Oplevelser på Rødding Højskole
Forside ] Op ]

 
Oplevelser på Rødding Højskole

 

Allerede efter nogle få dag var vi faldet godt til .Selv om vi alle var kommet med rationerindsmærker så var maden fin--vi skulle jo ikke fedes,og de fleste af os kom jo fra den friske luft og var vant til at spise godt så den mad vi fik nu passede os vist meget godt,Vi fik motion --gymnastik---og en gåtur til Ribe-med besøg i Domkirken og ved Slusen og mere privat gik vi også tit en lille aftentur. Inden Jul havde vi fri en lørdag søndag ellers var der også lørdags undervisning .Søndagen var fri men der foregik altid noget ,der var jo en kirke på begge sider af skolen . Om aftenen var vi --både onsdag og tit søndag i Lunds stue og sang og Frk. Mikkelsen spillede på Flyglet for os Der var Månedsmøde i Gymnastksalen hver måned med meget stort fremmøde fra hele egnen.Jeg husker ikke de forskellige talere ;men det var store (kanoner) .de fleste Lund blev 60 år og vi var alle med til den store fest der blev holdt i Gymnastiksalen.Den første time hver dag tog Lund sig af ,det var bl a. Sønderjyllands historie og samfundslære--Valg -med alle de ting med tillægsmandater og fordeling mellem de for- skellige partier og hen på vinteren holdt vi selv valg med alle partier repræsenteret Midt på vinteren blev der holdt kusinefest med en masse indbudte fremmede piger. Der blev opført skets og var i det hele taget en stor fest .Udflugter var der flere gange dels på cykel og dels i bus Vi besøgte Esbjerg--Kvægmarked -Fiskerihavn-og forskelligt andet desværre i et tøsnevejr men en god tur alligevel Svineslagteriet i Rødding besøgte vi også ---ikke nogen hyggetur for os som var vant til at passe dyr ! Fog Pedersen som var foredragschef ved Danmarks Radio var hjemme øm lørdagen og holdt foredrag om Ruslands historie og en præst fra Viuf kom engang i mellem og talte om forskellige samfundsspørgsmål.En mand fra den Amerikanske Ambasade viste en hel dag film om mange forskellige tekniske ting .Der var næsten ikke en uge uden noget nyt.- Egnsbesøg--et pår stykker på besøg en halv dag hos en familie på egnen- gav et godt indtryk af livet i det sønderjydske.Litteratur havde vi flere lærere som tog sig af og selv om der er gået 50 år så er der flere der stadig står i erindringen.(Favre nye verden) som vist var skrevet i 30verne og som skulle foregå i 80erne huskes stadig. Brøndsted tog sig af dansk , regning og litteratur det samme gjorde Fru Fog Grundlæggende regnskab og landbrug tog Ejnar Jensen sig af og hans syn på mange ting er stadig af værdi . Fru Lund tog sig foruden litteratur også af lidt sundshedslære og renlighed-----og det var også hende der holdt øje med om vi holdt vores værelser i nogenlunde orden Alle lærere spiste på skolen og det var selvfølgelig med til at holde god ro og orden ,En lærer for hver bordende.var betrykkende . Der var røde køer i stalden og skolens køkken var vel for en stor del selvforsynende med mange ting fra skolens landbrug og opholdet forekom heller ikke særlig dyrt .Vi havde i løbet af vinteren besøg af elever fra Jaruplund Højskole i Sydslesvig og vi var selv på besøg i Askov og på Landbrugsskolen ved Bramming. Der var hele tiden nyt at opleve og lære som kom os til gavn senere i livet. Vi rejste ikke hjem med papir på at vi havde bestået det ene eller andet; men vi kom hjem med en stor balast som var meget nyttig i mange forhold Jeg tror at mange af os fik mere eller mindre lederposter ved foreninger og bestyrelsesposter i både det ene og det andet og havde tag på at få ting gennemført Det var et hold med mod på fremskridt og der var fart overalt, tiderne nu da der var fred måtte kun kunne gå fremad mod en god fremtid ! Opholdet sluttede med en uge i Holland og de fleste af os havde ikke været ude før så det var en oplevelse som vi aldrig glemmer.Selv om det var 5 år efter krigen så var turen gennem Tyskland ikke rar Hamborg var knust og vejene stadig med bombehuller så vi skulle over i anden bane.Det gav stof til eftertanke at en mand kunne komme til at gøre så meget fortræd så det endte med så store ødelæggelserDe fleste af os kom til Elevmødet den første sommer og gensynsglæden med det hele var stor,det var 2 dage med fest Skuespil foran Flors hus og dans i telt.Selv om vi måtte sove i høet over den nye stald og høre ventilatorerne hele natten så var det bare sjovt .Efter aftenfesten var alle ude at gå med Anders Sørensen i spidsen ud til Raslebækken ,---en tur ud af landevejen mod Ribe og om søndagen i Kirke og om mandagen ud at se en gard som Lund s datter havde ved Bramming

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk