Mine oplevelser 1963-1966
Forside ] Op ]

 
Mine oplevelser 1963-1966

1963

Det blev en vinter med både kulde og en del sne,selve snekastningspligten var overtaget af kommunen ;men vi havde jo vores egen at flytte med.Vi prøvede med grønhøsteren på Godtfreds vej, og med løs fygesne kunne den blæse det langt væk; men den sad jo bag traktoren og var sneen mere end 1m høj kørte vi fast .Ellers gik vinteren med møder og med det sædvanlige arbejde med at få tærsket,lavet brænde og ryddet op.Vores karl rejste og i nogle måneder klarede vi os med forskellig hjælp,Valdemar,s hjalp i roerne . Morbror Aage som tidligere boede i Findinge, havde efter at Kirstine var død, solgt sin ejendom og boede nu i Odense havde nogen fridage og hjalp også i roerne.En søndag var vi sammen en tur på Rømø,en heldagstur i fint vejr som vi husker med glæde . Vi skulle det år have afstemning om nye jordlove og bølgerne gik højt,VU var sammen med Venstre og Landboforeningerne med i en stor N E J kampagne det var for rødt,og blev stemt ned. VU havde lige ved den tid en udflugt til Svendborg og den aften, inden vi kørte hjem, satte vi små røde klistermærker med nej på alle de biler der stod på parkeringspladsen,så vi gjorde hvad vi kunne. At så en del af forslagene senere er sneget sig ind af bagdøren er en anden sag. Som bestyrelsesmedlem i venstre skulle jeg være med til at køre for de ældre til valg og jeg kørte bl.a for Laurine fra Frydenlund ,hun var over 100 år, men var klar over at det var vigtig at stemme! Loftet på svinestien der altid var lidt farlig at færdes fik vi lavet med gamle loftbræder fra foderstoffen i brugsen,det vil sige det var mureren der havde dem.FAF flyttede fra brugsen til nye haller og siloer i Grønnemose . Den første ensilagesilo der var lavet af cementsten skiftede vi ud med en Colstrup silo 4m trykimpreneret træ .Arealet med roer blev udvidet og dermed brug for mere siloplads.Ved efterårets maskindemostration ved Tybring så jeg og smeden på roeoptager med læsseellevator.Det var en enrækket Fiona fra Bogense og vi købte den og den virkede godt,den kunne køre i 2 gear og læssede bagud i vognen og der var et par tons på en halv snes minutter.Ulempen var da vi senere fik en JF aflæsservogn, skulle spænde traktoren om for hvert læs; men lettelsen var stor.Grønhøsteren blev også brugt til ensilering af græs,og der blev også hentet græs til staldfoder. En af mine kammerater i VU Arne Henriksen havde fået en god stilling som salgsleder efter SekretærJørgensen .Der var i de år en del export af avlsdyr til bl.a.Arabien og Arne havde været med til opkøbene og jeg husker at han ved høstfesten fortalte mig at han måtte følge med en sending og at han glædede sig-han var rejsevant,havde været i USA .Om tirsdagen mens jeg malkede, kom mor og fortalte at Arne var styrtet ned i Frankrig efter en mellemlanding,Den store Herkules havde ikke kunnet komme over et bjerg.Sådan en ulykke er ikke nem at takle,alle kammerater var med til begravelsen i Gelsted,det var ikke til at fatte at sådan noget kunne ske.Det firma der fløj måtte derefter ikke mere komme i Danmark. Hen i efteråret fik vi en karl igen selv om mere mekanik lettede og var hurtigere så er det jo ikke alt der kan gøres med en traktor,der var stadig håndarbejde,de traditioner der var med at have urtehave og frugt kartofler og alt det der sådan set ikke var penge i tog tid;men holdt lidt af de gamle traditioner i live . Vi så ligesom lidt mere til familien efter vi havde fået bil,det var let lige at smutte et par timer og det blev da til besøg bl.a.ved Frode og Lena som nu boede i Avnslev efter at han havde fået arbejde ved DSB i Nyborg. Ved Aksel og Thea var vi til Poul Henning,s Konfirmation.Der var adskellige fødselsdage.Krista, Viggo,s kone fylgte 60 og der kom vores nye præst-Balslev.---Jeg husker helt den aften-der var virkelig travlt.Marie som kørte med ,ville hjem lige efter spisning så det klarede jeg-på vejen der gik en soldat--det var synd syntes jeg--han ville sikkert gerne hjem----til ---Harndrup-så igen til resten af festen i Fjelsted og så mor hjem,--og så mig videre til Nr.Aaby hvor VU holdt noget der lige var blevet moderne,nemlig midnatsbal !

1964
Der var stadig noget at forbedre både i mark og stald,i marken blev kornarealet skåret lidt ned og græsarealet og roearealet udvidet og det tradionelle sædskifte blev i nogen grad forladt .Vi købte halm og lejede græs omme ved skoven-Mestermarken-.Den mark købte vi efterhånden 4 td.l for 16000 kr. Vi lagde marken om med havre det første år og så varig græs til kvier Prisen pr. td.l. som vi gav var den samme som der blev givet dem der måtte afgive jord til den nye motorvej der lige var startet bygningen af ved Gribsvad.Hele dette arbejde med motorvej betød en ændring af vores bæk.De fjernede en del moser der havde afløb herforbi og det betød at bækken i tørperioder løb tør, noget den ellers aldrig gjorde . I stalden var der også nye ting der var brug for,med flere køer ,også flere kalve, Vi kunne købe færdige bure af træ for 100 kr pr stk.Jeg fandt så ud af sømme nogen sammen selv.Tømren savede brædder ud og jeg lavede 8 fritstående bure for en to-tre hundrede .Vores karl Svend Aage som vi havde haft det meste af et år rejste pludselig-han fik arbejde sammen med sin far der arbejdede på motorvejen hvor lønnen var meget højere.Vi havde derefter ikke fast medhjælp og brugte derfor mere maskinstation,Arenkilde fra Kielshøj ved Gelsted og Tage og Grethe som hjælp til roer og i høst.Valdemar hjalp også og jeg pløjede for både for ham og ved Godtfred .som så hjalp med halmkørsel .I høst var Valdemar uheldig at falde af vognen og brækkede begge håndled ,det var hans hest der pludselig gik frem .jeg tilbød at tage deres 2 td.l roer op, og Villy hjalp til gengæld med her . Mit arbejde i de forskellige foreninger var næsten ved at tage overhånd,--det var da meget sjov og det betød også at have lidt indflydelse ,Jeg blev formand for Fjelsted Forsamlingshus og der var mange ting der trængte.Aktinærene fik nye beviser,der var ikke hold i hvor mange der stadig var i live. Gulvet i salen var slidt og køkkenet og varmen.Det betød nogle lidt stormfulde generalforsamlinger; men endte dog med at vi fik lånt nogle penge og fik lavet nogle forbedringer,både centralvarme og nye møbler.I bestyrelsen havde vi det godt,jeg var den absolut yngste og forstod heldigvis at lytte til dem med den store erfaring så vi fik tingene kringlet nogenlunde på plads. I mejeriet var jeg også lige ved at blive valgt som formand ; men heldigvis forbød vedtægterne at en mand uden køer kunne væreformand og jeg var jo kun mor,s bestyrer,så jeg slap.Dette forhold tog kontrolforenigen ikke så nøje og der kom jeg med til en hel del forhandlinger om sammenlægninger, først med Fjelsted foreningen,så med Skovsgårde og sidst som Kontrolforeningen Fyn.Der var møder i Aasum og Ringe og mange forskellige forslag blev ført til torvs.Regnskabet som hidtil havde været håndskrevet blev overført til hulkort og gerberering til centrale laboratorier.Det betød at mange kontrolassistenter blev afskediget da der også var nedgang af besætninger.Jægersminde mejeri havde da der var flest over 100 leverandører; men selv om koantallet ikke faldt så var der en del af de mindste der ophørte; indtjeningen i andre erhverv var bedre end i de mindre landbrug,så de blev enten sammenlagt eller kun brugt til bolig . Den sommer var vi på mange gode bilture sammen med bl.a skrædderen og hans mor .Det var jo begrænset hvor meget mor havde været omkring tidligere og det var også en stor oplevelse for hende da vores post,Gitz tilbød en tur til København,han hentede nye biler hjem og hans kone var med til at køre den nye hjem,og så fik mor lejlighed til at besøge sin søster Dagmar.Det var den eneste gang hun så hovedstaden. Politisk skete der også meget,der blev diskuteret EF -(de 6) ved alle lejligheder,det var de helt store muligheder for bedre tider,varig fred i Europa og hvad der ellers kunne sættes i udsigt.Nato var til debat og FN, der var meget til dedat ved møderne I VU kørte vi kursus om vintren .Politisk kørekort-med bevis for beståelse, og om somren landsstævnet i Silkeborg.Jeg kørte for nogle kammerater og på hjemvejen sprang en køleslange i Vejle om morgenen--og så blev det med Falck hjem!

1965
For at få arbejdslettelser og større produkuktion var det stadig nødvendig at finde ud af hvor det var mest nødvendig at sætte ind med maskiner, enten i marken eller i staldene .Jeg havde set udmugningsanlæg et par steder bl.a. i den nye stald på Dalum Landbrugsskole hvor jeg var til elevmøde hver sommer.Det anlæg de havde var med flydende gødning -det der senere kom til at hedde Gylle.Et såden anlæg ville Jerseykonsulent Christiansen anbefale ;men det ville koste med riste og beholder 60,000 kr. Ude ved en kammerat--Mathiesen i Voldby så jeg et anlæg fra Nagbøl ,det var mere rimeligt i pris ca.7000 +murerarbejde .Jeg aftalte med dem at vi sammen med murer Viksø var klar til at få det instaleret i April. Vi gravede kanal ude i laden og jeg murede selv og Valdemar hjalp,og da vi blev færdig udvidede vi stalden ud i laden så der nu blev plads til 38 køer.Det var et anlæg med to motorer og var hvad der kaldtes halvautomatisk, et par luger i grebningen og så bare lige skubbe hen i,det var en stor lettelse og betød langt renere stald, da der nu blev nu renset ud flere gange daglig . Da laden dermed blev mindre var det slut med tærskeværk.Vi fik for første gang mejetærsket-Olsen fra Assenbølle Maskinstation hvor vi også købte halm og fik ballepresset ,noget der også var en nyhed med disse små hardtpressede baller.På det tidspunkt var det en mejetærsker med sække og jeg stod på og bandt for de godt 100 sække på et pår timer,det var ikke det værste;men maskinen var meget hurtig til at ændre fart og retning så det gav nogle stødte steder mod rækværket.Det var også lidt vanskeligt at få sække læsset af samlet,så da vi var færdig så det ud som om de var kastet ned med faldskærm.FAF hentede kornet og det blev byttet med svinefoder og vi beholdt kun det som hønsene skulde have.Både selvbinderen og tærskeværket blev skildt ad og solgt til gammelt jern.Selvbinderen som vi havde sammen gav 10 kr og de blev sat i en præmieobligation så samarbejdet kunne fortsætte,det gav 0 udbytte. Når der sådan skulle kasseres maskiner,det gjaldt også hakkelsmaskinen ,som vi havde brugt i mange år, var det ligesom vemodigt ar ødelægge ting som sikkert kunne virke i mange år endnu,-----M E N det var jo udviklingen og det var jo faktisk startet med traktorens indtog. Vi havde mange fordele med at have bil,det var ikke alene de gode ture om søndagen; mender var fester i familien og hos kammerater som var nemt at nå hurtigt.Gerda i jylland blev gift og mange af mine kammerater ,så der var tit brug for hurtig transport .Bilens vedligehold fandt jeg hurtig ud af at en Opel var let til rust, jeg så andres biler hvor de var gennemtæret på få år og var klar over at noget skulle gøres . Fra plove og andre maskiner brugte vi altid spildolie,det var gratis og så lang tid det var fedtet--intet rust.Dette billige middel reddede min bil i de næste mange år,hjulene af, op på siden og sprøjt 10 l sort olie på,og stå ude og dryppe af,og den klarede et år igen uden rust .Gitz vores post som tit kom og fik middagsmad gjorde os mange tjennester. bl. a. var han flink med ting i banken osv .Han fortalte tit om fjernsyn og alt det som vi gik glip af ved ikke at have det;men mor som havde set det en enkelt gang ude ved Aage syntes ikke det var noget særligt; men Gitz sendte alligevel Svera i Harndrup en aften ud med et Alvaius og det første vi så var Dr Liberkind med en dyrefilm og det gik sådan at jeg købte det.2000 kr. Mor blev glad rigtig glad for det,hun var jo tit ene om aftenen med alle de forskellige foreninger jeg var rodet ind i og det gik hurtig med at få dette nye ind i dagligdagen,det med at læse bøger gled helt ud,og biografture var så at sige helt ude. Det skete også tit at Godtfred og hans mor kom og så med og vi havde en hyggelig aften ved skærmen .Fjernsynet eller TV som det hed,havde mange virkninger. Foreningslivet med foredrag sygnede hen,folk fik meget mere af nyheder hjemme nu end radioen kunne give ,og blev mere hjemmemennesker--Vi skal være hjemme i aften for der er noget godt i fjerneren.!!! Eironside,Flygtningen,Preston & Søn osv.

1966
I det år var der lidt pause i udvidelserne i bedriften;men det var ikke ensbetydende med at alt stod stille.Mestermarken som vi først havde lejet og senere købt ,trængte til et og andet.Sælgeren skrev under på at marken var fri for flyvehavre;men det var også det eneste ukrudt der ikke var ,så efterhøst,der havde været havre,blev der harvet og samlet kvik og brændt af og jorden blev jævnet. Der havde været gravet tørv under krigen og det hul fik vi fyldt op med vejjord,vejmanden Laurits,hjalp med at læsse fra Fjellerupvejen. Drænsledningerne havde det heller ikke for godt og jeg var i Brugsen for at hente rør, jeg regnede bare med at skulle bruge en halvsnes stykker;men Sørensen havde ikke nogen hjemme og tilbød straks at hente i Assenbølle ,så jeg sagde at så måtte jeg nok hellere få 50.Da jeg så efter flere dages gravearbejde var færdig og vandet løb som det skulde var der kun 2 rør tilbage.Først på sommeren kom Gitz med en plæneklipper med motor,det var en brugt Ginge som han solgte for nogen han kendte.Den kostede 500 kr, og vi købte den .Maskinen var med fremtræk og var let at køre med;men da det var en cylindermaskine var den meget sårbar over for sten i muldskud ,så det var ikke så sjældent at den skulde en tur ind i huggehuset og under kærlig behandling med værktøj;men det var trods alt nemmere end at håndskubbe. Haven blev lidt efter lidt lavet om så den var nemmere at passe,ikke så mange bede og græsplænen i et stykke og var dermed lettere at holde og med de nye ukrudtsmidler blev plænen ren for mælkebøtter og andet ukrudt.På gårdsplads og omkring laden blev der sprøjtet med et nyt middel der hed CMU,det tog alt om det så var store træer hvis vi ikke passede på. I marken var det først kun kornmarkerne der blev sprøjtet ;men nu var der også ukrudtsmidler der passede til roer.Vi fik roerne sået med specialmaskine--- --enkorns,og samtidig båndsprøjtet. Det var dyrere end at så selv ,men lettelsen ved udtyndingen var betydelig. Urtehaven som var omgivet af et klippehegn af mirabelle blev fjernet i forbindelse med at Billesbøllevej blev istandsat og asfalteret og derefter havde vi kun lidt kål og andre småting i roemarken.Vores telefonledning blev lagt i jordkabel, og det var en rart, for flere gange var luftledningerne blevet ramt af lyn,og en gang var det nær gået galt midt om natten .Lynet fulgte ledningen ind over min seng og rev ledningen af og tændte ild i gardinet;men selv om hele huset lugtede af røg,tændte det heldigvis ikke. De første planer der var om motorvej var der tegnet lige her hen over; men det var kun en skitse og heldigvis kom den 1½ km mere mod syd; men det gav lidt betænkelighed en tid,selv om vi ikke viste noget konkret. Mine aktiviteter i foreningslivet fortsatte og var altid igang med nye ting.I VU holdt vi hver sommer havemøde i et privat hjem og der blev vi unge modtaget med en meget stor gæstfrihed og det er mange gode minder vi har derfra.Nogen stedet.bl,a. Aalsbogård,Gelstedgård og hos Eriksen i Vedtofte var fester med taler og musik og dans,hele bestyrelsen brugte flere aftner til at gøre laden klar og næste formiddag til at rydde op.I de andre foreninger blev der ikke holdt fester; men forsamlingshuset holdt andespil,det første var ikke lige sagen; men senere blev det en givtig ting, jeg var ikke den store spiller,næsten aldrig andet end snaps og ål. Jeg kom altid i sidste øjeblik--jeg skulde jo være færdig i stalden--og en aften--der var fuldt hus fik jeg en plads i gangen og samtidig med at han begyndte at råbe op--bare 5 tal-havde jeg vundet mine ål.De andre i gangen morede sig og sagde at nu kunne jeg godt køre hjem,og jeg fik heller ikke mere den aften.Både i Kontrolforeningen og i Venstrevælgerforeningen blev bestyrelsesmøderne holdt på skift hos de forskellige og vi havde dem naturlivis også her.Det var nogle hyggelige aftner hvor alt blev drøftet,der var altid nogen der havde oplevet noget helt usansynligt og hvor flere gange det blev fortalt hvor bedre lød det .Selve foreningens anliggender blev nærmest styret af formand og kasserer ; men alle skrev da under i produkollen.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk