Naboer i tiden fra 1930 til 1940
Forside ] Op ]

 
Naboer i tiden fra 1930 til 1940

 

Ide første år af det tiår husker jeg selvfølgelig ikke meget:men jeg var tidlig med når der var ærinder i nabolaget og var også nærværende når de kom her.De fleste af dem der boede her på vores vej alle de ti år var næsten nye alle samtidig med far og mor og de vår også næsten jævnaldrende Vejen her blev dengang kaldt for Skomagerstrædet fordi der hvor HPMadsen nu bor boede en som vistnok havde været Skomager.Andre kaldte vejen Papirstræde,fordi de fleste ikke ejede ret meget.Helt sikkert--det var dårlige tider og småt for de fleste; men de var alle flittige og sparsommelige og selv om de næsten alle var nystartede så klarede de skærene og blev boende.De ældste naboer var Aalund s Mads og Signe men de var også komet hertil omkring 1930 fra Skovby og så de aller ældste-Revsbæk som levede som folk gjorde i deres ungdom 50 år før.-Ellers var det mennesker i deres bedste alder Frederik s Viggo s Sigvalds, H P Madsen s.Valdemars.og Rasmus Jørgen s .Oppe på marken var det Albin og Hans Lund .Til den anden side var det Kristian Nielsen Sletterødgård som var kommet fra Søndersø og ved skrædderens var det Peder (Banke) kaldet .Som havde boet der altid og var ældre men som var en mand der var respekteret for både sine køer og som foregangsmand for Husmandsbevægelsen på vores egn.Naboerne længere ude kendte jeg kun når de om søndagen cyklede til Kirke Efter landevejen var det mester-drænsmesteren der boede i et lille sted rimelig forfaldent og absolut ikke noget rigmandssted, han var ældre og de havde plejebørn som hans datter Marie passede.Fjellemosegård var det Peder Nielsen og Nielssigne og deres søn Jørgen og Marta Som også havde Lisbeth i pleje.De havde efter den tids normer mange grise og Orne.Ddybmoselyst var det også en mand der hed Peder,Jeg husker ham som den der kom med køer til vores tyr og selv om det var kold vinter var han barhovedet,De fleste på den tid gik ellers alted med kasket, hue eller hat,Forenden af den vej boede Carl Nielsen som var i sognerådet og som i mange år havde karlen Erik.Frydenlund var det Frederik Knudsen og Laurine han havde været Sognerådsformand..og var ældre og hans datter og svigersøn boede der også Marius og Kirstine .Helt oppe ved landevejen boede Hans Sørensen i nogen nye bygninger de gamle brændte engang og det siges at de ikke var forsikret;men han havde bare bygget op igen de var ældre og levede vist meget spartansk der blev vist ikke købt ret meget mere ind end lige salt og måske petroleum til lys .Han tærskede med plejl og levede også somde gjorde i 18 hundrede tallet. Lige på den anden side -på hjørnet af hovedvejen startede Verner Andersen et autoværksted ESSO efter en cykelsmed Strunk Så det mest moderne kom til at ligge tæt op af det modsatte På modsat side af hovedvejen var det smeden Chr Larsen og det var også rimelig nyt og moderne .Længere henne boede Jens og Marie ved hendes for ældre Jens kørte mælk til mejeriet en tid og gik på arbejde også hos os når der var travlhed i høst og roer Længere til den side var Martin og i Rørupgyden Carl Ludvig og på hjørnet af Ridderstien Svenskeren med in ejendom med det aller dårligste jord på hele egnen ,lige ved siden af Valdemar Jørgensens grusgrav (Hjulmanden ) Han var uddannet Karetmager men havde flere lastbiler og gravede grus I Fjelstedkendte jeg Træskomanden Anton som også røg flæsk .Lillebilen overfor og murer Lund inden vi nåede Brugsen med Jørgrn Andersen og Lise og med alle medhjælperne--Estrid.Kjeld,Ruben.Marius og hvad de ellers hed Købmanden Marius Møller og Ellen. Barberen som var vært i Forsamlingshuset -Marinus.En af de mest kendte landmænd i Fjelsted var Anton ( Skovdam ) på Nørregård han havde bil og kørte til torv og var i det heletaget med hvor det foregik,Gartneren i Nederballe August kørte også til torv og havde drivhuse,Nederballekøbmanden Herman Christiansen havde med sygekassen at gøre.Lidt længere boede Fiskehandler Mikkelsen som havde vestfyns nindste men bedste møbelforretning som der stod i Aarupbladet Elværket var bestyret af Rasmus Jørgensen og havde flere medhjælpere-Niels (gnist) og flere andre Mejeriet var bestyret af Lundstrøm og senere af Hoberg,også der var ansat både lærling og flere mejerister .Det sidste sted på vejen rundt var Lille Billesbølle hvor Jørgen Laugesen boede i en gård der var næsten ny vit efter en brand.Jeg husker dem alle som uhyre flittige og med beskedne indtægter men vit lykkelige.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk