Mogens Hansen
Forside ] Op ]

 
Naboer i tiden 1970 til 1980

 

I mange år var der næsten ingen ændringer i nabolaget og i Fjelsted var der ikke ændringer ret tit.det var sådan at vi stort set kendte næsten alle.Det ændrede sig af mange grunde,dels fordi vores egen travlhed,når vi kørte i bil så vi jo ikke meget i farten og i butikker var det også mere forjaget og det var som om vi kom hinanden mindre ved end tidligere .De forskellige arbejdede ikke længere hjemme i egen bedrift og var derfor ikke så synlige i landskabet . I nr 1 bor stadig Tage og Grethe og han har firmaet Fjelsted Motorsav der arbejder med fældning af vanskelige træer over hele Fyn .På den anden side af vejen havde Kent og Karin overtaget Frederiks ejendom og hans Far og Mor byggede nyt hus på Ridderstien tæt ved . Tømren havde stadig Nymarksgården og udvidede med flere grise.Han var altid først med arbejdet og der var orden som der også altid havde været på hans værksted, ham og hans kone Edith er der mange minder om.Da han købte Nymarksgården sagde KarenJakobsen til ham:Nå så vil du vel bo der til du skal på alderdomshjem---han blev boende i Fjelsted og cyklede 2 gange daglig derud.---Alderdomshjem---NEJ jeg har været soldat en gang--nu skal du op-nu skal du vaskes--nu skal du spise---og nu skal du sove--NEJ !!!! Han sagde meget i sin tid .Når noget skulle løftes lød det : Hive- lad gå.Og så blev der gået til opgaven Engang- et forår var han kommet i marken inden det var tørt og sad uhjælpelig fast, jeg var i Fjelsted og så det og tilbød at trække ham fri og da han var på det tørre sagde han på militær fason: Hvis du nu engang kører fast så kommer jeg ,Nat eller dag.Han var meget stolt af sin gård og hans nære venner kaldte den for Lille Erholm .Hans korn var altid det første der kom op,og det år hvor vi fik den værste støvstorm i mange år var han ude at se om kornet blev slidt af,mmen sagde han- jeg gik ind igen det støvede så meget at jeg ikke kunne se min stok.At kornet overlevede var fantastisk,Det næste sted bor i den periode Edmund Olsen som vi også kom til at kende lidt til. Aalund var det Jørgen og Hedvig der stadig havde køer, efterhånden det eneste sted foruden os selv.Bent bor alene efter at hans Far ikke er mere, han er gravemester og passer jorden og har et pår fededyr Valdemar og Valborg har lejet jorden ud og ved Godtfred er jorden også udlejet og han er husbondsafløser over det halve Fyn .Sletterødgård byggede fodermesterhus lige over for skrædderen og havde en mester boende med mange børn .De blev kaldt de små engle Skrædderen byggede større stald og fik på den forholds lille bedrift en 16 -18 store røde køer af den gamle stamme helt fra hans Bedstefars tid.Lidt længere ude af Rydskovvej bor Carl og Lilly og det er en bedrift der stadig vokser med opkøb af naboejendomme.Der blev bygget ny stald og det er et sted hvor der sker noget. De har Frydenlund i forpagtning og den halvdårlige jord deromme har fået et helt andet udseende efter at de er kommet til.I mester- huset bor der forskellige og det bliver stadig ændret og forbedret, selv om det er lidt af noget hughusarbejde så har der boet nogen næsten hele tiden Fru Beiskær bor stadig alene i det gule hus og nede bag ved bor Niels alene og jorden er udlejet til Sletterødgård .Fjellemosegård var solgt til ( Pylle) og blever drevet uden dyr,.lidt Ænder vist ,men grønt til Alfax.. Vestgrønt ved Gelsted var standset på grund af brændselsprisernes størrelse Der hvor Hans Sørensen og senere (Spifus) boede bor nu Aksel Jørgensen som fungerer som tækkemand sammen med det lille landbrug med den dårlige jord 2 andre huse er der byggget ved Klokholm det blev de sidste da amtet ikke kan tillade byggeri ud til Fjellerupvej mere Vores Mekanikker Verner Andersen byggede værksted på den anden side af hovedvejen til sin søn med Esso benzin og åbent hele døgnet,Det blev senere solgt til Poulsen og udvidet til et stort moderne værksted Smeden havde også bygget til og var fulgt med tiden og var nu et moderne maskinværksted der kunne påtage sig også store reperationer.Der forsvandt en hel del mindre smedjer i de år. alle de mindre landbrug der tidligere fik ordtnet alt fra hestesko til små reperationer var forsvundet og de større landbrug fik deres sercice fra de helt store Maskinfirmaer bl a DLAM i Grønnemose og de store firmaer i Odense.Nogle smedjer blev til rene VVS firmaer og havde ikke esse og alt det der der kendetegnede en gammel smedje.Samtidig var det efterhånden sådan at mange i landbruget selv havde et minre værksted med svejser-boremaskine osv.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk