Mine oplevelser 1955-1958
Forside ] Op ]

 
Mine oplevelser 1955-1958

1955

Efter juleferien fortsate landbrugsskolen indtil 1 maj,og det var ligesom det blev mere interesant i det nye år.Vi var medhvor det fore gik-Kvægavlsmøde på Funs Forsamling- hus -Deligeret møde samme sted,og i fritiden alle VU s møder og fester,Udflugter til forsøgsstationer-(Forhåbningslund og Kørbidsdal ).Sigurd Larsen kimilæreren, lavede forsøg med radioaktivt jod og fosfor og målte med geigertæller .Han blev senere ansat i England ved en atomforsøgsstation,han og fik senere en enhed opkaldt efter sig??Sigurd eller?? Larsen .Vi fik en del maskinlære i en helt ny hal-Marsjal hallen ,betalt af den hjælp landet fik fra USA efter krigen .Der kom en masse nye maskiner i det år og det var meget vigtig at lære at passe dem,og lære at finde fejl inden det gik helt galt.vi skilte og samlede benzinmotor ad og lærte om dieselmotorer--noget ret nyt til traktorer det var ellers mest benzin og petroleum.Vi havde et par store fester i løbet af vinteren, først med fyns militærorkester fra Odense og så til fastelavn,stor( kusinefest) med gymnastik opvisning , revy,stor spisning og dans til langt ud på natten.De kammerater jeg var mest sammen med havde købt Champagne og envitert nogle piger som vi kendete fra VU, Anne Marie, Alma og Hans,s kusine og flere som jeg ikke husker navn på.De kom i lange kjoler så der var stil over festen .Det var jo ikke fest alt sammen vi lærte rigtig meget .Sidst i April fik jeg fåresyge og var hjemme et par dage;men fik piller og var oppe og derude men så farlig ud,det var den eneste børnesygdom jeg ikke havde nået tidligere .Jeg nåede derud igen inden afslutningen og vi nærmeste kammerarer tog afsked på behørig måde på Sortebro Kro i den fynske landsby.Herhjemme igen rejste Egon og vi fik Leif-Den nye slagters søn fra Fjelsted og arbejdet skred fremad,Far havde fået en ny medicin -cortisone ,så han fik det meget bedre; men deværre kunne han ikke tåle bivirkningerne.Jeg fik mit livs første helt nye cykel 336,60 kr. Al den tid på skole og soldat var det tåbelig at have så dyr en cykel stående tilfædige steder ,-----så derfor først nu.Det med at få en traktor skulle også vente til jeg blev hjemme.Far var en tid på sygehus med kæbehulebetændelse i Odense.;men da han kom hjem havde han det rimelig og så blev det alvor med traktoren.Vi fik købt,gennem smeden ,en 28 hk Allis Chalmers ,det skulle være den ,fordi 1 mand kunne radrense 4 rækker alene med undermonteret radrenser ,det kunne den ellers mest almindelige Ferguson ikke.Hver ken mig eller far havde aldrig kørt før-ikke noget kørekort heller , så den måtte ikke køre på vej med vogn.Det gik ret hurtig med at lære at køre og far nåede lige at trække selvbinderen en enkelt dag inden han blev mere syg .Godtfred som vi ellers havde hest sammen med,sad så på binder her og jeg trak oppe ved ham og han gav så en tier til Benzin( 40 liter kostede 12,50 Kr.) Der skulle føres nøje regnskab for at få afgiften refunderet ved toldvæsenet og skrives en blanket for hver 20 l til købmanden. Efter høst fik far det dårligere og kom på sygehus i Middelfart og mor var derude hver dag og jeg om søndagen og efter en tid blev han pludselig flyttet til Odense sygehus ,han havde det dårligere, vistnok maveblødning og i begyndelsen af november blev vi klar over at han ikke kom hjem mere.Der var tit nogen der havde besøgt far og jeg husker særlig at Arne vores gamle karl, nu var kontrol ,var ude og vise ham kontrolregnskabet , det var han glad for,køerne var hans alt!Der var også nogen som kørte for os derud.Aksel og Thea kørste søndag den 6 nov og det var sidste gang jeg så ham og det sidste han sagde efter at jeg havde barberet ham var--hils alle dem jeg kender.Det var svært-næste dag om aftenen medens mor var derude døde han.Bedstemor var kommet herhen og da mor kom og fortalte det sågde hun gennem tårer:Han har altid været en god dreng . Der var en meget stor deltagelse ved begravelsen,der var foruden familien mange der kendte ham og var kommet.Han blev kun 49 år og kunne have haft sølvbryllup 23 Januar 1956.

1956
Det blev er stille tid efter at far var død, det var ligesom der var noget der var gået helt i stå.Værst var det for mor;men jeg tror hun fik megen hjælp af Marie,den ældre kone fra Sletterødgård som nu boede på Kragsbjerg,lidt op mod Fjelsted,sammen med Kristian-hendes mand,de 2 havde en rar og rolig måde at være på.Vores familie var da også meget hjælpsomme og livet skulle jo også gå videre.Mor kom til at sidde i uskiftet bo og jeg blev bestyrer.Idet daglige vil det sige at vi var såre enige om hvad der skulle gøres,jeg fortsatte den linie med mark og dyr som hidtil ;men der var meget nyt på vej i landbruget og da hestene var afskaffet var der meget der skulle laves om.Det foder som hidtil var brugt til hestene blev nu til at der kunne fodres en halvsnes kvier og et pår køer mere og hestestalden blev lavet om til kviestald .De fleste maskiner var ved smeden og fik ændret til traktormontering,lige fra vognstang over harver til såmaskine og ny radrenser.Leif og mig brugte en del af vinteren til at male maskiner,når de var blevet ændret, så de jo farlig ud med nye svejsninger osv. Jeg var blevet valgt ind bestyrelsen i Landboforeningens ungdomsudvalg---.Det der senere kom til at hedde Landboungdom. Vi holdt markvandring ved forskellige dygtige landmænd på egnen og havde vores 2 konsulenter ,Jægum og Brødsgård til stor hjælp. Vores familie så vi heldigvis meget til og det var en støtte,--og adspredelse og fornøjelse.Min fætter Karl Erik blev gift og det gjorde min kusine Valborg også,jeg husker den store fest på Indslev Kro .det var lykkeligt for dem; men det var ligesom de forsvandt ud af --ihvertfald i nogen grad ,ud af den nære familie.Det samme skete for en del af de kammerater jeg havde før,men der kom nye til andre steder.Efter at havde været en del med til skydning både i bankerne med stort gevær og Harndrup med min egen salongevær lagde jeg det helt på hylden, der var altid noget der var mere vigtig at få gjort herhjemme søndag formiddag.Jeg blev og så valgt som repræsentant i VU for Aarup og omegn .det vil nærmest sige medlemskortsælger----og fanebærer---en kolosal ære.Jeg var i aktion et par gange,først ved landsstævne i Fyns Forum,en vældig fest med en 3000 deltagere.Først i Domkirken med morgenandakt og så hele dagen politisk debat om tidens problemer om aftenen fakkeltog gennem Odense og til slut dans i Forum.Næste gang var om efteråret ved et heldagsmøde på Ryslinge Højskole og om aftenen ved festen på Ringe Hotel.Johst som bar fanen for Nr.Aaby foreningen kom for sent og altid når vi senere sås sagde vi i kor-- ---va-fanen---er det dig.VU foreningen var samlet i VU i Nordvestfyn som bestod af : Aarup,Brenderup,Særslev,Skovby Bogense og Nr Aaby .Nordvestfyn og Kerteminde holdt hvert år sidst i januar teatertur til Odense med aftenfest i Fyns Forsamlingshus. VU blev i de år kaldt for landets største balforening; men det var ihvertfald også også den største politiske ungdomsorganision,---ca.50 000 medlemmer.Ved samtlige fester var der altid en politisk tale først,det var vores folketingskandidat eller en anden venstremand og underholdning tit af de helt store navne:Hary Felbert, Raqel Rstenni.Blu Bois,GustavVinkler,og mange flere. Jeg traf mange nye kammerater og havde mange gode timer med diskusioner om tidens problemer . Vi havde studiekreds på Gribsvad Kro med forskellig indledere, det var et godt sted at komme ,den gamle krokone var flink for os unge , vi fik tit lov at holde studiekredsen i hendes private stue .Arbejdet gik frisk til daglig , Leif var en frisk fyr og kunne omgås og -så med naboens 3 drenge , vi fik gjort arbejdet til tiden og vi fik bygget et lille hus af mursten til en 7-8 kalve så de kunne være ude ovre bag hønsegården .Af andre ting der var ud over det daglige arbejde var opgravning af bæk,der var en strækning ved skoven hvor der var så meget aflejret at vandet gik op i marken ved tøbrud.Leif rejste til november og vi fik Ole -fiskemand Mikkelsen,s søn i Fjelsted, han fik hurtig lært det mest nødvendige med dyrene og vi var igen godt hjulpet med arbejdskraft .

1957
Året blev året hvor vi efterhånden vænnede os til traktorens muligheder.Det var jo sådan at i hestenes tid var der helt nødvendige hvilepauser,det var ikke mere nødvendig og når jorden var klar og vejret artede sig så kunne der nåes en masse på kort tid og den tid vi fik extra kunne vi så bruge til andet og mere produktivt arbejde end at gå langsomt efter et par heste.Det vil sige vi kunne have flere kø er ,bruge mere tid på vedligehold,og selvfølgelig mere fritid.Min fritid blev brugt til mange ting,Der var hele vinteren studiekreds,både landbrugsfaglig og politisk i bl.a. i VU .Vi holdt den vinter mange møder på Gribsvad Kro,med mange gode indledere. VU i norvestfyn havde et tonesmalfilmsaparat som vi lånte farvefilm til--gratis.BP havde nogen fine og det var oplysende film om teknik og natur.Der var flere teateraftner det år .Det årlige i Odense og så et i Ejby med omrejsende Abrahamsen (Valsedrømme) det var store festaftner med fulde huse og vores foreninger fik det til at løbe rundt . Jeg kan se ud fra min dagbog at der ikke var mange aftner den vinter hvor jeg var hjemme; men jeg fik da ordtnet regnskab,noget jeg påbegyndte efter samme bog som vi lærte på skolen--.Far havde aldrig ført regnskab; men med alle afskrivningsregler og højere skatter i det hele taget var den mere nødvendig,vi lå ellers lige en anelse under den regnskabspligtige brugsstørrelse----men når jeg nu havde lært det. I sådan en sommer blev der brugt en masse tid på at passe roemarken , selv om vi nu i flere år havde sprøjtet kornmarkerne mod frøukrudt var der på vores lette og lidt lave jord masser af meller,hønsegræs og pileurter,agerkål som tidligere var slemt var det dem der hurtigst blev udryddet med de nye midler. De første år pudrede vi selv de værste steder; men de seneste år var det maskinstationen der sprøjtede, med en jeep eller traktor.Vi dyrkede ikke hverken turnips eller kålroer mere,de nyeste fodersukkerroer gav mere og gav ikke kålsmag i mælken og med den nye roeoptager var de også rimelig lette at tage op,og toppen var et værdifuldt foder som ensilage ,vi havde efterhånden 3siloer,3meters og en topsnitter med transportør til at snitte og sætte op i siloerne med.Roernes pasning alt ialt med såning ,radrensning en 4 -6 gange ,udtynding og lugning et par gange tog næsten hele sommeren indtil høst og så en 3 uger med optagning og så vinterdækning med jord.Det var et billigt foder hvis arbejdskraften var billig,men lønninger var på vej op så der blev forsket i mange nye mugligheder for lettelser. Ved efterårets demonstration af maskiner var jeg med Erik smed i Rissinge og se maskiner,vi så der den første grønhøster,den fik øgenavnet Kampman, efter den daværende skatteminister,fordi den tog alle i samme højde (altså også roerne) Jeg var det efterår med i et dilettantstykke som VU havde i Gribsvad (Københavnervalde) det var ikke det store kunstværk og det var nok også os der var med der morede os mest, jeg var sluffør og sad nede i kassen,og det var ikke let for det var ikke alle der fulgte teksten; men puplikum kendte den jo ikke så det gik . Alle de aftner vi havde trænet var hyggelige og det var en flok glade skuespillere der en uge efter holdt en afslutningsfest, først privat i Gelsted og så efter spisning med taxa til Indslev Kro til dansant, noget der var blevet hver lørdag og som efterhånden tog livet af foreningsfesterne på egnen. Den aften kunne let have gået gruelig galt,der var jo enkelte der havde drukket lidt og så er omtanken jo lidt svækket .Det var en af pigerne,hun var jyde, og da vi ankom til kroen, der havde indgang lige fra hovedvej 1,så hun en stor kølebil fra jylland holde lige over for--HEJ--en dansker råbte hun og ville løbe over uden at se sig for,heldigvis blev hun holdt til bage, for der var stærk trafik på vejen.. Vi havde bestilt bord derude og da vi kom lugtede den kæmpestore udsmider til os enkeltvis, hvis vi havde drukket på forhånd så var det uud.Vi kom alle ind og havde en fornøjelig afslutning.Ejner blev gift det år og dermed atter en kammerat fattigere !

1958
Den vinter gik også med det sædvanlige daglige arbejde med pasning af dyrene og med at få tærsket kornet.Indtil hen i januar tærskede vi til husbehov det som vi skulle bruge af halm og korn til grut, en uge af gangen og så først,helst i tørt frostvejr,resten. I tøvejr rensede vi drænrør og ordtnede vi hegn og brænde og rydede op i forskellige ting. Studiekredse både i landboungdom og i VU gik som i de andre år.Jeg var valgt i bestyrelsen begge steder og var med til at bestemme et og andet.Ved den store teater- fest i Ejby i landboforeningen (Der må være en grænse) var jeg nær kommet i knibe,det var sådan at vi måtte hver invitere en med (kusine) og jeg havde lovet Ellen ude fra Indslev at hun kunne komme;men så kom Hanne fra København på besøg og så var hun lige så nær.Jeg måtte igang med Niels Laurits,vores formand;men det var først efter lang forhandling at jeg fik en billet til.Det var en god aften og mine kusiner kunne jo nok underholde hinanden, selv om de var fra henholdsvis far,s og mor,s familie .I de år blev der bygget en del fællesfrysehuse både i Fjelsted og Sletterød og vi kom med et i Klokholm, det var nærmest for os.Det var med 24 boxe og vi skulde holde rent en måned af gangen,vi havde oktober hvert andet år.Det blev rent madmæssigt en vældig fordel ,ikke mere saltflæsk og såltkød og der blev frosset frugt og kyllinger,saltkarret blev smidt ud og henkogningskedlen sat på loftet.Når vi slagtede blev kødet pakket, skrevet op og så blev jeg bare sendt efter nr det eller det når vi skulle have det .Om somren var jeg til VU,s Landsstævne i Kolding 50 Års jubilæum , det var heldøgns næsten.Jeg kørte med ud fra Damgård ved landevejen tidlig morgen,morgenkaffe på Jydekroen ved Gudsø vig og så i Kolding kl 9 og så møde hele dagen i idrætshallen og stor fest med bl. a. Lilly Brobjerg.Det var morgen da jeg kom hjem og så var det hu hej. Skrædderen og mig skulle stå faddere i Indslev kirke kl 10 til Lisbeth,s dåb.det var meget fint vejr og cykelturen derud gjorde at jeg ikke mærkede at der manglede en nats søvn. Stråtaget var ved at våre tyndt og skulle udskiftes, denne gang skulle det være med rør,det havde ellers altid været med vores egen hvedehalm som vi selv ribbede; men rør var mere holdbart.Tækkemanden-Laurits Jensen fra Fjelsted skaffede rør oppe fra Limfjorden og så gik vi i gang, var en langvarig affære , det var ikke hele taget , kun de 3 fjerdedele og bagefter var der et stort oprydnindsarbejde og reparation af murværket. Tækkemanden havde en medhjælper som vi kaldte tækkevalde ,han var god til at fortælle historier og naboens 3 drenge stod lige så stille nede under taget og lyttede---. det var ellers ikke lige julehistorier for børn han kunne!! Min kusine fra Virkelyst boede her nogle måneder den sommer,hun tog hver dag med rutebilen til Odense og var på Fagskole og lære at sy .Det var livligt at have hende her og hun var flink til at hjælpe mor .Jeg havde--lige siden jeg kom hjem som soldat haft en byld en- gang imellem ,Det efterår var det værst ,bl.a. under foden,ellers var det som regel på armene,Læge Rademacker fandt så på at den næste skulle der laves en podning på og så skulle jeg have en indsprøjtning med det.Det blev så heldigvis den sidste og jeg kunne kun ærgre mig over at det ikke var gjort flere år før.Vi havde fået en ny karl 1 maj-- Jørgen hed han og var oppe fra Klokholm Det var et af de slags mennesker der havde sans for renlighed,aldrig snavset tøj, støvler , træsko eller andet .Det var tilsyneladende ikke noget der tog ham nogen extra tid.Han kunne bare nå det medens vi andre nøjedes med at vadske hænder. I ferien var der også det år familie på besøg,det var altid oplivende i hverdagen selv om det var lidt ulejlighed for mor med mere mad og rengøring; men de forskellige var også hjælpsomme så alt ialt var det godt de kom med liv og adspredelse ,mor,s humør var jo ikke altid lige godt efter far,s død.Det skete også stadig for mig at jeg, lige når jeg var ved at vågne om morgenen ,skulle fortæle far om et eller andet eller spørge om råd.Det tog lang tid at komme rigtig igang igen.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk