enken ophold
 • Anders Olsen, Øster Skerninge, II-260, 29.11.1758
 • oo Anne Jørgensd. Skiftet blev foretaet i Jørgen Jørgensens hus.
 • Jørgen Andersen, 3 år
 • Boet var meget ringe, og de var meget unge da de blev gift, hvad de kun havde været i
 • ca. 1 år. Sønnen arver hans sal. faders nye kise med lås og hængsel.
 • Kirsten Hansd., i Øster Skerninge, II-260, 13.12.1758
 • oo Anders Buch, husbeboer i Øster Skerninge
 • Hans Andersen, 14 år
 • Maria Andersd., 20 år
 • født værge Christopher Buch
 • Hans Nielsen, Øster Skerninge, II-260b, 13.12.1758
 • oo Kirsten Christensd., i et værelse i Ove Svendsens gård i Øster Skerninge
 • gælden var større end indtægterne, så der var ikke noget at arve
 • Christen Christensen, husbeboer på Skarø, II-261, 31.01.1759
 • oo Anne Jensd.
 • Jens Christensen, 25 år
 • Maren Christensd.
 • sønnen beder om at fæste huset og give modren aftægt.
 • Lars Hansen Mosegaard, gårdmand i Sørup, II-261b, 04.08.1758
 • oo Maren Pedersd., lavværge Jørgen Pedersen i Ollerup
 • Hans Larsen, 1 år
 • Bodil Larsd., 3 år
 • børnenes fødte værge var farbroderen Frands Hansen i Rødskebølle
 • der var i boet følgende tilgodehavender:
 • Morten Hansen, tjenende for ladefoged Rd 6-4-0
 • Anders Hansen, Trunderup af Egeskov gods Rd 7-0-0
 • Hans Hansen, tj. i Nyborg Rd 3-4-0
 • Kirstine Hansd, i Kværndrup af Egeskov gods Rd 3-2-0
 • Karsten ............, i Trunderup Rd 6-0-0
 • hollænderen på Mullerup Rd 5-2-0
 • musicantene i Svendborg Rd 0-3-0
 • Jens Nielsen, hmd. Sørup Rd. 1-4-0
 • Christen Jørgensen ibidem Rd 1-0-0
 • Lars Juel i Sørup Rd 1-0-8
 • Johan Christophersen i Rødskebølle Rd 2-0-0
 • Rasmus Madsen, gårdbeboer i Egense, II-265, 21.05.1759
 • oo Anne Sørensd., værge hendes fader Søren Pedersen
 • Mads Rasmussen, 5 år børnenes fødte værge
 • Søren Rasmussen, 3 år deres farbroder Johannes Madsen
 • Hans Rasmussen, ½ år
 • samt en søn i forrige ægteskab: Peder Rasmussen gdm. i Skovsbo
 • Maren Olufsd., Mynderup, II-266, 13.06.1759
 • oo Jørgen Madsen, fæstegårdmand
 • Oluf Jørgensen, 28 år
 • Peder Jørgensen, 26 år
 • Anders Jørgensen, 15 år
 • Eggert Jørgensen, 13 år
 • Maren Jørgensd., 20 år
 • Jørgen Pedersen, gårdfæster i Ollerup, II-266b, 18.06.1759
 • oo Anne Sophie Albregtsd., lavværge Anders Nielsen i Ollerup
 • Albregt Jørgensen, 7 år
 • Peder Jørgensen, 3 år
 • på børnenes vegne som født værge farbroderen Peder Rasmussen af Skovsbo
 • Hans Nielsens hustru, i værelse hos Hans Jacobsen Smed i Ollerup, II-267, 22.09.1759
 • oo Hans Nielsen
 • Daniel Peder Hansen, 11 år
 • Christian Nielsen, husbeboer i Heldager, II-267b, 20.11.1759
 • arvinger var hans efterladte børn:
 • Peiter Christian til huse her i byen
 • Niels Christian, 27 år
 • Hans Christian, 27 år tjenende i Rødskebølle
 • Anne Christiansd., 24 år her i huset
 • Maria Knudsd., Skovsbo, II-268, 29.11.1759
 • oo Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Skovsbo
 • Rasmus Rasmussen, 17 år
 • Christen Rasmussen, 6 år
 • Knud Rasmussen, 4 år
 • født værge efter loven morbroderen Hans Knudsen af Kogtved
 • Maren Rasmusd., Ollerup, II-268b, 05.12.1759
 • oo Rasmus Povelsen, husbeboer i Ollerup
 • hendes arvinger var:
 • Maren Jensd., en faster til afdøde, er død, oo Knud Erichsen, har efterladt sig
 • Anne Knudsd. oo Rasmus Madsen, Egense, er død og har efterladt sig
 • Jørgen Pedersen, som er død
 • Albregt Jørgensen, 8 år
 • Peder Jørgensen, 5 år
 • værge deres stedfader Jens Knudsen i Ollerup
 • Peder Rasmussen, fæstegårdmand i Skovsbo
 • Maren Pedersd., død, oo Lars Hansen i Sørup
 • Hans Larsen, 3 år
 • Bodil Larsd., 5 år
 • værge Frands Hansen i Rødskebølle
 • Dorthe Knudsd. oo Peder Holm i Kogtved Strandhuse
 • hendes søn Knud Pedersen mødte på hendes vegne
 • Johanne Jensd., en faster til afdøde, er død, oo Jeppe Rasmussen, har efterladt sig
 • Jens Jeppesen, har boet her i byen, er død og har efterladt sig
 • Hans Jensen af Egeskov Gods, tjenende her i byen
 • Kirstine Jeppesd. oo Niels Jensen i Skovsbo, er død og har efterladt sig
 • Jeppe Nielsen i Egense by
 • Jens Nielsen i Sørup
 • Sophia Nielsd. oo Johannes Madsen i Egense
 • Maria Nielsd. oo Christen Rasmussen i Sørup
 • Appollone Nielsd. oo Christen Jørgensen i Sørup
 • Anne Nielsd. oo Hans Rasmussen i Sørup
 • Johanne Nielsd er død, oo Hans Hansen Skytte i Egense, har efterladt sig
 • Niels Hansen i Egense
 • Hans Hansen i Egense
 • Margrethe Nielsd. nu gift med Rasmus Thomsen i Egense, har i forrige ægteskab
 • med Greis Nielsen avlet sn søn Niels Greisen som tjener i Egense
 • Anders Andersen, var afdødes morbroder, er død, boede i Ærøskøbing
 • Maren Andersd. oo Anders Skindballe, bor i Æreskøbing
 • Arv og gæld var på 39 Rd, så der blev ingen arv til arvingerne.
 • Maren Pedersd.Sørup, II-271, 19.04.1759
 • enke efter afdøde Lars Nielsen Mosegard i Sørup
 • Hans Larsen, 2 år
 • Bodil Larsd., 4½ år
 • børnenes værge farbroderen Frands Hansen i Rødskebølle kunne ikke møde og skiftet blev udsat
 • i 30 dage, ligeledes var morbroderen Jørgen Pedersen i Ollerup værge, de ansøger om samfrændeskifte. Rasmus Andersens søstersøn Anders Larsen, er stedsøn af afdøde Laurs Han-
 • sen. Han fæster gården, hvor børnene skal blive og opfødes, og når pigebarnet Bodil Larsd. til
 • ægteskab kan være duelig, skal han ægte hende.


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk