[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Brahetrolleborg sogn

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 14-04-00
Time: 12:17:43
Remote Name: 195.249.77.21

Kommentarer

Finn Kyhn meddeler til nyhedsgruppen dk.historie.genealogi:

I Brahetrolleborg sogn er vi så heldige at en lokal gårdejer fra 1870 til 1900 udgav en mængde lokalhistoriske bøger og tidsskrifter, forfatteren Niels Rasmussen Søkilde skrev bl.a. "Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar" (fra 1646 til 1894). Bogen er udgivet i samarbejde mellem Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling og Øster Hæsinge Lokalhistoriske Arkiv og omhandler samtlige ejendomme som hørte under baroniet Brahetrolleborg. Alle ejendommenes ejere/fæstere er skrevet i bogen, ligeledes en beskrivelse af ejendommens størrelse samt af de byer i sognet hvor ejendommen lå/ligger. Bogen er "oversat" fra gotisk og blev udgivet i november 1999 og har tjent sig selv hjem - så nu er vi igang med næste bog af Søkilde, den udkommer til efteråret og hedder "Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid".

"Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar" kan lånes på biblioteket (ISBN 87-987602-0-3) eller købes igennem mig, for 135 kr. + porto.

Hvis der er nogen der arbejder med Brahetrolleborg sogn er det muligt at vi kan supplerer hinanden.

mvh Finn Kyhn kyhn@email.dk

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk