[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Bøger om navne

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 15-04-00
Time: 10:28:59
Remote Name: 195.249.77.122

Kommentarer

http://www.hum.ku.dk/navnef/boger.htm

Nr. 1 Samsøs Stednavne. 1922. - Nr. 2 Frederiksborg Amts Stednavne. 1929. Udsolgt.

- Nr. 3-7 Sønderjyske Stednavne I-V. 1933-44. Udsolgt. - Nr. 8 Vejle Amts Stednavne. 1944. 75,00

Nr. 9 Viborg Amts Stednavne. 1948. 85,00

Nr. 10 Bornholms Stednavne. 1951. Udsolgt. - Nr. 11 Maribo Amts Stednavne. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1954.

Nr. 12 Stednavne i Århus og Skanderborg Amter. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1964.

Nr. 13 Svendborg Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1958.

Nr. 14 Odense Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1969.

Nr. 15 Svendborg Amts Naturnavne I. Sunds Herred. Ved Birte Hjorth Pedersen og Inge Wohlert. 1970.

Nr. 16 Stednavne i Præstø Amt. Ved Lis Weise. 1975.

Nr. 17,1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 1. halvbind. Ved Gordon Albøge. 1976.

Nr.17,2.1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 1. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1981.

Nr.17,2.2 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 2. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1984.

Nr. 17 Stednavne i Ringkøbing Amt.

Nr. 18,1 Randers Amts Stednavne. Galten Herred. Ved Kristian Hald. 1976.

Nr. 18,2 Randers Amts Stednavne 2. Rougsø Herred. Ved Kristian Hald. 110,00

Nr. 19 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Sydlige del. Ved Bent Jørgensen. 140,00

Nr. 20 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Nordlige del. Ved Bent Jørgensen. 150,00

Nr. 19-20 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred.

Nr. 21 Stednavne i Hanherred. Ved Gordon Albøge. 1991.

Nr. 22 Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Amager og Saltholm. Ved Bent Jørgensen. 1995.

Nr. 23 Stednavne i Vestsjællands Amt. Sorø, Ringsted, Alsted Herred, Ringsted Herred. Ved Bent Jørgensen. 1997.

Navnestudier Pris Nr. 1 John Kousgård Sørensen: Danske bebyggelsesnavne på -sted. 1958.

Nr. 2 Ti Afhandlinger. Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 50 års jubilæum. 1960.

Nr. 3 Marknavnestudier. 1964.

Nr. 4 Eva Villarsen Meldgaard: Sydvestjysk navneskik gennem 300 år. 1965.

Nr. 5 Ib Lumholt: Ordforrådet i Sokkelund herreds marknavne. 1967.

Nr. 6 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 1. 1968.

Nr. 7 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire. 1968.

Nr. 8 Lis Weise: Efterstillet adjektiv i danske stednavne. 1969.

Nr. 9 Bent Jørgensen: Dansk Gadenavneskik. 1970.

Nr. 10 Bent Søndergaard: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). 1972.

Nr. 11 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in Yorkshire. 1972.

Nr. 12 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 2. 1973.

Nr. 13 Festskrift til Kristian Hald. 1974.

Nr. 14 Bent Jørgensen: Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne. 1977.

Nr. 15 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 3. 1978.

Nr. 16 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in the East Midlands. 1978.

Nr. 17 Vibeke Wegener og Marianne Kjær: To studier i danske fornavne. 1978.

Nr. 18 Bent Jørgensen: Stednavne og samfærdselshistorie. 1979.

Nr. 19 Bente Holmberg: Stednavne som kulturhistorisk kilde. En samfærdselshistorisk undersøgelse. 1980.

Nr. 20 Bent Jørgensen: Stednavne og administrationshistorie. 1980.

Nr. 21 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 4. 1981.

Nr. 22 Lis Weise: Danske indbyggernavne på -inge. 1983.

Nr. 23 John Kousgård Sørensen: Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder. 1984.

Nr. 24 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 5. 1984.

Nr. 25 Gillian Fellows-Jensen: Scandinavian Settlement Names in the North-West. 1985.

Nr. 26 Stednavne i brug. Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum. Red. Bent Jørgensen. 1985.

Nr. 27 Mange bække små. Til John Kousgård Sørensen på tresårsdagen den 6.12.1985. Red. Vibeke Dalberg og Gillian Fellows-Jensen. 1986.

Nr. 28 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 6. 1987.

Nr. 29 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 7. 1989.

Nr. 30 Birte Hjorth Pedersen og Lis Weise: Fornavnebogen. 1989.

Nr. 31 Birte Hjorth Pedersen og Lis Weise: Danske fornavne. 1990.

Nr. 32 Eva Villarsen Meldgaard: Studier i københavnske fornavne 1650-1950. 1990.

Nr. 33 Vibeke Dalberg: Stednavneændringer og funktionalitet. 1991.

Nr. 34 Friederike W. Housted: Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland-Falster og Møn. 1994.

Nr. 35 John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne 8. 1996.

Nr. 36 John Kousgård Sørensen: Patronymer i Danmark 2. Nyere tid og nutid. 1997.

Nr. 37 Ulf Timmermann: Der nordfriesische rufnamenschatz. Teil 1. Die germanischen Namen dänisch-nordischer Herkunft. 1997.

Sydslesvigs Stednavne. Bd. II,1. Das Friesische Festland, Wiedingharde. Ved Peter Jørgensen. 1979.

Sydslesvigs Stednavne. Bd. IV. Kær, Vis og Ugle herreder samt Joldelund og Fjolde sogne. Ved Anders Bjerrum. 1979-86.

Sydslesvigs Stednavne. Bd. VII. Nordangel og Flensborg. Ved Kristian Hald. 1948-79. 100,00

Sydslesvigs Stednavne. Indledning og registre til bd. II, IV og VII. 1993.

Stednavne i tekster. Udgivet af Institut for Navneforskning. 1971.

Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen: Stednavneforskning 1. Afgrænsning, Terminologi, Metode, Datering. 1972.

Vibeke Dalberg og John Kousgård Sørensen: Stednavneforskning 2. Udnyttelsesmuligheder. 1979.

Bent Jørgensen: Stednavneordbog. Gyldendal 1994.

Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne. Gyldendal 1999.

Hvad skal barnet hedde? Ved Michael Lerche Nielsen og Mogens Severin Brandt. Politikens Forlag 1995.

Eva Villarsen Meldgaard: Den Store Navnebog. 3. udg. Aschehoug 1998.

Eva Villarsen Meldgaard: Morgendagens modenavne. Aschehoug 1999.

Eva Villarsen Meldgaard: Kattens navn, 2000 danske kattenavne. Billesø & Baltzer 1993.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk