Naboer i tiden 1980 til 1990
Forside ] Op ]

 
Naboer i tiden 1980 til 1990

 

I det tiår var der ikke de store ændringer lige i nærheden det var de samme der boede de fleste steder Tømren solgte Nymarksgården til Boye Hovgård og så var der ikke mere dyr på den ejendom ,.han havde gønsager til Gasa.Asparges, Ærter og Jordbær.Det var unge folk og der var fart over feltet og det var med at være af vejen når han kom forbi.vi havde jævnlig en snak og han lånte vandrør og vi fik halm og vi kunne komme om ved hinanden,-----der var altid godt humør og han havde i flere år næsten en cementblander kørende hele tiden.Aalund solgte køerne og havde kun svin,Jørgen og Hedvig blev ligesom alle andre,ældre og trappede lidt ned Samtidig med at køerne er solgt bliver markdriften betydelig lettere ingen græs og roer kun korn .Valdemar blev alene og selv i sin høje alder klarer han sig selv.Han var fra 1902 og blev vel efterhånden ensom efter alle hans jævnaldrende var væk:men alle hans børn kom da kunne vi se, jævnlig. Godtfred blev også ene på Shaldemoselund; men var meget ude,han kom i kraft af sit arbejde som husbondsafløser til at kende en masse mennesker Sletterødgård solgte også deres køer og det nye fodermesterhus blev i en årrække udlejet De andre steder ud af Rydskovvej så vi ikke meget til .Jorden fra den største gård Kåberbølle blev delt til forskellige men de gamle bygninger står stadig.Ændringere i Fjelsted var også store. det blev langsomt en by hvor vi kunne køre igennem uden at se et eneste menneske.Takket være Tjærefabrikken som ville have Ridderstien lukket kørte Rutebilen en anden vej.Ridderstien blev alligevel ikke lukket takket være en voldsom protest.Der var møder i Forsamlingshuset hvor der blev talt med store bogstaver .For 40 år siden sagde daværende skolelærer at hvis skolen flyttede fra byen ville byen dø,Det var store ord men forretningerne er ved at forsvinde.Tømrer,Smed, Bager,Fiskemand.Købmand,Brugs ,Murer og Mælkemand og der bliver næsten ikke bygget nyt selv om der er kloakeret og byggegrunde til salg.Tjærefabrikken derimod udvider og det er ikke alle der er lige tilfredse med det der er larm og stank og megen trafik og mange var bange for at det skulle blive en underafdeling af Komunekemi i Nyborg ,men det blev så kun til et stort knuseværk for betonaffald som vi ikke hører meget til .Noget der ligger ved siden af nemlig Fjelsted Spedvay høres derimod når der er løb Der er taget støjmålinger og alt kører sikkert efter alle gældende regler men enkelte klager stadig .Det er selvfølgelig folk som ikke selv har børn der kører,der ikke kan forstå at nogen gider kører rundt og lave sådan en larm til ingen verdens nytte,Det blev dog engang til en verdensmester og ved flere løb direkte sendt i fjernsyn deroppe fra.Der blev altid sagt i Radio og Tv--Den lille by Fjelsted med omkring 300 beboere og spedvayklubben havde også 300 så der var nogen der havde regnet ud at de eneste der ikke var med ,var den gamle lærerinde og den gamle kontrol.Ellers var alle med når der var løb!!!! Spedvay banen ligger der hvor der i mange år var håndboldbane og hvor der var stor aktivitet hver sommer senere blev der lavet en bedre sportsplads midt i Fjelsted men kom egetlig aldrig rigtig i gang fordi det var i de år hvor der ikke mere var unge på de forskellige gårde og pladsen er nu til legeplads for børn hvor der hvert år holdes en legepladsfest.Efter sigende er det alle foreninger der er med--undtagen afholdsforeningen!!!!Hvis der overhovedet er sådan en mere.I mange år havde vi en sognefoged i hvert sogn men det er afskaffet og den stedlige landbetjent som vi havde i en del år er og så flyttet. Der er i det hele taget blevet mere stille ved landsbyens gadekær,men det er renset op og der er pænt vedligeholdt arf borgerforeningen som tager sig af flere ting. De sætter flag op ved indfaldsvejene når der er fest og nogen ønsker det og gør en del for at holde sammen på det lille samfund Der erlavet en trøje med et par hænder og der står noget med godt naboskab og et bomærke med den runde bøg der også tager sig af lokale ting Det er sikker meget gavnlig da der tidligere var meget splid i Fjelsted om bl a kloakforhold som ikke fungerede som det skulle;men alle disse kontroverser skulle helst være fortid efter at forholdene er bragt i orden hvor hele byen blev gravet op og lavet som det skulle og alle var tvunget med.Det var dyrt men ens for alle og derfor blev folk ikke uvenner over det mere.Os der bor lidt på afstand og ikke blander os i deres ting har den opfattelse at byens borgere forliges rimelig godt og kommer hinanden ved.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk