Holstenshus skifter, I: 1748-1775

 • Anne Marie Christensdatter, Lyø, I-82, 08.01.1748
 • oo Laurits Jespersen
 • Jesper Lauritsen, 9 år
 • Hans Lauritsen, 3 år
 • Kirsten Lauritsdatter, 6 år, vanvittig
 • Inger Lauritsdatter, 14 dage
 • lavværge morbroderen gårdmand Rasmus Christensen på Lyø
 • Susanne Rasmusdatter Munch, Pejrup, I-89, 25.01.1748
 • oo Niels Hansen Munkebroe
 • Hans Nielsen, 5 år
 • Anna Margrethe Nielsdatter, i 3. år
 • Børnenes værge Niels Rasmussen Munch, V. Åby
 • Henvisning til skiftebrev af 22.06.1737 efter Niels Hansens første kone Anna Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter, V. Åby, I-92, 22.06.1748
 • oo 1
 • Hans Pedersen, 6 år
 • Maria Pedersdatter, 4 år
 • oo 2 Rasmus Hansen Greve
 • Peder Rasmussen, 1 år 5 mdr.
 • Værgekonens broder Hans Rasmussen, Hundstrup
 • Peder Hansen Berregaard, Diernisse, I-95, 27.07.1748
 • oo Vivia Pedersdatter, værge hendes broder Peder Holgersen af Diernisse
 • Hans Pedersen Munk, 34, er fæster af gård i Diernisse
 • Niels Pedersen, 25 år fæster gården efter faderen
 • Peder Pedersen, 22 år
 • Anders Pedersen, 20 år
 • Maren Pedersdatter, 32 år er hjemme
 • Kirsten Pedersdatter, 30 år oo Peder Krog, helgårdsmand i Diernisse
 • Anne Pedersdatter, er hjemme
 • værge for de umyndige Peder Hansen Mosegaard, gårdmand i Diernisse
 • Hans Madsen, gdm., V. Skerninge, I-100, 21.05.1749
 • oo Anna Marcusd., bror Peder Marcussen, V. Skerninge
 • Mads Hansen, 14 år
 • Peder Hansen, 6 år
 • Anna Hansd., 12 år
 • Maren Hansd., 9 år
 • Børnenes værge: farbror Jørgen Madsen, V-. Skerninge
 • enken oo3: Mads Povelsen, tjenestekarl i gården
 • Hans Pedersen, fæstegårdmand i Falsled, I-104, 06.08.1748
 • oo Karen Pedersdatter, lavværge broderen Niels Pedersen Bruun, gårdmand i Millinge
 • Peder Hansen, 22 år
 • Søren Hansen, 20 år
 • Jørgen Hansen, 16 år
 • Rasmus Hansen, 7 år
 • Anne Hansdatter, 15 år
 • Karen Hansdatter, 13 år
 • Karen Hansdatter, 10 år
 • værge den afdødes søstermand Jens Jørgensen, gårdmand i Millinge
 • Ungkarl Hans Hansen, 42 år, i Diernisse, I-121, 04.08.1749
 • boede hos broderen Anders Hansen skrædder
 • broderen Mads Hansen i Diernisse er død
 • Jens Madsen, 5 år
 • Hans Madsen, 2 år
 • Mads Madsen, 1/4 år
 • Anna Madsdatter, 7 år
 • børnenes moder Karen Lausdatter med værge degnen Jens Ridder i Diernisse
 • værge deres mosters mand Jeppe Nielsen skytte på Holstenshus, bor i Diernisse
 • Mads Hansen, huusmand, i Diernisse, I-125, 09.05.1749
 • oo Karen Laursdatter, lavværge degnen mons. Jens Ridder, Diernisse
 • Jens Madsen, 5 år
 • Hans Madsen, 2 år
 • Mads Madsen, blev født efter registrerringen
 • Anna Madsdatter, 7 år
 • børnenes værge farbroderen Anders Hansen skrædder, Diernisse
 • Jens Pedersen Fåborg, hmd., V. Skerninge, I-130, 17.02.1750
 • oo 1
 • Peder Jensen, hattemager og borger i Svendborg
 • Jørgen Jensen, bor i Espe
 • Hans Jensen, hattemager og borger i Rudkøbing
 • Marie Jensd., tjener i København
 • oo 2 Else Hansdatter: lavværge Hans Jensen, V. Skerninge
 • Hans Jensen, 11 år, er i Svendborg
 • Kirstine Jensd., 17 år, tjener i gården
 • Jørgen Hansen, ungkarl i Diernisse, I-134, 04.08.1749
 • hans moder Maren Ibsdatter, holdt hus for ham
 • en broder Rasmus Hansen, gårdmand i Fairup på Holstenshus gods
 • en broder Peder Hansen, gårdmand i Katterød
 • en broder Hans Hansen, 37 år
 • en søster Maren Hansdatter oo Peder Jegger husmand i Diernisse
 • Niels Hansen, på Bjørnø, I-190, 15.06.1750
 • oo Else Hansdatter
 • Laurs Nielsen, 29 år har stedet i fæste
 • Maren Nielsdatter oo borger og feldbereder Peder Jørgensen i Fåborg
 • Marie Hansdatter, Vester Åby, I-144, 03.07.1751
 • oo Jacob Hansen smed (skifte 31.12.1759)
 • Hans Jacobsen, 16 år
 • Jens Jacobsen, 15 år
 • Maren Jacobsdatter, 13 år
 • Andreas Jacobsen, 9 år
 • Karen Jacobsdatter, 7 år
 • børnenes værge velfornemme sign. Anders Pilegaard, V. Åby
 • Karen Jensdatter, som ved tamperretsdom blev skilt fra sin mand Christen Hansen Møller fra Holsten. I-148, 03.03.1751
 • Niels Jørgensen, fæstegårdmand på Lyø, I-152, 04.08.1751
 • oo Karen Christensdatter, lavværge gårdmand Michel Hansen, Lyø
 • Karl? Nielsen, 10 år
 • Laurs Jørgensen, 7 år
 • Jørgen Jørgensen, 2 år
 • Anna Jørgensdatter, 13 år
 • Mette Jørgensdatter, 5 år
 • børnenes værger deres kødelige farbrødre Hans Jørgensen, gårdmand på Bjørnø og Rasmus Jørgensen, gårdmand på Lyø
 • Den afdødes ældste stedsøn Mads Knudsen fæster gården
 • Mads Hansen, skrædder, Lyø, I-154, 22.12.1751
 • oo Voldborg Jørgensdatter, lavværge gårdmand Michel Hansen på Lyø
 • Birgitte Maria Madsdatter
 • datterens værge var faderens søskendebarn gårdmand Mads Rasmussen på Lyø
 • Johanne Hansdatter, Diernisse, I-156, 09.01.1752
 • oo Rasmus Knudsen, gårdmand
 • Rasmus Rasmussen, 19 år
 • Anders Rasmussen, 14 år
 • Knud Rasmussen, 12 år
 • Hans Rasmussen, 9 år
 • Karen Rasmusdatter, 17 år
 • Cille Rasmusdatter, 5 år
 • værge børnenes mosters mand Hans Hansen Munck af Katterød
 • Maren Christophersdatter, Katterød, I-1158, 06.03.1752
 • oo Mogens Madsen
 • Lars Mogensen
 • Christopher Mogensen
 • Mads Mogensen
 • Hans Mogensen
 • Søren Mogensen
 • Claus Rasmussen, gårdmand i Katterød, I-159, 27.09.1752
 • oo enken
 • Niels Clausen
 • Rasmus Clausen
 • Christen Clausen
 • Lars Clausen
 • Hans Clausen
 • Mette Clausdatter
 • Den ældste søn Rasmus overtager fæstet, der er på nuværende intet at arve.
 • Anne Christophersdatter, Katterød, I-160, 02.04.1754
 • oo Hans Billesen
 • Anders Hansen
 • Søren Hansen
 • Christopher Hansen
 • Johanne Hansdatter
 • Maren Hansdatter
 • børnenes værge Christopher Mickelsen i Diernisse
 • Anne Nielsdatter, Diernisse, I-161, 07.08.1754 (far Niels Hansen Munkebroe)
 • oo Hans Munk
 • Peder Hansen, 5½ år
 • Anne Hansdatter
 • Gunnar ?Larsen, gårdmand i Diernisse, I-163, 09.04.1754
 • oo Kirsten Larsdatter
 • Lars Gundersen
 • Niels Gundersen
 • Jens Gundersen
 • Karen Gundersdatter
 • Kirsten Gundersdatter
 • værge Lars Torpegaard i Diernisse
 • Agnete ?Christensen, Vester Åby, I-164, 06.03.1753
 • oo Rasmus Jensen smed
 • Hans Rasmussen, 10 år
 • Niels Christensen, Bjørnø, I-165, 07.02.1754
 • oo enken
 • Christen Nielsen, 27 år
 • Inger Nielsdatter, 23 år er oo
 • Susanne Nielsdatter, 22 år er oo
 • Rasmus Jørgensen, Lyø, I-166, 07.01.1754
 • oo Kirsten Michelsdatter
 • Jørgen Rasmussen
 • Michel Rasmussen
 • Lars Rasmussen
 • Søren (evt. Svend) Rasmussen
 • Thomas Larsen, Lyø, I-167, 09.04.1754
 • oo Apelone (Marie) Michelsdatter
 • Mickel Thomasen, 20år
 • Lars Thomasen, 17 år
 • Hans Thomasen, 12 år
 • Johanne Thomasdatter, 24 år
 • MaleneThomasdatter, 23år
 • Anne Thomasdatter, 14 år
 • Karen Thomasdatter, 8 år
 • Mads Povelsen, gdm., V. Skerninge, I-168, 09.10.1755
 • oo Anna Marcusdatter
 • (Hans Madsen)
 • (Marqvar Madsen)
 • værge børnenes farbroder
 • enken oo 4: Jens Gundersen: se skifte 22.04.1763
 • Mette Larsdatter, Bjørnemosegård, I-170, 19.05.1753
 • oo Hans Jacobsen
 • svigersønnen Niels Møller
 • Maren Pedersdatter,Vester Åby, I-170, 02.09.1755
 • oo Mads Christensen
 • arvinger er hendes forældre Peder Nielsen fra Millinge
 • Christopher Madsen, (Vester Skerninge), I-171, 24.11.1755
 • oo Maren Nielsdatter, lavværge Lars Nielsen, her afbyen
 • Mads Christophersen, 27 år
 • Niels Christophersen, 17 år
 • Lars Christophersen, 11år
 • Frands Christophersen, 7 år
 • Karen Christophersdatter, 24 år
 • Anne Christophersdatter, 20 år
 • Bodild Christophersdatter, 15 år
 • børnenes værge deres farbroder Jørgen Madsen
 • Mette Henrichsdatter, (Vester Åby), I-177, 28.09.1755
 • oo Frederik Christensen
 • arvinger er hendes forældre Christen Eilersen fra Frørup på Søby gods, hun er hans
 • værgedatter
 • Hans ?Hansen, gårdfæster på Lyø, I-178, 16.10.1756
 • oo enken trolovet med Rasmus Christensen
 • Lars Hansen, 7 år
 • Hans Jensens hustru i Pejrup, I-179, 02.11.1757
 • en søn Rasmus Christensen, 35 år
 • en søn Hans Christensen, 25 år, det vides ikke hvor han er
 • Anna Margrethe Frandsdatter, Vester Åby, I-179, 01.03.1757
 • oo indsidder Hans Nielsen
 • Frands Hansen, 12år
 • Kirstine Hansen, 17 år
 • Else Catarine Hansdatter, 9 år
 • Anne Hansdatter, 6 år
 • formynder Rasmus Nielsen Kyn, da ingen nærmere var
 • Anna Marzelisdatter, Diernisse, I-181, 22.08.1757
 • oo Niels Hansen, murmester
 • Hans Nielsen, 2 år
 • Anna Nielsdatter, 3 år
 • Jørgen Greves hustru i Vester Åby, I-182, 09.02.1758
 • Hans Rasmussen på sin kones vegne som var søster til afdøde og på konens broders vegne
 • Hans Larsen i Søren Rasmussens gård på Bjørnø, I-183, 01.04.1758
 • en helsøster Mette Larsdatter oo husmand Niels Jørgensen i Giærup
 • en broder Christen Larsen, husmand på Bjørnø
 • en broder Anders Larsen på Bjørnø er død
 • Lars Andersen
 • Hans Andersen
 • Rasmus Andersen
 • Karen Andersdatter
 • en helbroder Jørgen Larsen i Fåborg
 • Peder Hansen, Katterød, I-184, 04.07.1758
 • oo Johanne Christophersdatter
 • Niels Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Lars Pedersen
 • Rasmus Pedersen
 • Søren Pedersen
 • Karen Pedersdatter
 • Hans Jacobsen, gårdmand i Katterød, I-185, 02.11.1758
 • oo Kirsten Rasmusdatter
 • hans broder Peder Jacobsen fra Espe på Fjellebroe gods, som giver arven til sine børn:
 • sønnen Rasmus Pedersen og
 • datteren Catrina Pedersdatter
 • Karen Gundersdatter, V. Skerninge, I-186, 22.11.1758
 • oo Johan Madsen (?Marcusen) smed
 • Kirsten Johansd., 3½ år
 • Bodil Andersdatter, Vester Skerninge, I-187, 22.11.1758
 • oo Mads Kiergaard, gårdmand
 • Anders Madsen, 1 år
 • formyndere Anders Rasmussen og Jens Nielsen
 • Dorte Andersdatter, Vester Skerninge, I-188, 02.04.1759
 • oo Mads Jørgensen
 • Karen Madsd., 2 år
 • Barnets værge: Anders Larsen, Heldager
 • Rasmus Holms afdøde hustru i Vester Åby, I-190, 27.04.1759
 • arvingerne er hendes søskende:
 • helbroder Rasmus Pedersen i Nyboe
 • helbroder Hans Pedersen Holm i Vester Åby
 • en helsøster bor i Jylland og skal være død: Dorthe Pedersdatter
 • halvsøster i Fåborg Johanne Holm skal være død
 • halvsøster Susanne Pedersdatter
 • Ved forretningen var deres mænd Povel Povelsen og Peder Nielsen, begge i V. Åby
 • Søren Pedersen, ungkarl på Lyø, hos Peder Pedersen, I-192, 07.03.1755
 • en helbroder Peder Pedersen, Lyø
 • Rasmus Pedersen i Svanninge
 • en søster Valborg Pedersdatter
 • en søster Maren Pedersdatter
 • Formynder Hans Larsen, Lyø
 • Volborre Jørgensdatter, Lyø, I-192, 20.12.1755
 • oo Lars Hansen, husmand på Lyø
 • hendes datter Maria Madsdatter, 16 år
 • Formyndere Jens Pedersen og Mads Rasmussen begge af Lyø
 • Maren Jacobsdatter, Lyø, I-194, 10.01.1756
 • oo Mads Madsen
 • en datter Ellen Knudsdatter oo Peder Knudsen
 • Laurs Hansen, Lyø, I-194, 07.04.1756
 • hos stedsønnen Jens Pedersen, gårdmand
 • Arvinger var hans broder Hans Hansens børn
 • Mette Hansdatter oo Anders Andersen
 • en søsterdatter Anna Cathrine, for hende var til stede Christen Mortensen
 • en søsterdatter Gertrud Mortensdatter og hendes broder Hans Mortensen
 • Rasmus Hansen på Lyø hosChristen Mortensen, I-195, 16.04.1757
 • hans arvinger var
 • Christen Mortensens hustru Anna Cathrine Pedersdatter
 • og broders børn Anna Hansdatter, for hvem mødte hendes mand Jacob Hansen
 • og Mette Hansdatter oo Anders Andersen
 • og en søn Hans Hansen er død, hans børn Lars Hansen 26 år og Hans Hansen 24 år
 • og en broder hans efterladte sønner Lars Hansen 30 år og Hans Hansen 28 år
 • og en søster Gertrud Mortensdatter
 • Anders Pedersen, ungkarl på Lyø hos stedfaderen Peder Pedersen, I-196, 04.01.1758
 • hans moder Mette Marie Andersdatter og hans søskende
 • en helbroder Pedersen
 • en halvbroder Lars Rasmussen
 • en do Peder Rasmussen
 • en do Rasmus Pedersen
 • en helsøster Anne Marie Pedersdatter, formynder Hans Pedersen af Lyø
 • Hans Hansen, gårdmand på Lyø, I-197, 16.08.1755
 • en søn Hans Hansen er død,
 • Lars Hansen, 28 år
 • Hans Hansen, 24 år
 • en datter Anne Hansdatter oo Jacob Hansen
 • en stedsøn Peder Jensen i Falsled
 • og Else Hansdatter, er død
 • Lars Hansen, 27 år
 • Hans Hansen, 25 år
 • og Mette Hansdatter oo Anders Andersen
 • Hans Nielsen på Lyø hos Hans Pedersen, I-198, 07.01.1756
 • arvinger er hans moders søsterbørn:
 • Peder Larsen+
 • Hans Pedersen
 • Annemarie Pedersdatter
 • Inger Pedersdatter
 • Knud Larsen+
 • Hans Knudsen
 • Lars Knudsen
 • Ane Knudsdatter
 • Malene Knudsdatter
 • Thomas Larsen+
 • Mickel Tommesen
 • Lars Tommesen
 • Hans Tommesen
 • Johanne Thomasdatter
 • Malene Thomasdatter
 • Anne Thomasdatter
 • Hans Larsen+
 • Lars Hansen
 • fortsættes
 • den afdødes faderes søsterdatter fortsat
 • Annette Andersdatter
 • hans moders søsterdatter
 • Johanne Laursdatter
 • Christian Poulsen møller i Kalleko Mølle, I-199, 20.04.1759
 • oo Mette Jørgensdatter
 • Elias Christiansen, 13 år
 • Dorthe Christiansdatter, 16 år
 • børnenes værge var deres halvbroder Jørgen Eliasen Møller i Diernisse
 • Rasmus Nielsen, Vester Åby, I-204, 25.09.1759
 • oo Maren Andersdatter
 • Anders Rasmussen, 36 år
 • Karen Rasmusdatter, 44 år oo Hans Nielsen i Vester Åby på Holstenshus gods
 • Margrethe Rasmusdatter, 34 år oo Niels Marqvardsen i Hundstrup
 • Anna Rasmusdatter, 30 år oo Peder Bertelsen i Vester Åby
 • Maren Rasmusdatter, 27 år oo Peder Hansen ibid
 • Søren Michelsen, gårdmand, V. Åby, I-204, 29.05.1759
 • oo Kirsten Hansdatter
 • Rasmus Sørensen, 22 år
 • Hans Sørensen, 16 år
 • Christopher Sørensen, 5 år
 • Mads Sørensen, 1½ år
 • (Maren Sørensdatter) ældste datter oo Peder Hansen Holm, V.Åby
 • Johanne Sørensdatter, 20 år
 • Ingeborg Sørensdatter, 8 år
 • Anna Sørensdatter, 7 år
 • Formynder for børnene: Hans Michelsen, Christopher Michelsen, begge Diernisse
 • Enkens trolovede fæstemand Mogens Nielsen
 • Karen Rasmusdatter, Bjørnø, I-206, 16.09.1759
 • oo 1 Rasmus
 • Søren Rasmussen, 37 år
 • Hans Rasmussen, 34 år
 • oo 2 gårdmand Svend Rasmussen
 • Rasmus Svendsen, 28 år
 • Peder Svendsen, 24 år
 • Inger Svendsdatter, 26 år oo Anders Povelsen
 • Jens Hansen i et hus ved Svanninge, I-208, 18.08.1759
 • oo Karen Larsdatter, lavværge Hans Larsen af Kalleko
 • helbrødre Hans Hansen af Højrup og
 • Rasmus Hansen af Haarup
 • 1 helsøster Anne Hansdatter
 • 1 halvsøster Anne Larsdatter
 • Peder Jørgensen, Katterød, I-211, 16.01.1758
 • oo Mette Rasmusdatter
 • en halvbroder Jens Pedersen
 • en helsøster Volborre Jørgensdatter, er død
 • Birthe Marie Madsdatter, formynder Jens Pedersen
 • en helsøster Karen Jørgensdatter oo Peder Hansen
 • en halvsøster Karen Pedersdatter oo Hans Michelsen
 • Peder Olesen, Millinge, I-212, 14.02.1760
 • oo Karen Nielsdatter, lavværge Lars Nielsen, Svanninge
 • hans søster Maren Olesdatter, lavværge Jørgen Madsen, Vester Skerninge
 • hans gamle fader Ole Jørgensen i Fagstrup var formedelst svaghed ikke til stede
 • Jacob Hansen, smed i Vester Åby, I-217, 31.12.1759
 • oo Karen Jensdatter
 • Hans Jacobsen
 • Finn? Jacobsen
 • Andreas Jacobsen
 • Karen Jacobsdatter, 16 år
 • værge morbroder Hans ?Eegeboe
 • Maren Larsdatter, Katterød, I-221, 31.03.1761
 • oo gårdmand Peder Ravn
 • hendes brødre:
 • mons. sn. Jens Larsen Krag, borger i Fåborg
 • Anders Larsen i Aastrup, tjener til Nakkebølle
 • Peder Rasmussen Ravn, gårdmand i Katterød, I-233, 07.07.1762
 • oo Maria Andreasdatter, lavværge Hans Bildsen i Katterød
 • hans søskende:
 • Ole Rasmussen Ravn, gårdmand i Katterød
 • Niels Rasmussen i Vester Skerninge
 • Anne Rasmusdatter til huse i Vester Skerninge
 • Methe Rasmusdatter i Vester Skerninge hos gårdmand Rasmus Pedersen, Ørbæk Lunde
 • Margrethe Rasmusdatter oo Rasmus Christensen i Haastrup på Nakkebølle gods
 • Hans Nielsen, Vester Åby, I-241, 19.03.1763
 • oo Karen Rasmusdatter, lavværge hendes broder Anders Rasmussen
 • Anna Margrethe Hansdatter oo Michel smed i Vester Åby
 • Anna Hansdatter, 20 år
 • Maren Hansdatter, 18 år
 • Mogens Hansen, 14 år
 • Karen Hansdatter, 11 år
 • Johanne Hansdatter, 9 år
 • børnenes lavværge Michel Jensen smed
 • Den nye fæster Anders Pedersen Munch giver enken aftægt og gifter sig med Anna Hansdatter
 • Rasmus Mortensen, gdm., V. Skerninge, I-245, 26.03.1763
 • hans broder er Morten Mortensen, V. Skerninge
 • oo Maren Larsdatter
 • Morten Rasmussen, 12 år
 • Apellone Rasmusd., 10 år
 • Karen Rasmusd., 7 år
 • Marie Rasmusd., 4 år
 • Børnenes værge: morbror Lars Henriksen, Ø. Skerninge
 • Ny fæster Erich Madsen oo enken.
 • Mette Jørgensdatter i Kalleko Mølle, I-249, 03.01.1763
 • hendes efterladte børn
 • Jørgen Eliasen, skrædder i Diernisse
 • Elias Christiansen, 17 år
 • Maren Eliasdatter, værge sn. Andreas Brönnick i Fåborg
 • Dorothea Christiansdatter oo møller Hans Thorsen i Kalleko mølle
 • Jørgen Andersen, ungkarl (?Diernisse), I-251, 10.12.1762
 • hans moder Karen Pedersdatter på Langesøes gods
 • Jens Gundersen, gdm., V. Skerninge, I-256, 22.04.1763
 • oo Anne Marcusd., værge Mads Hansen
 • Der er ingen børn, hans moder arver: Birthe Møllers i V. Åby
 • Hans søster Annegret Gundersd. oo Henrich Christophersen, Grønderup.
 • Enken afstår herefter gården og får aftægt, hendes værge er Erich Madsen.
 • Ny fæster er Niels Jensen Kudsk.
 • Enkens børn:
 • oo Hans Madsen + 1749
 • Mads Hansen
 • Peder Hansen (+1767)
 • Anna Hansd.
 • Maren Hansd.
 • oo Mads Povelsen + 1753
 • Hans Madsen
 • Marqver Madsen
 • Lars Andersen, møller i Haarby Mølle, I-264, 09.06.1763
 • oo Maren Fredericksdatter, værge Johan Snedevin i Sandholt Mølle
 • Karen Larsdatter, 14 år
 • Kirsten Larsdatter, 12 år
 • Maren Larsdatter, 8 år
 • Anna Chatrine Larsdatter, 6 år
 • Margrethe Larsdatter, 4 år
 • børnenes formynder Søren Hansen Balle af Haarby
 • Enkens tilkommende mand Niels Christensen
 • Mette Rasmusdatter, Diernisse, I-275, 28.06.1763
 • hendes 2 søstre er arvinger
 • Kirsten Rasmusdatter til huse hos Peder tærsker i Katterød
 • Maren Rasmusdatter i Hæsinge hospital
 • og 2 brødre
 • Christen Rasmussen, er død
 • Søren Christensen i Øster Hæsinge
 • Margrethe Christensdatter
 • Maren Christensdatter
 • Ellen Christensdatter
 • Hans Rasmussen, er død
 • Peder Hansen
 • Rasmus Hansen
 • Kirsten Hansdatter
 • Johanne Hansdatter
 • Karen Hansdatter
 • Maren Hansdatter
 • og 2 halvsøskende
 • Hans Rasmussen er død
 • Maren Hansdatter oo Niels Larsen i Diernisse
 • Kirsten Hansdatter oo Peder Nielsen Piil
 • Anna er død
 • Anders Pedersen (Steen) fra V. Åby
 • Morten Pedersen på Nakkebølle gods
 • Maren Pedersdatter, Diernisse, I-279, 28.06.1763
 • oo Christen Clausen murmester
 • Adamine Benedikte Christensdatter, 9 år
 • Karen Christensdatter, 6år
 • Peder Christensen, 3 år
 • Claus Christensen, 21 uger
 • værge børnenes farbroder Rasmus Clausen, gårdmand i Katterød
 • Peder Hansen, husmand iVester Åby, I-282, 23.03.1764
 • oo Maria Christensdatter, lavværge Mads Christensen ibid
 • Karen Pedersdatter, 7½ år
 • Christence Christensdatter, 3½ år
 • værge farbroderen Niels Hansen ibid
 • Mogens Madsen, gårdmand i Katterød, I-284, 03.09.1763
 • oo Margrethe Hansdatter, værge hendes broder Niels Hansen Graa, gårdmand i Katterød
 • hans børn af forrige ægteskab:
 • Lars Mogensen, 29 år
 • Mads Mogensen 20 år
 • Hans Mogensen, 15 år
 • Søren Mogensen, 10 år
 • Børnenes formynder Hans Bildsen, gårdmand i Katterød og broderen Lars Mogensen
 • Lars Mogensen fæster gården
 • Peder Andersen Ravn, gårdmand i Diernisse, I-290, 08.09.1764
 • oo Johanne Andersdatter, værge Hans Christophersen, Diernisse
 • Anders Pedersen,21 år
 • Søren Pedersen, 16 år
 • Johanne Pedersdatter, 13 år
 • Cidsel Maria Pedersdatter, 10 år
 • Ingeborg Pedersdatter, 7 år
 • Maren Pedersdatter, 3½ år
 • værge deres farbroder gårdmand Hans Bildsen af Katterød
 • Jeppe Nielsen, skiøtte i Diernisse, I-299, 29.09.1764
 • oo Johanne Larsdatter, lavværge Lars Gundersen, gårdmand iDiernisse
 • Anne Marie Jeppesdatter, 15 år
 • Aldfred Jeppesdatter, 12år
 • Niels Jeppesen, 8 år
 • Anne Dorthea Jeppesdatter, 2½ år
 • børnenes værge Hans Nielsen, som er indsat værge
 • Maren Pedersdatter, Bjørnøe, I-305, 07.01.1763
 • oo Hans Pedersen huusmand
 • Peder Hansen, 5 år
 • Johan Jensen, indsidder i Katterød, I-306, 30.01.1765
 • oo Anne Rasmusdatter, lavværge Rasmus Clausen, gårdmand i Katterød
 • Rasmus Johansen, 24 år
 • Jens Johansen, 4 år
 • Maren Johansdatter, 27 år
 • Karen Johansdatter, 20 år
 • Catrine Johansdatter, 7 år
 • børnenes værge deres morbroder Rasmus Pedersen, husmand i Katterød
 • Hans Larsen, husmand i Pibstorn, I-307, 30.01.1765
 • oo Elisabeth Giertsdatter, lavværge hendes tilkommende mand Hans Hansen i Fiskerup
 • Anna Hansdatter, 5 år
 • Anne Marie Hansdatter, 2 år
 • børnenes værge husmand Hans Jørgensen i Pibstorn
 • Karen Andersdatter, Katterød, I-308, 30.01.1765
 • oo Christen Mosegaard, gårdmand
 • Hans Christensen, 21 år
 • Maren Christensdatter, 23 år
 • Anna Christensdatter, 19 år
 • Mette Kirstine Christensdatter, 12 år
 • Karen Christensdatter, 8 år
 • Inger Cathrine Christensdatter, 4 år
 • da der ingen født værge var for børnene mødte Hans Bildsen, gårdmand i Katterød
 • Niels Pedersen Kudsk, indsidder i Vester Åby, I-310, 09.12.1765
 • boede i Lars Pedersens hus
 • oo Anna Madsdatter, lavværge Lars Pedersen
 • Peder Nielsen, 28 år
 • Carel Nielsen, 22 år
 • Mads Nielsen, 17år
 • indsat værge Kay Andersen tømmermand i Vester Åby
 • Maren Hansdatter, Katterød, I-316, 25.09.1766
 • oo Niels Mortensen, gårdmand
 • konens forældre Hans Hansen Munch i Katterød
 • Rasmus Madsen, husmand i Høje, I-319, 03.12.1766
 • oo Maria Michelsdatter, værge Jens Larsen, Høje
 • Hans Rasmussen, 10 år
 • Anna Dorthea Rasmusdatter, 6 år
 • børnenes lavværge Niels Madsen i Dongs Højrup
 • enken havde en datter i sit 1ste ægteskab med Henrich Knudsen: Karen Henrichsdatter
 • Mette Hansdatter, Lyø, I-322, 24.01.1767
 • oo Anders Andersen, gårdmand
 • hendes børn
 • Malene Knudsdatter oo Rasmus Christensen, Lyø
 • Anna Knudsdatter oo Michel Jensen
 • Hans Knudsen, husmand
 • Lars Knudsen, 23 år
 • den umyndiges værge Rasmus Nielsen, gårdmand
 • Erich Madsen, Katterød, I-325, 06.09.1766
 • oo Anna Hansdatter, lavværge broderen Hans Hansen Munch
 • Maren Erichsdatter, 1½år
 • værge for barnet mødte Hans Bidlsen, Katterød, da den afdødes fader Mads Erichsen for-
 • medelst svaghed ikke kunne være til stede og den afdødes broder mons. Hans Madsen ej
 • var nærværende. 04.10.1766 var værgen mons. Hans Madsen Hvid hjemkommet fra Norge
 • Hans Rasmussen, Diernisse, I-332, 22.12.1766
 • hans efterladte fæstemø med lavværge Peder Holgersen
 • og hans moder Karen Hansdatter i Peirup samt den afdødes brødre
 • Mads Rasmussen
 • Niels Rasmussen
 • Jens Rasmussen er alle i Diernisse
 • Anna Rasmusdatter oo Anders Hansen i Diernisse
 • Johanne Rasmusdatter oo Hans Larsen, husmand i Pejrup
 • Karen Pedersdatter på Bjørnø, I-336, 07.01.1765
 • oo Hans Pedersen, husmand
 • Peder Hansen, 5 år
 • Anna Christiansdatter, Vester Åby, I-336, 14.01.1765
 • oo Kay Andersen
 • Anders Kaysen, 14 år
 • Peder Kaysen, 7 år
 • Lars Kaysen, 2 år
 • børnenes værge deres morbroder sn. Morten Christiansen, Langesøe
 • Rasmus Clausen, gårdmand i Katterød, I-338, 09.01.1767
 • oo Karen Rasmusdatter, værge broderen Rasmus Pedersen, tømmermand i Katterød
 • Claus Rasmussen, 12½ år
 • Niels Rasmussen, 7½ år
 • lavværge deres farbroder Lars Clausen, gårdmand i Vester Skerninge
 • enken bliver trolovet med Povel Hansen fra Bjørnø, som bliver ny fæster
 • ungkarl Peder Hansen, Vester Skerninge, I-342, 29.03.1767
 • Han tjente i Mads Jørgensens gård.
 • Arvinger er hans moder Anne Marcusd. og hans søskende.
 • Karen Pedersd., V. Skerninge. I-344, 07.04.1767
 • oo Mads Jørgensen, gdm.
 • Elisabeth Madsd., 6 år
 • Jørgen Madsen, 3 år
 • Peder Madsen, ½ år
 • Født værge: Rasmus Pedersen, V. Skerninge på Løjtveds gård
 • Hans Knudsen, husmand på Lyø, I-347, 10.07.1767
 • oo Karen Clausdatter,, lavværge hendes broder Rasmus Clausen
 • Mette Marie Hansdatter, 2 år, værge farbroderen Lars Knudsen
 • Peder Pedersen, gårdmand i Diernisse, I-349, 19.09.1766
 • oo Kirsten Gundersdatter, lavværge broderen Lars Gundersen
 • Johan Pedersen, 4 år, værge farfader Peder Madsen, gårdmand i Diernisse
 • Karen Pedersdatter, er 3 uger 28.03.1767
 • Maren Larsdatter, Pejrup, I-351, 10.08.1767
 • oo Lars Pedersen, gårdmand
 • Peder Larsen, 11 år
 • Rasmus Larsen, 6½ år
 • Hans Larsen, 3½ år
 • Lars Larsen 1½ år
 • Anna Larsdatter, 9 år
 • børnenes værge Lars Torpegaard, Diernisse
 • Peder Rasmussen, gårdmand i Katterød, I-353, 14.09.1767
 • oo Anna Pedersdatter, lavværgehendes broder gårdmand Rasmus Pedersen, Østerby
 • Maren Pedersdatter, 8 år
 • Maria Pedersdatter, 7 år
 • Karen Pedersdatter, 4 år
 • Rasmus Pedersen, 3/4 år
 • børnenes værge deres farbroder Niels Rasmussen gårdmand i Østerby
 • Enkens tilkommende mand er Anders Pedersen
 • Peder Madsen, gårdmand i Diernisse, I-357, 11.12.1767
 • oo Margrethe Johansdatter, værge Lars Pedersen, Pejrup
 • en søn er død (Peder Pedersen)
 • Johan Pedersen, 3 år
 • Anna Kirstine Pedersdattter oo Jørgen Nørregaard, Diernisse
 • enkens stedsøn gårdmand Lars Pedersen i Pejrup
 • Ny fæster er Rasmus Rasmussen
 • Michel Hansen, gårdmand på Lyø, I-362, 14.06.1767
 • oo Kirsten Andersdatter
 • mandens arvinger er
 • Claus Rasmussen
 • Hans Pedersen
 • Jens Pedersen
 • Michel Andersen
 • Anne Christensdatter oo Niels Rasmussen
 • Anders Pedersen
 • Mads Knudsen
 • Anne oo MadsRasmussen
 • Maren Larsdatter oo Lars Jespersen
 • Karen Jørgensdatter
 • Peder Andersen ungkarl
 • AnneMarie,sl. Peder Hansens enke
 • Birte Marie
 • Enken gifter sig igen med Rasmus Nielsen
 • Jørgen Jørgensen, husmand i Saugmøllehuset, I-366, 20.07.1767
 • oo Karen Andreasdatter, lavværge Hans Bildsen, gårdmand i Katterød
 • Maren Jørgensdatter, 6 år
 • Anne Dorothea Jørgensdatter, 2 år
 • Mette Cathrine Jørgensdatter, 7 uger 26.02.1768
 • værge farbroderen Jørgen Jørgensen, bødker i Diernisse
 • Peder Pedersen, gårdmand i Katterød, I-372, 12.02.1768
 • oo Johanne Christophersdatter, lavværge Lars Mogensen
 • Karen Pedersdatter, havde Peder Lind til sig taget
 • født værge Hans Bildsen i Diernisse
 • Appelone Maria Michelsdatter på Lyø, I-374, 26.01.1768
 • oo gårdmand Rasmus Nielsen
 • den afdødes børn:
 • Michel Tønnesen, 32 år
 • Lars Tønnesen, 26 år
 • Hans Tønnesen, 24 år
 • Johanne Tønnesdatter oo Niels Hansen murmester i Diernisse
 • MaleneTønnesdatter oo Mads Knudsen på Lyø
 • Anne Tønnesdatter, 25 år
 • Peder Clausen, ungkarl på Lyø, I-378, 13.02.1769
 • hans fader Claus Rasmussen
 • en halvbroder gårdmand Rasmus Clausen
 • Hans Hansen Munch, gårdmand i Katterød, I-379, 10.01.1769
 • oo Maren Hansdatter, lavværge Niels Mortensen i Katterød
 • Hans Hansen Munch, gårdmand i Katterød
 • Anne Hansdatter værge Mads Erichsen, Katterød
 • datteren overtager gården sammen med sin tilkommende mand (?Mads Erichsen)
 • Mathias Pedersen på Holstenshus, I-384, 14.08.1768, genoptaget I-433, 13.04.1771
 • arvinger er broderbørnene efter broderen Knud Pedersen bødker i Nellemosehus
 • hans enke Kirstine Nielsdatter
 • Anna Margrethe Knudsdatter, 20 år
 • Peder Knudsen, 19år
 • Karen Knudsdatter, 17 år
 • Niels Knudsen, 16 år
 • Anders Knudsen, 15 år
 • Rasmus Knudsen, 13 år
 • Maren Knudsdatter, 11år
 • Maren Pedersdatter er død, var gift med Christen Michelsen, ved Dallund, hendes børn
 • Michel Christensen
 • Margrethe Christensdatter,
 • Anne Marcusdatter, Vester Skerninge, I-387, 03.07.1769
 • oo Lars Clausen
 • Ingen børn, hendes fader Marcus Olsen til huse hos Jørgen Knudsen
 • Rasmus Rasmussen, hmd., V. Skerninge, I-388, 03.07.1769
 • oo Anne Hansd., søsters mand Rasmus Pedersen, V. Skerninge
 • Jørgen Rasmussen, 8 år
 • Maren Rasmusd., 3 år
 • Tilsynsværge Niels Jensen Kudsk
 • Enkens broder Marqver Madsen tjener i V. Åby
 • Sophie Pedersdatter, Diernisse, I-390, 19.10.1769
 • oo gårdmand Henrich Rasmussen
 • hendes forældre Peder Holgersen og hustru
 • Anders Pedersen Munch i Vester Åby, I-391, 07.06.1769
 • oo Anne Hansdatter, værge hendes morbroder Anders Rasmussen, gårdmand i V. Åby
 • Hans Andersen, 7 år
 • Anne Andersdatter, 5 år
 • Anne Marie Andersdatter,2 år
 • børnenes værge deres farbroder Hans Munch i Diernisse
 • Niels Christensen i Haarby Mølle, I-393, 16.11.1769
 • oo Maren Frederichsdatter, antaget værge gårdmand Rasmus Rasmussen, Haarby
 • Christen Nielsen, 5 år
 • Birte Nielsdatter, 2 år
 • formynder selvejergårdmand Lars Rasmussen i Haarby, antaget af skifteretten
 • Johanne Henrichsdatter, Kallekoe, I-402, 27.01.1770
 • oo Diderich smed
 • den afdødes halvsøster Anne Andersdatter oo gårdmand Hans Pedersen Møller i Millinge
 • Maren Hansdatter, V. Skerninge, I-404, 24.02.1770
 • oo Rasmus Jørgensen
 • Jørgen Rasmussen, 10 år
 • Inger Rasmusd., 5 år
 • Værge: morbror Hans Hansen, Staa(ge)rup på Egeskov gods
 • Karen Rasmusdatter, Katterød, I-405, 23.04.1770
 • oo gårdmand Povl Hansen
 • enkens børn med hendes forrige mand Rasmus Clausen
 • Claus Rasmussen, 16 år
 • Niels Rasmussen, 11 år
 • værge deres farbroder Lars Clausen af Vester Skerninge
 • Kirsten Michelsdatter, Katterød, I-406, 13.07.1767
 • oo gårdmand Niels Hansen Graa
 • Hans Nielsen, 16 år
 • og mandens stedsøn
 • Jørgen Michelsen, 26 år
 • værge morbroderen gårdmand Hans Michelsen af Katterød
 • Hans Nielsen Brendeskov,ungkarl i Vester Skerninge, I-407, 26.07.1770
 • til huse hos Mads Kiergaard
 • en søster Maren Nielsdatter til huse hos sønnen Mads Kiergaard
 • 2 brodersønner
 • Niels Frandsen, gårdmand i Vester Skerninge
 • Jørgen Frandsen, smed i Kværndrup
 • 1 brodersøn
 • Rasmus Pedersen, gårdmand i V. Skr. på Løjtved gods
 • 1 broderdatter
 • Grete Pedersdatter oo gårdmand Lars Mogensen i Katterød
 • og 2 af husmand Mads Jørgensens børn i Aaby, deres moder (Karen Pedersd.) var broderdatter
 • Jørgen Madsen, 7 år
 • Lisbeth Madsdatter 10 år
 • Christen Hansen, landsoldat i Pejrup, I-411, 03.11.1770
 • han døde i København. Hans halvsøskende:
 • Rasmus Hansen bor i Stenløse
 • Mogens Hansen bor i Steilemose
 • Peder Hansen bor i Barløsehuset
 • en helbroder Lars Hansen er for nogle år siden bortrømt
 • 2 halvsøstre Maren Hansdatter oo Jørgen Pedersen i Steilemae
 • Anna Hansdatter oo Peder Kampen i Fåborg
 • 2 helsøstre Else Hansdatter oo Hans Rasmussen i Pejrup
 • Johanne Hansdatter oo gårdmand Henrich Hansen på Nakkebølle gods
 • Hans Pedersen Fløjborg, ungkarl i Rasmus Bankes gård, V. Åby, I-415, 21.01.1771
 • den afdødes fader Peder Fløjborg og hans børn i sit 1ste ægteskab:
 • Jens Pedersen, 20 år
 • Peder Pedersen, 15 år
 • Hans Pedersen, 3½ år
 • Anna Catarina Pedersdatter, 10år
 • Niels Hansen, ungkarl i V. Åby, hos gdm. Anders Rasmussen, I-418, 08.02.1771
 • en broder Lars Hansen i Ulbølle
 • en brodersøn Hans Rasmussen i Vester Åby
 • 2 broderbørn Hans Madsen og Rasmus Madsen
 • Margrete Madsdatter oo gårdmand Anders Rasmussen
 • Anne Marie Madsdatter oo skoleholder Mads Rasmussen i Åby
 • endnu en broderdatter Frederika Hansdatter oo gårdmand Jørgen Hansen i Pejrup
 • og Anne Marie Hansdatter til huse på præstens gods
 • Frederich Christensen saugmand, Vester Åby, I-420, 19.02.1771
 • oo Karen Andersdatter, værge hendes broder Rasmus Andersen, gårdmand i Åstrup
 • Anders Frederichsen, 10 år
 • Rasmus Frederichsen, 6 år
 • Christen Frederichsen, 1½ år
 • Mette Frederichsdatter, 12 år
 • Susanne Frederichsdatter, 9 år
 • værge deres farbroder husmand Mads Christensen, Vester Åby
 • Niels Hansen Munkebroe, V. Åby, I-426, 30.03.1771
 • oo 1 Anne Rasmusdatter (+22.06.1737)
 • Mogens Nielsen, gårdmand, V. Åby
 • Karen Nielsdatter oo gdm. Mads Ravn Diernisse
 • Anne Nielsdattter + oo gdm. Hans Munch, Diernisse
 • Peder Hansen, 21 år
 • Anne Hansd., 18 år
 • Peder Nielsen Munkebroe+
 • Anne Pedersdatter, 2½ år
 • Maren Pedersdatter, 1½ år
 • oo 2 Susanne Rasmusd. Munch (I-89, 25.01.1748)
 • Hans Nielsen, 28 år
 • Anna Margrethe Nielsdatter, 25
 • oo 3 Maren Christensdatter
 • Christen Nielsen, 18 år
 • Hans Hansen Flechrup, husmand, Pibstorn, I-437, 21.03.1771
 • oo Lisbeth Gertsdatter, lavværge hendes svoger Jesper Jørgensen husmand i Åstrup
 • Hans Hansen, 3 år, er afgået ved døden ved næste samling 10.05.1771
 • værge da den afdødes broder ikke var til stede, observerede Lars Mogensen gårdmand i Katterød
 • Birthe Hansdatter, Vester Åby, I-442, 11.05.1771 (I-43)
 • oo Jørgen Christensen skomager
 • en helsøster Kirsten Hansdatter oo skytte Christen Holgersen, Billeshave
 • en halvsøster Maren oo Peder Hansen, skibstømmermand i Flensborg i Herrensdal
 • Peder Nielsen Munkebroe, V. Åby, I-451, 30.03.1771 (I-47)
 • oo Johanne Sørensd. værge gdm. Rasmus Sørensen, Diernisse (V-51,19.01.1824)
 • Anna Pedersdatter, 2½ år
 • Maren Pedersdatter, 1½ år
 • Børnenes værge: farbror Mogens Nielsen, gdm., V. Åby
 • Hans Jacobsen, Bjørnemosegård, I-457 ( I-44), 07.06.1771
 • oo Anne Larsdatter, værge efter opfordring Johan Rasmussen, beboer på Bjørnemosegård
 • en datter af 1. ægteskab MarenHansd. oo Niels Møller p.t. i Svendborg
 • en søn i sidste ægteskab Hans Jacob Hansen, 16 år, værge Adam Jensen af Katterøe Bye
 • Christen Clausen, husmand og murmester, Diernisse, I-474, ( I-45), 31.07.1771
 • oo Karen Larsdatter, hendes formåede værge Jens smed, da ingen slægt var her boende
 • hans børn af 1ste ægteskab
 • Adamina Benedikta Christensd., 18 år, tjener i Fåborg
 • Karen Christensdatter, 13 år
 • værge deres farbroder gårdmand Lars Clausen, Vester Skerninge
 • Kirsten Nielsdatter, Katterøe, I-479, ( I-46), 07.08.1771
 • oo Jørgen Jensen snedker
 • Jens Jørgensen, 15 år
 • Niels Jørgensen, 12 år
 • Lars Jørgensen, 9 år
 • Peder Jørgensen, 8 år, vanfør
 • Anna Margrethe Jørgensdatter, 17 år
 • børnenes værge deres morbroder Jens smed i Diernisse
 • Karen Rasmusdatter, Vester Åby, I-485, (I-47), 30.01.1772
 • oo Niels Munk
 • konens børn i første ægteskab:
 • Lars Munkebroe, husmand i Vester Åby
 • Rasmus Munkebroe, gårdmand i Vester Åby
 • Karen Pedersdatter, indsidder på Nakkebølle gods
 • Anna Cathrine Pedersdatter er i sterfboen
 • Povl Povelsen, væver, Diernisse, I-487, 21.04.1770
 • oo Else Frandsdatter, lavværge antaget mons. A. Drejer, degn i Diernisse
 • Povl Povelsen, 17 år
 • Frands Povelsen, 13 år
 • Adam Povelsen, 11 år
 • Margrethe Povelsdatter, 10 år
 • børnenes antagne værge Lars Jørgensen væver
 • Jens Christensen, saddelmager, Diernisse, I-493, (I-49), 11.02.1772
 • oo Johanne Hansdatter, værge Hans Nielsen, Diernisse
 • Niels Jensen, 14 år
 • Christian Jensen, 10 år
 • Hans Jensen, 5 år
 • Karen Jensdatter, 16 år
 • børnenes antagne værge var Michel Skov, husmand i Diernisse
 • Lisbeth Madsdatter, Katterød, I-491, (I-50), 18.04.1772
 • oo gårdmand Niels Gundersen, Katterød
 • Anna Cathrine Nielsdatter, 3 år
 • værge morfaderen Mads Erichsen af Katterød
 • ungkarl Hans Pedersen hos gårdmand Anders Hansen i Diernisse, I-496, (I-51), 13.02.1772
 • hans arvinger opholder sig på Langeland
 • hans moder Cathrine Hansdattter
 • en broder Niels Hansen, ungkarl i Ennebølle
 • en broder Rasmus Hansen
 • en søster Marie Hansdatter
 • Svend Rasmussen, Bjørnø, I-503, (I-52), 28.04.1772
 • Rasmus Svendsen
 • Peder Svendsen
 • Inger Svendsdatter oo Anders Poulsen
 • Maren Mortensdatter Stær, Vester Åby, I-506, (I-53), 11.06.1772
 • oo Jørgen Christiansen skomager
 • hendes forældre Morten Rasmussen Stær og hustru Karen Rasmusdatter, boende i
 • Bregninge by på Taasinge
 • Peder Holgersen, gårdmand i Diernisse, I-508, (I-54), 27.11.1772
 • oo Karen Mortensdatter
 • Anders Pedersen, gårdmand i Katterød
 • Peder Pedersen, 23 år
 • Morten Pedersen, 20 år
 • Maren Pedersdatter oo Niels Jensen Kudsk, gårdmand i Vester Skerninge
 • Anna Pedersdatter i sterfboen
 • Johanne Pedersdatter i sterfboen
 • Kirsten Pedersdatter oo Niels Frandsen, gårdmand i Vester Skerninge
 • de umyndiges lavværge Peder Mosegaard i Diernisse
 • Anders Jørgensen, skrædder i Millinge, I-522, (I-55), 22.06.1772
 • oo Anna Hansdatter, lavværge hendes broder Hans Haastrup husmand i Katterød
 • Morten Andersen, 11 år
 • Kirsten Andersdatter, 8 år
 • Anna Andersdatter, 3 år
 • Anna Cathrine Andersdatter, 13 uger
 • værge Hans Jørgensen, husmand i Svanninge var bortrejst
 • Lars Gundersen, gårdmand i Diernisse, I-528, (I-56), 29.07.1772
 • oo Maren Christiansdatter, værge Jørgen Torpegaard af Peirup
 • Christian Larsen, 8 år
 • Lars Larsen, 5½ år
 • Peder Larsen, 3/4 år
 • Anna Larsdatter, 15 år
 • værge gårdmand Niels Gundersen af Katterød
 • Anna Larsdatter, Vester Skerninge, I-540, (I-57), 07.12.1772
 • oo gårdmand Mads Christophersen, Vester Skerninge
 • Christopher Madsen, 11 år
 • Lars Madsen, 4 år
 • Bodil Madsdatter, 13 år
 • Sophie Madsdatter, 8 år
 • børnenes værge morfaderen Rasmus Andersen, gårdmand i Vester Skerninge
 • Anna Marie Pedersdatter, Bjørnø, I-542, (I-58), 30.10.1772
 • oo gårdmand Hans Jørgensen
 • Jørgen Hansen, 28 år
 • Poul Hansen, gårdmand i Katterød
 • Peder Hansen, 20 år
 • Michel Hansen, 18 år
 • Anna Hansdatter oo Søren Bild som tjener i Katterød
 • Johanne Hansdatter, 15 år
 • Marie Hansdatter, 10 år
 • Mette Marie Hansdatter, 6 år
 • tilsynsværger de beslægtede: Svend Rasmussen og Hans Pedersen begge fra Lyø
 • Peder Andersen, bysmed i Katterød, I-556, (I-59), 25.01.1773
 • oo Anna Elisabeth Nielsdatter, lavværge Lars Mogensen, gårdmand i Katterød
 • Anders Pedersen, 17 ½ år
 • Johanne Pedersdatter oo husmand Hans Rasmussen Bjørnø i Tillebækshuset
 • Magdalene Pedersdatter, 29 år
 • Anna Pedersdatter, 16 år
 • lavværge Lars Andersen smed, husmand i Diernisse
 • Anna Margrethe Christensdatter, Vester Åby, I-565, (I-60), 14.01.1773
 • oo Peder Jensen Fløgborg i et værelse i Vester Åby
 • Hans Pedersen
 • Christen Madsen, hvilken sidste og ældste er avlet af afdøde i ugift stand.
 • Karen Catarina Pedersdatter, Pilshuset, I-567, (I-61), 19.06.1773
 • oo Hans Nielsen
 • Rasmus Hansen, 6½ år
 • Karen Hansdatter, 10 år
 • Anna Marie Hansdatter, 4 år
 • tilsynsværge den afdødes broder Niels Pedersen
 • gårdmand Michel Rasmussen, Bjørnø, I-574, (I-63), 22.09.1773
 • oo Kirsten Hansdatter, lavvrge gårdmand Lars Nielsen
 • Rasmus Michelsen, 29 år
 • Inger Marie Michelsdatter, 27 år, født værge Rasmus Svendsen, gårdmand, Bjørnø
 • ladefoged Niels Hansen på Holstenshus, I-583, (I-62), afsluttet 01.10.1773
 • en broder Thune Hansen i Lille Balle ved Kolding
 • en broder Anders Hansen tjenende i Kolding
 • husmand Peder Larsen i Tillebekshuset, I-589, (I-64), 25.09.1773
 • oo Kirsten Pedersdatter, lavværge Jeppe Pedersen i Barnehøjshuset
 • hans moder Mette Kirstine
 • en helbroder Hans Larsen husmand
 • en halvbroder Hans Josefsen og
 • en halvbroder Lars Josefsen, begge boende på Lyø
 • Maren Povelsdatter, Diernisse, I-595, (I-65), 25.10.1773
 • oo 1 Laurits Baltersen
 • Hans Larsen, husmand i Diernisse
 • Karen Larsdatter oo Michel skomager i Diernisse
 • Anna Larsdatter oo gårdmand Hans Munk i Diernisse
 • oo 2 gårdmand Peder Bang
 • Maren Pedersdatter oo Lars Nielsen Ulrik i Diernisse
 • Lars Pedersen, 35 år
 • Vincent Pedersen, 31, som fornuftens brug er fuldkommen betagen
 • henvisning til skifte i 1734 efter enkemandens formand Laurits Baltersen, som arvingerne
 • erklærede at være opfyldt
 • Mads Rasmussen, gårdmand, Lyø, I-598, (I-66), 27.09.1773
 • oo 1
 • Rasmus Madsen, 29år
 • Johanne Madsdatter oo Anders Christensen, skrædder
 • Maren Madsdatter oo Hans Andersen, husmand i Bastehuus
 • Karen Madsdatter, 33 år tjener her
 • oo 2 Maren Andersdatter
 • Jørgen Madsen, 25 år
 • Anders Madsen, 18 år
 • Peder Madsen, 11 år
 • Anna Madsdatter, 13 år
 • værge for de umyndige Anders Christensen, skrædder
 • Marie Pedersdatter, Vester Skerninge, I-607, (I-67), 25.10.1773
 • oo Peder Pedersen, fæstehusmand
 • Peder Pedersen, 8 år
 • Mette Pedersdatter, 12år
 • Maren Pedersdatter, 10 år
 • Karen Pedersdatter, 5 år
 • Anne Pedersdatter,2 år
 • født værge gårdmand Jørgen Pedersen af Hvidkilde gods
 • Anna Elisabeth Nielsdatter, smedeenke, Katterød, I-611, (I-68), 02.10.1773
 • Anders Pedersen, 19 år
 • Johanne Pedersdatter, oo husmand Hans Bjørne i Tillebækshuset
 • Magdalene Pedersdatter, 30 år i sterfboen
 • Anne Pedersdatter, 18 år
 • de umyndiges værge husmand Lars smed i Diernisse
 • Christen Mosegaard, husmand, Katterød, I-619, (I-69), afsluttet 21.03.1774
 • Hans Christensen, 28 år
 • Maren Christensdatter, 32 år
 • Anna Christensdatter, 28 år
 • Mette Kirstine Christensdatter, 21år, tjener i Horne
 • Karen Christensdatter, 18 år
 • Inger Cathrine Christensdatter, 13 år
 • værge farbroderen gårdmand Peder Mosegaard i Diernisse
 • Jens Rasmussen, væver, Pejrup, I-624, (I-70), 04.03.1774
 • oo Karen Andersdatter, lavvrge gårdmand Rasmus Knudsen i Pejrup
 • Rasmus Jensen, 11 år
 • Johanne Jensdatter, 15 år
 • Maren Jensdatter, 13 år
 • født værge gårdmand Hans Rasmussen i Vester Skerninge
 • Kirsten Nielsdatter, Diernisse, I-630, (I-71), 03.05.1773
 • oo fæstehusmand Jørgen Bødker
 • Jørgen Jørgensen, 17 år
 • Niels Jørgensen, 11 år
 • Hans Jørgensen, 4½ år
 • Johanne Jørgensdatter, 8½ år
 • Maren Jørgensdatter, 6½ år
 • Anna Jørgensdatter, 2 år
 • værge morfaderen Niels Mortensen, husmand i Diernisse
 • Jørgen Christiansen skomager, husmand, Vester Åby, I-636, (I-72), 05.05.1774
 • oo Anne Marie Hansdatter, lavværge ejendomshusmand Hans Jensen, V.Åby
 • Birthe Marie Jørgensdatter, ½år
 • antagen værge Rasmus Jensen smed af Vester Åby
 • Sara Hansdatter, Lyø, I-648, (I-73), 08.08.1774
 • oo gårdfæster Peder Hansen
 • Johanne Pedersdatter, 4 uger
 • værge morfaderen Hans Larsen, gårdmand på Lyø
 • Peder Hansen Mosegaard, gårdmand, Diernisse, I-650, (I-74), 20.06.1774
 • oo Anna Jørgensdatter,antagen lavværge gårdmand Jørgen Povelsen, Diernisse
 • Maren Pedersdatter oo Anders Nielsen i Breeberg ved Langesøe
 • Anna Pedersdatter oo købmandsn. Andreas Brönike i Faaborg
 • en datter af mandens forrige ægteskab
 • Kirsten Pedersdatter oo Jens Rasmussen, ladefoged på Holstenshus, er død
 • Peder Jensen, 18 år lærer bødkerhåndværk i Svendborg hos Peder bødker
 • Ingeborg Jensdatter, 21 år tjener gårdmand Niels Graa i Katterød
 • Mette Christensdatter, Lyø, I-663, (I-75), 03.10.1774
 • oo gårdfæster Hans Josefsen
 • arvinger er hendes forældre Christen Mortensen og Anna Cathrine Pedersdatter
 • Hans Thorsen, fæstemøller, Kallekoe Mølle, I-667, (I-76), 30.04.1774
 • oo Dorothea Christiansdatter
 • Thor Hansen, 6 år
 • Christian Hansen, 3½ år
 • Adamine Benedicte Hansdatter, 12 år
 • Mette Marie Hansdatter, ½år
 • værge farbroderen Christopher Thorsen på ?Ilsøe gods, på hans vegne mødte hans søn
 • Hans Christophersen
 • Hans Clausen, murmester, (Diernisse), I-698, (I-77), 23.08.1774
 • oo Anna Nielsdatter
 • Claus Hansen, 10 år
 • Anna Margrethe Hansdatter, 8 år
 • Karen Hansdatter, 4 år
 • Anna Maria Hansdatter, 1 år
 • børnenes fødte værge gårdmand Lars Clausen, Vester Skerninge
 • Mette Povelsdatter, Diernisse, I-703, (I-78), 16.07.1774
 • oo gårdmand Hans Larsen
 • Maren Vincentsdatter oo Joseph Christophersen, Assens
 • Anna Catarina (Vincentsdatter) oo skipper Peder Bruun,Fåborg
 • Dorothea Vincentsdatter oo gårdmand Rasmus Larsen, Svanninge
 • Anna Margrethe (Vincentsdatter) oo Hans Henrichsen på Langesøe gods
 • Birthe Kirstine Hansdatter oo Rasmus Johansen møller i Sværupe? Mølle
 • Lars Hansen, 31 år
 • Christense Christophersdatter, en gammel pige, V. Åby, I-705, (I-79), 16.11.1774
 • hun boede de sidste 2 år hos gårdmand Niels Hansen Banke
 • Hendes arvinger var
 • gårdmand Hans Rasmussen Nyemann i Nørrebroby på Søeby gods
 • Maren Hansdatter oo gårdmand Niels Hansen Banke
 • Anna Hansdatter til huse hos Hans bødker i Pejrup
 • Hans Hansen, husmand i Haundrup
 • Johanne Jensdatter oo Lars Nielsen, husmand i Haastrup
 • og et fruentimmer ved Gyldensten siden hvis navn ikke vides.
 • disse er alle fuldsøsterbørn til den afdøde
 • den afdødes halvbroderbørn:
 • Lars Pedersen, hvis opholdssted er ubekendt
 • Maren Larsdatter oo smeden i Stenderup Rasmus Christensen
 • Johanne Larsdatter oo husmand Søren Pedersen ved Trente Mølle ved Lydinge
 • Anna Pedersdatter bor i Øster Hæsinge oo Peder Hansen, Arreskov gods
 • Maren Pedersdatter oo Anders skrædder, indsidder i Gærup (?Hierup)
 • tjenestepigen Anna Jørgensdatter, hos gdm. Lars Mogensen i Katterød, I-719, (I-80), 22.02.1775
 • en fuldbroder Jørgen Diderich Jørgensen, 19½ år
 • en søster Karen Jørgensdatter oo Lars Boe, træskomand i Diernisse
 • en søster Maren Jørgensdatter tjener i Åstrup
 • en halvbroder Peder Jørgensen, 28 år skrædder
 • født værge for de umyndige var Lars smed i Diernisse
 • husmand Hans Pedersen, Bjørnøe, I-721, (I-81), 04.02.1775
 • oo Anna Maria Povelsdatter
 • Povl Hansen, 13 år
 • Anna Katrine Hansdatter, 18 år
 • Apelone Hansdatter, 14 år
 • Karen Hansdatter, 10 år
 • Mette Marie Hansdatter, 8 år
 • født værge gårdmand Lars Nielsen
 • Christopher Michelsen, indsidder, Diernisse, I-724, (I-82), 19.04.1775
 • oo Anna Jørgensdatter, lavværge Lars Bang, gårdmand i Diernisse
 • en broder Hans Michelsen, indsidder i Diernisse
 • en broder Søren Michelsen, Vester Åby er død
 • 4 sønner og 4 døtre
 • Rasmus Sørensen gårdmand i Diernisse, på sine søskendes vegne:
 • Hans Sørensen, 36 år
 • Christopher Sørensen 21 år
 • Mogens Sørensen, 16 år
 • Maren Sørensdatter oo Niels Nielsen, gårdmand i Åby
 • Johanne Sørensdatter oo Peder Munkebo, gårdmand i Åby
 • Ingeborg Sørensdatter oo Niels Gundersen i Katterød
 • Anna Sørensdatter tjener gdm. Mogens Nielsen i Åby
 • en søster Maren Michelsdatter er død men var oo Peder Mosegaard
 • en datter Kirsten Pedersdatter er død
 • en datter Kirsten Pedersdatter+
 • Peder Jensen på Klingstrup gods
 • Ingeborg Jensdatter
 • fortsættes
 • 1 søster Johanne Michelsdatter var oo Anders Raun i Katterød,begge + fortsat
 • Hans Bild i Katterød
 • Peder Raun i Diernisse+
 • Anders Raun, møller i Kallekoe Mølle
 • Søren Raun, 26 år
 • Johanne Pedersdatter
 • Sidsel Maria Pedersdatter
 • Ingeborg Pedersdatter
 • for de 3 sidstnævnte mødte deres stedfader Jørgen Poulsen, gdm. i Diernisse
 • en datter oo Anders Brönik, købmandi Fåborg, er død: 2 sønner
 • Hans Larsen, indsidder i Diernisse, I-729, (I-83), 27.06.1775
 • døde hos sønnen gårdmand Lars Hansen i Diernisse
 • datter Birthe Kirstine Hansdatter oo Rasmus Johansen, møller i Sværupe Mølle
 • Hans Hansen Jæger, indsidder i Kallekoe, I-730, (I-84), 13.04.1775
 • oo Maren Hansdatter, værge karetmager Hans Hansen
 • en søster Maren Jørgensdatter oo Hans Knudsen i Røde Leds huset
 • Rasmus Christensen Pejrup, indsidder på Lyø, I-735, (I-85), 15.06.1775
 • oo Ellen Hansdatter, lavværge hendes fader Hans Larsen
 • Christen Rasmussen, 11år er gebræklig
 • Hans Rasmussen, 3 år
 • nærmeste slægt gårdmand Rasmus Christiansen på Lyø
 • Christen Mortensen, indsidder på Lyø, I-740, (I-86), 14.09.1775
 • oo Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Hans Josepsen
 • Anders Christensen, ungkarl, 27 år
 • Karen Pedersdatter, enke efter Peder Holgersen i Diernisse, I-741, (I-87), 20.09.1775
 • Anders Pedersen, gårdmand i Katterød
 • Morten Pedersen, tjenende Jørgen Madsen i Diernisse
 • Peder Pedersen, tjenende Rasmus Greve i Åby
 • Maren Pedersdatter oo Niels Jensen Kudsk
 • Kirstine Pedersdatter oo Niels Frandsen, Vester Skerninge
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Rasmussen i Svanninge
 • Anne Pedersdatter tjener i Fåborg, værge broderen Anders
 • Rasmus Kiergaard, gårdmand i Vester Skerninge, I-742, (I-88), 12.10.1775
 • oo Pernille Hansdatter, værge Anders Hansen, gårdmand i Hundstrup
 • Hans Rasmussen, 17 år
 • Christen Rasmussen, 8 år
 • Appelone Rasmusdatter, 10 år
 • børnenes værge Christen Pedersen som tjener sognepræsten, er nærmeste slægt
 • Jørgen Nørregaard, gårdmand, Lisesminde, I-752, (I-89), 25.11.1775
 • oo Anne Kirstine Pedersdatter, antagen lavværge Lars Mogensen, gårdmand i Katterød
 • Hans Jørgensen, 17 år
 • Peder Jørgensen, 15 år
 • Anna Magrethe Jørgensdatter, 6½ år
 • værge farbroderen Jens Greve på Lucienhøj

Optegnelser af Karin Jørgensen


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk