Mine Oplevelser 1951-1954
Forside ] Op ]

 
Mine Oplevelser 1951-1954

1951

3 November 1950 rejste jeg til Rødding Højskole,Jeg fulgtes med Lars fra Holse og vi blev godt modtaget af Forstander Hans Lund ,vi skulle sige vort navn og næste dag kunne han huskealle navne .Jeg kom til at bo på Tårnborg sammen med Karsten fra jylland og Harry og Kurt fra København.Vi havde det godt sammen og lærte meget om hinanden på godt og ondt.Skolen var jo i det sønderjyske og var præget af det,den havde ligget i en enklave fra 64 og til 1920 og havde ikke været tysk .vi hørte meget om sønderjyllands historie.Vi var 84 elever alle karle ingen piger,og der var nogle fra alle egne af landet .En del af fagene var en overbygning af de 7 år i folkeskolen ;men nu var det liggesom lettere at følge med--interrassen var størrre --vi skulde jo selv betale-det vil sige jeg fik et kumunalt tilskud på 45 Kr om måneden--det mindste der der kunne fås .Der var også landbrugstimer ved Ejnar Jensen (senere forstander på Riber Kjærgård landbrugsskole ved Bramming .Regning og litteratur med Poul Brøndsted,dansk ,fru Fog .Foredrag( hver dag ) .Gymnastik Anders Sørensen(kun delingsfører) vi havde en elev Kristen Agergård. der kom også andre foredragsholdere bl. a. Fog Pedersen ,han var fordragschef ved danmarks radio og gennemgik Ruslands historie .Vi fulgte alle møder på skolen og landbomøder på hotellet. Der var indført nye retskrivningsregler bl.a bolle Å .Det var ikke så let enda når andet havde bidt sig fast.Vi var gående en tur til Ribe og senere egnsbesøg i Øster Lindet og Hygum i private hjem,og rigtig sønderjydsk kaffebord om aftenen i forsamlingshuset. Jeg var sammen med en god kammerat fra Lyne ,Karl Thuesen.Vi havde 2 fridage ved fastelavn og da Karl havde noget hjem var hanmed mig hjemme. Vi var til fest i Fjelsted og traf Ester og vi blev enige om at hun skulle med til vores kusinefest senere,(hun var selv højskolepige )og vi underholdt hende efter bedste evne ved festen.da jeg var hjemme i julen skulle jeg have pas,vi skulle til Holland i Påsken.Ansøgningsblanketten skulle underskrives af 2vitter- ligshedsvidner på at det var mig,Postenog Skrædderen .Da jeg kom ud til politiet i Middelfart skulle de også have skrevet bag på billedet .SKRANKEPAVER .det var mange tingvi oplevede i de 5 md.vi havde et lokalt valg hvor vi gennemgik alt med mandater,tilægsmandater og fordeling .Vi havde kandidater fra alle partier de to københavnere var kommunister så det gav anledning til diskusioner.Jeg meldte mig til venstre menble tvangsflyttet til konservative fordi der var kun en enkelt og der skulle helst være mindst være 4-5 stykker i hvert parti for at valgkampen var realistisk.Jeg måtte så stemme stemme mod min overbevisning denne ene gang.I Rødding var vores kælenavn(kolorabistudenter) men vi havde et godt forhold til byens borgere.Turen til Holland blev alle tiders.180 kr +lommepenge Skolen havde mad med og vi boede på vandrehjem.Turen gennem Hamborg og Bremen gav indtryk af krigens rædsler selv nu 5 år efter var alt knust.Gravemaskiner var i fuld gang med at rydde op.Vivar i Groning Ålsmer,Amsterdam,Hag,Schipol lufthavn,Rotterdam og Arnhem med alle kriger gravene med kors og årstal tænk-bare 20 år--ikke ældre end os .Jeg tog en del billeder på turen og de blevbrugt i en større samling senere .Skolen sluttede 31 Marts og da jeg kom hjem havde jeg det indtryk at far og mor havde haft det for strengt uden fast medhjælp og det var rart at kunne hjælpe igen. 8 Maj skulle jeg på session i Middelfart Hotel Melfar Jeg havde en lægeattest med fra Læge Krarup i Odense .Jeg blev forskrækket da jeg så den--der var var ingen fare for at jeg nogensinde kunne forsvare gamle Danmark; men det gik anderledes da vi stod der--uden en trevl-spurgte han: Kan du tænke dig at blive soldat-NEJ sagde jeg .Du er kraftig du kan komme ind til Kystdeffensionen . Dermed var det afgjort!

Far var ikke begejstret for at jeg skulle ind som soldat,jeg selv tog det som en udfordring som det gjaldt om at klare på bedste måde, og der var jo også et helt år endnu.I tiden efter jeg var kommet hjem fra Højskolen gik arbejdet som sædvanlig, vi nåede en masse. Både Køer,Grise----vi havde normalt 2 søer og fødte de grise op som de gav ,sådan en 25-30 stk. om året+en stor slagtegris--blev passet og Høns og Kyllinger . Den sommer kom jeg næsten hver søndag på den skydebane vi lavede sidste sommer. Ved præmieskydningen vandt jeg en sølvske., så det gik rimelig godt . jeg var tit sammen med Ejnar, cykelture og sådan og familien blev også besøgt. I Indslev ude ved Farbror Sjørn fik jeg en ny fætter- Hans ,og var med til hans dåb, medens jeg var i Rødding . Vores jagt havde far aftalt med barberen om,far skulle klippes gratis,så var det i orden.Der havde været mange om det bud gennem årene: Hjulmanden,Sigvald og hans bror Arnold ,Jens og hans fætter AnderJørgen omme fra Fjellemoselund og købmand Møller.Jagtrettigheder var et meget følsomt emne,misundelse og ufred mellem jægere var ikke helt ukendt;men med aftalen med barberen var det ovre , da han var en meget respekteret og afholdt mand.Det var en sen høst det år, det var ikke nemt at få kornet med udlæg tørt;men efter høst nåede vi alligevel noget extra.Vi var i Brenderup og købe vogn med gummihjul den var dyr 2400 men det var jo noget helt andet end den gamle kassevogn, hestene kunne trække meget større lås ,så det var en god investering .Sidst på året fik vi lavet badeværelse og vc ,det gamle vc var ellers ude under lofttrappen og var en kold fornøjelse.Far og mig gravede selv afløb og septiktank og murer Lund murede og satte fliser op og smeden ordtnede vandrørene.Hans yngste søn Erik var lige kommet i lære ,hans ældste søn som vi også tit havde set,blev ingeniør og arbejdede ikke mere i Klokholm.Smedjen var jo et sted hvor vi ofte kom ,Hestene skulle have hovene virket ud og den ene skulle have sko ,det var smedesvend Anders Jørgen der stod for det ,Han var hjemmefra kendt med at omgås dyr.Selv om der ikke var de mange maskiner var der smedearbejde med plovskær der skulle vættes,harve--- tænder skulle spidses og lejer på tærskeværk og selvbinder der skulle skiftes og ting der skulle svejses Der var ikke mange dage hvor der ikke skete noget nyt,jeg fik besøg af kammerater fra skolen,nogle fra Jylland og selv var jeg cyklende både til Thea og Aksel iPjedsted og morbror Aage og Kirstine i Findinge.Fester og bio blev det også til bl. a. Mosekongen og flere andre mindre kendte film .Vi fik malkemaskinen moderniseret med nye pulsatorer,de gamle var meget vanskelige at holde ,hvis der kom en ørentvist ind så var det en times arbejde at skille og samle den.Sådan var der hele tiden ting der skulle forbedres,vores æbletræer blev sprøjtet flere gange hver sommer af Jens Rasmussen i Fjelsted, det gjorde at vi havde så mange æbler at der blev til salg.Et år var der mange mirabiller og vi solgte hvad vi havde plukket på en dag for 500 kr, det var rigtig mange penge på den tid.Valdnøder var der også penge i 100 kr på det ene store træ i haven.Arbejdsløn til mig gik jeg ikke så højt op i jeg manglede aldrig noget ,jeg fik hvad jeg skulle bruge mod at jeg førte et nøjagtig regnskab og det syntes jeg var en god ordning,jeg var jo også med på når der skulle anskaffes nye ting til bedriften .Jeg havde da en sparekassebog i Vends m. fl.Herreders sparekasse i Nr Aaby og der blev også sat lidt ind engang imellem. Nogle af mine kammerater havde fået påhækmotor på cyklen-- eller knallert som de efterhånden blev kaldt,vistnok grundet lyden! hverken dem eller motorcykel var ikke lige mig.Erling og mig cyklede dog både til Fangel og Odense for at se Spedvay men det var for spændingens skyld .I Odense lufthavn var jeg ene ude at se Sylvest Jensens luftcirkus---Det var ham der tog foto fra luften i 38 af alle huse på egnen Der var halsbrækkende flyvning med hovedet nedad og idet hele taget fart over feltet. Da jeg kørte hjem traf jeg Erik smed ,han havde været til motorløb,nå sagde han. blev der nogen slået ihjel ,Nej, der var heller ikke noget ved motorløbet .Det var sort spøg.

1952
I resten af efteråret og i begyndelsen af 52 fik vi lavet om i stuehuset, noget der i lang tid havde været talt om, evt centralvarme,det blev opgivet ;men der blev lavet en ny stue på den anden side af gangen og storstuen,som vi aldrig brugte ,blev delt til gæsteværelse og til tillæg til den nye stue .der blev sat kamin op og var egentlig hyggelig men blev ikke meget brugt ,det var ligesom den lå lidt for langt oppe bag ved.Foråret var det tidligste jeg nåsten husker, vi såede korn først i Marts; men så kom der vinter ,jeg har billeder fra 1 April med sne og lange istapper; men selv om kornet var spiret nede under skete der ikke noget .2 Maj skulle jeg møde på Holmen i København, sammen med Hans fra Fjelsted en skolekammerat .Jeg tog med rutebilen lige henne fra bøgen og med tog fra Odense 1 Maj og boede om natten hos Moster Dagmar inde i Reverdilsgade .Næste formiddag gik det los ude på Holmen ,vi kom i matrostøj og blev kørt til Arresødal og kom til at bo i 12 mands telte,det var en kold Maj med nattefrost så det var lidt strengt.Tiden der --2 Md. gik hurtig vi fik lært at ro, gå ordentlig og skyde,takket være at jeg havde skudt før vandt jeg en første præmie--et sølvbæger, den bedste ud af 360 mand.Der var mange andre ting jeg ikke var fremragende til bl. a. gymnastik;men skyderesultatet var stærkt respekteret. Vores kompagni-8nede--vandt samtidig en bronceplade.Jeg nåede at se egnen omkring Frederiksværk og Nordsjælland i de 2 md. jeg var der.Jer var uheldig på feltbanen en dag ,forvred mit knæ og lå på LSA lige en lørdag.søndag,men det ømme knæ fortog sig ikke helt det næsteårs tid. Jeg var på besøg hos moster en gang medens jeg var i Arresødal,Hannes far som havde været syg en tid var død og skulle begraves,jeg viste det ikke og var ikke klar over om jeg skulle tage med ellere ej.det var en situation som ikke var så nem at takle, og jeg, som var sammen med Hans valgte at blive i byen .Vi blev flyttet til Dragørfort ca 1 Juli og skulle lære at skyde med dobbelte 40 mm kanon .De var nye og var vedat blive sat op Den tid derude var god, jeg fik min cykel derud og med kun 10 km.til København blev det en sommer med Tivoli og hvad der elles var at se.Det var en meget varm sommer og vi var hver dag i vandet lige ved Dragør søbad--vi måtte ikke blande os med dem;men vi var ikke til at kende fra andre uden tøj!!!Selve undervisning foregik i en hangar ved Store Magleby i udkanten af Kastrup Lufthavn.Der var meget trafik derfra og med sydvestlig vind når de startede lige hen over var det ikke let at få ørenlyd .Selve skydningerne mod luftmål foregik oppe på Sjællands odde-Gniben en helt ny kaserne,vi var deroppe en lørdag -søndag over fordi det blev tåget en dag , så vi var et pår stykker der blaffede til Nykøbing,vi havde intet at gøre der;men der skulle jo helst ske noget nyt hele tiden .Derfrablev vi spredt til de forskellige forter,Hans kom til Flakfort og vores gruppe kom til Middelgrundsfort.Det blev kaldt djævleøen fordi Chefen derude Sehorst --haldet Søhesten ikke var særlig afholdt.Han var imidlertid rejst og vi fik en rimelig god tid derude.Kanongruppen besod af en 1 Mat og 6 menige højre og venstre sigter og h og v lader og h og v langer.Jeg var langer, det vil sige at jeg skulle lange 120 patroner med 4 i hvert bundt op til laderen hvert minut.Under en natoøvelse blev vi skinangrebet af Gloster Meteor jetjagere der gik så tæt på at vi kunne lugte petroleum,da blev vi klar over at vi ikke havde en jordisk chance for at skyde ret mange ned inden vi var udslettet Vi havde et godt kammeratskab og var gode til at dække over hinanden når der var ugler i mosen,der var jo ingen af os der helt var engle.Ingen i vores gruppe nåede at blive staffet og det var et held for ellers havde vi aldrig kommet som vagthold 12 mand til Stevnsfort ,hvor vi var første gang i December og ind i det nyeår.Der var 6 mand på vagt og 6 fri,jeg var der i nytåret og var hjemme i julen .Vores gruppe: Mat: lille Claus ( han var kun 18 år) og så den lille barber, russer, baby,viskæv og så mig (39)13218.

1953
I de 16 md. jeg var soldat var mit andet hjem hos moster Dagmar,Hanne og lille fætter Gunner,Han var ca 5 år og der gik mange fornøjelige timer med at lege med ham, der skulle laves legetøj i stand,lys i dukkehus og alt de der småting.Jeg følte mig altid velkommen og det var rart at være sammen med fornuftige mennesker.Jeg var næsten en tur hjemme hver 14 dag ,og tit kunne jeg lave lidt gavn når Verner, fars karl havde fri. Hen i vinteren var vores gruppe igen en tur på Stevnsfortet. I mellemtiden havde jeg nogen gange været på Militærhospitalet og blev behandlet for kæbehulebetændelse,jeg havde prøvet det før og var ikke stolt af det, det fortog sig dog heldigvis hurtigt .På Stevns havde vi mange sjove oplevelser både på fortet(den nye Kaserne var ved at blive bygget )og vi boede i et hønsehus ved et nedlagt husmandsbrug midt i selve det befæstede område. Vi var en tur nede i undergrunden 20 meter nede og se , det skulle være atombombesikkert .Det var et enormt byggeri som heldigvis aldrig kom i brug. I vores fritid dernede var vi med i alt hvad der rørte sig både i Lille Hedinge og Storehedinge .Andespil og fastelavnsfest i forsamlingshuset (ligkisten) i L.Hedinge, navnet kom af loftkonstruktionen.En gang om ugen gik vi til realskolen i St.Hedinge for at få bad.Vi kaldte pedellen der for svigerfar, uden at være sikker på om han havde døtre.Vi fik 2 Sjæferhunde som havde gået vagt i vestjylland der hvor tyskerne endelig var færdige med at tage landminer op.De var afrettet og vældig rare og jeg ønskede mig sådan en når jeg kom hjem------Meen det gik ikke.Vi fulgte ikke lige altid reglerne med vagten når alle sov og det var slemt vejr,snestorm i flere dage og koldt, holdt vi somme tider en lille pause midt på natten,som aldrig blev opdaget . Far var ikke rask mere og jeg længtes meget efter at komme hjem. På et tidspunkt kom regeringen i tanke om at nogle soldater skulle have ½ år mere,det gav en del balade forskellige steder, vi nøjedes med at sige nå og fandt os i det.På nogen kaserner lavede de mytteri og jeg havde en højskolekammerat der fik 6 uger i fængsel sammen med en del andre . Vi fik ferie i 8 dage og jeg nåede lide at høste al vores korn så egentlig ferie , ja, men jeg var glad for at kunne hjælpe .Jeg kom hjem først i September og samtidig forbød lægen far at arbejde ,han havde voldsom astma,det var svært for ham, ellers altid var flittig .Far havde været på Dalum Landbrugsskole og han syntes at jeg skulle tage derud til november og Thuesen-e n kammerat fra højskolen, som jeg traf jævnlig i København ville også med ;men jeg sagde jeg ville vente et år,jeg havde gået og dovnet i 16 md. og ville se at komme rigtig igang først.Der var nok at tage fat på , Verner var her stadig og vi gik igang med at få lavet roevasker og gravet afløb ,og vi havde lidt skov i Fjelsted ude ved Mosegårds mark som vi fandt ud af ved et tilfælde at det var på vores kort og nu skulle det ryddes ,der var højst 10 træer.Efter Viktor kontrol fik vi Kaj nogle år; men nu blev det Dora, en jydepige der sagde a i stedet for jeg ,hun kom til at passe Anders Jørgens kone Astrid,som havde skelerose, det var meget stort gjort sammen med at være kontrol .Vores familie var flink til at besøge os nu da far ikke var så rask at han tog ret meget ud og jeg husker engang hvor dem fra Virkelyst--alle fire og Aksel ogThea og deres dreng Poul Henning var her kunne det nær havde gået rigtig galt.De to drenge legede i laden og trak gummivognen hurtig frem og skulle Poul Henning bremse, og vognen stod på stedet og Poul Henning slog en forlæns kolbøtte og stod foran vognen uden at ramme noget ---uskadt.Jeg fortalte ikke om det, men siden holdt jeg mere opsyn når der var drenge på besøg .og drenge var der tit ,Valdemar havde fået 3 i rap--- Vagn-Villy og Verner ,de var med i det meste hvad der skete og underholdt karlen Verner, der havde knallert. Verner og mig arbejdede godt sammen og vi nåede en masse rense rør,ordtne hus med kalk og mange af de ting som der ikke var højst nødvendige.

1954
Verner var her indtil 1 Maj sa fik vi hans yngre bror Børge .De var ude fra Rydskoven og far havde gået i skole sammen med deres far i sin tid i Indslev.det var nogen rare og meget dygtige unge fyre der var til at stole på .Sommeren gik nærmest som sædvanlig det var en tid hvor der kom mange nye maskiner.Både Sletterødgård og Aalund fik en Ferguson ,men far ville vente til jeg havde været på skole og jeg blev så indmeldt til 3Nov på Dalum jeg var lidt imod på grund af fars sygdom det var ligesom at svigte ham men han holdt fast jeg skulle afsted.--Der var meget der skulle læres holdt han på.I familien skete der hele tiden noget.Fætter Frode blev gift med Lena og vi var til fest på Indslev Kro ,han var stadig soldat,Sergent i 2 år og var en tid i Tyskland Jeg var ikke i tvivl om uden at de ville få det godt--men afslutte sin ungdom som 23 årig ?Selv følgelig ; men det var nu efter min mening at halvere sine rettigheder og fordoble sine rettigheder Den anden Fætter Karl Erik var også soldat og læste samtidig til revisor efter en tid i Bank i Bogense.Den vinter skød jeg med min egen salonriffel i skytteforeningen i Harndrup Forsamlingshus Det var selvskabeligt og vi hyggede os og så var det ikke nært så dyrt som på den store bane om sommeren .Morbror Alfred og Farbror Sjørn som havde købt Ferguson sammen tilbød nu da far var syg ,at komme og hjælpe lidt med markarbejdet; men vi klarede os uden,men det var pænt af dem .I landboungdommen var vi på udflugt flere gange,Mejeriernes Maskinfabrik i Kolding ogFDB s Chokoladefabrik,og helt til Als og også Rømø blev besøgt,en anden gang var det Korinth Landbrugsskole hvor Rosenstand var forstander,vi var imponeret af ham, alle tiders optimist med hensyn til landbrugsmaskiner-Han var selv opfinder af Rational roeoptager som Kragerup Maskinfabrik lavede. I Venstres Ungdom var der med mellemrum gode fester også med gode talere og selve Venstre i Middelfartkredsen holdt stor Grundlovsfest med talere om eftermiddagen i Båring Skov og stort bal om Aftenen .Dyrskuerne der ellers var i Aarup og Nr Aaby, blev holdt nu i Ejby,.det var ligesom tiden var ved at løbe fra de små skuer, folk havde efterhånden lettere ved at komme helt til det store fællesskue i Odense hvor der var meget mere at se. Farbror Aage var så flink og kørte for os til skuet i Ejby far ville gerne se køerne der;men han kunne ikke mere cykle så langt.Kristian Thorø var på landbrugsskole i Dalum og det gjorde at jeg også vænnede mig til tanken. Så den 3 Nov tog jeg til Dalum .Børge var rejst og i stedet fik vi Egon ,en af Viggos sønner,Han var lige kommet hjem fra soldat på Bornholm og var vant til at passe køer fra tigligere pladser og det kom også til at gå rigtig godt,han var glad for dyr og var jo også mere voksen end Børge som også helst ville hen til et sted med Traktor (Viby Ellegård) .Tiden på skolen indtil jul var lidt træls,det vi ellers hørte om til møder var altid om det sidste nye,her var det det mere grundlæggende.Vi fik dog et fag lavet om til maskinlære , det var Hestens avl og pleje og det mente vi nu var helt Godnat .Vi havde meget dygtige lærere.Forstander Fog Pedersen-Grabov Jensen -Sigurd Larsen og Dyrby og Skovgård, med charmepropel og folkevogn , enkelte mejerilærere Bl.a.Malte Rasmussen- mindes vi sikkert med osten(Malte).Jeg kom til at bo sammen med Hans fra Ærø H A Pedersen hed han og var meget behagelig at være sammen med,vi var sammen flere, Nordtorp fra Søllinge og Søren Kræmer fra Snæbum ved Hobro Mange gange om aftenen inden sengetid gik vi sammen en tur rundt omkring Resturant Skoven eller helt om til den Fynke Landsby så vi fik motion til at sove Kammeratskabet var godt men der var selvfølgelig kliker og vi var måske selv en? Vi fik karaktere og jeg har redet mig ug både i tegning og drøvtygning og så snød jeg ved traktor pløjning(teori) .Jeg havde aldrig pløjet med traktor endnu; Ferguson udgav et blad hvor de skrev om opfuring og afpløjning og dybte og furebredte og det var altså lige til ug+ ;men jeg var nu mest stolt af tegningerne de var ægte.

Mogens Hansen
Billesbøllevej 15
5463 Harndrup
e-mail mhbille@post10.tele.dk
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk