Naboer i tiden 1960 til 1970
Forside ] Op ]

 
Naboer i tiden 1960 til 1970

 

I det tiår vældede det frem med med nye tider som berørte os alle.Vi fik på et tidspunkt personmummer alle sammen,det var noget som soldater og også vores køer havde haft i mange år; men nu blev det os alle ,nogen følte at de nu blot var et nr; men det var vel en god måde til at holde styr på mange områder og det var nemmere at holde styr på næsten alt omkring den enkelte. Ligesom i byerne fik vi vejnavne og hus nr.Vi fik Billesbøllevej 15 .Sammen med nye vejskilte blev det let at finde rundt og det blev sjældent at nogen kom og spurgte om vej.Der blev udgivet vejviser med kort og adr på alle i kommunen som nu hed Ejby kommune efter sammenlægningen af de fem små: Fjelsted-Harndrup Brenderup Indslev Husby og Ejby.Det var sikkert nødvendig men ikke mindst i Brenderup var tilfredsheden ikke stor--tænke sig --ude på Vejrup mark boede der nogen der aldrig havde været (EBE) forstået Ejby-De havde aldrig været på den anden side af den store landevej !! Ved vores vej bor nu Tage og Grethe med børnene Linda og Bjarne i nr. 1 Huset som han selv byggede på et lille stykke af sin faders jord lige over for Frederik som bor sammen med sin Datter og Svigersøn i nr 2 Frederk har stadig køer en tid og de andre har Frugthandel i Aarup. I nr 3 har Viggo og Krista solgt til Tømren Werner og flyttet i et nyt hus i Fjelsted Tømren havde svin i stalden og stuehuset udlejet til forskellige.Tømren havde trappet virksomheden ned og havde ikke mere nogen ansatte ,han ville ikke være skatteopkræver efter kildeskattens indførelse af de ansatte. Det papirarbejde med moms og skatteregnskab var desværre med til at nedlægge en del små virksomheder I nr 4 blev ejendommen solgt efter Sigvald s død til Edmund Olsen, han drev ejendommen videre med dyr; men uden køer.Den næste som ikke nåede at få nr,var blevet lejet ud efter at Marie var flyttet tilbage til Sletterødgård efter Kristian s død. En aften brændte hele ejendommen ned--Kortslutning--Og dem der boede der, Artur med familie mistede alt.Der blev samlet ind til dem efter branden.Der blev ikke bygget op igen og jorden blev sammenlagt med Sletterødgård.I nr 7 bor H P Madsen og Bent .Efer Kirstines død trapper H P bedriften lidt ned og Bent arbejder som gravemester i grusgrav I nr 18 bor Valdemar og Valborg som efterhånden har trappet bedriften ned og lejet jorden ud til Maskinstationen Henning Olsen i Assenbølle.Vi fik et år græs og halm derfra--det var ikke Valdemars livret det var efter hans mening ikke nødvendig at nogen tjente penge på hans jord,så det var kun et år .Siden var jorden udlejet til Jenny--hans datter og svigersøn Arne-Fuglsbæk.Nr 14 Aalund boede efter at Mads og Signe var døde Jørgen og Hedvig med børnene Johan- Inger Gerda Hanne og Kirsten De havde stadig grise og køer og alt blev passet mønsterværdigt gennem mange år .I Nr 11 bor Godtfred og hans mor alene efter RasmusJørgen s død Godtfred solgte grise og køer og havde kun heste - Nordbakker, og han begyndte et liv som Husbondafløser noget der var blevet dannet under Landboforeningen til hjælp i tilfælde af sygdom og ved ferie. Da mange gårde ikke mere havde hjælp i det daglige var han tit ude.Til den anden side af Bøgen bor skrædderen stadig sammen med sin mor og har køer samtidig med at han stadig passer skrædderværkstedet efter sin far. vejen derud af kom logisk nok til at hedde Rydskovvej På Fjellerupvej er Sletterødgård som har bygget fodermesterhus lige over for skrædderens og har nu fastboende fodermester i nogle år. Op mod landevejen har mesters hus haft mange forskellige beboere vi købte jorden og en af ejerne-Bent byggede hele huset om inden han rejste-,af Fondablokke, kun halvt færdig.På Fjellemosvej var der ændringer med nye beboere nogen steder bl a Formanden for Vestfyns Kørselskontor og Dybmoselyst ved Henriksen blev til en stor grusgrav,Smedens søn Erik og Inger byggede ved skoven et hus som hans Far og Mor senere boede i en tid. Frydenlund blev solgt til en entreprenør som ikke boede der , Jorden blev passet af Karl Jørgensen som bor på Rydskovvej Fjellemosegård blev solgt til Pylle som efterhånden begyndte at grave grus Der skete meget mere de 10 år,vores handels - forbindelser ændredes FAF som byggede i Grønnemose gjorde at vi ikke mere kom så meget i Fjelsted som tidligere. Slagter var også i Grønnemose .Hele området fik vekselstrøm og Bllesbøllevej fik asfalt , en tid med mange nye tiltag og nye fordele i det daglige.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk