Mit Højskoleophold dengang for 50 år siden !
Forside ] Op ]

 
Mit Højskoleophold dengang for 50 år siden !

 

Jeg blev sendt afsted - skole og så mig var ikke lige sagen.Jeg var kommet ud af skolen en måned før min 14 års fødselsdag og var lettet--nu skulde jeg til at hjælpe mere til i bedriften hjemme og vi skulle ikke mere have fremmed karl.Jeg var efterhånden stor og stærk og kunne bære en tønde korn på loftet, pløje og så lige,noget der var nødvendig dengang .Passe hestene og malke var også lært og jeg havde deltaget i aftenskole og landbrugsfaglig skole og da både min far og mor havde været på skole - henholdsvis Højskole og Landbrugsskole lå det i luften at det skulle jeg også .Naboens Ellen var den sommer på Rødding Højskole og sendte en reklame og efter en del overvejelse blev jeg tilmeldt.Den 3 Nov var den dag jeg rejste .Det var med betænkelighed,nu ville der være for meget for far og mor at lave-selv om vi havde skyndet med at få roerne op viste jeg jo nok hvor meget der var hver dag at gøre.Mor fulgte til Rutebilen i Fjelsted og så gik det ellers derover af, skifte til tog i Kolding og så igen til Rutebil fra Brørup,Det var en gråtåget eftermiddag og den fremmede egn så ikke spændende ud og i toget traf jeg nogle der var på vej til Landbrugsskolen i Ladelund og de sagde at det første vi fik at se i Rødding var Statiktisk årbog ,og at den skole de skulle til var meget bedre.Sammen med det grå vejr og de nye udsigter og lidt hjemve var humøret ikke i top.Vi blev modtaget godt og forstanderen - Hans Lund gav hånd og vi sagde vores navn og næste dag huskede han alle vores navne - 82. Det gav ligesom en form for trykhed at mellem alle de fremmede at der da var en der viste hvem vi var.Det tog kun få dage inden jeg følte mig rigtig godt tilpas.De skrev hjemmefra at de havde fået lidt hjælp i det daglige og alt hjemme gik uden min hjælp .De nye kammerater var fra det meste af landet og jeg kom til at lære mange forskellige typer at kende;men de fleste var landbobørn som mig selv så der var altid meget at tale om.Det var i mekaniseringens barndom og enkelte havde kørt med traktor og vi var alle klar over at der lå fremtiden,og der var meget nyt der skulle læres.En ting som ikke lige havde med landbrug at gøre kom vi også til at stifte bekendt skab med --og det var hele vort samfunds opbygning, med andelsbevægelse, polittiske partier og historie,ikke mindst Sønderjyllands historie.Det var altsammen fortalt så det optog mig en del og jeg blev rigtig glad for at være der.Der var sang og godt humør og jeg syntes jeg klarede mig godt mellem de nye kammerater.Den usikkerhed og generthed som jeg havde haft fortog sig og jeg følte mig jævnbyrdig med de andre selv om nogle havde realeksamen .Vi skrev en masse ned og kan dermed bedre huske meget af det som foregik i timerne og som har givet rygstød til mange ting i de næate mange år.Alle ansatte på skolen trak på samme hammel - det vil sige at havde vi problemer så var der altid nogen der kunne hjælpe uden at man blev hængt ud til grin for alle de andre.Det gav en total trykhed og skabte venskaber med mange forskellige.Der kan fremhæves mange forskellig oplevelser som aldrig bliver glemt.Vi havde ordensregler - de var nu ikke værre end dem jeg kendte hjemmefra, men en fik vi afskaffet og det var den med at spilde ved bordet når vi spiste.Reglen var at der skulde betales 10 øre for hver gang der blev spildt og pengene gik til Biblioteket .Der stod en sparegris på hvert bord og den havde vi set os lidt gal på -ikke for pengenes skyld ;men alligevel. Vi fik så lavet en sang der gik på melodien fra internationale og handlede om grisens død .Vi havde i dansktimen alle skrevet sangen og alle undtagen Lund viste at den skulle synges lige i det øjeblik han kom ind til middag i Spisesalen.Han tog det pænt - kradsede sig i håret og lovede at grisene kom væk--og vi var stadig påpasselige ikke at spilde ved bordet .Vi kom jo fra mange forskellige miljøer og havde vel alle brug for opdragelse i måden at omgås hinanden.Vi måtte ikke slås - alligevel skete det - der boede en tysker - Sindel - en stor stærk fyr som havde været med i krigen Han boede lige over Lunds stue og larmen hidkaldte ham og det trak op til rigtig uvejr Som straf ville Lund aflyse vores kusinefest;men indbydelserne var send ud og det hele gik i orden.;men det var lige oppe over.Vi var jo sammen hele tiden og lærte også en del af hinanden.Det gode eksempel som nogle besidder virkede som forbillede og alle vil helst ligne dem som klarer sig bedst og vi lærte at tage sig af de kammerater som af en eller anden grund havde lidt svært ved at følge med .

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk