Holstenshus skifter, II, 1775-1789

 

 • Lars Andersen, murmester, Diernisse, II-2, 12.11.1775
 • oo Cathrine Johansdatter, som fornuftens brug for største delen er frataget.
 • lavværge mons. Johan Rasmussen, Bjørnemosegård, hendes brødre var overværende
 • selvejer Johan Snedevien i Nårup og fæstebonde Niels Smedevien på Brahetrolleborg gods
 • Arvinger er hans brødrebørn:
 • Anders Pedersen, smedesvend
 • Malene Pedersdatter oo Hans Rasmussen, smed, Katterød
 • Anna Pedersdatter, ugift, tjener i Katterød
 • Hans Jæger = Hans Mortensen, gårdmand, Vester Åby, II-11, 05.01.1776
 • oo Birthe Kirstine Johansdatter, lavværge Niels Hansen Banke
 • Morten Hansen, 14 år, værge gdm. Henrich Rasmussen
 • Dorthea Jørgensdatter, tjenestepige, Vester Åby, II-14, 20.07.1776
 • hos Knud Rasmussen, bødker, Vester Åby
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Hans Jørgensen, ungkarl, 28, tjener Jørgen Greve, V. Åby
 • Maren Jørgensdatter oo Jens Andersen, husmand, ibid
 • Kirsten Jørgensdatter oo Knud Rasmussen, bødker
 • Karen Jørgensdatter oo gdm. Erich Jensen, Øster Skerninge
 • Margrethe Jørgensdatter oo husmand Rasmus Hansen, ibid
 • Johanne Jørgensdatter, ugift, tjenersn. Vilhelm i Fåborg
 • Deres moder Karen Hansdatter er til huse i Vester Åby
 • Peder Pedersen, gårdmand, Vester Skerninge, II-15, 29.06.1776
 • oo Anna Maria Mortensdatter, er over 66 år, antaget lavværge Mads Kiergård, V. Skerninge
 • Hans søskende er arvinger:
 • indsidder Rasmus Pedersen, Vester Åby
 • Maria Pedersdatter+ oo Ole snedker + i Vester Åby
 • Niels Olsen, 17 år, af Brahetrolleborg, tjener Kragegård
 • Anne Kirstine Olesdatter, 24 år, tjener Brendegård
 • Karen Olesdatter, 16 år, tjener Hans Madsen, V. Åby, på Nakkebølle gods
 • Født værge husmand Peder Nielsen, V.Åby på Brahetrolleborg gods
 • Steddatteren Maren Jensdatter havde arv til gode
 • Hans Larsen, husmand, Årlig Markshuset, II-18b, 24.04.1776
 • oo Maria Nielsdatter, lavværge Jørgen væver
 • Hans Hansen, 22 år
 • Laurits Hansen, 16 år
 • Niels Hansen, 4 år
 • Johanne Hansdatter, 15 år
 • Hylleborg Hansdatter, 17 år
 • Værge Henrich Larsen også i Årlig Markshuset
 • Maren Hansdatter enke efter Hans Munch, Katterød, II-20b, 19.09.1776
 • hun var til huse i Anders Munchs gård
 • Hendes børn:
 • Hans Munch, gårdmand i Katterød
 • Anna Hansdatter oo Anders Hansen Munch, gårdmand i Katterød
 • Hans Rasmussen, gårdmand, Vester Skerninge, II-21, 08.06.1776
 • oo Bodil Nielsdatter, lavværge Rasmus Pedersen, gårdmand, Vester Skerninge
 • Niels Hansen, 10 år, værge gårdmand Rasmus Andersen, Vester Skerninge
 • Anna Hansdatter, 20 år do
 • Margrethe Hansdatter, 18 år
 • Peder Svendsen, gårdmand, Lises Minde, II-25, 28.09.1776
 • oo Anna Kirstine Pedersdatter, lavværge Lars Mogensen, Katterød
 • Arvinger er hans søskende:
 • Rasmus Svendsen, gårdmand på Bjørnø
 • Inger Svendsdatter oo Anders Poulsen på Bjørnø
 • ½bror Søren Rasmussen, gårdmand på Bjørnø
 • ½bror Hans Rasmussen, husmand i Tillebækshuset
 • Hans Michelsen, indsidder i Diernisse, II-27, 15.01.1777
 • oo Margrethe Michelsdatter
 • Anders Hansen, gårdmand i Diernisse
 • Maren Hansdatter oo husmand Mads Rasmussen, Katterød
 • Karen Rasmusdatter, Katterød, II-28, 18.01.1777
 • oo indsidder Hans Larsen
 • Rasmus Hansen, 15 år
 • Kirsten Hansdatter, 22 år
 • Ellen Hansdatter, 20 år
 • Jens Michelsen, indsidder, Lyø, II-29, 04.04.1777
 • oo 1
 • Michel Jensen, gårdmand, Lyø
 • oo 2 Karen Hansdatter
 • Mads Jensen, 36 år
 • Marie Jensdatter oo gårdmand Hans Pedersen, Lyø
 • Magdalene Jensdatter, tjener Hans Pedersen, Lyø, værge broderen Mads Jensen
 • Hans Knudsen, ungkarl i Peder Hansens gård, Lyø, II-29b, 04.04.1777
 • Hans moder Karen Jørgensdatter oo gårdmand Peder Hansen
 • søster Sara Knudsdatter oo gårdmand Peder Andersen, Lyø
 • Lars Pedersen, forhen gårdmand i Pejrup, II-30, 09.04.1777
 • Hans efterladenskaber ifølge skifte 10.11.1768, deltes blandt børnene
 • Peder Larsen
 • Rasmus Larsen
 • Hans Larsen
 • Lars Larsen
 • Værge er Hans Larsen Torpegård, Diernisse.
 • Tingene havde været i forvaring hos stedfaderen gårdmand Hans Rasmussen, Pejrup.
 • Hans Michelsen, gårdmand, Katterød, II-30b, 06.01.1777
 • oo Karen Rasmusdatter, lavværge Hans Hansen Munch, Katterød
 • Rasmus Hansen, landsoldat, 29 år
 • Anna Hansdatter oo Mads Mogensen, gårdmand, Holstensprøve
 • Anna Pedersdatter, Diernisse, II-33, 17.04.1777
 • oo gårdmand Lars Pedersen Bang
 • Hendes fader Peder Michelsen Krog, Diernisse
 • Henrich Larsen, Årlig Markshuset, II-33b, 21.04.1777
 • oo Maren Knudsdatter, lavværge Jørgen væver i Nyhaugehuset
 • Lars Henrichsen, 23 år
 • Hans Henrichsen, 17 år, værge Hans Larsen, Diernisse
 • Mads Henrichsen, 13 år do
 • Elisabeth Henrichsdatter, 16 år do
 • Peder Hansen, gårdmand, Lyø, II-35, 03.05.1777
 • oo Karen Jørgensdatter, lavværge bror Jens Pedersen
 • Arving er hans søster
 • Maren Hansdatter enke efter hmd. Michel Andersen, Lyø, lavværge sønnen hmd. Peder Michelsen
 • Ole Ravn, gårdmand, Katterød, II-39b, 17.02.1777
 • oo Maren Sørensdatter, lavværge Lars Mogensen, gårdmand, Katterød
 • Søren Olsen, soldat, 24 år, får gården i fæste
 • Margrethe Olesdatter, 34 år
 • Anna Olesdatter, 26 år
 • Født værge smed Bertel Mathiesen, Åstrup
 • Anna Hansdatter, Diernisse, II-43, 24.07.1777
 • oo husmand Peder Pedersen Rue
 • Hendes børn
 • Jørgen Jørgensen, bødker, husmand i Diernisse
 • Jørgen Jørgensen+
 • Maren Jørgensdatter, 14 år, værge stedfar Jørgen Jensen snedker, Katterød
 • Anne Dorthea Jørgensdatter, 12 år do
 • Mette Catharina Jørgensdatter, 10 år do
 • Lars Nielsen Rue, træskomand, Diernisse
 • Hans Nielsen+
 • MarenHansdatter, 18 år, værge Lars Nielsen Rue
 • Anna Nielsdatter, 34½ er i stervboen, værge Jørgen Jørgensen, bødker
 • Kirsten Jensdatter, Pipstornhuset, II-43b, 18.02.1778
 • oo husmand Hans Jørgensen
 • Mogens Hansen, 18 år, tilsynsværge gdm. Jens Greve på Lucienhøj
 • Kirsten Hansdatter, 12 år
 • Karen Andersdatter, Pejrup, II-46, 18.02.1778
 • oo 1Rasmus Jensen, 15 år tjener Hans Sørensen, Pejrup
 • Johanne Jensdatter, 18 år, tjener Poul Hansen på Hanses Odde
 • Maren Jensdatter, 16 år, tjener gdm. Hans Nielsen på Sandholt gods
 • Værge morbror Lars Andersen, gårdmand Sandholt Lyndelse
 • oo 2 husmand Hans Rasmussen
 • Peder Rasmussen, husmand, Høje, II-49, 09.02.1778
 • oo Anna Jespersdatter
 • Hans søster
 • Karen Rasmusdatter oo husmand Cornelius Pedersen, Høje, på Løjtved gods
 • enkens børn:
 • Marianne Jensdatter
 • Jeppe Jensen, Skårup
 • Hans Bildsen, gårdmand, Katterød, II-53b, 28.03.1778
 • oo 1 henvisning til skifte 02.04.1754
 • Anders Hansen, 37 år, gårdmand, Katterød
 • Lars Hansen, 35 år, ladefoged
 • Søren Hansen Bild, 33 år, gårdmand i Vester Skerninge
 • Christopher Hansen, 27 år, er hjemme
 • Johanne Hansdatter oo skibstømmermand Rasmus Nielsen Degn i København
 • Maren Hansdatter oo gårdmand Poul Hansen, Hanses Odde
 • oo 2 Anna Rasmusdatter, lavværge Anders Pedersen, Katterød
 • Rasmus Hansen, 24 år, tjener Hans Munch, Katterød
 • Hans Hansen, 18 år, tjener gårdmand Poul Hansen
 • Peder Hansen, 14 år, hjemme
 • Andreas Hansen, 11år, hjemme
 • Anna Hansdatter, 22 år
 • Mette Hansdatter, 16 år
 • Tilsynsværge gårdmand Hans Munch, Katterød
 • Morten Pedersen, ungkarl på Holstenshus, II-60, 10.03.1778
 • Hans søskende
 • Anders Pedersen, gårdmand, Katterød
 • Peder Pedersen, landsoldat, tjener Niels Jensen Kudsk, Vester Skerninge
 • Maren Pedersdatter oo gårdmand Niels Jensen Kudsk, Vester Skerninge
 • Kirsten Jensdatter (skal være Pedersdatter) oo gårdmand Niels Frandsen, V. Skerninge
 • Johanne Pedersdatter oo husmand Niels Rasmussen, Svanninge
 • Anna Pedersdatter, ugift, tjener Jørgen Kierumgård i Fåborg
 • Claus Thomasen, husmand, Lyø, II-65, 20.06.1778
 • oo Anna Tønnesdatter, lavværge stedfader Rasmus Nielsen, Lyø
 • Tønnes Clausen, 10 år
 • Michel Hansen Clausen, 5 år
 • Værge morbror gårdmand Hans Tønnesen, Lyø
 • Jacob Hansen, indsidder, Lyø, II-68b, 08.08.1778
 • oo Maren Knudsdatter, lavværge Rasmus Svendsen, gårdmand, Lyø
 • Peder Jacobsen, gårdmand
 • Hans Jacobsen, gårdmand
 • Anna Jacobsdatter oo gårdmand Rasmus Madsen
 • Maren Hansdatter, Diernisse, II-69, 29.05.1779
 • oo boelsmand Jens Rasmussen Mosegård
 • Karen Jensdatter, 3½ år
 • værge morfar Hans Christophersen, gårdmand, Diernisse
 • Christen Mosegård, delingsforretning ifølge skifte sluttet 31.07.1771
 • Peder Christensen
 • Adamine Benedicte Christensdatter
 • Karen Christensdatter
 • Maren Hansdatter, Diernisse, II-72b, 11.10.1779
 • oo 1
 • Anna Jørgensdatter oo feldbereder Anders Fürst, Espe
 • Anna Catharina Jørgensdatter oo Hans væver, Espe
 • Lars Jespersen, gårdmand, Lyø, II-74, 03.11.1779
 • oo Maren Larsdatter, lavværge Peder Andersen, Lyø
 • hans sønner
 • Jesper Larsen, gårdmand, Lyø
 • Hans Larsen fæster af gården
 • Hans Larsen Torpegård, Diernisse, II-74b, 11.10.1779
 • oo Johanne Larsdatter, lavværge Peder Larsen, boelsmand, Diernisse
 • Lars Hansen, 13½ år
 • Hans Hansen, 9½ år
 • Rasmus Hansen, 3½ år
 • Maren Hansdatter, 15 år
 • Anna Maria Hansdatter, 11 år
 • Hilleborg Hansdatter, 6 år
 • Anna Hansdatter, 1 år
 • Født værge Jørgen Larsen, væver
 • Hans Nielsen Munkebroe, ungkarl, Pejrup, II-78b, 29.11.1779
 • Hans søskende
 • ½bror Mogens Nielsen, gårdmand, V. Åby
 • ½bror Christen Nielsen, tjener i Diernisse
 • ½bror Peder Nielsen Munkebroe, gårdmand, V. Åby+
 • Maren Pedersdatter, 10 år, værge far Peder Munkebroe
 • Susanne Pedersdatter, 9 år
 • ½søster Karen Nielsdatter oo Mads Ravn, Diernisse
 • ½søster Anna Nielsdatter+ oo Hans Munch, Ditlevsholm
 • Anna Hansdatter, 6 år
 • helsøster Grete Nielsdatter oo gårdmand Hans Sørensen, Pejrup
 • Sidsel Kirstine Nielsdatter, Katterød, II-81b, 11.04.1780
 • oo boelsmand Lars Knudsen
 • Knud Larsen, 9 år
 • Anna Marie Larsdatter, 10 år
 • Tilsynsværge Elias Christiansen boelsmand iKatterød for skrædder Mathias Krogshøj i Diernisse
 • som er på Ærø
 • Karen Jørgensdatter, Lyø, II-83b, 17.05.1780
 • hos svigersønnen Peder Andersen oo Sara Knudsdatter
 • Hans Hansen, husmand, Pejrup, II-84, 12.06.1780
 • oo Anna Andersdatter
 • Hans Hansen, 36 år, har fæstet huset
 • Anna Hansdatter oo gårdmand Peder Frederiksen, Brahetrolleborg gods
 • Catharina Johansdatter enke efter Lars Andersen murmester, Diernisse, II-85b, 04.09.1780
 • Hans arvinger er hans broderbørn
 • Anders Pedersen, smedesvend på Langesø
 • Magdalene Pedersdatter oo Hans Rasmussen, smed, Katterød
 • Maren Pedersdatter oo Hans Bjørnø, husmand i Yillebækshuset
 • Anna Pedersdatter, ugift
 • Hendes søskende:
 • Johan Snedevind, selvejer i Nårup
 • Niels Johansen Snedevind, gårdmand, Gærup
 • Johanne Margrethe Johansdatter oo Svend Hansen, husmand i V. Åby, på Pilegård
 • Karen Johansdatter oo husmand Hans Olufsen Svendsk, Vester Åby
 • Birthe Johansdatter enke efter gårdmand Hans Jæger, V. Åby, hvor enken var til huse
 • Niels Hansen Grå, husmand, Katterød, II-88, 05.06.1780
 • oo Anna Marie Hansdatter, lavværge Hans Rasmussen smed, Katterød
 • Oluf Nielsen, 7 år
 • Rasmus Nielsen, 4 år
 • Værge Hans Hansen Munch, Katterød
 • Enkens stedsøn Hans Nielsen Grå, landsoldat på mønstring ved Holmdrup
 • Karen Andreasdatter, Katterød, II-91b, 02.10.1780
 • oo 1 Jørgen Jørgensen Savmøller
 • Maren Jørgensdatter, 19 år, tjener i Katterød
 • Anna Dorthea Jørgensdatter, 15 år, er hjemme
 • Værge farbror Jørgen Jørgensen bødker, Diernisse
 • oo 2 Jørgen Jensen snedker
 • Hans Christophersen, gårdmand Diernisse, II-94b, 13.06.1780
 • oo Mette Clausdatter, lavværge Michel Tønnesen
 • Hans Hansen, 33 år
 • Søren Hansen, 31 år
 • Christopher Hansen, 20 år
 • Kirsten Hansdatter oo gårdmand Jørgen Christophersen, Diernisse
 • Karen Hansdatter forlovet husmand Rasmus Nielsen, Kaleko
 • Johanne Hansdatter, 23 år
 • Elisabeth Hansdatter, 17 år
 • Anna Hansdatter oo gårdmand Michel Tønnesen, Diernisse
 • Johanne Johansdatter, Vester Skerninge, II-100, 02.03.1781
 • oo Peder Nørregård
 • Arving var moderen Maren Johansdatter på Rødkilde Gods, lavværge Lars Clausen
 • Mette Kirstine Michelsdatter enke efter Josef Hansen, Lyø, II-100b, 03.03.1781
 • 2 sønner:
 • Hans Larsen, husmand, Lyø
 • Hans Josefsen, gårdmand, Lyø
 • Sidsel Andersdatter, Lyø, II-100b, 12.03.1781
 • oo gårdmand Rasmus Christensen
 • Christen Rasmussen, 28 år
 • Anders Rasmussen, 25 år
 • Hans Rasmussen, 20 år
 • Niels Rasmussen, 18 år
 • Volborg Rasmusdatter, 23 år
 • Hans Rasmussen, ungkarl, Katterød, II-101b, 05.06.1781
 • Faderen: indsidder Rasmus Andersen, Diernisse
 • Karen Rasmusdatter, enkeefter Hans Michelsen, Katterød, II-102, 05.06.1781
 • hos gårdmand Rasmus Hansen
 • Rasmus Hansen, gårdmand, Katterød
 • Anna Hansdatter oo gårdmand Mads Mogensen, Holstensprøve
 • Anna Hansdatter, Katterød, II-102b, 05.06.1781
 • oo 1 Erich Madsen
 • Maren Erichsdatter, 16 år
 • oo 2 gårdmand Anders Munch
 • Anna Andersdatter, 11 år
 • Erich Andersen, 9 år
 • Maria Andersdatter, 7 år
 • Kirsten Andersdatter, 5 år
 • Johanne Andersdatter, 3 år
 • Hans Andersen, 1 år
 • Morbror gårdmand Hans Munch, Katterød
 • Mads Henrich Andersen, ungkarl, Katterød, II-107b, 07.06.1781
 • han var hos afdøde gårdmand Niels Mortensen
 • Arving er hans fader husmand Anders Madsen, Svanninge
 • Christopher Hansen Bild, ungkarl, Lisesminde, II-108, 10.07.1781
 • arvingerne er
 • 1. helsøskende: Anders Hansen Munch, gårdmand, Katterød
 • Lars Hansen, ladefoged, Langesø
 • Søren Hansen, gårdmand, Vester Skerninge
 • Johanne Hansdatter oo Rasmus Nielsen Degn, København
 • Maren Hansdatter oo Povl Hansen, Hanses Odde
 • 2. halvsøskende: Hans Hansen
 • Peder Hansen
 • Andreas Hansen
 • Anna Hansdatter enke efter Knud Hansen
 • Mette Hansdatter
 • Værge for de umyndige gdm. Søren Hansen
 • Rasmus Hansen Bild, ungkarl, hos Søren Hansen Bild, V. Skerninge, II-112, 28.02.1781
 • moderen Anna Rasmusdatter, enke efter Hans Bild, Katterød
 • 1. helsøskende: Hans Hansen
 • Peder Hansen
 • Andreas Hansen
 • Anna Hansdatter enke efter Knud Hansen
 • Mette Hansdatter
 • 1. halvsøskende: Anders Hansen Munch, gårdmand, Katterød
 • Lars Hansen, ladefoged, Langesø
 • Søren Hansen, gårdmand, Vester Skerninge
 • Johanne Hansdatter oo Rasmus Nielsen Degn, København
 • Maren Hansdatter oo Povl Hansen, Hanses Odde
 • Anders Rasmussen, i afg. Niels Mortensens gård, Katterød, II-116, 06.06.1781
 • han døde af den grasserende smitsomme sprinkelfeber.
 • Arvinger er hans søskende:
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand, Diernisse
 • Knud Rasmussen, husmand, Vester Åby
 • Hans Rasmussen, gårdmand, Pejrup
 • Sille Rasmusdatter+ oo gdm. Niels Mortensen, Katterød+
 • Hans Nielsen, 10 år
 • Maren Nielsdatter, 12 år
 • Karen Rasmusdatter oo gdm. Rasmus Pedersen, Åstrup på Nakkebølle gods
 • ½ søster Johanne Rasmusdatter oo Jens staldkarl på Mullerup gods
 • Maren Rasmusdatter, 17 år, værge Rasmus Rasmussen, Diernisse
 • Anna Marie Hansdatter, gårdmandsenke, Katterød, II-120, 08.06.1781
 • indsidder hos afdøde Rasmus Jespersen
 • en søn Oluf Nielsen, 7½ år, til opdragelse hos gdm. Rasmus Nielsen, Lyø
 • do Rasmus Nielsen, 5 år, do gdm. Hans Munch, Katterød
 • do Niels Nielsen, 1 år, do hmd. Rasmus væver, Katterød
 • Anna Olufsdatter, Katterød, II-122, 02.06.1781
 • enke efter Oluf Ravn
 • helbroder Søren Olsen
 • helsøster Margrethe Olesdatter oo Jørgen Jensen snedker, Katterød
 • halvbroder Bertel Rasmussen, gårdmand, Katterød
 • Mads Rasmussen, husmand, Katterød, II-123b, 09.06.1781
 • oo Maren Hansdatter
 • Karen Madsdatter, 7 uger
 • værge den afdødes broder boelsmand Jens Rasmussen, Diernisse
 • Hans Hansen, husmand, Katterød, II-127, 23.06.1781
 • oo Maren Christensdatter, lavværge bror Hans Hansen Munch, Katterød
 • Christen Hansen, 5 år
 • Anna Maria Hansdatter, 3 uger
 • ingen født værge
 • Anna Pedersdatter, Katterød, II-130, 03.06.1781
 • oo 1 Peder Pedersen Tærsker, henvisning til skifte 14.09.1767
 • Rasmus Pedersen, 14½ år
 • Maren Pedersdatter, 22 år
 • Marie Pedersdatter, 20 år
 • Karen Pedersdatter, 17 år
 • oo 2 Anders Pedersen: trolovet Birthe Madsdatter (bror gdm. Poul Madsen, gdm. Østerby)
 • Peder Andersen, 6 år
 • Johanne Andersdatter, 11½ år
 • Anna Sophie Andersdatter, 9 år
 • de umyndiges værge morbror fra Vester Skerninge, samt gdm. Rasmus Pedersen., Østerby
 • og indsidder Niels Pedersen, Svanninge
 • Ellen Knudsdatter, Lyø, II-136, 26.07.1781
 • oo 1
 • Johanne Andersdatter oo gdm. Hans Josefsen
 • værge farbror Mads Knudsen, her
 • oo 2 gårdmand Peder Knudsen
 • Katrine Maria Pedersdatter
 • Kirstine Nielsdatter, pige, Lyø, II-137b, 26.07.1781
 • Moderen Malene Andersdatter
 • og søskende Andreas Nielsen, landsoldat
 • Karen Nielsdatter
 • Værge Rasmus Madsen
 • Peder Jørgensen, ungkarl, skrædder, Katterød, II-138, 23.06.1781
 • ½ broder Jørgen Jørgensen, 26 år
 • ½ søster Karen Jørgensdatter oo hmd. Lars Rue, Diernisse
 • ½ søster Maren Jørgensdatter, ugift, 28 år, værge Hans Hansen Munch, Katterød
 • Rasmus Jespersen, hmd. og hst. Anne Marie Poulsdatter, Katterød, II-141b, 05.07.1781
 • hans arvinger
 • hel- eller halvbroder Jens Nielsen, Langeland
 • søster Birthe bødkers, Vester Åby,
 • hendes datter Anne KatrineLarsdatter var til stede
 • ½ broder Niels Nielsen+
 • Niels Nielsen, husmand, Diernisse
 • Rasmus Nielsen, husmand, Kaleko
 • Maren Nielsdatter oo Povl væver, Diernisse
 • hendes arvinger
 • Mads Povlsen, husmand, Lyø
 • ½ broder Hans Povlsen, gårdmand på Holstens gård i Odense
 • ½broder Peder Povlsen er i Holsten
 • ½søster Anne Marie Povlsdatter, indsidder på Lyø
 • ½ søster Kirstine Povelsdatter oo Rasmus Hansen, Vester Åby
 • ½ søster Maren Povelsdatter oo husmand Hans Rasmussen Degn
 • helsøster Anna Margrethe Povlsdatter+
 • Marie Jensdatter i Helsingør
 • Zille Rasmusdatter, Katterød, II-152, 10.01.1781
 • oo gdm. Niels Mortensen, Katterød, II-155, 05.06.1781
 • Hans Nielsen, 10 år
 • Maren Nielsdatter, 13½ år
 • tilsynsværge Hans Hansen Munch
 • Knud Hansen, gårdmand, Katterød, II-158b, 07.06.1781
 • oo Anna Hansdatter
 • Hans Knudsen, 2½ år
 • Anne Marie Knudsdatter, 12 dage
 • Værge husmand Peder Hansen, Katterød
 • Anna Rasmusdatter, Diernisse, II-162b, 26.09.1781
 • oo gårdmand Anders Hansen
 • Anna Andersdatter, 16 år
 • Værge boelsmand Jens Rasmussen Mosegård, Diernisse
 • Anna Jørgensdatter, Diernisse, II-166b, 11.10.1781
 • enke efter gårdmand Christopher Michelsen
 • en brodersøn Jørgen Hansen Greve, gårdfæster i Vester Åby
 • do Rasmus Hansen Greve, gårdfæster, Vester Åby
 • broderdatter Maren Hansdatter oo Jørgen Madsen Stougård, indsidder, Diernisse
 • broderdatter Inger Hansdatter oo Jens Greve, Lucienhøj
 • Hans Hansen, Tillebæk, II-169, 19.09.1781
 • oo Johanne Pedersdatter, lavværge husmand Rasmus Hansen, Tillebækhuset
 • Hans Hansen, 20 år
 • Peder Hansen, 18 år
 • Jørgen Hansen, 6½ år
 • Ingeborg Maria Hansdatter, 13 år
 • Tilsynsværge boelsmand Elias Christensen, Kaleko
 • Rasmus Herchelsen, væver, Katterød, II-171b, 25.07.1781
 • oo Anna Catharina Rasmusdatter, lavværge Hans Munch
 • Jens Rasmussen, 11 år
 • Rasmus Rasmussen, 3 år
 • Niels Rasmussen, ½år
 • Karen Rasmusdatter, 7 år
 • Johanne Rasmusdatter, 5 år
 • Tilsynsværge farfar husmand Rasmus Herchelsen, Vester Åby
 • Niels Pedersen, ungkarl, Katterød, II-173, 11.10.1781
 • til huse hos sine eneste bror Christopher Pedersen, som også var arving
 • Anna Nielsdatter, Katterød, II-174b, 02.06.1781
 • oo gårdmand Rasmus Pedersen
 • Maren Rasmusdatter, 10 år
 • Kirstine Rasmusdatter, 8 år
 • Niels Rasmussen, 6 år
 • Catharina Rasmusdatter, 4 år
 • Mette Rasmusdatter, 2 år
 • Værge morfader Niels Larsen, husmand, Diernisse
 • Karen Hansdatter, Steilemaehuset, II-180, 02.03.1782
 • oo husmand Mogens Hansen
 • Hans Mogensen, 12 år
 • Lars Mogensen, 10 år
 • Niels Mogensen, 8 år
 • Rasmus Mogensen, 2 år
 • Johanne Mogensdatter, 6 år
 • Værge morbror husmand Rasmus Hansen, Tillebækshuset
 • Maren Christophersdatter, Høje, II-182, 21.06.1782
 • oo gårdmand Jens Larsen
 • Rasmus Jensen, 50 år
 • Niels Jensen, 48 år
 • Hans Jensen, 40 år landsoldat
 • Karen Jensdatter oo gårdmand Christopher Andersen, Høje
 • Anna Jensdatter oo gårdmand Peder Jensen, Høje
 • Kirsten Pedersdatter, Diernisse, II-185, 03.10.1782
 • oo gårdmand Peder Michelsen Krog
 • Peder Pedersen Krog, 36 år
 • Jørgen Pedersen Krog, 26 år
 • Maren Michelsdatter, Lyø, II-188b, 06.11.1782
 • oo husmand Lars Hansen
 • søster Anna Michelsdatter enke efter hmd. Rasmus Pedersen, Svanninge
 • søster Maren Michelsdatter, Lyø
 • søster Kirsten Michelsdatter+
 • Svend Rasmussen, gårdmand, Lyø
 • Jørgen Rasmussen, ungkarl, Lyø
 • Michel Rasmussen, do
 • Lars Rasmussen, do
 • søster Susanne Michelsdatter+ oo Michel Jensen, gdm., Avernakø
 • Anna Marie Andersdatter oo Lars Rasmussen, Munkø
 • fortsættes
 • fortsat
 • broder Rasmus Michelsen+ oo i Ærøskøbing
 • Hans Rasmussen, Ærøskøbing
 • Lars Rasmussen, Ærøskøbing
 • Sidsel Rasmusdatter i Kiel
 • Anna Maria Rasmusdatter oo Daniel Christiansen, Ærøskøbing
 • Anna Rasmusdatter tjenr i Ærøskøbing
 • Anna Catharine Pedersdatter, indsidder, Lyø, II-191, 17.05.1783
 • til huse hos gårdmand HansJosefsen
 • hendes børn:
 • Rasmus Andersen, gårdmand, Katterød
 • Anders Christensen, gårdmand, Lyø
 • Karen Andersdatter oo Lars Josefsen, Lyø
 • Rasmus Nielsen, indsidder, Lyø, tidligere fæster af gården, II-192, 28.06.1783
 • hos gårdmand Jørgen Rasmussen
 • oo Kirsten Andersdatter, lavværge Rasmus Madsen, Lyø
 • hans søskende
 • Gertrud Nielsdatter oo gårdmand Rasmus Rasmussen, Korshavn
 • ½ broder Niels Andersen, husmand, Korshavn
 • helsøster Maren Nielsdatter+ i Åstrup
 • Niels Larsen, deserteret for ca. 2 år siden
 • ½ søster Anne Marie Andersdatter+ oo Peder Hansen, rebslager, Bregninge, Ærø
 • Hans Pedersen hos faderen
 • ½ søster Anna Nielsdatter+
 • Rasmus Rasmussen, Skarø
 • og hans medarvinger:
 • Anders Hansen, husmand, Skovsbo
 • Maren Hansdatter oo Peder Arentzen, husmand
 • Peder Pedersen, indsidder, Lyø, II-194, 28.06.1783
 • oo Mette Maria Andersdatter, lavværge gårdmand Svend Rasmussen
 • Rasmus Pedersen, myndig
 • Niels Gundersen, gårdmand, Katterød, II-194b, 03.08.1783
 • oo 1 Lisbeth Madsdatter, bror sn. Hans Madsen Hviid, Fåborg
 • Anna Cathrine Nielsdatter
 • oo 2 Ingeborg Sørensdatter, lavværge Rasmus Sørensen, gårdmand, Diernisse
 • Søren Nielsen, 8 år
 • Lars Nielsen, 1 år
 • Peder Nielsen, 1 år
 • Elisabeth Nielsdatter, 10 år
 • Karen Nielsdatter, 6 år
 • Maren Nielsdatter, 3 år
 • Født værge Jens Gundersen
 • Maren Jørgensdatter, Rødeledshuset, II-199b, 27.08.1783
 • oo husmand Hans Knudsen
 • Jørgen Hansen, 26 år
 • Kirsten Hansdatter, 28 år
 • Johanne Hansdatter, 23 år
 • Født værge husmand Peder Nielsen, Rødkilde Oure
 • Mette Clausdatter, Diernisse, II-201, 27.08.1783
 • enke efter Hans Christophersen
 • Søren Hansen, gårdmand, har fæstet gården, hvor hans moder havde ophold
 • Hans Hansen, ungkarl, 34 år
 • Christopher Hansen, ungkarl, 23 år
 • Maren Hansdatter+ oo Jens Mosegård
 • Karen Jensdatter, 8 år
 • Anne Hansdatter oo Michel Tønnesen, gårdmand, Diernisse
 • Kirsten Hansdatter oo sognefoged Jørgen Christophersen, Diernisse
 • Karen Hansdatter oo husmand Rasmus Nielsen, Kaleko
 • Johanne Hansdatter, 26 år, ugift, værge Jens Mosegård
 • Elisabeth Hansdatter, 20 år, ugift, do
 • Johanne Jensdatter, Kaleko, II-202b, 27.08.1783
 • enke efter Henrich Simonsen fra Østrupgård
 • Jens Henrichsen, gårdmand, Jordløse
 • Anne Malene Henrichsen oo boelsmand Christen Rasmussen, Kaleko, hvor enken havde ophold
 • Michel Jensen, smed, Vester Åby, II-203, 25.08.1783
 • oo Anna Margrethe Hansdatter, lavværge Niels Hansen Banke
 • Jens Michelsen, 19 år
 • Hans Michelsen, 17 år
 • Niels Michelsen, 15 år
 • Rasmus Michelsen, 9 år
 • Mette Margrethe Michelsdatter, 12 år
 • Værge faderens søstermand Jørgen Eliasen, Diernisse
 • Anne Povelsdatter, Høje, II-205b, 16.10.1783
 • oo husmand Niels Jensen
 • Maren Nielsdatter, 10 år
 • Jens Nielsen, 5 år
 • Antaget værge gårdmand Jens Laursen
 • Christen Rasmussen, dreng på Lyø, II-207, 02.02.1784
 • moderen Ellen Hansdatter oo gårdmand Hans Clausen
 • helbroder Hans Rasmussen, Lyø
 • halvbroder Rasmus Hansen, 9 år
 • do Claus Hansen, 4 år
 • Rasmus Hansen, bødker, husmand, Diernisse, II-207b, 11.02.1784
 • oo Marie Christopersdatter, værge Lars Henrichsen Svarer, Diernisse
 • Hans Rasmussen, 28 år, landsoldat
 • Peder Nielsen Jæger, husmand, Diernisse, II-290, 22.03.1784
 • oo Kirsten Hansdatter, værge Niels Laursen urmager
 • Hans Pedersen, 30 år, tjener Lyø
 • Maren Pedersdatter oo Lars Pedersen hos rebslageren i Fåborg
 • Jørgen Hansen, Vester Åby Skovhus, II-212b, 19.02.1784
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Jens Hansen i Skovhuset
 • Hans Jørgensen, 21 år
 • Peder Jørgensen, 15 år
 • Niels Jørgensen, 13år
 • Født værge Rasmus Hansen i Tillebækshuset
 • Jørgen Jørgensen, husmand, bødker, Diernisse, II-215, 19.03.1784
 • oo 1
 • Jørgen Jørgensen, 27 år
 • Niels Jørgensen, 21 år
 • Hans Jørgensen, 14 år
 • Johanne Jørgensdatter, 19 år
 • Maren Jørgensdatter, 16 år
 • Anne Jørgensdatter, 11 år
 • oo 2 Maren Clausdatter
 • Bertel Jørgensen, 8 år
 • Karen Jørgensdatter, 6 år
 • Kirsten og Sille Jørgensdøtre, 3år
 • Værge den afdødes ½broder husmand Lars Nielsen, Diernisse
 • Hans Larsen, indsidder hos Hans Clausen, Lyø, II-211, 19.07.1784
 • oo Volborg Rasmusdatter, omkring 70 år
 • Lars Hansen, husmand Lyø
 • Hans Hansen i Faurehaugehus
 • Ellen Hansdatter oo gårdmand Hans Clausen, Lyø
 • Anders Hansen, tjener sognepræsten
 • Søren Hansen, tjener
 • Knud Hansen, gårdmand, Katterød+
 • Maren Knudsdatter
 • Sara Hansdatter+ oo Peder Hansen, gårdmand, Landet
 • Johanne Pedersdatter
 • Peder Hansen, husmand, Katterød
 • Hans Pedersen, indsidder, Lyø, II-221b, 19.07.1784
 • hans børn:
 • Peder Hansen, gårdmand, Lyø, hvor den afdøde boede
 • Maren Hansdatter oo Anders Nielsen, smed, Lyø
 • Anna Hansdatter oo husmand Anders Pedersen
 • Kirsten Josefsdatter, Vester Åby, II-222, 21.07.1784
 • oo Rasmus Jensen smed
 • Conrad Rasmussen, kromand, Vester Åby
 • Agnete Rasmusdatter oo købmand sn. Mathias Rabe, Ærø
 • Karen Larsdatter, Diernisse, II-223b, 19.03.1784
 • oo Hans Larsen Torpegård, fstehusmand
 • Lars Hansen oo i Køng
 • Peder Hansen, 28 år
 • Anne Hansdatter, 20 år
 • Dorthe Hansdatter, 18 år
 • Karen Hansdatter, 12 år
 • Værge morbror Peder Larsen
 • Anne Sophie Larsdatter, Høje, II-226b, 25.08.1784
 • oo Rasmus Jørgensen, fstehusmand
 • Hendes datter:
 • Anne Dorthea Henrichsdatter, værge morbror Hans Larsen, Diernisse
 • Hans Larsen, husmand, Lyø, II-228b, 22.10.1784
 • oo Karen Clausdatter, lavværge broderen Hans Clausen
 • Mette Kirstine Hansdatter, 12 år
 • Maren Hansdatter, 6 år
 • Værge: farbror Lars Josefsen på Lyø
 • Maria Michelsdatter, pige, Lyø, II-229, 09.10.1784
 • var hos sin søstersøn gdm. sognefoged Svend Rasmussen
 • Arvinger er hendes søskende:
 • Anne Michelsdatter enke efter hmd. Rasmus Pedersen, Svanninge
 • Kirsten Michelsdatter+, oo Rasmus Jørgensen+, gdm., Lyø
 • Svend Rasmussen, gårdmand, Lyø
 • Michel Rasmussen, myndig, tjener på Lyø
 • Jørgen Rasmussen, do do
 • Lars Rasmussen do do
 • Susanne Michelsdatter+, oo Michel Jensen, Avernakø
 • Anne Marie Michelsdatter oo gdm. Lars Rasmussen, Munkø
 • Rasmus Michelsen, Ærøskøbing+
 • 2 sønner og 3 døtre
 • Karen Christiansdatter, Vester Åby, II-234, 23.10.1784
 • oo Rasmus Hansen Greve, gårdmand
 • Rasmus Rasmussen, 35 år, har løst fripas, tjener faderen
 • Hans Rasmussen, 32 år
 • Anne Catarina Rasmusdatter oo Lars Madsen, gdm. under Brahetrolleborg
 • Kirstine Rasmusdatter, 25 år tjener selvejer Carl Pilegård, V. Åby
 • Maren Rasmusdatter, 22 år, hos faderen
 • Christiane Rasmusdatter, 17 år, do
 • Anders Pedersen, gårdmand, Katterød, II-238, 04.11.1784
 • oo 1
 • Peder Andersen, 9 år
 • Johanne Andersdatter, 15 år
 • Anne Sophie Andersdatter, 12 år
 • oo 2 Birte Madsdatter, værge gdm. Jacob Madsen, Østerby
 • Anne Andersdatter, 2 år
 • Værge farbror gdm. Peder Pedersen, Vester Skerninge
 • Rasmus Holm, gårdfæster, Vester Åby, II-243, 11.02.1785
 • oo Anna Pedersdatter, lavværge Niels Hansen Banke
 • Peder Rasmussen, 27 år (evt. 21 år)
 • Karen Rasmusdatter oo gdm. Rasmus Larsen, Vester Åby
 • Maren Rasmusdatter, 18 år
 • Værge forbemeldte Rasmus Larsen
 • Rasmus Hansen Greve, gårdmand, Vester Åby, II-248b, 22.07.1785
 • Peder Rasmussen, gårdmand på Nakkebølle gods, Vester Åby
 • Rasmus Rasmussen, gårdmand, Holstenshus gods, Vester Åby
 • Hans Rasmussen, 32 år, ungkarl
 • Anna Catharina Rasmusdater oo gdm. Lars Madsen, Fagsted, Brahetrolleborg gods
 • Kirstine Rasmusdatter, 25 år, ugift
 • Maren Rasmusdatter, 22 år
 • Værge den ældste broder Rasmus Rasmussen
 • Kirsten Hansdatter, Diernisse, II-253, 25.06.1785
 • enke efter Peder Nielsen Jæger, hun havde bragt sig selv af dage ved at hnge sig i sit sengebånd.
 • Børnene havde derfor ingen ret til arv:
 • Maren Pedersdatter oo daglejer Lars Pedersen, Fåborg
 • Hans Pedersen, ungkarl, tjener på Lyø
 • Anna Sophie Larsdatter, Vester Skerninge, II-255, 19.03.1785
 • oo Hans Rasmussen smed, husfæster
 • Rasmus Hansen, 10 år
 • Lars Hansen, 7 år
 • Jens Hansen, 4 år
 • Peder Hansen, 2 år
 • Annette Hansdatter, 15 år
 • Ingeborg Hansdatter, 14 år
 • Kirsten Hansdatter, 10 år
 • Maria Hansdatter, 7 år
 • Værge morfaderen Lars Munkebroe, Vester Åby
 • Anne Christine Pedersdatter, Lisesminde, II-259, 24.08.1785
 • oo 1 Jørgen Nørregård
 • Hans Jørgensen, 28 år
 • Peder Jørgensen, 25 år
 • Anne Margrethe Jørgensdatter, 16 år
 • Født værge Jens Hansen Greve, indsidder i Diernisse
 • oo 2 Peder Pedersen Krog, gårdmand
 • Maren Rasmusdatter, Katterød, II-263, 26.11.1785
 • oo Christopher Pedersen, husmand
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • helsøster Anna Rasmusdatter, enke efter Johan Jensen, Katterød
 • helsøster Karen Rasmusdatter+
 • Claus Rasmussen, 31 år, tjeer i Falsled
 • Niels Rasmussen, 26 år, har fripas, tjener i København
 • helsøster Johanne Rasmusdatter oo husmand Rasmus Herchelsen, V. Åby
 • halvbror Rasmus Pedersen, tømmermand i Vester Åby
 • Elisabeth Rasmusdatter, Diernisse, II-264,12.10.1785
 • oo Niels Jespersen, husmand
 • Benedicte Lucia Elisabeth Nielsdatter, 13 år
 • Sophia Dorthea Nielsdatter, 10 år
 • Adamine Ditlefine Nielsdatter, 8 år
 • udtagen tilsynsværge Jens Laursen smed, Diernisse
 • Hans Hansen Hostrup, hmd., Øxenhaugen, II-266b, 28.09.1785
 • oo Anna Maria Pedersdatter, lavværge svogeren Rasmus tømmermand i Vester Åby
 • Hans Hansen, 13 år, er på Lyø
 • Rasmus Hansen, 5½ år
 • Anna Hansdatter, 9 år
 • Anna Susanne Hansdatter, 3 år
 • Hans Peder Hansen: er 13.02.1786 6 uger gammel
 • Værge mandens broder Rasmus Hansen, Vester Skerninge
 • Hans Larsen, fattigfoged/stodderfoged, Diernisse, II-268, 22.02.1786
 • oo 1
 • Rasmus Hansen, tjener Lars Bang
 • Ellen Hansdatter, tjener på Allesø
 • oo 2 Anna Hansdatter, værge Peder Nielsen, gårdkudsk
 • Lars Tønnesen, husmand, Søhaugehuset, Diernisse, II-269, 07.06.1786
 • oo Mette Chirstine Nielsdatter, lavværge indsidder Jørgen Nielsen, Lyø
 • Tønnes Larsen, 14 år
 • Apelone Marie Larsdatter, 3 år
 • Lars Larsen, 1/4 år
 • Værge farbror Michel Tønnesen, Diernisse
 • Jens Andersen, afskediget sergent, Diernisse, II-269b, 05.08.1786
 • i et værelse hos gdm. Peder Michelsen Krog
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Hans Andersen+, beboede Trente Mølle
 • Mads Hansen, 22 år, i Stenderup
 • Karen Hansdatter oo indsidder Rasmus Hansen, Sallinge
 • Anne Cathrine Hansdatter+ oo hmd. Christen Davidsen, Trunderup, Søby gods
 • Anna Hansdatter oo forbemeldte Christen Davidsen
 • Mette Marie Hansdatter, ugift, tjener i Gundestrup Mølle
 • Karen Andersdatter har været gift med Jørgen Nielsen V. Hæsinge, er i Sdr.Broby hospital
 • Maren Andersdatter har været gift med Jens Christensen i Stenderup, er indsidder hos
 • Christen Jensen i Akkerup
 • Rasmus Jensen smed, V. Åby privilligerede værtshus, II-273b, 18.11.1786
 • Conrad Rasmussen, gift, har kroen i fste
 • Hans Rasmussen smed, fæster og bor i Vester Skerninge
 • Eleonora Rasmusdatter oo Jens Laursen smed, Diernisse
 • Mette Rasmusdatter oo købmand Mathias Rabe, Ærø
 • Rasmus Pedersen Munchebroe, indsidder, Vester Åby, II-276, 18.11.1786
 • til huse hos hmd. Lars Pedersen Munkebroe i V. Åby
 • oo Johanne Larsdatter, lavværge Jørgen Hansen Greve
 • Maria Rasmusdatter, 26 år
 • Dorthea Rasmusdatter, 25 år
 • Maren Rasmusdatter, 21 år
 • Karen Rasmusdatter, 20 år
 • Anne Rasmusdatter, 13 år
 • Værge Lars Munkebroe
 • Peder Hansen Munkebroe, gårdmand, Vester Åby, II-277b, 18.11.1786
 • oo Johanne Sørensdatter, lavværge gdm. Mogens Nielsen
 • Anne Pedersdatter, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 8 år
 • Hans Pedersen. 6 år
 • Antagen tilsynsværge gdm. Lars Christophersen, V. Åby
 • Den 30.01.1787 er enken trolovet med Hans Jørgensen
 • Marie Christensdatter, Vester Åby, II-283, 27.02.1787
 • oo 1
 • Karen Pedersdatter, 30 år
 • Christience Pedersdatter, 25 år
 • Tilsynsværge Rasmus Holm, Vester Åby
 • oo 2 husmand Hans Pedersen
 • Sara Knudsdatter, Lyø, II-284b, 16.04.1787
 • oo Peder Andersen, gårdfæster
 • Anders Pedersen, 15 år
 • Karen Pedersdatter, 8 år
 • Værge: nærmeste frænde på øen: Rasmus Christensen
 • Niels Christophersen, husmand og betler, Harndrup, II-287, 17.04.1787
 • døde hos Rasmus Sørensen på en udflyttet bondegård mellem Diernisse og Kaleko
 • Rasmus Pedersen, skrædderdreng, Diernisse, II-287b, 02.05.1787
 • hos skrædder Mads Henrichsen
 • hans fader er husmand Peder Rasmussen på Langesø gods
 • Kirsten Jørgensdatter, Diernisse, II-289, 26.05.1787
 • oo Anders Hansen gårdmand
 • Hendes søskende er arvinger
 • Anders Jørgensen, gårdmand i Fleninge
 • Anna Jørgensdatter oo Niels Jørgensen, gårdmand i Hågerup
 • Rasmus Christiansen, Lyø, II-289b, 21.11.1787
 • oo Magdalene Knudsdatter, lavværge bror Lars Knudsen, boelsmand, Kaleko
 • Hans Christian Rasmussen, 25 år
 • Peder Rasmussen, 15 år
 • Hans Rasmussen, 15 år, Lyø, stedfader: gårdfster Hans Clausen, II-291, 31.01.1788
 • mor: Ellen Hansdatter
 • ½bror Rasmus Hansen, 12 år
 • ½bror Claus Hansen, 9 år
 • far: Rasmus Pejrup på Lyø, skifte 27.07.1775
 • Karen Nielsdatter, Fåborg, skifte 07.08.1781
 • bror Christen Rasmussen, skifte 02.02.1784
 • Cathrine Marie Pedersdatter, Lyø, II-291b, 31.01.1788
 • oo gårdfæster Anders Christensen
 • Peder Andersen, 1 år
 • Anna Catrine Andersdatter, 3 år
 • Værge morfar Peder Knudsen, Lyø
 • Johanne Hansdatter, Diernisse, II-293, 01.03.1788
 • oo Hans Rasmussen, bødker og husmand
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • helbror Hans Hansen, 41 år
 • helbror Søren Hansen, 39 år, oo gårdmand i Diernisse
 • helbror Christopher Hansen, 28 år ungkarl
 • Anna Hansdatter oo gdm. Michel Tønnesen, Diernisse
 • Karen Hansdatter oo hmd. Rasmus Nielsen, Kaleko
 • Kirstine Hansdatter oo Jørgen Christophersen, gdm., Diernisse
 • Elisabeth Hansdatter, ugift
 • halvsøster Maren Hansdatter+, oo Jens Rasmussen Mosegård, Diernisse
 • Karen Jensdatter, 12 år
 • Ole Ravns enke i Katterød Fattighus, II- , 1788
 • datter Grete Olesdatter oo Jørgen Jensen snedker
 • hendes broder Bertel Rasmussen er syg oo Karen Pedersdatter
 • søn Søren Olsen bor i Vester Åby
 • Anna Henrichsdatter, Kaleko, II- , 1788
 • oo Jens Madsen Puge, i et hus kaldet Princes Have
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • Jens Henrichsen i Ullerup (Ollerup) på Brahetrolleborg gods, boelsmand
 • Mads Henrichsen+, gårdfæster i Egebjerg
 • Henrich Madsen, gårdfæster i Mynderup
 • Hans Madsen, Egebjerg
 • Peder Madsen, tjener i Lolland
 • Maren Madsdatter tjener i Rødme
 • Bodil Henrichsdatter oo Jesper Rasmussen i Nyboe
 • Apelone Jensdatter, Vester Skerninge, II-299, 14.12.1786
 • oo Lars Clausen, gårdmand
 • Jens Larsen, 17 år
 • Anne Larsdatter, 11 år
 • Født værge: Søren Jensen, Vester Mølle, V. Skerninge
 • Frederik Christian Munch, kok på Holstenshus, II-303b, 10.01.1788
 • hans moder Birte Iversdatter Munch oo Gunder Andersen på gården Schulle i Fosns sogn, Norge
 • ½ søster Ellen Gundersdatter
 • ½ bror Hans Gundersen
 • Jens Nielsen, væver, Vester Skerninge, II-308b, 25.06.1788
 • oo Karen Andersdatter
 • Niels Jensen, 36 år
 • Jens Jensen, 31 år
 • Mette Marie Jensdatter oo gdm. Peder Hansen på Rødkilde gods
 • Søren Pedersen Ravn, ungkarl, i Kaleko Mølle, II-309, 30.10.1788
 • mor Johanne Andersdatter oo gdm. Jørgen Poulsen, Diernisse
 • bror Anders Pedersen Ravn, fster af Kaleko Mølle
 • søster Ingeborg Pedersdatter oo boelsmand Jens Mosegård, Diernisse
 • søster Sidsel Pedersdatter oo Niels Andersen bebor ?Tugthuset, Langesø
 • søster Johanne Pedersdatter, 36 år, ugift hos stedfaderen
 • Karen Andersdatter, Vester Åby, II-314, 17.12.1788
 • oo Frederich Jørgensen, boelsmand
 • ?stedbørn
 • Anders Frederichsen, 27 år på fripas i København
 • Rasmus Frederichsen, 23 år tjener Lars Nosegård, V. Åby
 • Christen Frederichsen, 19 år
 • Mette Frederichsdatter oo Niels Rasmussen, gdm., Vester Åby
 • Susanne Frederichsdatter oo Peder Rasmussen Greve i V. Åby
 • De umyndiges værge Mads Christensen, hmd., V. Åby
 • Elias Christensen, boelsmand, Kaleko, II-318, 11.04.1789
 • oo Margrethe Christensdatter, værge Anders Ravn, møller i Kaleko
 • Christian Eliasen, 10 år
 • Johan Eliasen, 7 år
 • Hans Ditlef Eliasen, 4 år
 • Johanne Dorthea Eliasdatter, 2 år
 • Værge Jørgen Eliasen, Diernisse
 • Kirsten Hansdatter, Vester Åby, II-324, 27.02.1789
 • oo 1 Søren Michelsen (I-204, 29.05.1759)
 • Rasmus Sørensen, bor ved Diernisse
 • Hans Sørensen, bor i Pejrup
 • Christopher Sørensen, husmand i Diernisse
 • Mogens Sørensen, tjener hjemme i Vester Åby
 • Maren Sørensdatter oo gårdmand Niels Nielsen, V. Åby på Nakkebølle gods
 • Johanne Sørensdatter oo Hans Jørgensen, Vester Åby
 • Ingeborg Sørensdatter oo Søren Pedersen, Katterød
 • Anna Sørensdatter tjener stedfaderen
 • oo 2 Mogens Nielsen
 • Ole Rasmussen Fich, ungkarl, bødker på Holstenshus, II-329, 09.01.1789
 • hans søskende:
 • Michael Rasmussen i Tillebækshuset
 • Rasmus Rasmussen i Fåborg
 • ½søster Anne Olesdatter oo Mathias Christensen på Sjlland
 • Anders Hansen, ungkarl, Lyø, II-332, 24.04.1789
 • han var hos gdm. Hans Clausen
 • mor: Volborg Rasmusdatter
 • helbror Peder Hansen, hmd., Diernisse
 • helbror Knud Hansen+, boede i Katterød
 • Hans Knudsen, 9 år
 • Maria Knudsdatter, 7 år
 • helbror Søren Hansen, ungkarl, på Lyø
 • helsøster Sara Hansdatter+ oo gdm. Peder Hansen, Lyø
 • Johanne Pedersdatter, 15 år
 • helsøster Ellen Hansdatter oo gdm. Hans Clausen, Lyø
 • halvbror Lars Hansen Greve, hmd., Lyø
 • halvbror Hans Hansen, fæstehmd., Diernisse
 • Hans Jørgensen, forrig fæster Bjørnø, II-334, 24.10.1789
 • Jørgen Hansen, er fæster af stedet
 • Poul Hansen, fæster af Hanses Odde i Diernisse
 • Anne Hansdatter oo gdm. Søren Hansen Bild, Vester Skerninge
 • Johanne Hansdatter oo gdm. Peder Hansen, Lyø
 • Maria Hansdatter oo skibstømmermester Hans Mortensen, Fåborg
 • Mette Marie Hansdatter, 23 år, ugift
 • Hans Hansen, forrig gårdmand, Lyø, II-339b, 11.12.1789
 • oo Karen Larsdatter
 • Hans Hansen, gårdmand på stedet
 • Lars Hansen, 30 år, ungkarl, tjener på stedet
 • Maren Hansdatter oo gdm. Peder Jacobsen på øen
 • Ellen Hansdatter oo hmd. Hans Jacobsen på øen
 • Jens Christopher Larsen, smed, Diernisse, II-341, 31.12.1789
 • oo Eleonora Kirstine Rasmusdatter, værge Konrad Rasmussen
 • Lars Jensen smed, 33 år, V. Åby
 • Christian Jensen, 27 år, er smed
 • Agnete Kirstine Jensdatter, 20½ år
 • Inger Jensdatter, 18 år
 • Adelheide Benedikte Jensdatter, 15 år
 • Elisabeth Chatarina Jensdatter, 12 år
 • Værge Adam Larsen
 • Anna Christiansdatter, Sophienlund, II-345b, 26.11.1785
 • oo Jes Rasmussen
 • Rasmus Jessen, 21 år
 • Anne Catrine Jesdatter, 19 år
 • Karen Jesdatter, 16 år
 • Christian Jessen, 14 år
 • Anna Jesdatter, 12 år
 • Anders Jessen, 9 år
 • Hans Jessen, 7 år
 • Johanne Dorthea Jesdatter, 4 år
 • Hans Christian Jessen, 4 år
 • Morfar boelsmand Lars Knudsen, Kaleko

 

Optegnelser af Karin Jørgensen


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk