Naboer i tiden fra 1950 til 1960
Forside ] Op ]

 
Naboer i tiden fra 1950 til 1960

 

De fleste af vores naboer har i mange år været de samme og det med et godt naboskab er af meget stor betydning .Hjælpsomhed når der er brug for det og omsorg hvis der er problemer. Jeg husker dem alle som hjælpsomme hver på deres måde og hos alle kunne der hentes gode råd om mangt og meget, de fleste havde et eller andet som de var særlig gode til. Ved mærkedage ,fødselsdage bryllupper dåb konfirmation og sølv og guldbryllupper var alle med og sammenholdet bestod når der skulde bygges æreporte og festes.I det daglige arbejde var det også muligt at låne ting og sager hos hinanden..Den meste trafik var stadig på cykel og tit blev der lige vekslet et par ord i forbifarten,så alle var orienteret om de sidste begivenheder på hjemegnen,-nogen vil kalde det sladder;--men egentlig var der tale om en form for omsorg og forståelse for naboens ve og vel .Jeg har lært en del ved at om vi så må sige set over hegnet til vore naboer,hvordan og hvornår de gjorde det ene og det andet arbejde. Sletterødgård hvor Henry og Karen boede kunne vi se over hver dag og det var et sted der altid var med med nye ting og maskiner og hvor arbejdet blev gjordt til tiden..Vi konkurede lidt med køernes ydelse, de havde gode røde køer og vores gule så der var altid et godt samtaleemne Når jeg så til den anden side var det Aalund, de havde også røde køer og jeg husker at Mads -,Jørgens får flyttede tråd til stribegræs og de der store køer rendte lige efter ham, det så voldsomt ud.Deromme var de altid lidt foran med arbejdet,Jorden var måske lidt tidligere om foråret og så var de altid klar på det rette tidspunkt.Den nabo som jeg tiest havde forbindelse med var Sjaldemoselund med Godtfred og hans far og mor..Hans far-Rasmus Jørgen lå i sengen med leddegigt og satte dermed i høj grad præg på deres tilværelse I høst høstede vi med samme selvbinder og den blev opbevaret hos dem,og i det daglige sås vi tit og vi fulgtes når der var møder og i fritiden.Mod vest grænsede marken ind til Valdemar,etmindre brug som blev drevet næsten som en have. I mange år blev alt korn høstet med le og Valborg bandt op .Senere blev de sammen med H P Madsen og Hans Lund ejer af en selvbinder men alt andet markarbejde var håndkraft.Når der skulle pløjes arbejdede han sammen med-Simon- Peder så de begge kunne bruge to heste. Næste nabo H P og Kirstine havde to fine sorte heste og han kunne nå en masse mere end at passe sit eget,han passede jorden hos skrædderen vor nabo mod øst som vi jo også havde meget at gøre i det daglige og jeg husker H P som manden med det gode humør ,når han om foråret var ude at harve fløjtede han om kap med lærken--- ---bl a. Jeg ved hvor der findes en have så skøn .Der hvorRevsbæk boede engang bor nu Kristian og Marie--De flyttede derop fra Sletterødgård og fik jorden passet derfra og Kristian cyklede daglig derover.Det var et sted med en rolig hygge hvor mor tit kom--særlig efter fars død. Ved siden af vores fjelstedmark bor Sigvald -alene. Jenssigne døde og hans unge datter Lillian er hos ham.Det var ikke nogen let opgave for ham,men han havde Køer Hest Grise Høns Gæs Ænder Kalkuner og selvfølgelig Hund og Kat og alt i sådan en noas ark havde det godt.Han var en af dem der kunne tærske havre med en cigar i munden--tændt-- med avnerne flyvende om ørene uden der gik ild.Næste nabo var Viggo og Krista. Krista stammede ligesom Jenssigne fra jylland og besad en stor energi.de havde mange dyr,kyllinger og andet fjerkræ og en del af marken plantet til med æbletræer, noget de gjorde efter at de var holdt op med at dyrke tobak som havde været en stor ting under krigen.De mange drenge hjalp til fra små af med alt i bedriften og der var liv og gang i den altid Frederik boede næsten ved Fjelsted og ham og Johanne---hun var ikke så rask, havde Ellen deres datter hjemme til hjælp.Frederik havde en halvsnes meget gode køer Jersey så når vi traf ham så blev der snakket foder og handel og alt der havde med køer at gøre,Han var altid--eller næsten da ,altid i arbejde og var uhyre flittig og havde vel ligesom de fleste af naboerne et fantastigt godt helbred.En ting jeg husker om ham var hans hilsen når han cyklede forbi.--Go-Dav- Gud- Hjælpe- Jer. Jo egentlig en smuk gammel hilsen som han havde gjort til sin.Der kan skrives om en masse folk fra den tid.De fleste er der ikke mere men deres bederift og virke fortjener ikke at blive glemt,de har alle bidraget med hver deres til det som os bagefter har lært af

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk