Mine oplevelser 1995-1998
Forside ] Op ]

 
Mine oplevelser 1995-1998

1995

Der blev i begyndelsen af året lavet mange småting--eller måske snarere og så -store ting på Aalund. Vi lavede et åbent maskinhus i hjørnet hvor der engang i tidernes morgen havde været hestegang, der måtte flyttes en enorm stor cementklods som lå lidt nede i jorden og vi hentede en del sten til gulv og sammen med smeden--Bent Fris lavede vi skuret.Der blev købt et stort brændefyr som samme smed satte op i kælderen,Der var ellers oliefyr men med de oliepriser var det langt billigere med træ.For at skånevores personbiler blev der købt en varebil---Nissan diesel Den var med anhængertræk så vi kunne køre med op mod 1½ ton og selv om den var på gule plader måtte den bruges til alt da momsen var betalt.Der blev stadig arbejdet med planer om staldbyggeri og anskaffelse af maskiner så vi selv kunne klare det meste markarbejde selv ,og der var planer om hjælp eventuelt en praktikelev, vi var godkendt som praktikplads så det var en mulighed.I familien var det sådan at jeg med mellemrum kørte en tur fo rmine to morbrødre,Johannes var med ude at se hvor langt de var kommet med bygningen af storebæltsbroen,,og Alfred var med en tur til Børkob Mølle i fint vejr og vi havde en dejlig tur og han var i fint humør.Det blev vores sidste tur-han døde pludselig ganske kort tid efter 95 år gammel.I maj blev Aase og mig inviteret til Skrædderens 60 års fødselsdag ogAase kom og har faktisk været her siden.Det betød at jeg ikke mere spiste til middag på Aalund.og havde det i det heletaget en langt bedre tilværelse end at være her alene .Vi kørte en del ture i løbet af sommeren når der var tid til det og havde det i alt i alt hyggeligt Aase kendte nogle i Nyborg som besøgte os jævnlig --Gretha og Gunner og vi var også hos dem og jeg lærte dem at kende som nogle vi var i godt selskab med.Aasevar også med til min kusine Anna s 50 Års fødselsdag hvor hele min faders familie var med også Ellen og John i Brylle besøgte vi sammen med faster Thea og Aksel. Jeg var til 5 Års eftersyn på sygehuset og fik at vide at mine hofter var lavet af et stof der nok skulde holde--det var der nogen andre steder der ikke havde,så jeg var rimelig rolig selv om jeg haltede---jeg havde jo ikke ondt.. Det havde jeg derimod lidt i det ene øre,det som var oppereret for 53 år siden, jeg var flere gange ved ørelæge i Middelfart midtpunkt og han fik bugt med det selv om jeg stadig har mistet lidt hørelse.så er det til at leve med.Sidst på året døde også min sidste morbror -- Johannes i Båring han havde jo i en årrække været alene og klaret sig selv;men den sidste gang Aase og mig besøgte ham---vi havde hentet æbler til ham---kunne vi godt se at kræfterne ikke var som før og efter en kort tid på sygehus sluttede også hans liv og der blev tilføjet et nyt savn;men jeg har mange gode minder om alle tre morbrødre-.De var forskellige men altid ens hvad venlighed angik og flittige og patentlige alle tre .Hen mod Jul overraskede jeg Aase med at købe en lysranke til at hænge ude , det var blevet en skik mange steder at have sådan en tændt en hel måned i den mørke tid og det så da også festlig ud i vores have Aase og mig havde en god juleaften men juledag var jeg syg med feber rigtig voldsom forkølelse der varede året ud næsten. Det tog lang tid før jeg var frisk igen og det blev sådan at jeg stoppede med at malke,det havde jeg eller gjort fra jeg var 13 år så det var på en måde et savn; men jeg følte også at jeg ikke mere var så stærk at jeg kunne gøre det hurtigt og godt nok og så var det jo sådan set også Poul Erik der skulde køre det løb .Selv om jeg ikke mere var så meget i stalden var der da stadig ting som jeg magter , der er ærinder, reperationer og vedligehold og der skal gøres rent og holdes en vis orden og tilsyn med en del ting så ligefrem at gå og kede sig er der ikke nogen grund til .Poul Erik havde en tid midt på sommeren hvor han havde lungebetændelse vi havde husbondafløser for jeg var ikke i stand til at klare alle de køer der var nu.der gik nogle i laden så der skulde flyttes lidt om for sat malke så det var lidt besværligt Det gav lidt stop i alle de planer der var men heldigvis rettede hans helbred sig efterhånden og de forskellige byggeplaner tog form,Der var lidt tale om at lave om her og bygge til, men vi blev enige om at det rigtige var at bygge nyt. omme ved ham -på Aalund.og så bruge de gamle stalde her til andre ting.

1996
Den første tid af året var jeg stadig lidt sløj efter min forkølelse i julen og hele vinteren lavede jeg egentlig ikke ret meget;men efterhånden begyndte jeg at ordtne småting.Vi havde ikke gæs og ænder mere så både dammen og hele den plads hvor de havde gået fik jeg ordtnet ,der blev sået græs under træerne og indhegningen fjernet .I maj malede Gunner fra Nyborg vores stue,jeg hentede ham nogen morgner fordi hans bil var i uorden.Det var nogen raske ture ud af motorvejen .En morgen--jeg kørte vel ca.125 kom der 2 unge damer og kørte uden om---jeg tænkte --det kunne være sjov at se hvor hurtigt de kørte,så jeg fulgte et stykke men da viseren stod på 175 opgav jeg,uden at jeg følte mig som tøsedreng .I forsommeren begyndte vi at grave ud på Aalund til den nye stald.Poul Erik s farbror Ole gravede banken væk og Skøde Knudsen fra Skalbjerg byggede kostald til 70 køer og hen på sommeren holdt vi rejsegilde i haven i fint vejr og fik mad fra Nr Aaby hotel .Samtidig med staldbyggeriet blev der lavet gylletank og en stor foderlade af stålplader. det var en meget travl sommer; men jeg blandede ikke så meget i selve byggeriet men var da daglig omme og se hvad der foregik.Stalden var klar til brug lidt ind i September måned og køerne blev flyttet,selv om stalden her dermed blev tom for en tid savnede jeg dem egentlig ikke,jeg havde alligevel ikke passet dem siden jul og på den anden side fik de jo meget bedre forhold deromme.Det var en tør sommer og bækken gik tør en tid og vi vandede i lang tid græs og fik købt mere slange til vandingsmaskinen så den nu havde 200 meter slange.Selv om det var en travl sommer fik Aase og mig tid til nogle gode ture forskellige kønne steder hen .Lundeborg--Sønderjylland--Tyskland og flere småture. Christian ude ved Ditte døde i efteråret og vi var til begravelse i Odense.Vi--og ikke mindst Ditte vil savne ham meget.Jeg husker ham mest for tiderne ved jul og så om sommeren hvor han pluggede bær og hvor vi hyggede os sammen i haven.Den sommer havde vi roer i Godtfreds mark som vi havde lejet og samtidig majs og ital.rajgræs og kun lidt korn, med de flere køer skulde der mere grovfoder til og der blev købt sukkerroeaffald også så der var ingen dyr der kom til at sulte.Hele vores byggeri og samtidig køb af flere maskiner blev dyrere end der var regnet med,der kommer altid noget extra med når der skal ske så meget på en gang; men vi håber også indtægterne vil stige,med den større produktion der bliver mulighed for .Vi havde fået nogle andre traktorer og den store ford kørte jeg lidt med,jeg pressede lidt halm - --- småballer,og efter høst stubharve, det var en anden fornemmelse med så stor en maskine og jeg følte ikke at jeg havde helt den samme føling med arbejdet som med de maskiner jeg var vant til gennem mange år. Vi havde desuden hjælp af en yngre medhjælper så min hjælp var næsten ham i vejen,yngre mennesker ælsker jo traktorer,det går over med tiden,for efter sådan en hel dag hvor man rigtig er blevet rystet igennem på et halvdårligt sæde i koldt vejr så er man mere træt som efter en dag med almindelig manuelt arbejde .Traktorene vi har nu er med varme og radio og sæder som i en bil;--men alligevel, lad bare de unge køre. Jeg havde lidt mere tid end de andre år til at lave ting som ikke lige var så nødvendige,tidligere var der altid køernes faste tider at tage hensyn til men nu kunne jeg være med til alt uanset tidspunkt.Det var efterhånden blevet sådan at Gunner og Gretha fra Nyborg kom omtrent hver anden lørdag og vi havde det rart med køreture og vi fik lavet mange ting sammen--han slog plæne og klippede hegn og vi hyggede os og Aase og mig var også jævnlig i Nyborg hos dem . Juleaften var vi inviteret til Kværndrup til Kirsten og Bent, det var noget af Aases familie og vi havde en god aften selv om det næsten altid er rarest hjemme lige den aften. Fødselsdage havde også været det år.---Altså dem der var lidt store . Aksel min onkel , blev 85 år og holdt fest hos Polle hvor vi var sammen med hele fars familie .Sidst på året blev Henry på Sletterøådgård 80 år og jeg var derovre om formiddagen.Det var ligesom vedmodigt at se at han var blevet så gammel når jeg tænkte på da han kom derover som ung og vi så den fart der var over ham dengang,men heldigvis var han i et godt humør selv om helbredet ikke var som før.

1997
Også det år skete der mange ting,ikke alle lige vigtige;men alligevel noget der huskes.Nogle ting som var sket i tidligere år gav stadig savn.Poul Erik s far der døde pludselig i høst for et års tid siden havde været til megen hjælp i det daglige og hans som regel gode humør var smitsomt og han var altid parat med en hånd når det kneb.I bedriften skete der stadig noget, vi fik høns og det blev mig der tog sig af dem.De kom til at bo i en kølevogn hvor undervognen blev lavet til halmvogn,jeg satte 3 vinduer i og lagde vand ind og der blev lavet hønsegård bag haven på Aalund,det er ikke nogen guldgrube med 100 høns;men helt hyggeligt.Sidste år da vi satte kvier på græs omme ved skoven var der en der blev vild og stak af, selv om vi flere gange så den og var 4 -5 mand fil at lede var den umulig at fange i alle de buske og mosehuller der er og selv om den hen på vinteren var set ved forskellige majsstakke så gemte den sig i en granskov sammen med rådyr helt i Andebølle næsten 10 km. væk hvor den blev skudt efter at have rendt ude et helt år.Vi havde forskellig medhjælp; men det var jo Poul Erik der havde med dem at gøre.bortset fra at jeg ordtnede løn og skat.I høst pressede jeg småballer og vi havde fået en bållevogn der selv samlede baller op næsten lige så hurtigt som de kunne laves Vi havde ellers en ballelæsser der læssede op i aflæsservogn men den anden var hurtigere så den blev kaseret.Det var ikke let at lige se hvad der var fremtid i ,hverken i maskiner eller hvad der skulle dyrkes.Kornprisen var ikke høj ;men der var tilskud til korn;men ikke til roer og græs og det var det sidste vi havde brug for, så vi holdt nok op med at have korn, fremtiden lå nok i majs .Vi havde lejet jord ved Henning-Poul Erik-s bror ved Ejby og der var Sukkerroer med og ellers Hvede .Det var lidt langt at køre-8 km.ogvar vel alt i alt ingen særlig god forretning selv om det var godt med en forbindelse til Sukkerfabrikken for at få billigt foder.Vi nåede at have jorden i et par år så solgte Henning jorden .Det gav lidt problemer med det areal som kræves til et vist antal dyreenheder, noget der var indført for at begrænse kvælstofforbruget og udvaskningen til havet,altsammen noget som tilhører den højere videnskab; men som medfører et betydeligt papirarbejde og dermed omkostninger.Regnskabet med markplaner er ikke mit område og det bliver passet af planteavlskontoret i Aarup og er noget som Poul Erik tager sig af .Den sommer fik Aase og mig også tid til en del ture og havde mange gode oplevelser.Tidligere var jeg jo mere bundet af arbejde der skulle gøres hver dag, nu bestemte vi selv mere tid og sted og det blev til både fødselsdage og andet ved vores familier.I December holdt landboforeningen et kursus i EDB og jeg havde tænkt lidt på Computer så jeg var med og fik set hvordan det virkede.FAF havde et tilbud fra Lec i Aarhus og lidt før jul fik jeg købt en IBM computer .Alt nyt er besværligt, og det tog lang tid før jeg havde magten over den .Men ved et internetkursus i Landboforeningen så jeg at de heller ikke lige fik alt til at virke efter planen hele tiden.Det tog måneder før jeg kunne lægge 2 og 2 sammen;men med nogen træning kunne jeg temmelig meget i løbet af vinteren ,hente ting fra internet-printe ud og sende imail, altsammen nyt og meget spændende , en ny verden med uanede muligheder, spil for sjov og nyheder fra alle aviser og alt muligt andet--flere mil.sider. Jeg fik lidt hjælp fra forskellige der havde forstand på Pc sådan et lille tip om det ene eller andet gør tit under værker. Da jeg ville lægge tal sammen trykkede jeg bare + og intet skete, der skulle stå total---logisk,når bare vi ved det ! Sådan er det med alle ting-når det først er lært så er det let og alt går som en selvfølge. Det kræver så til gengæld at gå helt og fuldt ind for det som vi har begyndt på og ikke springe over hvor gærdet er lavest.Det er let at have den indstilling men ikke let at gennemføre . Det er det samme med orden,for meget er besværligt og kedeligt men uorden er heller ikke rart.Bedstemor sagde en gang : det værste ved uorden er når det har varet for længe så kan vi ikke se det selv og så er det for galt.Det er som om ældre har mere sans for orden end yngre ,vel nok på grund af mere travlhed--der skal først og fremmest tjenes penge og så kommer mange andre ting i anden række--desværre !

1998
I begyndelsen af året brugte jeg al min fritid--det vil sige den tid hvor det ikke var vejr til at være ude--til at sætte mig ind i alle computerens muligheder og fik forskellige spil lagt ind bl a Yatzy som også Aase kan være med til. Fra internet fandt jeg mange spændende ting.Der var ting som vel ikke var lovlige, men selv om der er opskrifter på alverdens ting er det jo op til en selv om vi vil bruge det--Pirat kopier --Tv pirat kort og koder.Avisernes nyheder og vejrkort og landkort er altsammen noget der skal ses plus email det kunne jo være at en eller anden lige havde en hilsen? Vi havde flere medhjælpere det år Kjeld med mellemrum og Anne Marie som hjalp med at passe køer, hun var meget intereseret i køer og hun gav vist stødet til at vi havde 3 køer på dyrskuet i Odense De klarede sig pænt og det var da spændende men en rimelig stor ulejlighed--og omkostning ,der vel ikke modsvares af nogen økonomisk fordel, selv om det vel giver prestige at have køer der kan være med derude.Anne Marie kørte dem selv derud i vores Kreaturvogn og passede dem alle 3 dage.Aase og mig var ude at se om torsdagen men havde ud over gratis adgang ikke noget med det at gøre sådan arbejdsmæssigt Vi havde et uheld med vores Valmet traktor den sommer .nogen timer efter garantiens udløb gik noget galt i gearkassen og den kørte med filspåner i olien og sagkyndige mente ikke den nogensinde mere kunne komme til at holde ret længe og den blev derfor byttet med en ny og bedre,men det var ikke rigtig med i vores beregninger,men der skulle jo gøres noget her og nu. Vores nabo gennem alle tider--Godtfred havde solgt sit fødehjem og var flyttet til Gislev og blevet gift med Karen og Aase og mig var sammen med Thorø s nede og besøge dem i sommer,og han var godt tilfreds i sin nye tilværelse .Vi var også på besøg mange andre steder ved fester, fødselsdage bl a Poul-Aase s bror- Gunner i Nyborg -Hedvig Fra Aalund og Karen Thorø og hen mod jul faster Thea og Poul Henning sammen 135 år hos Polle. Så det blev et år med mange km.for vi var jo også andre steder. Ærender kørte jeg mest i Nissanen,det var tit sådan at jeg var den der havde bedst tid og det var heller ikke forbundet med de store anstrengelser; men kunne tit tage lang tid,Engang blev jeg sendt til Kerteminde og skulde hente et leje til vores fintsnitter ved Kværneland. jeg fandt snildt stedet--lige til deres frokosttid--20 min så så den hal hvor der var reservedele 20 min så den mand der efter 3 forsøg fandt det leje der passede 3 gange 20 min.og så var det ellers hjemad og få lejet sat på .På lidt mere private ture brugte jeg også Nissanen den må køre med 1 ton så vi var i Tyskland og hente Koks med trailer på.Vi havde elles i flere år hentet koks ved FAF men de solgte ingen mere og et andet sted fik jeg deres sidste 3 sække med den besked at det kun var idioter der købte koks her i landet!!Det viste sig også at prisforskellen var for samme slags sække :Dk123 kr Ty 45 kr Samtidig er det jo en slags udflugt hvor vi ser et og andet og en enkelt kasse øl er også til lavpris, at vi snyder den danske stat er da umoralsk,men det er ligesom vi skal skele lid til vores egen private økonomi .Gas var 80 kr. at sparre og på den tilstrømning der var til supermarkedet i Flensborg var det tydeligt at der var nogen der havde fundet ud af det.Det er selvfølgelig de danske afgifter på alverdens ting der gør det galt. 10% mindre moms er også penge og så er det rent sportsmæssige, der er ting vi ikke må tage med og det er der selvfølgelig nogen der gør alligevel og toldere kan jo ikke være alle vegne Jeg har aldrig haft nogen egentlig sympati for noget der var med tyskere at gøre.--Måske arveligt belastet? eller levn fra krigstiden efter alt hvad vi havde hørt om tyskeres grusomheder dengang.Men det er jo et andet Tyskland nu,Den almindelige tysker er vel ikke anderledes end os selv og jeg må da også erkende at Aase og mig ser en hel del tysk TV. deres musik er som vores og er med humør fest og farver ,og så er det jo et stort land der har bedre råd til at lave rigtig godt Tv og med mange forskellige kanaler Ard-N3-ZTV-VOX-Kabel-ntv-MTV-og mange flere.Vores bedrift blev også det år udvidet der blev købt både mælkekvote og enkelte nye maskiner bl a slåmaskine til græs og der var også købt rundballepresser med plastikbinding som firmaet Binder Wrap reklamerede med på internet med billede af Poul Erik og Anne Marie .

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk